ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

 

Νοσηλεία των Αγάμων και Ανασφάλιστων Τέκνων εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των ΕΔ

 Στο πλαίσιο της συχνής συνεργασίας με τον πρόεδρο της ΠΟΣ για θέματα που αφορούν εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη αλλά και των οικογενειών τους, βρέθηκε το ΦΕΚ 2035

 που υπογράφηκε από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Τασούλα, στις 21 Σεπτεμβρίου 2009. Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2009. Πιθανόν για κάποιους να είναι γνωστό. Εμείς το μάθαμε μόλις τώρα. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά. Το ΦΕΚ είναι:

ΑΡΙΘΜ. Φ 700/145/212275 Σ.348    [ ….]

                                                      Άρθρο  1

Η νοσηλεία των αγάμων και ανασφάλιστων τέκνων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων, θα παρέχεται δωρεάν  ….

 Υπόψη ότι σχετικό αίτημα για περίθαλψη – εξετάσεις άγαμων – ανασφάλιστων τέκνων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ, έχει υποβληθεί στον κο ΥΕΘΑ (μέσω Α/ΓΕΕΘΑ) και στην κα ΑΝΥΕΘΑ. Αναμένεται εξέλιξη.

ΒΟΕΑ στα 18; Συνάδελφος του ΠΝ εξηγεί που είναι η παγίδα!!!

Μετά την ανάρτηση μας σχετικά με την καταβολή του ΒΟΕΑ …έτρεξε η ΠΕΑΛΣ (Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος) και όχι οι Λιμενικοί, να συμφωνήσει με την εν λόγω πρόταση. Ευτυχώς όμως υπάρχουν συνάδελφοι καταλλήλως ενημερωμένοι και αποδεικνύουν με πραγματικά στοιχεία την ανεδαφικότητα ορισμένων προτάσεων, αλλά και την παγίδα που κρύβεται πίσω από τέτοιες κινήσεις. Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι το παρακάτω αφορά παιδιά συναδέλφων του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος. Γραφεί λοιπόν ο Παναγιώτης Ασπροδίνης:

Νομίζω πως θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους συναδέλφους Λιμενικούς ότι ναι μεν το πλήρες Β.Ο.Ε.Α. (60 μερίσματα) καταβάλλεται με την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας, όταν όμως ληφθεί μειωμένο, δεν καταβάλλεται ανάλογα με τις παρακρατημένες εισφορές, αλλά ως ακολούθως:

• Για εισφορές 18-20 ετών: ποσό 20 μηνιαίων μερισμάτων.

• Για εισφορές 21-22 ετών: ποσό 30 μηνιαίων μερισμάτων.

• Για εισφορές 23-25 ετών: ποσό 40 μηνιαίων μερισμάτων.

• Για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων: ποσό 60 μηνιαίων μερισμάτων.

Από 1.7.2012, ο υπολογισμός του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με βάση τις διαμορφωθείσες την 1.1.2012 τιμές των μερισμάτων, μειωμένες κατά 5% (κλείδωμα τιμής). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν γίνει καταβολή ΒΟΕΑ στην ηλικία των 18 ετών, με βάση τον παραπάνω υπολογισμό και με τη συγκεκριμένη ως άνω αξία μερισμάτων, είναι σίγουρο πως το ποσό που θα καταβληθεί, θα είναι λιγότερο από το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει επί 18 χρόνια ο πατέρας/μητέρα. Σε πολλές δε περιπτώσεις, θα είναι μικρότερο έως και 50% των καταβληθεισών εισφορών. Κατά τα λοιπά είναι σαφές ότι καλόν θα ήταν το ΒΟΕΑ να δίνεται στην ηλικία των 18 ετών, αλλά με άλλο τρόπο υπολογισμού ό οποίος να είναι πραγματικά ανταποδοτικός των καταβληθεισών εισφορών! Παράλληλα και τουλάχιστον για το ΜΤΝ, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι υφίσταται η στρεβλή συνύπαρξη των δικαιωμάτων ΒΟΕΑ και μερισμάτων στον ίδιο ειδικό λογαριασμό. Αυτό δε πρακτικά σημαίνει, ότι οι εισφορές που καταβάλλουν οι γονείς για το ΒΟΕΑ των παιδιών τους, δεν δημιουργούν ένα κεφάλαιο ΒΟΕΑ, αλλά διατίθενται για να καταβάλλονται τα μερίσματα. Δηλαδή, το ΒΟΕΑ επιχορηγεί την καταβολή μερισμάτων σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, θέτοντας σε κίνδυνο τις μεσομακροπρόθεσμες καταβολές ΒΟΕΑ!

