ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Ε.Δ. ΚΑΙ Σ.Α.

Στην Αθήνα σήμερα την 9η Μαρτίου 2013, τα εν ενεργεία και αποστρατεία Στελέχη

των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας συγκεντρωθήκαμε για να

διαδηλώσουμε μαζικά και να εκφράσουμε με ομοψυχία και αποφασιστικότητα την

οργή και αντίθεσή μας στην εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας και στην

διακύβευση της εθνικής μας κυριαρχίας καθώς και να διεκδικήσουμε την υλοποίηση

των δίκαιων αιτημάτων μας

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

Αγωνιζόμαστε ενάντια στην απώλεια της Εθνικής μας Κυριαρχίας,

Αγωνιζόμαστε για να έχουν τα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον να μην

μεταναστεύουν και να μην είναι άνεργα ή να έχουν ένα μισθό 400 ευρώ.

Αγωνιζόμαστε ενάντια στην ισοπέδωση της υγείας, της παιδείας, της καταπάτησης

της δικαιοσύνης και της εξαθλίωσης των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των

Ε.Δ. και Σ.Α. με άμεση επίπτωση στην Άμυνα και Ασφάλεια της χώρας.

Αγωνιζόμαστε για να μην εξαφανιστεί η Φυλή μας, το Έθνος μας η Πατρίδα μας ο

τόπος που γεννηθήκαμε.

Αγωνιζόμαστε ενάντια στα μέτρα λιτότητας και τις απάνθρωπες περικοπές που

εξουθενώνουν και ισοπεδώνουν τον Ελληνικό λαό στο πλαίσιο του δήθεν δημοσίου

συμφέροντος.

Αγωνιζόμαστε ενάντια στη φτωχοποίηση και εξαθλίωση του ελληνικού λαού που για

τους κυβερνώντες γίνεται για το καλό μας και για την ανάπτυξη που εδώ και δύο

χρόνια δεν τη βλέπουμε, αλλά αντίθετα βλέπουμε ολοένα και περισσότερο η ύφεση

να βαθαίνει χωρίς να υπάρχει διέξοδος και τέλος.

Αγωνιζόμαστε ενάντια στο γκρέμισμα των ονείρων ολόκληρου του λαού, για ένα

αύριο αντάξιο της προσφοράς του, ενάντια στην υποθήκευση του μέλλοντος των

παιδιών μας και την οικονομική αφαίμαξη και εξόντωση μας.

Αγωνιζόμαστε για να άρουμε την αδικία που συντελείται μονομερώς εις βάρος μας με

τις τελευταίες διπλές και τριπλές περικοπές πέραν των άλλων σε σχέση με το σύνολο

των συνταξιούχων παραβιάζοντας κάθε αρχή ισοτιμίας,

ισονομίας και αναλογικότητας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας και της Δημόσιας Ασφάλειας με τη μη περικοπή

του προϋπολογισμού των Ε.Δ., με την ανακήρυξη της ΑΟΖ και τη μη εισαγωγή

αλλογενών στις παραγωγικές σχολές των Ε.Δ.

Την κατάργηση του ηλικιακού ρατσισμού που αφορά στη μείωση των συντάξεων για

τους κάτω των 55 και κάτω των 60 ετών αποστράτους. Την κατάργηση των περιορισμών στο αναφαίρετο δικαίωμα εργασίας των

αποστράτων.

Την άμεση κατάργηση του ήδη κριθέντος ως αντισυνταγματικού μέτρου, των διπλών

περικοπών στις συντάξεις μας και την αποκατάσταση του βασικού μισθού του

εισαγωγικού βαθμού Ανθλγού και ομοίων, στα επίπεδα αντιστοίχων εκείνων του

εισαγωγικού βαθμού των δικαστικών.

Την εξυγίανση και εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων.

Την επιστροφή των ληστευθέντων χρημάτων λόγω PSI, που εμείς έχουμε καταβάλει

και ανήκουν στα Μετοχικά Ταμεία και τις Ενώσεις μας.

Την αποκατάσταση της υποβαθμισμένης φαρμακευτικής και νοσοκομειακής

περίθαλψης μέσω των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και του ΝΙΜΙΤΣ, στην

κατασκευή και λειτουργία των οποίων οι απόστρατοι έχουν συνεισφέρει και

συνεχίζουν ακόμη να συνεισφέρουν με την ειδική εισφορά.

Την εξαίρεση των ειδικών επιδομάτων επικινδυνότητας από το σύνολο των αποδοχών

που περικόπτονται, γιατί με την ακολουθούμενη πολιτική στην ουσία αυτά έχουν

μηδενιστεί.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των Πολιτικών

Κομμάτων να αναλογιστούν τις ιστορικές τους ευθύνες και να προβούν στην άμεση

λήψη των επιβαλλομένων μέτρων προς αποκατάσταση των αδικιών που συντελούνται

σε βάρος των στελεχών των ΕΔ και ΣΑ και την προστασία του

αξιόμαχου των Ε.Δ. και Σ.Α., αλλά και την περαιτέρω εξαθλίωση του Ελληνικού

λαού από τις εθνικά ζημιογόνες και εν πολλοίς κατευθυνόμενες επεμβάσεις της

τρόικας.

Οι Εκπροσωπούμενοι Φορείς

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού(Ε.Α.Α.Σ)

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν)

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α)

ΑνεξάρτητηΈνωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ):

Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών (Α.Κί.Σ)

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Ε.Α.Α.Λ.Σ)

Ένωση Στρατιωτικών Ιατρών (Ε.ΣΤ.ΙΑ)

Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (Ε.Σ.Μ.Α.)

Κίνηση για την Εθνική Άμυνα (Κ.ΕΘ.Α)

Κοινότητα Εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων (Κ.Ε.Ε.Δ)

Λέσχη Αεροπορίας Στρατού(ΛΑΕΔ)

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Α.Π.Σ)

Πανελλήνια Ένωση Οικογενειών Εκλιπόντων Αξιωματικών Στρατού

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ) Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (Π.Ο.Σ)

Πανελλήνιος Σύλλογος Βετεράνων Αεροπόρων (ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α)

Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών Π.Ν  (Π.Μ-Σ.Α.Σ.Υ/Π.Ν)

Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας

(Π.Ο.Α.Α.Σ.Α)

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ.& Σ.Α (Π.Σ.Α.Α-Ε.Δ&Σ.Α)

Σύλλογος Αποφοίτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (Σ.Α.Ι.Ρ)

Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Α/Σ.Ν.Δ)

Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. (Σ.Α.Σ)

Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας

(Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α)

Σύνδεσμος Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1973

Σύνδεσμος Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1975

Σύνδεσμος Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1978

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Σ.Σ.Ε Τάξεως 1981

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Σώματος Υλικού Πολέμου

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1965

Σύνδεσμος Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Α/Σ.Σ.Α.Σ)

Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν)

Σύνδεσμος Υποστήριξης & Συνεργασίας Μελών Ε.Δ (Σ.Υ.Σ.Μ.Ε.Δ)

Παρότρυνση να συμμετάσχετε στις συγκεντρώσεις του Συντονιστικού Οργάνου των Ενώσεων Αποστράτων Ε.Δ

Σεβαστοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,  

     

Θέλω να σας εκφράσω κάποιες προσωπικές μου σκέψεις, που με κάνουν να πιστεύω ότι εκφράζουν τους περισσότερους εξ υμών.

