Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΑΑΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

   Ημερ.: 1-07-2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ 7 /14

1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων

Αξιωματικών (Ε.Α.Α.Σ. – Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α ) συναντήθηκε σήμερα με τον

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Χ. Σταικούρα, με αντικείμενο τις

πρόσφατες Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, που έκριναν ως

αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Ν 4093/12 και των εκτελεστικών αυτού

Υπουργικών Αποφάσεων, που αφορούσαν τις μειώσεις των μισθών και των

συντάξεων των εν ενεργεία και αποστρατεία Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α.

2.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο παρουσίασε την άσχημη οικονομική

κατάσταση που βιώνουν οι Απόστρατοι μετά την επιβολή 9 μειώσεων και

ζήτησε την άμεση και πλήρη εφαρμογή των εν λόγω Αποφάσεων της

Ολομελείας του ΣτΕ.

3.-Ο κος Υπουργός επανέλαβε την δήλωση που έκανε στην Βουλή την

Πέμπτη 26-06-2014, ότι η Κυβέρνηση δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τις

Αποφάσεις του ΣτΕ και θα εισηγηθεί στην Κυβέρνηση ανάλογες προτάσεις

εξεύρεσης των χρημάτων η οποία θα νομοθετήσει σχετικά. Όταν

συγκεκριμενοποιήσει τις προτάσεις αυτές, που εκτιμά ότι θα ολοκληρωθούν

μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδος, θα έχει νέα συνάντηση με το

Συντονιστικό Συμβούλιο

4.- Μετά τα ανωτέρω το Συντονιστικό Συμβούλιο τηρεί στάση αναμονής και

παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και θα ενημερώνει έγκαιρα τους

Απόστρατους.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο

Υποστράτηγος (Σ.Ξ.) Ε.Δανιάς ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιστράτηγος (ΣΞ) Κ.Σκαρμαλιωράκης ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ &

Συντονιστικού Συμβουλίου

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α.ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ)Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς Π.Ν.

Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

=====================================

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Αριθ. πρωτ 156                                                                                  14 Ιουλίου 2014

ΠΡΟΣ : ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ

ΚΟΙΝ : ΥΠΕΘΑ /ΣΓ ΥΕΘΑ

Γ.Ε.Ν./ΕΓΑ

ΕΑΑΣ

ΕΑΑΑ

ΘΕΜΑ : Οργάνωση

ΣΧΕΤ : ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ Φ. 000/40/200742 Σ.140 από 13-03-2014

1.- Απαντώντας στο σχετικό και εκτιμώντας ότι το όλο θέμα άνοιξε με την καλή

πρόθεση του ΥΕΘΑ κου Δ. Αβραμόπουλου, όπως και ο ίδιος προφορικά μας

εγνώρισε σε συνάντησή που είχε με τους Προέδρους των τριών Ενώσεων

Αποστράτων, να βρεθεί μία καλύτερη ονομασία από την μέχρι τώρα ισχύουσα

“ απόστρατος “, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

α.- Η λέξη “βετεράνος” αναπόφευκτα συνδέεται με αυτούς που επολέμησαν

και δεν συντρέχει λόγος για άρση αυτής της ιδιαίτερης αναγνώρισης, εάν όλοι

ονομασθούν βετεράνοι.

β.- Δεν ευρέθη καλύτερη λέξη από το “απόστρατος“, η οποία να είναι και

μονολεκτική και να αποδίδει πλήρως το νόημα.

2.- Κατόπιν των ανωτέρω, η θέση μας είναι να παραμείνει η λέξη

“απόστρατος“ ως έχει.

Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ

Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

===================================

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Αριθ. πρωτ. 158                                                                     Ημερ.: 15-07-2014

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εργασίας κο Ι.Βρούτση

Υπουργό Οικονομικών κο Γ.Χαρδούβελη

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Χ.Σταικούρα

ΚΟΙΝ : ΥΕΘΑ κο Δ.Αβραμόπουλο

ΑΝΥΕΘΑ κα Φ.Γεννηματά

ΥΦΕΘΑ κο Ι.Λαμπρόπουλο

Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ.Κωσταράκο

Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χ. Μανωλά Σ.Ξ.

Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ε.Αποστολάκη Π.Ν.

Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ε.Τουρνά Π.Α.

ΘΕΜΑ : Μετοχικά Ταμεία Ε.Δ.