ΣτΣ. Ελήφθη στο e-mail του Συνδέσμου

 ====================================

Αναβάθμιση Οδοντιατρικής Περίθαλψης 

     Το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο της μέριμνας για  το προσωπικό του, αναβάθμισε το Οδοντιατρικό του Τμήμα, το οποίο προήλθε από τη σύμπτυξη των αντίστοιχων οδοντιατρικών τμημάτων του ΝΝΑ και ΜΤΝ. Το εν λόγω Τμήμα βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου και αποτελείται από τα ακόλουθα ιατρεία:

• Γενικής Οδοντιατρικής

• Ορθοδοντικής

• Περιοδοντολογίας

• Ενδοδοντίας

• Προσθετικής

• Παιδοδοντίας

Το νέο Οδοντιατρικό Τμήμα λειτουργεί από ∆ευτέρα έως Παρασκευή (08:00 έως 20:00) και εξυπηρετεί στελέχη και αποστράτους του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και μέλη των οικογενειών τους.

Τηλ. ραντεβού 210-7261613-14-15 ως κάτωθι:

Α. Γενική οδοντιατρική: Καθημερινά 08:00-20:00

Β. Παιδοντοδοντικό: Καθημερινά 08:00-15:00 εκτός Τετάρτης και Πέμπτης που λειτουργεί μόνο 15:00-20:00

Γ. Ενδοντολογικό: Καθημερινά 08:00-15:00 εκτός ∆ευτέρας και Τρίτης που λειτουργεί μόνο 15:00-20:00

∆. Περιοδοντολογικό: Καθημερινά 08:00-20:00 εκτός Παρασκευής που λειτουργεί μόνο πρωί 08:00-15:00

Ε. Ορθοδοντικό: Καθημερινά 08:00-15:00 εκτός Τρίτης και Πέμπτης που λειτουργεί μόνο 15:00-20:00

ΣΤ. Προσθετολογικό: Καθημερινά 08:00-15:00 εκτός Τρίτης και Παρασκευής που λειτουργεί μόνο 15:00-20:00

Τα επείγοντα οδοντιατρικά περιστατικά θα αντιμετωπίζονται όλο το 24ωρο καθημερινά και αργίες στο οδοντιατρικό του ΝΝΑ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 21073249217 και 18.

Φαξ : 21073249216

∆ιευθυντής : 21073249215

===================================

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ΕΓΑ                                             ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

             ΓΕΝ/ΕΓΑ                                           Β΄ ΚΛΑΔΟΣ /Β1

             ΓΕΑ/ΕΓΑ                                            Τηλ. (Εσωτερ).

                                                                        Φ.900/44/258887

ΚΟΙΝ.: ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ                          Σ. 4283

             ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ/Β1                             Αθήνα, 28 Νοε 13

ΘΕΜΑ: Μέριμνα Προσωπικού

ΣΧΕΤ.: α. ΥΣ με αριθ. 1319/1-10-2013/ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ

             β. ΣΗΜΑ ΓΕΕΘΑ/Β1 Ο 070804Ζ ΟΚΤ 13

             γ. ΣΗΜΑ ΓΕΝ 140831 ΖΟΚΤ 13

             δ. ΣΗΜΑ ΓΕΑ 150732 ΖΟΚΤ 13

  1. Στη συνέχεια σχετικών που αφορούν στην παροχή δικαιωμάτων χρήσης των Παραθεριστικών και Εφοδιαστικών Κέντρων από τα στελέχη των ΕΔ και τα μέλη των οικογενειών τους, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

                  α. Να επιτραπεί η είσοδος (όχι παραθερισμός) στα Κέντρα Παραθερισμού των ΕΔ για λήψη λουτρού και φαγητού στα τέκνα των εν ενεργεία και αποστρατεία στρατιωτικών που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών και δεν είναι προστατευόμενα μέλη. Το δικαίωμα αυτό ισχύει όσο ο δικαιούχος στρατιωτικός είναι εν ζωή.