Όπως θα έχετε ενημερωθεί πολλαπλά, την Πέμπτη 7η Μαρτίου στις 13:00 και στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας) θα δοθεί συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ από το Συντονιστικό όργανο των Ενώσεων Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ -είναι ΝΠΔΔ), όπου συμμετέχουν οι απόστρατοι ΕΛ.ΑΣ και Λ.Σ, και θα παρευρίσκονται συμμετέχοντες ενεργά και οι υπόλοιποι μη θεσμικοί φορείς (ΝΠΙΔ).

Επίσης ακόμα καλύτερα θα γνωρίζετε ότι το Σάββατο 9η Μαρτίου στις 16:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση των ε.α. και ε.ε στελεχών των Ε.Δ-Σ.Α με τις οικογένειές τους στην πλατεία Κλαυθμώνος, για πορεία διαμαρτυρίας προς τη βουλή.

Θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στο ότι είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται μαζί:

α. οι θεσμικές ενώσεις των αποστράτων Ε.Δ & Σ.Α

β. οι μη θεσμικοί φορείς των Ε.Δ (πλέον των 65)

γ. ο επίσημος συνδικαλιστικός φορέας  των ε.ε που εκπροσωπείται από τον ΣΥΣΜΕΔ

δ. οι φορείς των ε.ε και ε.α των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α),

δηλαδή όλοι όσοι μειωτικά αποκαλούνται από τους πολιτικούς και τα μμε ως «ένστολοι», όρος απαράδεκτος για αυτούς που έχουν δώσει δύο φορές θρησκευτικό όρκο στην Πατρίδα-στη Σημαία-στο Σύνταγμα, ορκισμένοι και ταγμένοι για να δώσουν το αίμα τους – ακόμα και τη ζωή τους στην Πατρίδα μας. Ενώ όλοι οι άλλοι και ιδιαίτερα πολλοί εκ των πολιτικών δίνουν «υπόσχεση» μακριά από το Ευαγγέλιο, που σε καμία περίπτωση δεν είναι όρκος. Και μετά αναρωτιόμαστε από πού ξεκινά ο κατήφορος.

Όπως επίσης έχετε διαπιστώσει εκ του αποτελέσματος, η επίσημη πολιτεία διαμέσου των κομμάτων που έγιναν κυβερνήσεις, ατύπως πλην σαφώς από την αντιπολίτευση και μετά, να έχει επιδοθεί σε ένα άτυπο και «υπόγειο» πόλεμο κατά των στρατιωτικών, προκειμένου να τους μειώνουν και να τους απαξιώνουν στο έπακρο, προσπάθεια που σταδιακά πέτυχε τα πλείστα, αλλά όχι όλα.

Μετά το «βούτυρο αντί κανόνια» και τις διαρκείς και απανωτές περικοπές στη χρηματοδότηση της λειτουργίας των Ε.Δ & Σ.Α, γνωρίζουμε και μας συνθλίβει η κατάσταση και δεν μας ξεγελάνε οι ανόητες ερμηνείες του αρμοδίου ημι-υπευθύνου, ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση στο αξιόμαχο των Ε.Δ και στην ασφάλεια της χώρας, πόσο μάλλον τώρα στην εποχή των νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και της ΑΟΖ.

Δεν είναι μόνο η πολύ πρόσφατη εντύπωση από τις δραματικές μειώσεις μισθών-συντάξεων-μερισμάτων κλπ παροχών εκ των ταμείων. Ούτε ακόμα η διάκριση των συντάξεων άνω ή κάτω των 53 ή 55 ή 60 ετών, ούτε η περικοπή των συντάξεων για όποιους τολμήσουν νόμιμα να εργαστούν.

Δεν επιτρέπεται ¨εισαγωγικός¨ μισθός του Ανθυπολοχαγού που είναι ο μικρότερος κάθε αποφοίτου ΑΕΙ. Ούτε του Λοχία που αποφοιτά από στρατιωτική σχολή και εισήλθε με πανελλήνιες να υπολείπεται των αντιστοίχων επιπέδου ΤΕΙ. Δεν είναι ακόμα η περικοπή κάθε επιδόματος. Ούτε ότι στις Ε.Δ & Σ.Α γίνεται εξαίρεση και δεν καταβάλλεται επίδομα σπουδών επιπέδου master και διδακτορικού. Δεν μπορεί μόνο στις Ε.Δ & Σ.Α όσοι έχουν τεχνικό αντικείμενο να είναι οι μόνοι στην επικράτεια που δεν δικαιούνται τεχνικό επίδομα. Ας μη βιαστούν κάποιοι να ισχυριστούν ότι βρισκόμαστε στη νομιμότητα και να κάνουμε ατομικές προσφυγές, που θα εκδικαστούν το ενωρίτερο σε επτά χρόνια, αν και μπορούμε να φανταστούμε το αποτέλεσμα.  Ούτε ακόμα η σκόπιμη υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα από τα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Ακόμα μέσω της βουλής έχουν φροντίσει, ώστε οι απόφοιτοι οποιασδήποτε Παραγωγικής Σχολής Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, αποστρατευόμενοι να μην έχουν κανένα δικαίωμα στην αγορά εργασίας, αφού καμία σπουδή δεν θέλουν καταχρηστικά να συσχετίζεται με οποιοδήποτε επάγγελμα, αφού είναι ανώτερες ή ανώτατες σχολές εντός του ΥΕΘΑ, λες και αυτό λειτουργεί σε άλλη χώρα … Δηλαδή ο Στρατιωτικός εκ του Στρατού Ξηράς διοικεί ανθρώπους, αλλά δεν μπορεί να προσληφθεί σαν προσωπάρχης, ο Στρατιωτικός του Πολεμικού Ναυτικού μπορεί να κάνει και πόλεμο στη Σομαλία εκπροσωπώντας το ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορεί να κυβερνήσει μικρό φέρυ (Πέραμα-Σαλαμίνα) και ο ιπτάμενος Στρατιωτικός της Πολεμικής Αεροπορίας, μπορεί να πετά και να χάνει τη ζωή του με καταδιωκτικό ιλιγγιώδους αξίας, αλλά δεν μπορεί να εργαστεί νόμιμα μετά την αποστρατεία του, με μόνη διέξοδο για εργασία την μετάβαση στο εξωτερικό ή στην παράνομη και ανασφάλιστη εργασία.

