ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

 

Νοσηλεία των Αγάμων και Ανασφάλιστων Τέκνων εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των ΕΔ

 Στο πλαίσιο της συχνής συνεργασίας με τον πρόεδρο της ΠΟΣ για θέματα που αφορούν εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη αλλά και των οικογενειών τους, βρέθηκε το ΦΕΚ 2035

 που υπογράφηκε από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Τασούλα, στις 21 Σεπτεμβρίου 2009. Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2009. Πιθανόν για κάποιους να είναι γνωστό. Εμείς το μάθαμε μόλις τώρα. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά. Το ΦΕΚ είναι:

ΑΡΙΘΜ. Φ 700/145/212275 Σ.348    [ ….]

                                                      Άρθρο  1

Η νοσηλεία των αγάμων και ανασφάλιστων τέκνων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων, θα παρέχεται δωρεάν  ….

 Υπόψη ότι σχετικό αίτημα για περίθαλψη – εξετάσεις άγαμων – ανασφάλιστων τέκνων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ, έχει υποβληθεί στον κο ΥΕΘΑ (μέσω Α/ΓΕΕΘΑ) και στην κα ΑΝΥΕΘΑ. Αναμένεται εξέλιξη.

ΒΟΕΑ στα 18; Συνάδελφος του ΠΝ εξηγεί που είναι η παγίδα!!!

Μετά την ανάρτηση μας σχετικά με την καταβολή του ΒΟΕΑ …έτρεξε η ΠΕΑΛΣ (Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος) και όχι οι Λιμενικοί, να συμφωνήσει με την εν λόγω πρόταση. Ευτυχώς όμως υπάρχουν συνάδελφοι καταλλήλως ενημερωμένοι και αποδεικνύουν με πραγματικά στοιχεία την ανεδαφικότητα ορισμένων προτάσεων, αλλά και την παγίδα που κρύβεται πίσω από τέτοιες κινήσεις. Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι το παρακάτω αφορά παιδιά συναδέλφων του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος. Γραφεί λοιπόν ο Παναγιώτης Ασπροδίνης:

Νομίζω πως θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους συναδέλφους Λιμενικούς ότι ναι μεν το πλήρες Β.Ο.Ε.Α. (60 μερίσματα) καταβάλλεται με την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας, όταν όμως ληφθεί μειωμένο, δεν καταβάλλεται ανάλογα με τις παρακρατημένες εισφορές, αλλά ως ακολούθως:

• Για εισφορές 18-20 ετών: ποσό 20 μηνιαίων μερισμάτων.

• Για εισφορές 21-22 ετών: ποσό 30 μηνιαίων μερισμάτων.

• Για εισφορές 23-25 ετών: ποσό 40 μηνιαίων μερισμάτων.

• Για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων: ποσό 60 μηνιαίων μερισμάτων.

Από 1.7.2012, ο υπολογισμός του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με βάση τις διαμορφωθείσες την 1.1.2012 τιμές των μερισμάτων, μειωμένες κατά 5% (κλείδωμα τιμής). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν γίνει καταβολή ΒΟΕΑ στην ηλικία των 18 ετών, με βάση τον παραπάνω υπολογισμό και με τη συγκεκριμένη ως άνω αξία μερισμάτων, είναι σίγουρο πως το ποσό που θα καταβληθεί, θα είναι λιγότερο από το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει επί 18 χρόνια ο πατέρας/μητέρα. Σε πολλές δε περιπτώσεις, θα είναι μικρότερο έως και 50% των καταβληθεισών εισφορών. Κατά τα λοιπά είναι σαφές ότι καλόν θα ήταν το ΒΟΕΑ να δίνεται στην ηλικία των 18 ετών, αλλά με άλλο τρόπο υπολογισμού ό οποίος να είναι πραγματικά ανταποδοτικός των καταβληθεισών εισφορών! Παράλληλα και τουλάχιστον για το ΜΤΝ, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι υφίσταται η στρεβλή συνύπαρξη των δικαιωμάτων ΒΟΕΑ και μερισμάτων στον ίδιο ειδικό λογαριασμό. Αυτό δε πρακτικά σημαίνει, ότι οι εισφορές που καταβάλλουν οι γονείς για το ΒΟΕΑ των παιδιών τους, δεν δημιουργούν ένα κεφάλαιο ΒΟΕΑ, αλλά διατίθενται για να καταβάλλονται τα μερίσματα. Δηλαδή, το ΒΟΕΑ επιχορηγεί την καταβολή μερισμάτων σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, θέτοντας σε κίνδυνο τις μεσομακροπρόθεσμες καταβολές ΒΟΕΑ!

ΣτΣ. Ελήφθη στο e-mail του Συνδέσμου

 ====================================

Αναβάθμιση Οδοντιατρικής Περίθαλψης 

     Το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο της μέριμνας για  το προσωπικό του, αναβάθμισε το Οδοντιατρικό του Τμήμα, το οποίο προήλθε από τη σύμπτυξη των αντίστοιχων οδοντιατρικών τμημάτων του ΝΝΑ και ΜΤΝ. Το εν λόγω Τμήμα βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου και αποτελείται από τα ακόλουθα ιατρεία:

• Γενικής Οδοντιατρικής

• Ορθοδοντικής

• Περιοδοντολογίας

• Ενδοδοντίας

• Προσθετικής

• Παιδοδοντίας

Το νέο Οδοντιατρικό Τμήμα λειτουργεί από ∆ευτέρα έως Παρασκευή (08:00 έως 20:00) και εξυπηρετεί στελέχη και αποστράτους του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και μέλη των οικογενειών τους.

Τηλ. ραντεβού 210-7261613-14-15 ως κάτωθι:

Α. Γενική οδοντιατρική: Καθημερινά 08:00-20:00

Β. Παιδοντοδοντικό: Καθημερινά 08:00-15:00 εκτός Τετάρτης και Πέμπτης που λειτουργεί μόνο 15:00-20:00

Γ. Ενδοντολογικό: Καθημερινά 08:00-15:00 εκτός ∆ευτέρας και Τρίτης που λειτουργεί μόνο 15:00-20:00

∆. Περιοδοντολογικό: Καθημερινά 08:00-20:00 εκτός Παρασκευής που λειτουργεί μόνο πρωί 08:00-15:00

Ε. Ορθοδοντικό: Καθημερινά 08:00-15:00 εκτός Τρίτης και Πέμπτης που λειτουργεί μόνο 15:00-20:00

ΣΤ. Προσθετολογικό: Καθημερινά 08:00-15:00 εκτός Τρίτης και Παρασκευής που λειτουργεί μόνο 15:00-20:00

Τα επείγοντα οδοντιατρικά περιστατικά θα αντιμετωπίζονται όλο το 24ωρο καθημερινά και αργίες στο οδοντιατρικό του ΝΝΑ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 21073249217 και 18.