1.- Με αφορμή δήλωση του πρώην Υπουργού και πρώην βουλευτή κου

Κουτρουμάνη σε τηλεοπτικό σταθμό, ότι όλα τα Επικουρικά Ταμεία θα

ενταχθούν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων

και των τριών Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (ΜΤΣ,

ΜΤΝ, ΜΤΑ) θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα :

α.- Τα εν λόγω Μετοχικά Ταμεία νομικά, αλλά και επί της ουσίας, δεν είναι

Επικουρικά Ταμεία και δημιουργήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών των

στελεχών των Ε.Δ. πολλά χρόνια πριν υπάρξει η έννοια της Επικουρικής

Ασφάλισης στην Ελλάδα.

β.- Οι πόροι των Ταμείων είναι πόροι προερχόμενοι κυρίως από τις εισφορές

των εν ενεργεία στελεχών και κατ’ ουδένα τρόπο προέρχονται από τον κρατικό

προϋπολογισμό, όπως συμβαίνει για το σύνολο των Επικουρικών Ταμείων.

γ.- Η απώλεια των αποθεματικών των Μετοχικών, λόγω του PSI, που έγινε

χωρίς να ερωτηθούν, ήταν άλλη μία απόδειξη του πως αντιμετωπίζει η

Πολιτεία τους κόπους και τον μόχθο των εργαζομένων.

δ.- Τα τρία Μετοχικά Ταμεία από μόνα τους περιέκοψαν τις παροχές τους

προς τους δικαιούχους κατά 60%, με δική τους πρωτοβουλία, για να μην

θέσουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητά τους, αποδεικνύοντας την υπευθυνότητά

τους.

ε.- Ο έλεγχος και η διοίκηση των τριών Μετοχικών Ταμείων πρέπει να

παραμείνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί πέραν των αποστράτων

αφορά και τους εν ενεργεία, οι οποίοι προσδοκούν ότι, όταν θα καταστούν

απόστρατοι θα εισπράξουν το αντίτιμο των κόπων τους.

2.- Σας καλούμε, ως αρμόδιο Υπουργό, να διαψεύσετε τον κο Κουτρουμάνη

και να δεσμευθείτε ότι τα τρία Μετοχικά Ταμεία θα παραμείνουν εκτός του

Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

3.- Οι τρεις Θεσμικές Ενώσεις που εκπροσωπούν το σύνολο των

Αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ. και των Σ.Α. (120.000 Μέλη) είναι τελείως

αντίθετες με το μέτρο αυτό και θα αντιταχθούν με όλα τα νόμιμα μέσα στην

υλοποίηση του.

Υποστράτηγος ΣΞ εα Ε. Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιστράτηγος ΣΞ εα Κ. Σκαρμαλιωράκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος ΠΝ εα Σπ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ & του Συντονιστικού

Αντιπλοίαρχος (Ε)ΠΝ εα Γ. Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) ΠΑ εα Κ. Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ) ΠΑ εα Ι. Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού

Αντιναύαρχος ΠΝ εα Σπ. Περβαινάς – Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

==============================

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ 2/2014                                                         17 Ιουλίου 2014

1.- Την Πέμπτη 3 Ιουλίου, Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ,ο Αντιπρόεδρος Αντιναύαρχος εα Θ. Γερούκης ΠΝ, ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γ. Γεωργακόπουλος ΠΝ, και ο ιατρός Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) εα Θ. Γρίβας ΠΝ, έλαβαν μέρος σε σύσκεψη που έγινε στο ΓΕΝ μεσυμμετοχή του Υ/ΓΕΝ Υποναυάρχου Π. Παστουσεά ΠΝ, του ΓΕΝ/ΔΥΓ Υποναυάρχο (ΥΙ) Ε. Νεονάκη ΠΝ, του Διευθυντού ΓΕΝ/ΔΚΒ Αρχιπλοιάρχου Σ. Πετράκη ΠΝ, του Διευθυντού ΓΕΝ/ΔΚΕ Αρχιπλοάρχου (Ο) Χ. Παπαδόπουλου ΠΝ και του Διευθυντού ΝΝΑ Αρχιπλοιάρχου (ΥΙ) Α. Σπανού ΠΝ, με θέμα την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των Αποστράτων

2.- Η συζήτηση έγινε επί των ακολούθων θεμάτων κάτωθι των οποίων αναγράφονται οι θέσεις του ΓΕΝ:

α.- Ραντεβού στα εξωτερικά Ιατρεία και επαναληπτικές εξετάσεις

(1).- Με την ανακαίνιση της πτέρυγας 4Δ που θα χρησιμοποιηθεί για χώρους εξωτερικών Ιατρείων και ευρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με εκτιμώμενη ενεργοποίηση τον Σεπτέμβριο θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής.