Στον αντίποδα, πως είναι δυνατό ένας βουλευτής να έχει αχαλίνωτα και προκλητικά  μόνο προνόμια, έχουν ανάγει τη βουλευτική θητεία σε επάγγελμα, με κορυφαίο το ότι με μία θητεία 4 ετών να θεμελιώνει σύνταξη, προκλητικό και αντιβαίνον σε κάθε κριτήριο κοστολόγησης και ανταπόδοσης, αφού με ελαχιστότατες συνεισφορές 4 ετών, απολαμβάνει σαν ανταπόδοση? παχυλότατη σύνταξη για την υπόλοιπη ζωή του και μάλιστα πολλαπλάσιας κάθε Αξιωματικού με 35-40-45-50 συντάξιμα χρόνια, όπου κατέβαλε στο ακέραιο όλες τις συνταξιοδοτικές κρατήσεις, ενώ τώρα του αποδίδεται κλάσμα εξ αυτών.

Τα θέματα που μας απασχολούν και απαιτούν επίλυση είναι δεκάδες και απαιτείται να προβληθούν στο σύνολό τους. Η αξιοπρέπειά μας και η διακριτική κοινωνική απομόνωσή μας, κακώς μας έχουν εμποδίσει να τα προβάλλουμε. Βεβαίως και ζητάμε πολλά, αλλά ζητάμε όσα δικαιωματικά μας ανήκουν και εντέχνως μας τα έχουν υφαρπάξει.

Δεν υπήρξαμε αντιπαραγωγικοί, ούτε αυτιστικοί, ούτε έχουμε ενοχές γιατί μαζί τα φάγαμε. Στη φυλακή υπάρχουν κλέφτες πολιτικοί, πάμπολλοι ακόμα διαλάθουν, αλλά κανένας στρατιωτικός.

Δεν θα συνεχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε με παθητική στάση σε όσα επιθετικά μας συνεχίζουν να μας προκαλούν, ούτε να συντάσσουμε επιστολές και άλλα ευχολόγια προς τον τύπο και το διαδίκτυο. Βεβαίως και έφτασε ο κόμπος στο χτένι. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ. Από εμάς εξαρτάται πρωτίστως να αποκαταστήσουνε πλήρως την ΥΠΟΣΤΑΣΗ μας, όπως σε όλα τα πολιτισμένα κράτη. Δηλαδή από που περιμένουμε να αυξηθεί ο μισθός του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ – και είναι ένας – των 1800€, όταν ο κάθε νεροκουβαλητής της βουλής – και είναι πολλοί – να λαμβάνουν τα διπλάσια?

Δεν είναι δυνατό ο στρατιωτικός να θεωρείται παρίας της κοινωνίας, τελευταίος σε αποδοχές και δικαιώματα μετά από κάθε άλλο τίμιο επάγγελμα. Δεν θέλουμε και δεν θα έλθουμε σε αντιπαράθεση με άλλες κοινωνικές ομάδες και επαγγέλματα που έχουν θιγεί ελάχιστα από την κρίση, ούτε με αυτά που και τώρα έχουν εξασφαλίσει αναδρομικές αποζημιώσεις. Η συγκέντρωση δεν είναι λαϊκισμός – προερχόμαστε από τον λαό  – είμαστε ο λαός και αξιώνουμε ότι μας ανήκει.

Ας συνειδητοποιήσουμε πρώτα εμείς και μετά οι πολιτευτές και πολιτικοί ότι είμαστε η πλέον υγιής κοινωνική τάξη και αριθμητικά η πολυπληθέστερη. Στις τρείς Ενώσεις Αποστράτων είμαστε 120.000 μέλη. Οι ε.ε είναι στις Ε.Δ περίπου 100.000 συμπεριλαμβανομένων των Εθελοντών κάθε κατηγορίας (οι χαμηλότερα αμειβόμενοι – τοποθετημένοι στην παραμεθόριο, που αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες και κρισιμότερες ανάγκες, ενώ η φωνή τους δεν ακούγεται) και περίπου 65.000 στα Σ.Α. Αθροιστικά είμαστε της τάξεως των 285.000, συν σύζυγοι και άλλα μέλη των οικογενειών μπορούμε να αποτελούμε χοντρικά και εν δυνάμει ένα εκατομμύριο ψήφους.

Ας καταλάβουν ότι δεν ανήκουμε πλέον και κατά παράδοση στα υπάρχοντα κόμματα, ούτε μας εξαπατούν άλλο με την οποιαδήποτε συνεργασία τρι-κομματικών «λύκων με τσακάλια», ούτε με οποιαδήποτε μελλοντική μετάλλαξή τους και ας συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει τεράστιο «πολιτικό κόστος» και τελείωσαν οριστικά τα σίγουρα «ψηφουλάκια».

·      Απαιτούμε την αυτονόητη πλήρη και νόμιμη αποκατάστασή μας σε όλα τα θέματα.

·      Απαιτούμε απονομή ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ και ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

·      Απαιτούμε απονομή δικαιοσύνης, όσοι έκλεψαν ή εξασφάλισαν παράνομες αποδοχές, όσοι πλούτισαν αδικαιολόγητα από την αντιπολίτευση και έπειτα να λογοδοτήσουν – να τιμωρηθούν και να αποζημιώσουν στο ακέραιο την πολιτεία.

Μετά τα παραπάνω όπως αντιλαμβάνεστε η συγκέντρωση και πορεία του Σαββάτου 9ης Μαρτίου στις 16:00 στην Αθήνα, της επαναληπτικής στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 13η Μαρτίου που θα στην πλατεία δικαστηρίων (Αριστοτέλους & Εγνατίας) και σε όσες σύντομα θα ακολουθήσουν σε όλη την Ελλάδα είναι κρίσιμες αναφορικά με την πολυπληθή συμμετοχή μας. Μόνο όσοι αισθάνονται συνένοχοι, εκ του «μαζί τα φάγαμε» μπορούν να απουσιάσουν.

Οι επικείμενες συγκεντρώσεις αποτελούν μοναδικότητα στα χρονικά της σύγχρονης ιστορίας του πολύπαθου τόπου μας, όπου συνενώνονται όλοι οι φορείς που ανήκουμε. Μακάρι να ξυπνήσει η συνείδησή μας και να πορευτούμε ενωμένοι και αποφασισμένοι για τα δίκαιά μας.

Οι ε.ε περιμένουν πρωτίστως και διακαώς από εμάς τους αποστράτους να πορευτούμε και να τους εκπροσωπήσουμε. Ακόμα και το επίσημο (κατ άλλους ανεπίσημο) όργανο ο ΣΥΣΜΕΔ, παροτρύνει τα μέλη του να συμμετάσχουν φορώντας την στολή τους. Εκ πληροφοριών το ίδιο αναμένεται να πράξουν και οι ε.ε στα Σ.Α.

Οι συγκεντρώσεις απαιτείται να έχουν μεγαλειώδη συμμετοχή και τα σχετικά βίντεο να γίνουν πρώτη είδηση διεθνώς. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια επιλογών και αντιδράσεων.

·      ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ

·      ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

·      ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ & ΦΙΛΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

·      ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑ.