Φαξ : 21073249216

∆ιευθυντής : 21073249215

===================================

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ΕΓΑ                                             ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

             ΓΕΝ/ΕΓΑ                                           Β΄ ΚΛΑΔΟΣ /Β1

             ΓΕΑ/ΕΓΑ                                            Τηλ. (Εσωτερ).

                                                                        Φ.900/44/258887

ΚΟΙΝ.: ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ                          Σ. 4283

             ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ/Β1                             Αθήνα, 28 Νοε 13

ΘΕΜΑ: Μέριμνα Προσωπικού

ΣΧΕΤ.: α. ΥΣ με αριθ. 1319/1-10-2013/ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ

             β. ΣΗΜΑ ΓΕΕΘΑ/Β1 Ο 070804Ζ ΟΚΤ 13

             γ. ΣΗΜΑ ΓΕΝ 140831 ΖΟΚΤ 13

             δ. ΣΗΜΑ ΓΕΑ 150732 ΖΟΚΤ 13

  1. Στη συνέχεια σχετικών που αφορούν στην παροχή δικαιωμάτων χρήσης των Παραθεριστικών και Εφοδιαστικών Κέντρων από τα στελέχη των ΕΔ και τα μέλη των οικογενειών τους, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

                  α. Να επιτραπεί η είσοδος (όχι παραθερισμός) στα Κέντρα Παραθερισμού των ΕΔ για λήψη λουτρού και φαγητού στα τέκνα των εν ενεργεία και αποστρατεία στρατιωτικών που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών και δεν είναι προστατευόμενα μέλη. Το δικαίωμα αυτό ισχύει όσο ο δικαιούχος στρατιωτικός είναι εν ζωή.

                  β. Λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες ή τους περιορισμούς χρήσης των θέρετρων από την νέα αυτή κατηγορία, κατά τις περιόδους αιχμής θα ρυθμιστούν αν απαιτηθεί με δγές των οικείων Κλάδων σε εκτέλεση των διαταγών του ΓΕΕΘΑ.

                  γ. Επίσης να παρασχεθεί, στα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών ανεξαρτήτου ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε όλα τα Κέντρα Εφοδιασμού των ΕΔ (ΕΚΕΜΣ-ΠΟΝ-ΣΕΠΑ), για όσο διάστημα ο δικαιούχος στρατιωτικός είναι εν ζωή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξυπηρέτησή τους.

  1. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, για την υλοποίηση των παραπάνω διατασσομένων και την έκδοση των απαραίτητων δγών, μέχρι 20 Δεκεμβρίου 13.

                                                                      Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος

                                                                                          Αρχηγός

                  Ακριβές αντίγραφο

Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Λαμπρινάκος

             Επιτελής Β1/ΤΣΕΜ

Χορήγηση αδειών ναυτικής ικανότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ 4/13

 

1.-Γνωρίζεται οτι την Τετάρτη 24 Ιουλίου έγινε σύσκεψη στο Γ.Ε.Ν. υπό την Προεδρία του Γ.Ε.Ν./Δ.Κ.Β. Αρχιπλοιάρχου Λεβέντη Π.Ν. με θέμα “ Εκδοση Π.Δ. για χορήγηση αδειών ναυτικής ικανότητας στους προερχομένους από το Π.Ν. στα πλαίσια της STCW “

2.-Στην σύσκεψη έλαβαν μέρος Επιτελείς του Γ.Ε.Ν. και από πλευράς Ε.Α.Α.Ν. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. , ο Αντιπρόεδρος Αντιναύαρχος Θ.Γερούκης Π.Ν.ε.α. και τα Μέλη της Ε.Α.Α.Ν. Αρχιπλοίαρχος (Μ) Γ.Κρητικός Π.Ν.ε.α. , ο Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε.Αναγνωστάκης Π.Ν.ε.α.(Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.) και  , ο Αντιπλοίαρχος (Ε) Α.Βερυκοκίδης Π.Ν.ε.α.

3.-Κατά την σύσκεψη έγινε παρουσίαση ενός προσχεδίου Π.Δ. που ετοίμασε το Γ.Ε.Ν. και ακολούθησε εκτενής συζήτηση

4.-Η Ε.Α.Α.Ν. ανέλαβε την υποχρέωσή  να καταθέσει τις απόψεις της επί του σχεδίου του Π.Δ. μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.

5.-Οσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται , μπορούν να έλθουν στην Ε.Α.Α.Ν. για ενημέρωση και σχολιασμό.

 

                                           Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.

 

 

                                  Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝ

 

Αρ. Πρωτ. 032

Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριος Ελευσινιώτης συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ  Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ, τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 παρέστη στην εναρκτήρια εκδήλωση του διεθνούς σεμιναρίου με θέμα «Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Φάρων».

DSC_0139

Οι ΥΦΕΘΑ κ. Δημ. Ελευσινώτης και A/ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευαγ. Αποστολάκης Π.Ν. χαιρετίζουν την εκδήλωση

DSC_0089

Το σεμινάριο αποτελεί τη συνέχιση μιας σειράς ενεργειών της Διεθνούς Ένωσης Φαρικών Αρχών (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA) και διοργανώνεται από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος και του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη».

=========================

Αρ. Πρωτ. 033

Τρίτη  4 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, την Τρίτη 4 Ιουνίου 2013, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Αντώνης Σαμαράς, συνοδευόμενος από τους Υφυπουργούς Εθνικής  Άμυνας,  την Στρατιωτική Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και τον  Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, μετέβη στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Στόλου όπου ενημερώθηκε για την άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ  2013» και παρακολούθησε μέρος αυτής.

=============================

Aρ. Πρωτ. 034

 Σάββατο 8 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι η άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 13» ξεκίνησε την Δευτέρα 3 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013.

Πρόκειται για μια άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού στην οποία συμμετείχαν το σύνολο των μονάδων που είναι διαθέσιμες. Παράλληλα, συμμετείχαν και μονάδες του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ επίσης το σύνολο των πλοίων έλαβε μέρος στην άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 13»  της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι βασικοί αντικειμενικοί σκοποί της ασκήσεως ήταν:

Η προαγωγή του επιπέδου επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως, μέσα από τη διεξαγωγή τεχνικών αντικειμένων και σεναρίων πολλαπλής απειλής.