                  β. Λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες ή τους περιορισμούς χρήσης των θέρετρων από την νέα αυτή κατηγορία, κατά τις περιόδους αιχμής θα ρυθμιστούν αν απαιτηθεί με δγές των οικείων Κλάδων σε εκτέλεση των διαταγών του ΓΕΕΘΑ.

                  γ. Επίσης να παρασχεθεί, στα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών ανεξαρτήτου ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε όλα τα Κέντρα Εφοδιασμού των ΕΔ (ΕΚΕΜΣ-ΠΟΝ-ΣΕΠΑ), για όσο διάστημα ο δικαιούχος στρατιωτικός είναι εν ζωή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξυπηρέτησή τους.

  1. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, για την υλοποίηση των παραπάνω διατασσομένων και την έκδοση των απαραίτητων δγών, μέχρι 20 Δεκεμβρίου 13.

                                                                      Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος

                                                                                          Αρχηγός

                  Ακριβές αντίγραφο

Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Λαμπρινάκος

             Επιτελής Β1/ΤΣΕΜ

Χορήγηση αδειών ναυτικής ικανότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ 4/13

 

1.-Γνωρίζεται οτι την Τετάρτη 24 Ιουλίου έγινε σύσκεψη στο Γ.Ε.Ν. υπό την Προεδρία του Γ.Ε.Ν./Δ.Κ.Β. Αρχιπλοιάρχου Λεβέντη Π.Ν. με θέμα “ Εκδοση Π.Δ. για χορήγηση αδειών ναυτικής ικανότητας στους προερχομένους από το Π.Ν. στα πλαίσια της STCW “

2.-Στην σύσκεψη έλαβαν μέρος Επιτελείς του Γ.Ε.Ν. και από πλευράς Ε.Α.Α.Ν. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. , ο Αντιπρόεδρος Αντιναύαρχος Θ.Γερούκης Π.Ν.ε.α. και τα Μέλη της Ε.Α.Α.Ν. Αρχιπλοίαρχος (Μ) Γ.Κρητικός Π.Ν.ε.α. , ο Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε.Αναγνωστάκης Π.Ν.ε.α.(Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.) και  , ο Αντιπλοίαρχος (Ε) Α.Βερυκοκίδης Π.Ν.ε.α.

3.-Κατά την σύσκεψη έγινε παρουσίαση ενός προσχεδίου Π.Δ. που ετοίμασε το Γ.Ε.Ν. και ακολούθησε εκτενής συζήτηση

4.-Η Ε.Α.Α.Ν. ανέλαβε την υποχρέωσή  να καταθέσει τις απόψεις της επί του σχεδίου του Π.Δ. μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.

5.-Οσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται , μπορούν να έλθουν στην Ε.Α.Α.Ν. για ενημέρωση και σχολιασμό.

 

                                           Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.

 

 

                                  Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝ

 

Αρ. Πρωτ. 032

Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριος Ελευσινιώτης συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ  Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ, τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 παρέστη στην εναρκτήρια εκδήλωση του διεθνούς σεμιναρίου με θέμα «Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Φάρων».

DSC_0139

Οι ΥΦΕΘΑ κ. Δημ. Ελευσινώτης και A/ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευαγ. Αποστολάκης Π.Ν. χαιρετίζουν την εκδήλωση

DSC_0089

Το σεμινάριο αποτελεί τη συνέχιση μιας σειράς ενεργειών της Διεθνούς Ένωσης Φαρικών Αρχών (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA) και διοργανώνεται από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος και του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη».

=========================

Αρ. Πρωτ. 033

Τρίτη  4 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, την Τρίτη 4 Ιουνίου 2013, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Αντώνης Σαμαράς, συνοδευόμενος από τους Υφυπουργούς Εθνικής  Άμυνας,  την Στρατιωτική Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και τον  Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, μετέβη στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Στόλου όπου ενημερώθηκε για την άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ  2013» και παρακολούθησε μέρος αυτής.