Υποναύαρχος ε.α

Γ.Σιδερής Π.Ν    

    

Υ.Γ Και για να παραμείνουμε εντός κλίματος, παρακαλώ δείτε και το παρακάτω βίντεο:

Βράβευση αριστούχων μαθητών

3 Νέα video έχουν προστεθεί στην ενότητα των VIDEO 

1) Κοπή πίτας 2013 

2) Βράβευση αριστούχων μαθητών 

3) Ομιλία Προέδρου ΣΑΣΜΥΝ

ΙΣΧΥΣ ΜΟΥ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙ

ΙΣΧΥΣ ΜΟΥ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

 Αθήνα 15/2/2013

Αγαπητοί Κύριοι

 

Με αφορμή τα αρνητικά αποτελέσματα των προσπαθειών σας για επίλυση των αδικιών από την εφαρμογή των νέων οικονομικών μέτρων, θα ήθελα να παραθέσω κάποιες σκέψεις/προτάσεις:

α.         Μετά την μεταπολίτευση βιώσαμε την έντονη κομματικοποίηση στις ΕΔ, με τις γνωστές  αποστρατείες όταν κυβερνούσε το ένα κόμμα και τις επαναφορές των αποστράτων όταν ερχόταν στην εξουσία το άλλο κόμμα. Κύριοι υπεύθυνοι ήμασταν εμείς οι οποίοι βοηθήσαμε στην εφαρμογή του μεταπολιτευτικού σχεδίου των πολιτικών κομμάτων, το οποίο είχε σαν σκοπό την μέσω της κομματικοποίησης διάσπαση των εν ενεργεία στελεχών, ώστε να μην υπάρχει ενιαία φωνή και διεκδίκηση τόσο στους εν ενεργεία, όσο και στις Ενώσεις αποστράτων.

Η κομματικοποίηση ήταν καταστρεπτική, βοήθησε μόνο κάποιους εξ ημών να ανελιχθούν στις ανώτερες θέσεις τις Ιεραρχίας (πλην ολίγων γνωστών εξαιρέσεων ακέραιων Ηγετών), η να τοποθετηθούν από τα κόμματα σε πολιτικές θέσεις προς εξαργύρωση της αφωνίας τους και της  μη διεκδίκησης δικαίων αιτημάτων, όταν βρισκόταν στις ανώτατες βαθμίδες της Ιεραρχίας. Το μόνο που δεν εξυπηρετήθηκε ήταν την αποστολή των ΕΔ.

β.         Τα δυο τελευταία χρόνια οι Ένοπλες Δυνάμεις δέχτηκαν πολλαπλές επιθέσεις από το πολιτικό σύστημα, απαξιώθηκαν – λοιδορήθηκαν. Αποκορύφωμα η αποστρατεία των 4 Αρχηγών το 2011 για να αποφευχθεί τυχόν ‘’πραξικόπημα’’, χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση από την φυσική ηγεσία για την αμφισβήτηση από μέρους της τότε Κυβέρνησης του δημοκρατικού φρονήματος των στελεχών των ΕΔ.

γ.         Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση των στελεχών των ΕΔ, η οικονομική έκθεση του ΓΛΚ του 2010, δείχνει καθαρά την μεταπολιτευτική οικονομική πολιτική των δύο κομμάτων που κυβέρνησαν. Το ΥΠΕΘΑ βρίσκεται στην τελευταία θέση στην μισθολογική κατάταξη των Υπουργείων, με τον Α/ΓΕΕΘΑ να λαμβάνει μισθό σημαντικά μικρότερο από τον προβλεπόμενο για την θέση του στην δημοσιοϋπαλληλική Ιεραρχία, το οποίο ισχύει ακόμη και σήμερα. Εμείς απλώς εισπράτταμε από τις πολιτικές ηγεσίες το περίφημο « ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΔ», την στιγμή κατά την οποία ΚΑΝΕΝΑΣ πολιτικός δεν έστειλε το παιδί του σε στρατιωτική σχολή, αλλά προτίμησαν να τα βολέψουν στην Βουλή η σε επιχειρήσεις του διαπλεκόμενου συστήματος.

δ.         Ερχόμαστε στο σήμερα, όπου παρά την εξαθλίωση που επέβαλαν στους εν ενεργεία και αποστράτους, μαζί πλέον ΝΔ-ΠΑΣΟΚ,  η μεν φυσική ηγεσία παραμένει αδρανής, αρκετοί δε απόστρατοι Ανώτατοι Αξιωματικοί εξακολουθούν να προσφέρουν κομματικές υπηρεσίες.

Αυτή την δύσκολη περίοδο, εντύπωση προκαλεί η απουσία των αποστράτων Αρχηγών και των τριών όπλων, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν οργανωθεί όλοι μαζί για να στηρίξουν τους εν ενεργεία και τις Ενώσεις αποστράτων. Γιατί σιωπούν; Ο Ηγέτης δεν είναι Ηγέτης μόνο όταν φοράει στολή. Παραμένει Ηγέτης για πάντα.

ε.    Τελειώνοντας θα ήθελα να καταθέσω την παρακάτω πρόταση, στα πλαίσια συνέχισης του κοινού αγώνα μετά τον εμπαιγμό των Ενώσεων από την  πολιτική ηγεσία:

                        ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ, ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ KAI ΕΞΑΘΛΙΩΝΕΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΔ.    

 

 

 

                                                                             Με εκτίμηση

Υποναύαρχος  ε.α  Γ.Μπάκος ΠΝ

ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Αγαπητέ Λευτέρη είδα τα δημοσιεύματά σου για την αδίστακτη Μαρία Ρεπούση, η οποία….ανήγαγε σε αστεία υπόθεση τη μεγάλη τραγωδία της Σμύρνης! Σχετικό είναι το έναντι ποίημά μου, το οποίο και εκοινοποίησα στη νεοταξική βουλευτίνα. Σου εύχομαι υγεία και καλά γραπτά (Ι. Θεοδ.) 25/10/12

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

(ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΤΟΛΙΔΙ, ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ)

Στην αγκαλιά της ερωμένης του ο Ατατούρκ

με τον καφέ που απολάμβανε κεφάτος,

έβλεπε από μία έπαυλη αρχοντική

το κάψιμο της Σμύρνης των Ελλήνων.

΄΄Κάψτε και πάλι κάψτε΄΄, διάταζε συνέχεια,

΄΄ούτε ένα σπίτι να μη μείνει ελληνικό΄΄!

Δεν άντεχε η ερωμένη του τη συμφορά.

Δεν ημπορώ, του λέει, τόσα αίματα να βλέπω.

Ακόμη και μικρά παιδιά σφαγιάζονται,

τσαλαπατούνται με ορμή και ατιμάζονται!

Πτώματα και αίματα, σκεπάζουνε τον δρόμο!

Κι΄ αυτός ο ήλιος έκρυψε το πρόσωπό του

απ΄ τους πολλούς καπνούς που τον εμπαίζουν.

Στάχτη και συντρίμμια τα φημισμένα αρχοντικά!

Κάποιοι άντρες προσπαθούν απεγνωσμένα

ν΄ ανέβουνε σε πλοία Αγγλικά και Γαλλικά,

αλλά σπαθιά ΄΄συμμαχικά΄΄ τους κόβουνε τα χέρια!