Η βελτιστοποίηση της συνεργασίας με τους άλλους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, το Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία.

Η δοκιμή  ειδικών σχεδίων.

Η επίδειξη ισχυρής ναυτικής παρουσίας στο χώρο του Αιγαίου.

Η άσκηση έδωσε τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν τα πληρώματα των πλοίων και το προσωπικό των επιτελείων κάτω από πραγματικές συνθήκες και με σύνθετα σενάρια.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΓΕΣ/ΔΥΠΟ 24/5/13

Σας γνωρίζουμε ότι το ΓΕΣ/ΔΥΠΟ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και τους Ειδικούς όρους για το έργο με τίτλο «Οικονομοτεχνική Μελέτη Διαπίστωσης Βιωσιμότητας ενός Νέου Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης – Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του ΥΠΕΘΑ που θα προκύψει από τη Συγχώνευση των Υφισταμένων Ταμείων Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), Αεροπορικής Άμυνας (ΤΑΑ), καθώς και από την Κατάργηση της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (ΥΑΜΣ)».

 

Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας-Μαυροβουνίου 2013

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμματος Στρατιωτιής Συνεργασίας Ελλάδας-Μαυροβουνίου έτους 2013, ολοκληρώθηκε την Τρίτη 28 Μαΐου 2013 η εκπαίδευση στελεχών από το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία του Μαυροβουνίου στα ακόλουθα: α. Βασικό Σχολείο Καταπολέμισης Πυρκαγιάς (Basic Fire Fighting Course) στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ελέγχου Βλαβών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας (ΚΕ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ). β. Σχολείο διαφυγής από βυθιζόμενο Ελικόπτερο (Helo Dunker), στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ελικοπτέρων στο Κοτρώνι.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων

Διεξαγωγή Συνόδου «CHIEFS OF EUROPEAN NAVIES – CHENS 13» στην Αθήνα

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι 9 και 10 Μαΐου 2013 θα διεξαχθεί στην Αθήνα η σύνοδος «CHIEFS OF EUROPEAN NAVIES – CHENS 13».
Στη σύνοδο, η οποία διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το 1992 με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα ναυτικής στρατηγικής, θα λάβουν μέρος 26 Αρχηγοί Πολεμικών Ναυτικών χωρών της Ευρώπης, καθώς και 4 παρατηρητές από Διεθνείς Οργανισμούς.
Την προεδρία της συνόδου CHENS 13 έχει αναλάβει ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι οι πρακτικές για τη διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, οι απαιτήσεις – διαδικασίες που αφορούν στην ανάληψη ανθρωπιστικών επιχειρήσεων και ο τρόπος προβολής των δυνατοτήτων των Ευρωπαϊκών Ναυτικών στα Ευρωπαϊκά / Διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων και στην κοινή γνώμη.

Επίσημη Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ στην Έκθεση IMDEX ASIA 2013

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι από 13 έως 17 Μαΐου 2013, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ επισκέφθηκε τη Σιγκαπούρη κατόπιν προσκλήσεως του Αρχηγού του Σιγκαπουριανού Ναυτικού, όπου παρακολούθησε την Διεθνή Έκθεση Θαλάσσιας Άμυνας – IMDEX ASIA 2013 (International Maritime Defence Exhibition).
Πέραν της έκθεσης συναφούς αμυντικού υλικού, διεξήχθη Συνέδριο Θαλάσσιας Ασφάλειας που εστιάστηκε στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον με ομιλητές τους Αρχηγούς Ναυτικού, της Μεγάλης Βρετανίας, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, καθώς και Συνέδριο νέων τεχνολογιών σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας.
Τέλος πραγματοποιήθηκε άσκηση ανταλλαγής πληροφοριών επί θεμάτων ναυτικής ασφάλειας μέσω του International Maritime International Fussion Center και επίσκεψη των επισήμων σε πλοία στη Ναυτική Βάση της Σιγκαπούρης.
Στη φετινή διοργάνωση παρέστησαν 22 Αρχηγοί Πολεμικών Ναυτικών από την Ασία, την Ευρώπη, την Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αφρική, την Αυστραλία καθώς και πλήθος ανώτατων και ανώτερων επιτελών, κυβερνητικών φορέων και εκπροσώπων στης αμυντικής βιομηχανίας διαφόρων κρατών.
Στο περιθώριο των δραστηριοτήτων ο Αρχηγός ΓΕΝ είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει διμερείς επαφές με τους ομολόγους του από διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Σιγκαπούρη, Αυστραλία και το Πακιστάν.

Επίσκεψη Αρχηγού Στόλου σε ΚΕΝΑΠ και ΝΚ

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Π. Λίτσας ΠΝ επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), στο πλαίσιο επίδειξης στρατιωτικής εφαρμογής ανταλλαγής δεδομένων.
Ακολούθως την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013, ο Αρχηγός Στόλου επισκέφτηκε τα πληρώματα των ελλιμενιζόμενων Πολεμικών Πλοίων του Στόλου στο Ναύσταθμο Κρήτης, με σκοπό να ενημερωθεί για την πρόοδο των επισκευών και να συνομιλήσει με το προσωπικό των Πλοίων.

Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αρφάνης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

DSC6809Medium

72η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΒYΘIΣΕΩΣ Α/T ΨΑΡΑ
Ρήψη στεφάνου από τον A/ΓΕΝ στο σημείο βυθίσεως του A/T ΨΑΡΑ την Κυριακή του Πάσχα 1941.
(Πάχη Μεγάρων 28/4/13)

ΠΕΝΘΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ

tsoliakosΈνας ακόμα συμμαθητής και φίλος έφυγε για το αιώνιο ταξίδι. Ο Κώστας Τσολιάκος, Περήφανος για την μεγαρίτικη καταγωγή του, ήταν σοβαρός και ώριμος για την εφηβική του ηλικία. Ήταν σε όλους αγαπητός κι ευπρόσδεκτος στις μαθητικές μας παρέες. Υπηρέτησε το Π.Ν. ως Μηχανικός για 12 χρόνια, αλλά με το ανήσυχο πνεύμα του, τον κέρδισε ο ιδιωτικός χώρος όπου και πέτυχε απόλυτα. Εκανε ένα πετυχημένο γάμο, με την Μαρία, και η κορούλα του η Βασιλική του χάρισε κι ένα εγγόνι.

Φίλε Κώστα, το τελευταίο «κράτει μηχανών» να σ΄ έβρει σε λιμάνι γαλήνης και δικαίωσης της επίγειας ζωής σου.