=============================

Aρ. Πρωτ. 034

 Σάββατο 8 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι η άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 13» ξεκίνησε την Δευτέρα 3 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013.

Πρόκειται για μια άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού στην οποία συμμετείχαν το σύνολο των μονάδων που είναι διαθέσιμες. Παράλληλα, συμμετείχαν και μονάδες του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ επίσης το σύνολο των πλοίων έλαβε μέρος στην άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 13»  της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι βασικοί αντικειμενικοί σκοποί της ασκήσεως ήταν:

Η προαγωγή του επιπέδου επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως, μέσα από τη διεξαγωγή τεχνικών αντικειμένων και σεναρίων πολλαπλής απειλής.

Η βελτιστοποίηση της συνεργασίας με τους άλλους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, το Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία.

Η δοκιμή  ειδικών σχεδίων.

Η επίδειξη ισχυρής ναυτικής παρουσίας στο χώρο του Αιγαίου.

Η άσκηση έδωσε τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν τα πληρώματα των πλοίων και το προσωπικό των επιτελείων κάτω από πραγματικές συνθήκες και με σύνθετα σενάρια.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΓΕΣ/ΔΥΠΟ 24/5/13

Σας γνωρίζουμε ότι το ΓΕΣ/ΔΥΠΟ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και τους Ειδικούς όρους για το έργο με τίτλο «Οικονομοτεχνική Μελέτη Διαπίστωσης Βιωσιμότητας ενός Νέου Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης – Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του ΥΠΕΘΑ που θα προκύψει από τη Συγχώνευση των Υφισταμένων Ταμείων Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), Αεροπορικής Άμυνας (ΤΑΑ), καθώς και από την Κατάργηση της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (ΥΑΜΣ)».

 

Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας-Μαυροβουνίου 2013

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμματος Στρατιωτιής Συνεργασίας Ελλάδας-Μαυροβουνίου έτους 2013, ολοκληρώθηκε την Τρίτη 28 Μαΐου 2013 η εκπαίδευση στελεχών από το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία του Μαυροβουνίου στα ακόλουθα: α. Βασικό Σχολείο Καταπολέμισης Πυρκαγιάς (Basic Fire Fighting Course) στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ελέγχου Βλαβών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας (ΚΕ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ). β. Σχολείο διαφυγής από βυθιζόμενο Ελικόπτερο (Helo Dunker), στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ελικοπτέρων στο Κοτρώνι.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων

Διεξαγωγή Συνόδου «CHIEFS OF EUROPEAN NAVIES – CHENS 13» στην Αθήνα

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι 9 και 10 Μαΐου 2013 θα διεξαχθεί στην Αθήνα η σύνοδος «CHIEFS OF EUROPEAN NAVIES – CHENS 13».
Στη σύνοδο, η οποία διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το 1992 με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα ναυτικής στρατηγικής, θα λάβουν μέρος 26 Αρχηγοί Πολεμικών Ναυτικών χωρών της Ευρώπης, καθώς και 4 παρατηρητές από Διεθνείς Οργανισμούς.
Την προεδρία της συνόδου CHENS 13 έχει αναλάβει ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι οι πρακτικές για τη διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, οι απαιτήσεις – διαδικασίες που αφορούν στην ανάληψη ανθρωπιστικών επιχειρήσεων και ο τρόπος προβολής των δυνατοτήτων των Ευρωπαϊκών Ναυτικών στα Ευρωπαϊκά / Διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων και στην κοινή γνώμη.