Δεν αντέχω τόσα κλάματα ν΄ ακούω.

Κλαίω κι εγώ στον πόνο τους μαζί.

Τα βογγητά τους μου ραγίζουν την καρδιά.

Μην κλαις, της λέει ο Σουλτάνος τους.

Μονάχα έτσι θα διώξουμε τους Έλληνες!

Θα ξαναφτιάξουμε τη Σμύρνη τουρκική.

Πως τολμάς να λες αυτά, του απαντάει.

Η κόλαση δεν είναι μόνο στους ουρανούς.

Είναι κι εδώ στη γη, δίπλα στον καθένα,

όταν οι πολιτικοί μοιάζουνε με σένα!

Ιωάννης Θεοδωρόπουλος

Απόμαχος Π.Ν. κ Ε.Δ.

========================

Προς: Εφημερίδα ΄΄Νέα του ΣΑΣΜΥΝ΄΄

Αθήνα 24/10/2012

Θέμα: Ευχαριστήρια Επιστολή

Με τη παρούσα επιστολή θέλω να εκφράσω προς όλες τις υπηρεσίες – γραφεία τα θερμά ευχαριστήρια – συγχαρητήρια μου για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ν.Ν.Α.

Λέγομαι Αικατερίνη Εμμανουήλ και ο σύζυγός μου, Εμμανουήλ Κωνσταντίνος του Ανδρέου νοσηλεύτηκε στην πτέρυγα 5Β του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών κατά την περίοδο 8/8/2012 έως και 22/8/2012. Δυστυχώς, ο σύζυγός μου ύστερα από βραχύχρονη παραμονή στο Ν.Ν.Α. κατέληξε.

Θερμά ευχαριστώ το ιατρικό προσωπικό για την άψογη παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τον εκλιπόντα σύζυγό μου, παρά τη γενικότερη κρίση που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

scan3

Πιο συγκεκριμένα, εκφράζω τα ευχαριστήρια μου στο Διευθυντή – Αρχιπλοίαρχο Νεονάκη Ε. και στον Υποδιευθυντή – Πλοίαρχο Δημάκο Π. Στους γιατρούς Αντιπλοίαρχο Πράνταλο Π., Πλωτάρχη Κούβελα Γ., Πλοίαρχο Γκούμα Β., Πλοίαρχο Σταυρόπουλο Ε., Ανθ/ρχο Βούλγαρη Ν., τους πολίτες γιατρούς Θάνου Μ., Μπότσα Θ., Θεοδωρίκα Χ., Μελισσαρίδου Γ., Μποσινάκο Γ. Στο νοσηλευτικό προσωπικό της πτέρυγας Β5 Πλωτάρχη Καγιαλάρη Μ., Πλωτάρχη Κανάκη Ε., Υπ/ρχο Κοντογεώργη Ε., Ανθ/ρχο Τσιότσια Χ., Ανθ/ρχο Μπουρβάνη Π., Ανθ/ο Λιάκου Α., Ανθ/ο Κονταξάκη Ε., Υποπλοίαρχο Πρωτογύρου, Σημαιοφόρο Παπανικολάου Α., Ανθ/ο Ηλιάκη Ε., Αρχ/στή Κόκκορη, Επικελευστή Καψαμπέλη Σ., Επικελευστή  Τσόλκα Α., Επικελευστή Τζιάλλα Μ., Επικελευστή Χαραλάμπους Α., Κελευστή Διαμαμτή Ι., Κελευστή Αγγελάκη Π., Δίοπο Τσαχειρίδου Ε., Α/Ν Σιαλμά Ε., Α/Ν Γεωργιάδη Δ., Α/Ν Μηλίγγου, Α/Ν Ασημακοπούλου.

Με εκτίμηση

Αικατερίνη Εμμανουήλ

=============================

Η ΛΗΣΜΟΝΙΑ

Στον κήπο λουλούδια πολλά,

μυρωδικά, πολύχρωμα, ευωδιαστά.

Στη άκρη γέρικα φυλλοβόλα

με ριγμένα τα φύλλα από τα κλαδιά τους,

έτοιμα να ξεραθούν!…

Αποχωρισμός ένα κομμάτι

της ζωής, που κρύβει

μέσα της μία γλυκιά πίκρα,

για όσα πέρασαν συντροφικά.

Όλα τα μπουμπούκια κι αν ανθίσουν,

τίποτα δεν θ΄ αλλάξουν την μοίρα

των φυλλοβόλων.

Κι ας έθρεψαν γενιές και γενιές,

στην καρποφορία τους.

Ξεχασμένα θα μείνουν

στη λησμονιά των χρόνων.

12/7/2012

Δημ. Αναστ. Σταματέλλος

=====================

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Όταν μικρός, η ειμαρμένη σου το θέλησε,

μεγάλες αποφάσεις για να πάρεις

και σε διλήμματα μεγάλα να σε βάλει,

δεν δίστασες λεπτό να το ρισκάρεις!

Όταν το πρώτο δουλεμένο σου ψωμί

με πικροδάκρια το είχες μουσκεμένο

κι αναρωτιόσουν δίκαια, γιατί;

δεν κιότεψες ,προχώρησες μπροστά.

Όταν μικρός το δέμας , λίγα τα χρόνια,

μικρή κι πείρα στη ζωή,

πεισμώθηκες και λες θ΄αγωνιστώ,

χωρίς να λογαριάσεις τον πόνο της ψυχή σου!

Τότε, τότε στ΄αλήθεια κέρδισες,

σε πείσμα όσων το βέβαιο χαμό σου πρόβλεψαν

στο πρώτο άνηφόρι, τάχατες, τα πόδια θα λυγίσεις.

Δεν πρόσεξαν τη φλόγα των ματιών σου κι έχασαν!

Τώρα ,κρατώντας τρυφερά το χέρι της καλής σου

χαμογελάς κι αναμετράς τα περασμένα

και λες, πώς μπόρεσα μια τόση ανηφόρα

με πληγωμένα γόνατα ν’ ανέβω;

Κοιτάζεις γύρω – τριγύρω σου,

θωρείς τους επιγόνους σου

κρυφό-περήφανα και εύχεσαι

να μην ζηλέψουν οι θεοί το διάβα τους!!

ΚΩΝ. ΣΠΥΡΟΥ

=======================

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

Γιατί κα Ρεπούση να μη καταργηθεί και η Ελλάδα ως ιδιαίτερη εθνική οντότητα, καθώς και ότι την «αναπαριστά» ως ζώσα παράδοση και ιστορικό δρώμενο, αφού όλα κατ’ εσάς είναι «εθνικιστικά κιτς» που αναπαράγουν την «εθνικιστική έξαρση»;

Είναι προφανές ότι ως «ακαδημαϊκός» – που δυστυχώς για μας τους απλούς πολίτες τώρα ασκείται και «πολιτική» – από καιρό έχετε ιδεολογικοποιήσει και ταυτόχρονα καταστήσει «άυλη» την έννοια του έθνους και ότι ζωντανεύει την ιστορική μνήμη περί αυτού; Προσφέρεται, κατ’ αυτό τον τρόπο, λαμπρές υπηρεσίες σε κάθε μεγαλοεθνικισμό, ο οποίος έχοντας ενδυθεί σήμερα το «κουστούμι» της παγκοσμιοποίησης – δηλαδή του σύγχρονου ιμπεριαλισμού – επιχειρεί να επιβάλλει  μέσω και της ιστορικής αφασίας μια νέου τύπου αποικιακή πολιτική.