(2).- Παράλληλα το ΝΝΑ λαμβάνει μέτρα για την καλύτερη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων.

(3).- Λειτουργούν απογευματινά εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικό, Δερματολογικό και

Χειρουργικό χωρίς πληρωμή.

(4).- Για το θέμα της επανεξέτασης και της μη μακροχρόνιας αναμονής, το ΝΝΑ θα

εκδώσει Διαταγή που θα καλύπτει την ανάγκη αυτή, η οποία θα καθορίζει την διαδικασία και θα είναι υποχρεωτική για όλα τα Ιατρεία

(5).- Τον Σεπτέμβριο θα γίνει νέα συνάντηση της ΕΑΑΝ με το ΝΝΑ για συζήτηση των μέτρων, στα πλαίσια και του ΚΟΛ του ΝΝΑ

(6).- Η ΕΑΑΝ σε συνεργασία με το ΝΝΑ θα εξετάσουν την λειτουργία του Γραφείου

Προνοίας της ΕΑΑΝ μέσα στο ΝΝΑ, ώστε αυτό να γίνει πιο αποδοτικό.

β.- Συνταγογράφιση

(1).- Στο Οδοντιατρικό Κέντρο ΠΝ γράφονται πλέον συνταγές και δεν απαιτείται ο

ασθενής να μεταβεί στο ΝΝΑ

(2).- Στα Επείγοντα του ΝΝΑ γράφονται συνταγές για παθολογικά και χειρουργικά

περιστατικά.

(3).- Για συνταγογράφηση χρονίων παθήσεων στα εξωτερικά Ιατρεία χρειάζεται ραντεβού με τον Ιατρό, ο οποίος όμως εκδίδει δίμηνη ή τρίμηνη συνταγή, οπότε καλύπτονται οι καθυστερήσεις των ραντεβού για συνταγογράφηση.

γ.- Δικαιούχοι χρήσης του ΝΝΑ και προτεραιότητα στα εξωτερικά Ιατρεία

(1).- Για το Οδοντιατρικό Κέντρο ΠΝ ισχύει η Δγή ΓΕΝ/ΔΥΓ-2

Φ. 758/18/162548 Αρ. Σ. 771 από 29-04-2014

(2).- Για το ΝΝΑ θα εκδοθεί Διαταγή από ΓΕΝ/ΔΥΓ που θα καθορίζει τους δικαιούχους και θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή σημεία του ΝΝΑ.

(3).- Από το ΝΝΑ θα εκδοθεί Διαταγή που θα καθορίζει την προτεραιότητα στα εξωτερικά ιατρεία, η οποία θα θυροκολληθεί έξω από κάθε ιατρείο.

(4).- Οι μη άμεσα ασφαλισμένοι, όπως τα Μέλη των δικαιούχων πληρώνουν 3 €, τα

οποία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου.

(5).- Για εξειδικευμένες ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει το κόστος και οι δικαιούχοι πληρώνουν σύμφωνα με το κοστολόγιο του ΕΟΠΥΥ. Πληροφορίες παρέχονται στο site του ΕΟΠΥΥ.

(6).- Σε περίπτωση νοσηλείας με υπέρβαση του ΚΕΝ το ΝΝΑ καλύπτει το κόστος.

δ.- Εξωτερικά Ιατρεία και νοσηλεία ανασφάλιστων / ανέργων τέκνων Αποστράτων ΛΣ

(1).- Όλα τα τέκνα των αποστράτων ΠΝ έχουν δικαίωμα νοσηλείας και χρήσης των

εξωτερικών ιατρείων.

(2).- Για τα τέκνα των Αποστράτων του ΛΣ είναι θέμα του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ πως θα τα

καλύψει. Υπενθυμίζεται οτι η ΕΑΑΝ έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες.

ε.- Φαρμακείο ΝΝΑ

(1).- Το Φαρμακείο του ΝΝΑ υπάγεται στο Φαρμακείο του ΝΙΜΤΣ και από αυτό

τροφοδοτείται. Δεν είναι δυνατή υπό τας παρούσας συνθήκας η αλλαγή αυτού του

καθεστώτος.