Επίσημη Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ στην Έκθεση IMDEX ASIA 2013

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι από 13 έως 17 Μαΐου 2013, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ επισκέφθηκε τη Σιγκαπούρη κατόπιν προσκλήσεως του Αρχηγού του Σιγκαπουριανού Ναυτικού, όπου παρακολούθησε την Διεθνή Έκθεση Θαλάσσιας Άμυνας – IMDEX ASIA 2013 (International Maritime Defence Exhibition).
Πέραν της έκθεσης συναφούς αμυντικού υλικού, διεξήχθη Συνέδριο Θαλάσσιας Ασφάλειας που εστιάστηκε στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον με ομιλητές τους Αρχηγούς Ναυτικού, της Μεγάλης Βρετανίας, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, καθώς και Συνέδριο νέων τεχνολογιών σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας.
Τέλος πραγματοποιήθηκε άσκηση ανταλλαγής πληροφοριών επί θεμάτων ναυτικής ασφάλειας μέσω του International Maritime International Fussion Center και επίσκεψη των επισήμων σε πλοία στη Ναυτική Βάση της Σιγκαπούρης.
Στη φετινή διοργάνωση παρέστησαν 22 Αρχηγοί Πολεμικών Ναυτικών από την Ασία, την Ευρώπη, την Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αφρική, την Αυστραλία καθώς και πλήθος ανώτατων και ανώτερων επιτελών, κυβερνητικών φορέων και εκπροσώπων στης αμυντικής βιομηχανίας διαφόρων κρατών.
Στο περιθώριο των δραστηριοτήτων ο Αρχηγός ΓΕΝ είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει διμερείς επαφές με τους ομολόγους του από διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Σιγκαπούρη, Αυστραλία και το Πακιστάν.

Επίσκεψη Αρχηγού Στόλου σε ΚΕΝΑΠ και ΝΚ

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Π. Λίτσας ΠΝ επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), στο πλαίσιο επίδειξης στρατιωτικής εφαρμογής ανταλλαγής δεδομένων.
Ακολούθως την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013, ο Αρχηγός Στόλου επισκέφτηκε τα πληρώματα των ελλιμενιζόμενων Πολεμικών Πλοίων του Στόλου στο Ναύσταθμο Κρήτης, με σκοπό να ενημερωθεί για την πρόοδο των επισκευών και να συνομιλήσει με το προσωπικό των Πλοίων.

Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αρφάνης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

DSC6809Medium

72η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΒYΘIΣΕΩΣ Α/T ΨΑΡΑ
Ρήψη στεφάνου από τον A/ΓΕΝ στο σημείο βυθίσεως του A/T ΨΑΡΑ την Κυριακή του Πάσχα 1941.
(Πάχη Μεγάρων 28/4/13)

ΠΕΝΘΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ

tsoliakosΈνας ακόμα συμμαθητής και φίλος έφυγε για το αιώνιο ταξίδι. Ο Κώστας Τσολιάκος, Περήφανος για την μεγαρίτικη καταγωγή του, ήταν σοβαρός και ώριμος για την εφηβική του ηλικία. Ήταν σε όλους αγαπητός κι ευπρόσδεκτος στις μαθητικές μας παρέες. Υπηρέτησε το Π.Ν. ως Μηχανικός για 12 χρόνια, αλλά με το ανήσυχο πνεύμα του, τον κέρδισε ο ιδιωτικός χώρος όπου και πέτυχε απόλυτα. Εκανε ένα πετυχημένο γάμο, με την Μαρία, και η κορούλα του η Βασιλική του χάρισε κι ένα εγγόνι.

Φίλε Κώστα, το τελευταίο «κράτει μηχανών» να σ΄ έβρει σε λιμάνι γαλήνης και δικαίωσης της επίγειας ζωής σου.

Για τους συμμαθητές σου

Άγγελος Μαλιαμάνης

====================

 

 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Ένας  <<Τζέντλεμαν>> της παλιάς φρουράς έφυγε  μετά από σύντομο πρόβλημα υγείας, αφήνοντας  πόνο και θλίψη στην αγαπημένη του σύζυγο Ντίνα   και σε όσους τον είχαν γνωρίσει από κοντά. Ευθυτενής  στο παράστημα και με άψογο πάντα ντύσιμο ,σε συνδιασμό με την στοχαστική του σκέψη ,τον έκαναν αγαπητό και ευπρόσδεκτο σε κάθε παρέα. Η μεγάλη του αγάπη ,τα Υποβρύχια ,τον κέρδισαν για το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του στο Π.Ν.

Και μετά την αποστρατεία του  παρέμεινε κοντά σε αυτό και σπανίως απουσίαζε από τις εκδηλώσεις των ΕΑΑΝ και ΕΛ.ΣΥΝ.Υ/Β.