Επίσης είναι προφανές ότι έχετε επιλέξει να βρίσκεστε στην επικαιρότητα μέσω προκλητικών και ανιστόρητων δηλώσεων, όπως η χθεσινή σας «Να καταργηθεί η Έξοδος του Μεσολογγίου ως αναπαράσταση».

Θα μπορούσατε κα Ρεπούση  βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της ΔΗΜΑΡ σήμερα  να συγκεκριμενοποιήσετε την «επαναστατική» σας πρόταση; Τι προτείνετε δηλαδή σε μας, τους «αδαείς εθνικιστές», να καταργηθεί, έτσι ώστε να μη δημιουργείται εθνικιστική έξαρση»;

Ο εορτασμός της αυτοθέλητης θυσίας χιλιάδων ελλήνων και φιλελλήνων, για τα ιδανικά της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης;

Ο εορτασμός ενός γεγονότος παγκόσμιας εμβέλειας, το οποίο διέγειρε τους λαούς της Ευρώπης και ακύρωσε τα σχέδια της τότε «Ιεράς Συμμαχίας» για τη διάσωση, μέσω του διαμελισμού, της Οθωμανικής αυτοκρατορίας;

Ή μήπως η αναπαράσταση της ανατίναξης του Καψάλη, προκειμένου γέροντες και γυναικόπαιδα να μην υποστούν τον εξευτελισμό της σκλαβιάς και της ατίμωσης από την οθωμανική βαρβαρότητα; Εκτός βέβαια και αν όσοι αποφάσισαν να γίνουν ολοκαύτωμα μαζί με το δημογέροντα Καψάλη, απλώς «συνωστίστηκαν» όπως και στην προκυμαία της Σμύρνης;

ΝΤΡΟΠΗ σας   κα Ρεπούση.

κ. Φώτη Κουβέλη, αγαπητέ Πρόεδρε της ΔΗΜΑΡ.

Γνωρίζοντας τις απόψεις σας για τα εθνικά ζητήματα, καθώς και την ιδιαίτερη ευαισθησία σας για τον τόπο μας και το μεγαλείο της ηρωικής Εξόδου των «ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ», μαζέψτε την.

===============================

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ (ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ)

Μέσα σε ένα αγκυλωμένο τρόπο υπάρξεως ανοίξαμε τα φτερά μας με δυνάμεις πίστης και ευθύνης  για το Πολεμικό Ναυτικό. Σκοπός κάθε παιδιού που σέβεται τον εαυτό του ήταν να πάρει γνώσεις, με σκοπό την επιτυχία στην σταδιοδρομία του.

Έτσι εμείς επιλέξαμε να πάμε στην σχολή Ναυτοπαίδων στο όμορφο νησί του Αργοσαρωνικού, τον Πόρο, παραδοθήκαμε στην σκιά μιας μεγάλης παράδοσης της Σχολής που οι ρίζες της βρίσκονται το Β.Π.ΑΡΗΣ. Η πίεση του ομαδικού πνεύματος στην ατομική ψυχική ζωή, μας έκανε να επιζητήσουμε σθεναρά την ασφάλεια του κράτους και του εαυτού μας. Από παιδιά 14-15 χρονών νοιώσαμε μεγάλοι!!! Πολλές φορές παραβλέψαμε την ασυμφωνία των επιθυμιών μας απέναντι στις στρατιωτικές διαταγές. Με την αυτοπραγμάτωση των επιθυμιών μας, επουλώσαμε τις πληγές της νεότητάς μας. Πολλές φορές ο παιδισμός μας φανέρωνε μία αντιφατική προσωπικότητα, αλλά εμείς δεν το βάζαμε κάτω. Πιστεύαμε ότι έπρεπε να πετύχουμε. Υπηρετήσαμε πιστά το Πολεμικό Ναυτικό και αυτό με τη σειρά του αναγνώρισε μεν, αργά δε, τις υπηρεσίες μας. Υπηρετήσαμε με ζήλο και έπειτα μερικοί από εμάς διάλεξαν άλλο δρόμο. Άλλοι όμως έμειναν στο εκλεκτό μας σώμα.

Μετά την συνταξιοδότηση όλων, ξαναβρεθήκαμε και δημιουργήσαμε έναν ιστορικό σύλλογο με την επωνυμία ΄΄ΣΑ/ΣΜΥΝ΄΄. Έτσι ξανακτίσαμε μία ζεστή φωλιά για να βρισκόμαστε και να μιλάμε σαν ώριμοι πολίτες για τον πόνο, τη χαρά και για τα εγγόνια μας. Πάντα με όραμα την κοινή μοίρα μας και μέσα σε κανόνες του Πολεμικού Ναυτικού. Στις 19/11/2012 η μέρα για τους πεσόντες, μέρα μνήμης όπου ο Πρόεδρος μας Ε. Σφακτός, ο Πρόεδρος Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού Σ. Περβαινάς, ο Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Γ. Μόραλης (παίρνοντας μέρος στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σαν νέος αξιωματικός), ο αρχηγός Ναυτικού Αντιναύαρχος (Π.Ν.) Κοσμάς Χριστίδης, ο Υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Δημ. Ελευσινιώτης κατέθεσαν στέφανα στο μνημείο του Κ.Ε. Παλάσκας. Στάθηκαν όλοι με ευλάβεια, για την μεταθανάτια ζωή αυτών που έφυγαν από κοντά μας, υπέρ της πατρίδος. Ένα μεγάλο μέρος από τους παρόντες, αν όχι το μεγαλύτερο, προερχόταν από τη Σχολή αυτή.

Νομίζω ο χαρακτηριστικός κανόνας όλων όσων τελειώσαμε την σχολή Ναυτοπαίδων, χωρίς να λείπουν οι εξαιρέσεις, είναι πως δεν υπάρχει κανένα κενό εμπιστοσύνης του ενός προς τον άλλον. Η εξήγηση που θα μπορούσα να δώσω είναι ότι ο ψυχικός μας κόσμος κυριαρχείται από το συναίσθημα. Όταν συναντιόμαστε έχουμε κάτι παιδικό μέσα μας (χωρίς αυτό να σημαίνει παλιμπαιδισμό). Αυτή την ταυτότητα την κουβαλάμε μέσα μας και την επιδεικνύουμε σε όλες μας τις συναντήσεις. Μιλούμε για μία αίσθηση του χρόνου η οποία είναι ριζωμένη στο παρελθόν. Αυτό δεν ξεχνιέται με τίποτα. Νομίζω ότι στη συνείδηση όλων αυτή η μικρή άλλοτε Σχολή, τώρα πέρασε στο χώρο των μεγάλων Σχολών και πολλά οφείλονται και στον Πρόεδρο Ελευθέριο Σφακτό που κράτησε έντεχνα τον σύλλογο σοβαρό και απέφευγε την καφενειακή νοοτροπία.