Για τους συμμαθητές σου

Άγγελος Μαλιαμάνης

====================

 

 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Ένας  <<Τζέντλεμαν>> της παλιάς φρουράς έφυγε  μετά από σύντομο πρόβλημα υγείας, αφήνοντας  πόνο και θλίψη στην αγαπημένη του σύζυγο Ντίνα   και σε όσους τον είχαν γνωρίσει από κοντά. Ευθυτενής  στο παράστημα και με άψογο πάντα ντύσιμο ,σε συνδιασμό με την στοχαστική του σκέψη ,τον έκαναν αγαπητό και ευπρόσδεκτο σε κάθε παρέα. Η μεγάλη του αγάπη ,τα Υποβρύχια ,τον κέρδισαν για το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του στο Π.Ν.

Και μετά την αποστρατεία του  παρέμεινε κοντά σε αυτό και σπανίως απουσίαζε από τις εκδηλώσεις των ΕΑΑΝ και ΕΛ.ΣΥΝ.Υ/Β.

Οι φίλοι του που τον συνόδευσαν στην τελευταία του <<Ανάδυση>>στους Ουρανούς  ευχήθηκαν αιώνια γαλήνη στο τελευταίο του αραξοβόλι.

Ο ΣΑ/ΣΜΥΝ  εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην σύζυγό του  κ. Ντίνα και  οικείους του ,ευχόμενος σε αυτούς μακροζωία,  να τον θυμούνται και τιμούν.

Αιωνία του η μνήμη.                                                                

187η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (1826)

187η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (1826)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΤΑΣΟΣ ΜΑΚΡΑΤΟΣ

«ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΟΛΩΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΥΜΝΟΣ»

η. Δι΄ ευχών

Ω Μεσολόγγι Ιερή πόλη μας τιμημένη

Ελευθερίας σύμβολο για τώρα και για πάντα

παίρνει  η Δόξα ολόφωτη το άρωμα θυσίας

με τις φτερούγες το σκορπά σε όλη την Ελλάδα

σ΄ όλο τον κόσμο σ΄ όλη γη σ΄ Αμερική κι Ευρώπη

σ΄ Ασία και σε Αφρική και στην Ωκεανία

παίρνουν κουράγιο οι λαοί παρ΄ όλη τους τη θλίψη

και θα πεθάνουν και αυτοί μα οι τύραννοι θα πέσουν

Ο Σολωμός έχει ξενυχτήσει

με τους στίχους του Ύμνου αγκάλη συντροφιά του

ποτισμένους από τα δάκρυά του

η μυστική του ένωση με της Ελευθερίας τα παιδιά

ως το ξημέρωμα έχει κρατήσει Βαΐων Κυριακή

έχει τα πάντα δει τα πάντα ακούσει

τα σεμνά σφάγια τους γόους

 έχει μυρίσει το φρέσκο αίμα το χώμα έχει γευθεί

έχει τα μάτια των αγωνιστών αγγίξει κλείσει

όλος ο κάμπος σπαραγμένος στην ψυχή του

απλώνεται

έχει ήδη ξημερώσει ο Ποιητής

γονατιστός στον λόφο Στράνη

στραμμένος προς τους άγιους της Ελευθερίας νεκρούς

εκεί στο βάθος

με σκυφτή κεφαλή με χέρια ενωμένα

αχνά προσεύχεται στη στροφή ογδονταδύο

Και εσύ αθάνατη, εσύ θεία,

Που ό,τι θέλεις ημπορείς,

Εις τον κάμπο, Ελευθερία,

Ματωμένη περπατείς…

 Επιμέλεια: Χαρ. Σχοινάς

ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΑ

Στη μικρή οθόνη μεγαλόσχημοι, υπουργοί,λογάδες για τις αποφράδες ημέρες του καιρού μας ρεκάζουν να μας πείσουν για τις θυσίες του λαού και να σωθεί η πατρίδα, τάχα θλιμμένοι και σ΄ όλο ετούτο τον ειρμό σερβίρουν και τον οικτιρμό!

Τρέχει απ΄ το ρείθρο της αιδούς διαστροφή και εκ του ασφαλούς σπέρνουνε το μεσαίωνα με νόμους Ληστρικούς κατασπαράζοντας του μόχτου μας το βιος που το σέρβιραν στο μενού και τώρα τρώμε «κρίση»

25-01-2013

(Από την ανέκδοτη ποιητική συλλογή «ΑΝΑΚΡΑΣΜΑΤΑ»)

Λεωνίδας Γιανναράκος

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 

Από δημοσιογραφικές μας κατ΄ επανάληψη πληροφορίες επιβεβαιώνεται ότι ο επίτιμος Α/ΓΕΝ Δημ. Ελευσινιώτης και νυν ΥΦΕΘΑ, μάχεται πολύ δυναμικά για την επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τα ε.ε. και ε.α. στελέχη του Π.Ν.

Η αναγνώριση του αξίζει. Είθε οι παρεμβάσεις του να ευοδώσουν έστω και στο κατ΄ ελάχιστον. Εύγε του.

ΔΣ/ΣΑΣΜΥΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

  • Ειδοποιούνται οι συμμαθητές της τάξεως ΣΝ 1963 να έλθουν σε μεταξύ τους επικοινωνία προκειμένου να προγραμματιστεί εκδήλωση για την επέτειο των 50 ετών από κατατάξεώς τους. Σημείο αναφοράς για επικοινωνία, προσφέρεται ο ΣΑ/ΣΜΥΝ στο τηλέφωνο 210/ 3218319, ο οποίος θα φέρει εν συνεχεία σε επαφή τους ενδιαφερόμενους συμμαθητές.

  • Καλούνται οι συμμαθητές τάξεως ΣΝ1953 να επικοινωνήσουν με τον Ελ. Σφακτό προκειμένου να ενημερωθούν για την επετειακή εορτή των 60 ετών από κατατάξεώς μας. Τηλ. επικοινωνίας: 210/3218319 (Γραφεία Δευτέρα, Τετάρτη 09:00-13:00), 210/9414386, κιν. 6942500539 Ελ. Σφακτός. Η τελετή προγραμματίζεται το Σεπτ. – 20 Οκτ.

ΕΦΥΓΑΝ

 

Αλεξ. Μπούμης Υποπλ. (Ε) Βετ. Β΄Π.Π.

Ανδρ. Τζιβάρας Αντιπλ. (Ε) ε.α.

Δημ. Κριμιώτης Αντιπλ. (Ε) ε.α.

Νικ. Παππάς Ναύαρχος ε.α. ΕΠτι. Α/ΓΕΝ

Θεοδ. Αλευράς Ανθ/ρχος (Ε) ε.α.