(2).- Ορισμένα φάρμακα , κυρίως ακριβά δεν διατίθενται από τα Στρατιωτικά

Φαρμακεία, αλλά μόνο από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

(3).- Οι Απόστρατοι μπορούν να προμηθεύονται φάρμακα από όλα τα Στρατιωτικά

Φαρμακεία, όπως 401 Σ.Ν., ΓΝΑ, κλπ. Οι της Επαρχίας μπορούν να προμηθεύονται από τα αντίστοιχα Στρατιωτικά Φαρμακεία.

στ.- Νοσηλεία Αποστράτων και εξετάσεις στους τομογράφους του ΝΝΑ

(1).- Στον αξονικό και μαγνητικό τομογράφο του ΝΝΑ εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα οι εν ενεργεία και οι νοσηλευόμενοι. Μόνο εάν υπάρχει κενό μπορούν να εξετασθούν οι Απόστρατοι και αυτό παρά το ότι οι τομογράφοι εργάζονται στο μέγιστο της απόδοσής τους.

3.- Κατά την συνάντηση διεπιστώθη οτι το ΓΕΝ, το ΝΝΑ και η ΕΑΑΝ έχουν κοινό στόχο την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των Αποστράτων και των Μελών της οικογενείας τους και εργάζονται συνεχώς για να επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, ευρίσκονται δε συνεχώς σε επαφή για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που ανακύπτει.

Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ

Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

====================================

Τα Μετοχικά Ταμεία δεν εντάσσονται στο ΕΤΕΑΜ

Ενημερωθείτε για τις διαβεβαιώσεις Κυβερνητικών παραγόντων, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σχετικά με τα Μετοχικά ταμεία και τη φημολογούμενη ένταξή τους στο ΕΤΕΑΜ.

»Λήξη συναγερμού για τα Μετοχικά Ταμεία “σάλπισε” η κυβέρνηση. Ο υπουργός Εργασίας κάλεσε το απόγευμα τους προέδρους των Μετοχικών Ταμείων για να τους διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει θέμα ένταξής τους στο ΕΤΕΑΜ. Επισήμανε δε ότι δεν πρέπει να δίνεται σημασία στις δηλώσεις που έκανε ο πρώην υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης.
Λίγη ώρα αργότερα κυβερνητική πηγή διαβεβαίωνε ότι :
“Για αποσαφήνιση διάφορων δημοσιευμάτων σχετικά με επικείμενη ένταξη των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), υπενθυμίζεται ότι με την υπ΄ αρίθμ. Φ.951/10/133328/Σ.1767/28-9-2012 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:Β4ΤΜ6-ΛΥΦ), την οποία μπορείτε να βρείτε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», τα παραπάνω Μετοχικά Ταμεία δεν αποτελούν Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης και ως εκ τούτου δεν στοιχειοθετείται η ένταξή τους στο ΕΤΕΑΜ”.
Ασφαλώς το κλίμα καχυποψίας που υπάρχει είναι δύσκολο να αλλάξει. Έχουν υπάρξει κατά καιρούς πολλές διαβεβαιώσεις ,αλλά η πραγματικότητα τις διέψευσε. Μένει να δούμε αν θα επαναληφθεί και σ’ αυτή τη περίπτωση.»

==============================

ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΕΑΑΝ.

Το Δ.Σ. της ΕΑΑΝ  με το υπ΄αριθ.73/18-9-14 πρακτικό της ενέκρινε τη θεσμοθέτηση

του τοπικού εκπροσώπου , ο οποίος θα εκπροσωπεί την  ΕΑΑΝ σε απομακρυσμένες

περιοχές της επικράτειας .Βασικά καθήκοντα του ΤΕ/ΕΑΑΝ

Εκπροσώπηση  της ΕΑΑΝ στις Τοπικές Στρατιωτικές και Πολιτικές Αρχές ως και την Τοπική κοινωνία.

Συμμετοχή στις Τοπικές εκδηλώσεις.

Ενημέρωση της ΕΑΑΝ για τα Τοπικά προβλήματα στην επίλυση των οποίων θα μπορούσε αυτή να συμβάλει.

Συνεργασία με συναδέλφους που κατοικούν ή επισκέπτονται τον τόπο.