Υ/Γ Αγαπητέ Λευτέρη δέξου  τα συγχαρητήρια μου.

21/11/2012

Δημ. Αναστ. Σταματέλλος

Σειρά 8η της Σχ. Ναυτοπαίδων

=====================

ΠΑΙΔΕΙΑΣ…..ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Ο Δ/ντής σχολικής περιφέρειας επιθεωρεί Δημοτικό σχολείο της αρμοδιότητός του:

  • ΄΄Δημητράκη, ποιος έκλεψε τα μήλα των Εσπερίδων΄΄, ρωτά μαθητή της ΣΤ΄ Τάξεως.

  • Ο Δημητράκης κοκκινίζει, κομπιάζει και ψελλίζει πριν βάλει τα κλάματα «Δεν τα έκλεψα εγώ κύριε, δεν ξέρω»

  • Επεμβαίνει η δασκάλα «Ο Δημητράκης κ. Επιθεωρητά είναι καλό παιδί. Γνωρίζω και την οικογένειά του. Αποκλείεται να τα έκλεψε αυτός»!!!!!

  • Θορυβημένος ο επιθεωρητής κάνει αναφορά στο Υπουργείο Παιδείας για το επίπεδο γνώσεων της δασκάλας.

  • Και η απάντηση του Υπουργείου. «Κακώς ασχοληθήκατε με το θέμα. Αυτό είναι……αρμοδιότητα της αστυνομίας.»!!!!!!

(κάθε συνειρμός με τη σημερινή δομή της ελληνικής παιδείας θα είναι κακόβουλη, κακόπιστη και εκ του πονηρού. Εμείς απεταξάμην)

======================

ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Σε μισώ

Δεκέμβρη μήνα ξακουστέ έντεκα σε ζηλεύουν εσύ με τις πολλές γιορτές και μέρες δοξασμένες

με του Χριστού τη Γέννηση του Λυτρωτή τ΄ ανθρώπου σ΄ όλον τον κόσμο σε τιμούν στολίζεσαι με Δέντρα με φώτα, φάτνες, μουσικές δώρα για όλους και χαρές αντάμωμα οι φαμελιές γλέντια, χορούς, θερμές ευχές στα τζάκια ανάβουν οι φωτιές καπνοί στις καμινάδες οι μέρες σου είναι παγερές για μένα αποφράδες.

Δεκέμβρη μού είσαι Μισητός ανάλγητος και φθονερός Δασκάλεψες τις Μοίρες στην πιο κακιά την Άτροπο έδωσες το φιρμάνι μια κάποια νύκτα σκοτεινή ίσως ντρεπόσουν την Αυγή μη δει το έγκλημά σου μη δει το Γέρικο σκαρί στο κύμα να ορτσάρη μ΄  ομίχλη στον ορίζοντα στη Δύση τραβαγιάρει ψάχνει να βρει το φάρο του Ρότα χωρίς Λιμάνι σπασμένο Διάκι κι Άλμπουρα σβήσαν του Μπούσουλα κ΄ οι μοίρες Δεκέμβρη μου τη χάρισες

Δεκέμβρη μου την πήρες.

Σε μισώ

Ο Κανένας

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 11ης ΣΕΙΡΑΣ………….

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 11ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 1956

Αγαπητέ Λευτέρη.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε για 21η φορά η συνάντηση της σειράς μου ΣΝ 1956.

Παρότι συναντιόμαστε για 21 συναπτά έτη, εντούτοις κάθε χρονιά έχει κάτι διαφορετικό που τη κάνει μοναδική.

Φέτος λοιπόν (όπως ήδη σου έχω γράψει από την περσινή μας συνάντηση) ήταν η χρονιά των Γυναικών!! να κάνουν την Διοικούσα και εμείς τους 1ετείς όπως καταλαβαίνεις έγινε χαμός, οι Εντολές έπεφταν βροχή (Ρεντούλη νερό, Πρωτοπαπαδάκης ψωμί, ο Λάππας να κόψει το σταφιδόψωμο)!!

Η γυναίκα του Γιαννιώτη Αλίκη (υπαρχηγός Σχολής) κατέστησε τον άντρα της υπεύθυνο συσσιτίου!!! με εντολή, εάν δημιουργηθεί το παραμικρό, έχει κουρά εν χρω κι στέρηση αδείας Χριστουγέννων!!!

Όταν έρχεται κάποιος για πρώτη φορά και ιδιαίτερα εάν είναι από τους παλαιούς, δηλαδή από αυτούς που έφυγαν νωρίς από το ΠΝ δημιουργείται το εξής καταπληκτικό!!! Αυτός που τον φέρνει ρωτάει τους υπολοίπους ποιος της σειράς είναι; καταλαβαίνεις αναφέρονται απίθανα ονόματα εκτός… του δικού του φυσικά!!!

Φέτος είχαμε καλεσμένο τον Ναύαρχο ε.α. κ. Γεώργιο Μόραλη.

Σε ερώτηση λοιπόν, ποιος Είναι;; αντιλαμβάνεσαι το τι άσχετα ονόματα ειπώθηκαν!!

Μετά την αποκάλυψη του ονόματος, έπεσε και η σχετική καζούρα, στους…πάσχοντες από αμνησία!! (εκτός μερικών βέβαια, που λόγω μακράς σταδιοδρομίας στο Σώμα τον γνώριζαν). Επί ευκαιρίας θέλω να ευχαριστήσω και δημοσίως τον Ναύαρχο που μας έκανε την μεγάλη τιμή να παραβρεθεί μαζί μας σε αυτή την τρελοσειρά των 70 και + ετών.

Για την ιστορία αναφέρω αι!!!3ετείς που παραβρέθηκαν ήταν:

Άννα Αλαφάκη, Αλίκη Γιαννιώτη, Παγώνα Δούρου, Έφη Κοκαλιάρη, Όλγα Λάππα, Εύη Μακρή, Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Κατερίνα Ράντη, Αλεξάνδρα Καραγκούνη, Μαίρη Σταϊκοπούλου, Ευαγγελία Αθαν. Σταματούκου, Μαρία Ταβουλάρη, Μαρία Τσιμικλή, Λίλη Τσούμαρη, Ελένη Σταυρινού, Ιωάννα Χρυσοβέργη και Ελένη Ψιάχα.