Αποστ. Βασιλειάδης Υποναύαρχος ε.α. Π.Ν.

Διον. Τρουπάκης Αντιναύαρχος ε.α. Βετ.. Β΄Π.Π.

Εμ. Παπαδάκης Σημ. (Ε) ε.α. ΠΝ

Βασ. Βασιλειάδης Αντιπλ. (Ε) ε.α.

Αλεξ. Ταράντος Πλωτ. (Ε) ε.α.

Εμ. Γραβάνης Υποπλ. (Ε) ε.ε.

Αναστ. Παύλου Υποπλ. (Ε) ε.α. ΣΜΥΝ 1982

Γεώρ. Γαβαλάς Σημ. (Ε) ε.α. ΣΝ 1957

Νικ. Βρούζας Σημ. (Ε) ε.α. ΣΝ 1959

Δημ. Διόλης Ανθστής (ΜΗΧ) ε..α ΣΔΥΝ 1976

Εμ. Δανιηλίδης Πλωτ. ε.α.

Ανδρ. Γκελτής Αντιπλ. (Ε) ε.α.

Γεώργ. Λέκκας Υποπλ. (Ε) ε.α.

Γεώρ. Οικονομίδης ΑΝθστής ε.α.

Ευάγ. Διγώνης Πλωτ. (Ε) ε.α. ΣΝ 1959

Στυλ. Σφακιανάκης Σημ. (Ε) ε.α.

Θεόδ. Αντωνόπουλος Σ.Ν. 1956.

Πατρ. Ραζέλος Αρχιπλ. (Ο) Π.Ν.

Κων. Τσολιάκος Επστής ε.α. Σ.Ν. 1953

ΔΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

4/3/13: Επίσκεψη Δ.Σ. στην ΣΜΥΝ, παράδοση αρχειακού υλικού (έγγραφα, φωτογραφίες, αντικείμενα) για το Μουσείο της Σχολής.

9/4/13: Εξώδιος τελετή Ναυάρχου Ν. Παππά.

10/4/13: Έναρξη αγώνων καλαθοσφαίρισης ΑΣΣΥ (οργανώτρια Σχολή ΣΜΥΝ) κλειστό γυμναστήριο Ελευσίνας.

12/4/13: Διάλεξη: Πολιτική και Κοινωνική Δράση του Ιωάν. Καποδίστρια στα Επτάνησα (1776-1808) (Ίδρυμα Ευταξία-Βούρου)

14/4/13: Γ.Σ./Εκλογές ΣΑ/ΣΜΥΝ (γραφεία Συνδέσμου)

20/4/13: Γιορτή εξόδου Μεσολογγίου (Πολ,Μουσείο)

28/4/13: Επέτειος βύθισης Α/Τ ΨΑΡΑ (πόλη Μεγάρων)

29/4/13: Ενημέρωση από Πρόεδρο ΜΤΝ σχετικά με εξελίξεις του ΜΤΝ (ΜΤΝ)

17/5/13: Συγκέντρωση στήριξης για το ΄΄Ελληνικό Γένος΄΄ προκειμένου για εισαγωγή σε ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ (κτίριο ΣΤΕ)

21/5/13: Εκδήλωση επέτειος Α/Τ ΒΕΛΟΣ.

1/6/13: Συνάντηση πληρώματος παραλαβής Α/Τ ΒΕΛΟΣ.

2/6/13: Παρουσία σε Γ.Σ. ΠΣΑΑΕΔ (Παπάγου).

6/6/13: Συνάντηση άτυπου συντονιστικού συμβουλίου φορέων ΑΣΣΥ (Γραφεία ΣΑΣ)

ΕΑΑΝ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΣ : ΕΑΑΝ

ΘΕΜΑ: Εισφορά Αλληλεγγύης.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Ν.3986/2011 άρθρο 29.

            Σας  αναφέρουμε τα παρακάτω σχετικά με την εισφορά Αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2012:

     α . Σύμφωνα με το σχετικό προβλέπεται, στη Δήλωση που θα υποβάλλουμε στη ΔΟΥ έως 30-6-2013, για τα εισοδήματα του έτους 2012, να αναγράψουμε στον Κωδικό 333-334 το ποσό που μας παρακρατήθηκε για την εισφορά θέματος.

     β. Στις βεβαιώσεις Συντάξεων που μας απέστειλε ταχυδρομικά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν αναγράφεται το ποσό που μας παρακράτησε για την εν λόγω εισφορά, όπως αναγράφεται στα βεβαιωτικά των ε.ε. Αξιωματικών που εξέδωσε το ΓΕΝ και στα βεβαιωτικά που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για τους Υπαλλήλους του, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε τι ποσό θα αναγράψουμε στον οικείο Κωδικό της Δήλωσης και να  μας βεβαιώσουν εκ νέου το αναλογούν ποσό και να το καταβάλουμε δύο φορές.

   γ. Από τα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα που μας έχει στείλει για τις συντάξεις μας το Γεν. Λογιστήριο του Κράτους, από το Σεπτέμβριο του 2010 έως και το Δεκέμβριο του 2012, μας έχει κρατήσει εισφορά.

( Εμένα προσωπικά μου έχει κρατήσει για το 2010 € 730,68, για το 2011 €2.119,03 και για το 2012 €2.630,52, ανάλογα δε ποσά έχουν παρακρατηθεί από όλους τους συναδέλφους.)

    δ. Από τα εκκαθαριστικά των οικονομικών ετών 2010 και 2011 φαίνεται ότι μου έχουν βεβαιώσει ποσά για την εν λόγω εισφορά 815,27€ και 916,03€ αντίστοιχα χωρίς να έχουν συμψηφίσει τα παρακρατηθέντα.

    ε. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ πόρου τον οποίον επισκέφτηκα προς τούτο, ο οποίος τυγχάνει να είναι τέκνο συναδέλφου, αν και προσπάθησε να με εξυπηρετήσει και να βρει λύση, δεν το κατόρθωσε.

   στ. Λογιστής που έθεσα το θέμα μου συνέστησε να αναγράψω στον οικείο Κωδικό το ποσό που προκύπτει ότι μου παρακρατήθηκε από τα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα.

   2. Ύστερα από τα παραπάνω, επειδή το θέμα αφορά όλους τους συναδέλφους, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Γεν. Λογιστήριο του Κράτους  και να ενημερώσετε με κάθε μέσο τι πρέπει να δηλώσουν για το 2012 όλοι οι ε.α Αξιωματικοί , όπως επίσης αν θα πρέπει να ζητήσουν νέες εκκαθαρίσεις για τα  οικονομικά έτη 2010 και 2011 για υπολογισμό της εν λόγω εισφοράς.