Συνεργασία με Μονάδες του ΠΝ και του ΛΣ που υπάρχουν ή επισκέπτονται τον τόπο.

Επίσης με μονάδες ΣΞ, ΠΑ, ΕΛ.ΑΣ. και τοπικά παραρτήματα των ΕΑΑΣ  και ΕΑΑΑ.

Επικοινωνία με ΕΑΑΝ για αλληλοενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες και επιθυμία ορισμού ως ΤΕ/ΕΑΑΝ  επικοινωνήστε με την ΕΑΑΝ.

Οι πρώτοι ΤΕ/ΕΑΑΝ που ορίσθηκαν  είναι οι:

Αντιπλοίαρχος (Ε)  Ζώης Υφαντής ΠΝ ε.α. Νομός ΗΛΕΙΑΣ.

Πλοίαρχος Ι.Ασπροποταμίτης ΠΝ ε.α. Νήσος ΧΑΛΚΗ και ΕΓΓΥΣ ΝΗΣΟΙ.

Αντιπλοίαρχος Αθαν.Κατσίκης ΠΝ ε.α. Νομοί ΕΒΡΟΥ και ΡΟΔΟΠΗΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΑΑΝ

 

Παρουσία μικρού αριθμού αποστράτων (60-70 άτομα) ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος ε.α. Σ. Περβαινάς ΠΝ ενημέρωσε τα ε.α. μέλη της Ένωσης για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν άμεσα. Συνοπτικά αναφέρουμε:

 • Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του Συντονιστικού των Ενώσεων στους αρμόδιους φορείς, με πρώτον τον Πρωθυπουργό, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη επιπλέον περικοπή 172 εκ. για τα έτη 2014-16.

 • Σχετικά με τον νόμο 4093/12 που η ολομέλεια του ΣτΕ με την απόφασή του 2193/14 θεώρησε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του, βρισκόμαστε σε αναμονή. Η απόφαση αυτή (2193/14) ενισχύθηκε με νεότερη απόφαση τριμελούς επιτροπής που ορίζει οι μισθοί να επανέλθουν στα επίπεδα του Ιουλίου 2012.

 • Με διάφορα τεχνάσματα οι αρμόδιοι προτίθενται να χορηγήσουν το 40 – 50% των δικαιουμένων. Οι Ενώσεις απαιτούν το 100%. Πάντως, σε οποιοδήποτε ποσοστό επιστροφής αυτό θα υποστεί όλες τις υφιστάμενες κρατήσεις και ίσως μεγαλύτερους αν υπάρξει αλλαγή φορολογικής κλίμακας.

 • Η πιλοτική απόφαση για όσους είχαν προσφύγει στο ελεγκτικό συνέδριο είναι ενθαρρυντική για το σύνολο των προσφυγόντων. Για όσους δεν προσέφυγαν θα μπορέσουν να προσφύγουν όταν και εφόσον εκδοθεί υπουργική απόφαση για το σύνολο των ε.α. με σκεπτικό το περιεχόμενο της πιο πάνω πιλοτικής απόφασης.

 • Μετοχικά Ταμεία: Παραμένουν υπό την Διοίκηση των Στρατιωτικών Ηγεσιών, αλλά λόγω απαίτησης της Τρόικας θα ελέγχονται και από το Υπουργείο Εργασίας. Θα υποχρεούνται να υποβάλλουν αναλογιστικές μελέτες. Το Μέρισμα δεν γίνεται επικουρικό (όχι ένταξη στο ΕΤΕΑ). Τα Μετοχικά Ταμεία θα διανέμουν ότι εισπράττουν. Οι κρατήσεις στο Μέρισμα και ΕΚΟΕΜ δεν αποδίδονται πουθενά. Θεωρούνται έσοδα των Ταμείων και αποδίδονται πάλι στους δικαιούχους.

 • ΝΝΑ. Εξακολουθεί η ίδια οικονομική στενότητα. Οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς το Νοσοκομείο δίνονται με πολύ αργό ρυθμό. Είναι μεγάλος ο αριθμός επισκεψιμότητας από ασθενείς άλλων ταμείων. Το ΓΕΝ καλύπτει τα νοσήλια μόνο των ε.ε. Όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. Η ΕΑΑΝ έχει συμβάλλει έμπρακτα στις προσπάθειες αυτές με υλικό εξοπλισμού μονάδων (ΜΕΘ κλπ.) και θα είναι πάντα αρωγός και στο μέλλον.