Σε ευχαριστώ για την φιλοξενία

Γιάννης Ψυρίδης

ΣτΣ.: Συγχαρητήρια και πολλά μάλιστα, στους εκάστοτε συντονιστές για την επί 21 χρόνια οργάνωση της ωραίας αυτής συνάντησης. Το άρωμα των αναμνήσεων και δυνατών συναδελφικών σχέσεων που σφυρηλατήθηκαν στα 3 χρόνια της μαθητείας στη σχολή του Πόρου, έχουν ποτίσει τα ευγενή συναισθήματά μας (όσοι έχουν) για αυτό και κάθε είδους συγκινήσεις είναι δυνατές σε τέτοιες εκδηλώσεις. Υγεία στη τάξη του 1956 και με το καλό και του χρόνου.

Ε.Σ.

cd1956_2

H κα Όλγα Λάππα κόβει το σταφιδόψωμο. Ο σύζυγος αντί να βλέπει για να μαθαίνει,κοιτάει τα … πιπίνια
του διπλανού τραπεζιού.

cd1956_3

Ο Ναύαρχος ε.α. Μ. Μόραλης παίρνει το σταφιδόψωμό του.

cd1956_4

Ο θανάσης Τσούμαρης εκτελεί ποινή παπάκι (διαταγή συζύγου του).
Οι Δάγκλης και Λαζαρέτος παρακολουθούν.

cd1956_6

 Η «Σν» της σειράς. Από αριστερά: κα Δούρου με τον σύζυγό Σταύρο, Α. Παυλής, Ι. Ρεντούλης, Ευαγ. Σιώζος, κα Ράντη με τον … πρωτοετή συζυγό της Γιάννη.

Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ Υ/Β

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΟΥ Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ ΙΙ (Υ-6)

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι σήμερα, σε μια σεμνή τελετή στο χώρο του Επιτελείου, έλαβε χώρα η παράδοση της Πολεμικής Σημαίας του Υποβρυχίου ΓΛΑΥΚΟΣ ΙΙ (Υ-6), από την Αικατερίνη Αναστασοπούλου, χήρα του Έφεδρου Σημαιοφόρου (Ιατρού) Νικολάου Αναστασόπουλου ΒΝ, στον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Κοσμά Χρηστίδη ΠΝ.
Η εν λόγω σημαία θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο χώρο στη Διοίκηση Υποβρυχίων.

======================

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ

Το ετήσιο μνημόσυνο εις μνήμη των αποβιωσάντων Αξιωματικών- Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών και Ν/Διόπων αποφοίτων της Σχολής Υποβρυχίων έγινε και φέτος στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου της Ριζαρείου Σχολής, όπως αρμόζει στην μεγάλη οικογένεια των υποβρυχίων.

ΦΩΤΟμνημοσυνου

O Πρόεδρος Ν. Γενοβέλης εκφωνεί λόγο για τους πεσόντες με τα Y/B

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Μαζαράκης- Αινιάν Π.Ν, ο Αρχιπλοίαρχος Αθανάσιος Μακρής ως εκπρόσωπος του Α/ΓΕΕΘΑ, ο Αρχιπλοίαρχος Βελισάριος Παππάς ως εκπρόσωπος του Α/ΓΕΝ, ο Διοικητής Υποβρυχίων Πλοίαρχος Ιωάννης Αγγελόπουλος επικεφαλής αντιπροσωπείας Κυβερνητών- Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των υποβρυχίων, ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν Σπ. Περβαινάς, ο Πρόεδρος του ΣΑ/ΣΜΥΝ Ελ. Σφακτός, ο πρόεδρος του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ και της εφημερίδας ΞΙΦΙΑΣ Νικόλαος Βασιλείου και πλήθος συναδέλφων.

Στο ιστορικό δράσης των Υποβρυχίων κατά τον Β! Παγκόσμιο πόλεμο αναφέρθηκε λεπτομερώς ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων Ναπολέων Γενοβέλης και ακολούθησε ονομαστικό προσκλητήριο των ηρωικώς πεσόντων συναδέλφων από τον Αντιπρόεδρο του συνδέσμου Ευστράτιο Μπαϊρλή.

=========================

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΠΡΩΤΕΥΣ

Μνημόσυνο για τους πρώτους απολεσθέντες της Διοίκησης υποβρυχίων κατά τον Β!

παγκόσμιο πόλεμο που αποτελούσαν πλήρωμα του υποβρύχιου ΠΡΩΤΕΥΣ τελέσθηκε την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 στο μνημείο της Διοίκησης Υποβρυχίων.

Εκ μέρους του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων στην εκδήλωση μνήμης παρέστησαν οι Σπυρίδων Περβαινάς, Ευστράτιος Μπαϊρλής, Εμμανουήλ Κάϊλας, Γεώργιος Στεφόπουλος, Γεώργιος Λιάπης και Δημήτριος Δέδης.

Δάφνινο στεφάνι εις μνήμη των κατέθεσε ο Αρχηγός Στόλου Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν Π.Ν.

πρωτεύςΟ Α.Σ. προσέρχεται στο μνημόσυνο του Υ/Β Πρωτεύς

Το πλήρωμα του ΠΡΩΤΕΥΣ που βυθίστηκε αύτανδρο την 29η Δεκεμβρίου 1940

αποτελείτο από τους: Μιχαήλ Χατζηκωνσταντή, Γεώργιο Μαριδάκη, Θεόδωρο Κονίδη, Ανδρέα Τουρνά, Κυριάκο Νικολαράκο, Διονύσιο Τηλέμαχο, Αντώνιο Καφετζή, Ιωάννη Κυριαζή, Θρασύβουλο Τσατσά, Αθανάσιο Ντόντο, Βασίλειο Γεωργίου, Αχιλλέα Τούλη, Θεόδωρο Σανούδο, Δημήτριο Γιαννέλη, Αναστάσιο Αναστασόπουλο, Γεώργιο Τσαλίκη, Παναγιώτη Σκλάβο, Ηλία Κατσουράνη, Ναπολέων Ανθή, Διονύσιο Άννινο, Νικόλαο Αρμένη, Σπυρίδωνα Βλάχο. Παντελή Βουτσινά, Σπυρίδωνα Γιαλυψό, Σταμάτιο Γιατράκο, Χαράλαμπο Δελή, Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο, Χρήστο Ζαφείρη, Παναγιώτη Θεοδώση, Γεώργιο Κάψο, Εμμανουήλ Λεβαντή, Γεώργιο Λιάτση, Παναγιώτη Μηνά, Γεώργιο Μοριανό, Σταύρο Μουσούλη, Δημήτριο Ορφανό, Ζαχαρία Πανταλέων, Μιχαήλ Παπαπαναγή, Παναγιώτη Παράσχη, Ελευθέριο Περδικούρη, Απόσταλο Σκαράκη, Γεώργιο Τηλέμαχο, Αριστείδη Τούσα, Παναγιώτη Φουρίκη, Πέτρο Χατζηδημητρίου,

Κωνσταντίνο Χελιώτη, Γεώργιο Χρυσανθόπουλο και Πέτρο Ψυλλά.

========================

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛ. ΣΥΝ.Υ/Β

Γνωρίζετε ότι ο ΕΛ. ΣΥΝ. Υ/Β θα κόψει την πίτα του την 13 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιώς (Πλ. Φρεαττύδας Πειραιά).