   3. Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω  διευκρινήσεις ή και αποστολή αντιγράφων των σχετικών παραστατικών

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   Αρχιπλοίαρχος (Δδ) ε.α. Γ. Αλιφέρης ΠΝ

Περικοπές της συντάξεως

Γράφει ο Πλωτάρχης (Διαχ.) εα Παύλος Βενέτης ΠΝ

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

 Από Ιούλιο 2010 τα επιδόματα εορτών Πάσχα, αδείας και εορτών Χριστουγέννων περιορίζονται σε 200 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα. Ν. 3847/2010/ΦΕκ/Α/67/2010.

ΔΕΥΕΡΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

Από 1-8-2010, θεσπίζεται εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) κειμενόμενη από 3% έως 10% ανάλογης του ύψους της συντάξεως σύμφωνα με Ν.3865/2010/ΦΕκ/Α/120/21-7-2010, άρθρο 11 παραγρ. 1 και 2.

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

Από 1-8-2011 τα ποσοστά της προηγούμενης περικοπής (ΕΑΣ) αναπροσαρμόζονται σε 6% έως 14% αντίστοιχα, σύμφωνα με Ν. 4002/2011/ΦΕκ/Α/180/22-8-2011.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

Από 1-11-2011 μειώνεται το ποσό της σύνταξης, α) για όσους έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους το πέραν των 1.200 ευρώ της σύνταξης κατά 20%, αφαιρουμένης της κράτησης της ΕΑΣ και των άλλων εισφορών (κρατήσεων) και, β) για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ον έτος της ηλικίας τους το πέραν των 1.000 ευρώ της σύνταξης κατά 40%, αφαιρουμένης της κράτησης ΕΑΣ και άλλων περικοπών, σύμφωνα με Ν. 4024/2011/ΦΕκ/Α/226/27-10-2011 άρθρο 1 παράγρ. 10Α και β.

ΠΕΜΠΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

Από 1-1-2012 οι συντάξεις αναπροσαρμόζονται με μείωση κατά 12% του ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ και λαμβάνεται υπόψη το μηνιαίο ποσό της κύριας σύνταξης όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την 31-12-2011 (δηλαδή αφαιρουμένων των προηγουμένων κρατήσεων και περικοπών). Σύμφωνα με Ν. 4051/2012/ΦΕκ/Α/40/29-2-2012.

ΕΚΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

Η περικοπή αυτή είναι ανεξάρτητη από τις προηγούμενες περικοπές. Από το έτος 2011 επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο συνολικό καθαρό φορολογούμενο ποσό εισοδήματος (σύνταξη, μερίσματα κ.λπ.) του προηγουμένου έτους, από 1% έως 4% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Σύμφωνα με Ν. 3986/2011/ΦΕκ/Α/152/1-7-2011 άρθρο 29.

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4093/2012/ΦΕΚ/Α/222/2-11-2012.

ΕΒΔΟΜΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

Από 1-8-2012 γίνεται αναπροσαρμογή των συντάξεων ένεκα του νέου μισθολογίου του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού, λόγω αναπροσαρμογής των συντελεστών του προσδιορισμού των βασικών μισθών. η περικοπή στο μισθό του ανθυποπλοιάρχου είναι 0,04 και καταλήγει στον μισθό του ναυάρχου αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο 0,46.

ΟΓΔΟΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

Από 1-1-2013 το άθροισμα της μηνιαίας σύνταξης και των μερισμάτων μειώνεται με συντελεστές 5%, 10%, 15% και 20% ανάλογα με το ύψος του ποσού, αρχής γενομένης από το ποσό 1000,01 ευρώ. Για το ποσοστό της μείωσης λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο ποσό της σύνταξης και των μερισμάτων των 31-12-2012 μετά τις μειώσεις και τις παρακρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος ΙΑ.5.1.

ΕΝΑΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

Από το 2013 καταργούνται τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και το επίδομα αδείας. Άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος 6.4.

Β. ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ Μ.Τ.Ν.

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

Από το Φεβρουάριο του 2011, έγινε περικοπή 8%.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

Από τον Ιανουάριο του 2012, έγινε περικοπή 14%.

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

Από τον Ιούλιο του 2011 έγινε περικοπή 25%.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

8%+14%+25%

Γ. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΚΟΕΜΝ

Από τον Ιανουάριο του 2012, έγινε περικοπή 4%. Από τον Σεπτέμβριο του 2012 έγινε περικοπή 35%.

Η παραλαβή του Αντιτορπιλικού ΄΄ΒΕΛΟΣ΄΄

Ιωάννης Ζαφειρόπουλος Αρχιπλοίαρχος ε.α.

Η παραλαβή του Αντιτορπιλικού ΄΄ΒΕΛΟΣ΄΄ στις ΗΠΑ και ο Κυβερνήτης του Αντιπλοίαρχος Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ

Δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική, να αναφέρεται κανείς στη προσωπικότητα ενός ναυτικού ηγέτη, που όμως βρίσκεται στη ζωή. Η αναδρομή αυτή αφορά δυστυχώς θλιβερούς απόντες. Όμως, υπάρχουν και λαμπερές εξαιρέσεις. Ο Κυβερνήτης μας στο Αντιτορπιλικό ΒΕΛΟΣ τότε Αντιπλοίαρχος και σήμερα Ναύαρχος Γεώργιος Μόραλης είναι η εξαίρεση. Όλη του, άλλωστε, η ζωή και σταδιοδρομία στο Πολεμικό μας Ναυτικό, υπήρξε εξαίρεση αγάπης προς τα πλοία, ναυτικής ικανότητας, αφοσιώσεως στις ναυτικές παραδόσεις και στη ναυτική μας κληρονομιά. Έβλεπε το πολεμικό πλοίο ζωντανό οργανισμό που γεννάται, ζει και πεθαίνει μέσα στα κύματα, τυλιγμένο με τη πολεμική σημαία και τα δικά του σύμβολα, αγκαλιασμένο με τους ανθρώπους του, όλους σε ένα σύνολο, μία πολεμική ναυτική μηχανή, που γράφει ημέρες και νύχτες, ειρηνική ή πολεμική ιστορία. Έβλεπε το πλοίο κομμάτι της ζωής του και του πληρώματός του, φρουρό της ελληνικής θάλασσας. Και ήθελε το πλοίο του να είναι πρώτο. Πρώτο στην πολεμική ετοιμότητα και τις ασκήσεις, πρώτο στη ναυτική δραστηριότητα και εμφάνιση, στη καθημερινή εσωτερική ζωή και πειθαρχία. Πρώτο παντού. Δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια. Όλοι οι Αξιωματικοί του πλοίου, οι Υπόλογοι και οι Υπαξιωματικοί, οι ναυτοδίοποι, σύνολο περί τα 280 άτομα, αποτελούσαν μία ενότητα, μία ορχήστρα, όπως ο ίδιος έλεγε, με μαέστρο τον ίδιο τον Κυβερνήτη. Και έπρεπε η ορχήστρα να είναι καλοκουρδισμένη και το αντιτορπιλικό να είναι πρώτο. Και ήλθε πρώτο στις αξιολογήσεις κατά την παραλαβή του στο Λονγκ Μπητς και κυρίως κατά την διάρκεια της μακράς και σκληρής εκπαιδεύσεως στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως του Αμερικάνικου Στόλου στο Σαν Ντιέγκο. Οι κορυφαίες εκείνες διακρίσεις είχαν ασφαλώς τεράστια σημασία, εάν ληφθεί υπ΄ όψη, ότι το ΒΕΛΟΣ οριοθετούσε το 1959 την μεγάλη αλλαγή για το Πολεμικό μας Ναυτικό, το οποίο, τότε απαγκιστρωνόταν από την Βρετανική αντίληψη και δυνατότητες ως προς τους ναυτικούς εξοπλισμούς και εντασσόταν στις τεράστιες δυνατότητες της σύγχρονης αμερικανικής ναυτικής τεχνολογίας. Σας υπενθυμίζω, ότι το 1959, το πλοίο μας ήταν εξοπλισμένο με 144 ηλεκτρονικές συσκευές, σε εποχή δηλαδή, κατά την οποία το Πολυτεχνείο των Αθηνών δεν είχε τότε πλήρως οργανωμένη έδρα ηλεκτρονικών, αλλά μόνον ηλεκτρολογίας, καθώς και ότι ήταν εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές αυτόματης επιλύσεως των προβλημάτων αντιαεροπορικής βολής, επιφανείας και βομβαρδισμού, κατευθύνσεως των πυροβόλων και κατανομής των στόχων, καθώς και με ανθυποβρυχιακό σύστημα από τα πλέον, επίσης, εξελιγμένα της εποχής του, που περιελάμβανε περιφερειακές ηχοεντοπιστικές συσκευές χαμηλής σχετικά διεισδυτικής συχνότητας, ηλεκτρονικό υπολογιστή κατευθύνσεως του πλοίου και βολής αυτοκατευθυνομένων ηχητικών τορπιλλών και άλλων όπλων και ασφαλώς, το 1959, δεν είχαν διαδοθεί ακόμη στην Ελλάδα, αλλά και στα περισσότερα κράτη, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι τηλεχειρισμοί, τα ηλεκτροϋδραυλικά συστήματα τηλεκινήσεως και οι εξελιγμένες υποβρύχιες ηχητικές μεταδόσεις.

Το πλήρωμα ήταν θαυμάσιο. Οι Υπόλογοι εξαιρετικοί που εντυπωσίαζαν με τις γνώσεις τους, την αντίληψη και τη ναυτική τους εμπειρία. Δεν είναι καθόλου τυχαία η ριζωμένη παγκοσμίως βαθειά εκτίμηση για τον Έλληνα ναυτικό. Οι Υπόλογοι αυτοί, αποτελούσαν την καθημερινή επιβεβαίωση.

Για το Επιτελείο των Αξιωματικών τι μπορεί να ειπεί κανείς; Είχαν όλοι άριστη επαγγελματική κατάρτιση, καλύτερη από οποιονδήποτε άλλον, καλύτερη από τον κάλλιστο. Και συγχρόνως είχαν όλοι υψηλό αίσθημα ευθύνης και συναδελφικότητας, που το ετόνωνε η καθημερινή σκληρή εκπαίδευση και η συναίσθηση της αποστολής. Με ιδιαίτερο όμως σεβασμό και βαθειά εκτίμηση αναφέρομαι στον Ύπαρχο μας Πλωτάρχη Γ. Τσιαδή, καθώς και στον Πρώτο Μηχανικό Πλωτάρχη Δ. Ποδάρα, στους ηγετικούς αυτούς Αξιωματικούς της διοικητικής μας ιεραρχίας και υπευθυνότητας, στους οποίους το πλοίο και όλοι μας χρεωστούμε τόσα πολλά. Ήσαν οι πυλώνες της εξαίρετης οργάνωσης, απόδοσης και ετοιμότητας του πλοίου. Δεν μπορώ να αναφέρω τόσα άλλα ονόματα. Θα αναφερθώ όμως στους Υποπλοιάρχους Χρ. Δουζίνα, Μ. Λαζαρίμο, Λ. Μπάσμπα, Χρ. Καρακίτσο, Ι. Δρακόπουλο, στους Ανθυποπλοιάρχους Φ. Ζωιδάκη, Α. Τριανταφυλλίδη, Θ. Νάκο, Β. Αλεξανδρόπουλο, Ιφ. Ελευθερίου, Ν. Τσαπάρα και θα σταθώ ιδιαίτερα στους συμμαθητές και φίλους μου Σημαιοφόρους Ν. Σίμο και Ε. Προκάκο, καθώς και στον Σημαιοφόρο Ι. Αρνή.

Υπηρέτησα στο ΒΕΛΟΣ τρία συνολικά χρόνια, με ανεξίτηλες όμως τις μνήμες από την αρχική περίοδο της εκπαιδεύσεως στις Αμερικανικές Ναυτικές Σχολές, την εντυπωσιακή τελετή παραλαβής του πλοίου και υψώσεως της Ελληνικής Σημαίας και την εντατική εκπαίδευση όλων μας στο πλοίο, ιδίως εν πλω. Η επιχειρησιακή οργάνωση και ετοιμότητα του πλοίου παρέμεινε η ίδια και τα επόμενα αυτά χρόνια. Το ΒΕΛΟΣ εξακολούθησε να είναι πρώτο στις Εθνικές και Διασυμμαχικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Ο σπόρος είχε βαθιά ριζώσει το 1959.

Όλους σας Ευχαριστώ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Μια σπάνια φωτογραφία Ναυτοπαίδων στο μεσοδιάστημα των πολέμων (;)
Την … ξετρύπωσε ο Aντιναύαρχος ε.α. Γ. Ντούνης από το ΑΣΚΙ (Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας).