Οι φίλοι του που τον συνόδευσαν στην τελευταία του <<Ανάδυση>>στους Ουρανούς  ευχήθηκαν αιώνια γαλήνη στο τελευταίο του αραξοβόλι.

Ο ΣΑ/ΣΜΥΝ  εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην σύζυγό του  κ. Ντίνα και  οικείους του ,ευχόμενος σε αυτούς μακροζωία,  να τον θυμούνται και τιμούν.

Αιωνία του η μνήμη.                                                                

187η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (1826)

187η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (1826)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΤΑΣΟΣ ΜΑΚΡΑΤΟΣ

«ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΟΛΩΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΥΜΝΟΣ»

η. Δι΄ ευχών

Ω Μεσολόγγι Ιερή πόλη μας τιμημένη

Ελευθερίας σύμβολο για τώρα και για πάντα

παίρνει  η Δόξα ολόφωτη το άρωμα θυσίας

με τις φτερούγες το σκορπά σε όλη την Ελλάδα

σ΄ όλο τον κόσμο σ΄ όλη γη σ΄ Αμερική κι Ευρώπη

σ΄ Ασία και σε Αφρική και στην Ωκεανία

παίρνουν κουράγιο οι λαοί παρ΄ όλη τους τη θλίψη

και θα πεθάνουν και αυτοί μα οι τύραννοι θα πέσουν

Ο Σολωμός έχει ξενυχτήσει

με τους στίχους του Ύμνου αγκάλη συντροφιά του

ποτισμένους από τα δάκρυά του

η μυστική του ένωση με της Ελευθερίας τα παιδιά

ως το ξημέρωμα έχει κρατήσει Βαΐων Κυριακή

έχει τα πάντα δει τα πάντα ακούσει

τα σεμνά σφάγια τους γόους

 έχει μυρίσει το φρέσκο αίμα το χώμα έχει γευθεί

έχει τα μάτια των αγωνιστών αγγίξει κλείσει

όλος ο κάμπος σπαραγμένος στην ψυχή του

απλώνεται

έχει ήδη ξημερώσει ο Ποιητής

γονατιστός στον λόφο Στράνη

στραμμένος προς τους άγιους της Ελευθερίας νεκρούς

εκεί στο βάθος

με σκυφτή κεφαλή με χέρια ενωμένα

αχνά προσεύχεται στη στροφή ογδονταδύο

Και εσύ αθάνατη, εσύ θεία,

Που ό,τι θέλεις ημπορείς,

Εις τον κάμπο, Ελευθερία,

Ματωμένη περπατείς…

 Επιμέλεια: Χαρ. Σχοινάς

ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΑ

Στη μικρή οθόνη μεγαλόσχημοι, υπουργοί,λογάδες για τις αποφράδες ημέρες του καιρού μας ρεκάζουν να μας πείσουν για τις θυσίες του λαού και να σωθεί η πατρίδα, τάχα θλιμμένοι και σ΄ όλο ετούτο τον ειρμό σερβίρουν και τον οικτιρμό!

Τρέχει απ΄ το ρείθρο της αιδούς διαστροφή και εκ του ασφαλούς σπέρνουνε το μεσαίωνα με νόμους Ληστρικούς κατασπαράζοντας του μόχτου μας το βιος που το σέρβιραν στο μενού και τώρα τρώμε «κρίση»

25-01-2013

(Από την ανέκδοτη ποιητική συλλογή «ΑΝΑΚΡΑΣΜΑΤΑ»)

Λεωνίδας Γιανναράκος

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 

Από δημοσιογραφικές μας κατ΄ επανάληψη πληροφορίες επιβεβαιώνεται ότι ο επίτιμος Α/ΓΕΝ Δημ. Ελευσινιώτης και νυν ΥΦΕΘΑ, μάχεται πολύ δυναμικά για την επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τα ε.ε. και ε.α. στελέχη του Π.Ν.

Η αναγνώριση του αξίζει. Είθε οι παρεμβάσεις του να ευοδώσουν έστω και στο κατ΄ ελάχιστον. Εύγε του.

ΔΣ/ΣΑΣΜΥΝ