ΠΑΡΟΣ: Μια πενταήμερη εκδρομή………..

ΠΑΡΟΣ: Μια πενταήμερη εκδρομή στο λυκόφως της Ιστορίας αλλά και στο Σήμερα

Ξεφλουδίζοντας την ιστορία φτάνουμε στον Θεό, τον ποιητή της φύσης, που μας έστειλε να ζήσουμε σε τόπους παραθαλάσσιους και παραπόταμους, σε τόπους που κρύβουν μέσα τους ιστορία και χρυσάφι, μύθους και Θεούς.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΑπολαμβάνοντας τις ομορφιές της Πάρου

Κάτι τέτοιο είναι η Πάρος, ένα νησί με εκατοντάδες μικρούς παραδείσους, που η ιστορία του χάνεται στην αχλή του μύθου.

Οι ευχαριστίες μας στο ΣΑ/ΣΜΥΝ και στον Λευτέρη Σφακτό, που από το κρεβάτι του ΝΝΑ αγωνίστηκε να πετύχει αυτή η εκδρομή και με τη συνεργασία του άλλου συναδέλφου Ρώμα, ιδιοκτήτη του συγκροτήματος Casa di Roma τα κατάφεραν.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ένα κουκλίστικο συγκρότημα με πεντακάθαρους χώρους, πισίνα αλλά και πλατιά ζεστά χαμόγελα, δύο υπέροχων παιδιών, του Μιχάλη και της Αγγελικής.

Απολαύσαμε φαγητά και ηλιοβασιλέματα, βραδιές με ολόγιομο φεγγάρι, δρομάκια γραφικά με καταστήματα μέσα στην καρδιά της μόδας, από φθηνά ως χλιδάτα.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Για να φτιάξεις το μέλλον πρέπει να έχεις ανοιχτά τα μάτια στο παρελθόν, κι εδώ σε κυνηγάει το παρελθόν, από 4 χιλιάδες π. Χ., αυτός ο τόπος έδωσε το όνομά του με το Φως. Από τους Μυκηναϊκούς χρόνους και τους Ίωνες γύρω στο 950 π.Χ. η Πάρος, μεγάλη ναυτική δύναμη, με αποικίες στη Θάσο, στην Προποντίδα και στην Αδριατική έλαμψε με τον πλούτο της.

Η ζωή δεν είναι τυλιγμένη με κορδέλα, δεν παύει όμως να είναι δώρο και για να το ζήσεις θέλεις φίλους, οι φίλοι είναι οι συγγενείς που επιλέγουμε, έτσι κι εμείς στην Πάρο, μία παρέα συναδέλφων αρχίσαμε να ψάχνουμε για την αστρόσκονη των παραμυθάδων και τη βρήκαμε στην Παροικιά, στην Εκατονταπυλιανή, στη Νάουσα, στην Αλυκή και σε τόσα άλλα φανταστικά σημεία του νησιού.

Κάνοντας το γύρο του νησιού, με προσφορά του Ρώμα βέβαια, απολαύσαμε εκατοντάδες μικρούς παραδείσους, τα πανέμορφα Παριανά σπίτια μέσα σε πολύχρωμους κήπους με οργιώδη βλάστηση.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Μία ημερήσια εκδρομή στη Νάξο συμπλήρωσε το ρεπερτόριό μας.

Εκατονταπυλιανή: Η εκκλησία αντίγραφο της Αγιάς Σοφιάς σε μικρότερες διαστάσεις με τις 99 πύλες και μη μία κρυφή που θα φανερωθεί όταν λευτερωθεί η Πόλη. Ένα θαύμα αρχιτεκτονικής με παρεκκλήσια, γυναικωνίτες και ψηφιδωτά, με Άγια λείψανα, κτισμένη πάνω στις βάσεις αρχαίου ναού του Δαλείου Απόλλωνα.

Τέλος το παραμύθι, γυρίσαμε στο τώρα, ποιος θα μας οδηγήσει σε καλύτερες μέρες και ποιο φωτεινές σελίδες; Φοβόμαστε το αύριο; Ο Dan Rather έγραψε: «Θάρρος είναι να προχωράς ακόμα και αν φοβάσαι«.

Δημήτρης Θάνος

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Π.Ν.

Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ Υ/Β

Παγκόσμιο συνέδριο υποβρυχίων

Το σκήπτρο διεξαγωγής του 51ου παγκόσμιου συνεδρίου των συνδέσμων υποβρυχίων που θα γίνει στην Αθήνα τον Μάιο του 2014, παρέλαβαν μετά την λήξη της 50ης επετείου στην Κατάνια της Ιταλίας τα μέλη του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων Ροδαμάνθης Φουντουλάκης – Ευστράτιος Μαιρλής – Μιχάλης Πρωιμάκης και Δημήτρης Εξάρχου

Στόχος και σκοπός των διοργανώσεων είναι η διαιώνιση της μνήμης εκείνων που έχουν χάσει την ζωή τους στα υποβρύχια και η προώθηση πνεύματος ενότητας-κοινωνικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων ευελπιστεί πως θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και απαιτήσεις, της παγκόσμιας κοινότητας των υποβρυχίων, που πηγάζουν από την ανάληψή του και πιστεύει πως οι συνάδελφοι θα σταθούν αρωγοί στο έργο του για την τέλεση ενός συνεδρίου που όμοιό του δεν έχει διεξαχθεί ως σήμερα, καλώντας τα μέλη του να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια.

αποστολη ελλαδας σε ιταλια1

O M. Προϊμάκης με το Σκήπτρο που παρέδωσε ο Πρόεδρος του αντίστοιχου Ιταλικού Συνδέσμου Y/B στον ΕΛ.ΣΥΝ. Υ/B. Αριστερά οι: Δ. Έξαρχος και Ε. Μπαϊρλής.

Ετήσια τακτική συνέλευση Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων

Η προβλεπόμενη από τα άρθρα 10, 11 και 12 του καταστατικού ετήσια τακτική συνέλευση των μελών του Ελληνικού συνδέσμου υποβρυχίων έλαβε χώρα την Κυριακή 2 Ιουνίου 2013 στο κυλικείο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού με θέματα:
α.- Απολογισμός-δραστηριότητες και έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

β.- Οικονομικός απολογισμός.

γ.- Εξουσιοδότηση του Δ.Σ να αποφασίζει για ένταξη νέων μελών ΜΗ υπηρετησάντων στην περιοχή των Υποβρυχίων.

δ.- Ενημέρωση για την διεξαγωγή του 51ου παγκόσμιου συνεδρίου στην Αθήνα το 2014