Ακολούθησαν ερωτήσεις – τοποθετήσεις από τους παρευρισκόμενους, άλλες εύστοχες για διευκρινήσεις ή παραγωγικές για ανάπτυξη μελλοντικού σχεδιασμού και δράσης. Άλλες, όπως συμβαίνει παντού σε τέτοιους χώρους, για το θεαθήναι κι για εντυπωσιασμό. Σε περίπτωση αθέτησης ή κωλυσιεργίας εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ έχει αποφασισθεί νέος κύκλος επαφών αρχής γενομένης από τον Πρωθυπουργό, ΥΕΘΑ, κόμματα, επιστολές διαμαρτυρίας προς κάθε αρμόδιο φορέα, κοινή συνέντευξη τύπου Συντονιστικού και άλλων φορέων ΕΔ και Σ.Α. , πορείες διαμαρτυρίας και ότι άλλο χρειαστεί. Όλα με μεθοδευμένα βήματα, χωρίς πολεμοχαρείς κραυγές και κινήσεις. Σημαντική ήταν η επισήμανση του Προέδρου ΕΑΑΝ ότι, τα προβλήματα των ε.ε. και ε.α. στελεχών των ΕΔ και ΣΑ δεν τυγχάνουν, όχι της υποστήριξης, αλλά ούτε και της στοιχειώδους αναφοράς από τα μεγάλα ΜΜΕ. Τουναντίον, επικρατεί ένα αντιμιλιταριστικό πνεύμα που στρέφει τη κοινή γνώμη εναντίον μας. Δεν υπάρχει υποστήριξη από καμία πολιτική παράταξή ή κόμμα. Εκείνο δε που θεωρείται ΄΄εν δυνάμει΄΄ κόμμα εξουσίας (σύμφωνα με τις σφυγμομετρήσεις) ουδέποτε πήρε θέση επί των προβλημάτων μας!! Γεγονός γνωστό για όσους παρακολουθούν τα δρώμενα στο χώρο της πολιτικής. Η συγκέντρωση έληξε προβληματίζοντας τον κάθε σκεπτόμενο, και όχι αιθεροβάμονα, ακροατή για το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον.

ΣτΣ: η μικρή παρουσία αποστράτων στην ενημέρωση (συνήθως οι ίδιοι , όπως πάντα) μόνο απογοήτευση προκαλεί, εκτός και αν οι μονίμως απουσιάζοντες έχουν πληροφόρηση από άλλες πιο επίσημες πηγές.

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΑΑΝ

 

08 Απριλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ   1/2014

1.Την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014, Μέλη του ∆.Σ./Ε.Α.Α.Ν. (Ο Πρόεδρος, ο

Αντιπρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος, ο ιατρός Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Θ

Γρίβας Π.Ν. ε.α., ο Υποναύαρχος (Ο) Ν Τσαπράζης Π.Ν. ε.α. και ο

Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε. Αναγνωστάκης) συναντήθηκαν με  τον Υ/Γ.Ε.Ν.

Υποναύαρχο Π. Παστουσέα Π.Ν.  και επιτελείς του Γ.Ε.Ν. μεταξύ των οποίων

ο ∆ΥΓ/ΓΕΝ Υποναύαρχος Ε. Νεονάκης Π.Ν. και ο ∆ιευθυντής των

Οικονομικών Υπηρεσιών του Γ.Ε.Ν. Υποναύαρχος (Ο) ∆. Μπαλόπουλος Π.Ν.

και εξέτασαν τα θέματα που απασχολούν τους Απόστρατους στην

οδοντοπροσθετική και στην παροχή υπηρεσιών από το Ν.Ν.Α.

2.Κατά την σύσκεψη αυτή προέκυψαν τα ακόλουθα :

α. Η οδοντιατρική και ορθοδοντική περίθαλψη των Αποστράτων θα

καλύπτεται από το Γ.Ε.Ν. Η οδοντοπροσθετική ( κόστος των υλικών ) θα

πληρώνεται από τον δικαιούχο, στις χαμηλές τιμές που ισχύουν για τους εν

ενεργεία, με σύμβαση που θα υπογράψει το Ν.Ν.Α. με τον προμηθευτή. Στη

συνέχεια δύνανται οι δικαιούχοι να αιτούν από την Ε.Α.Α.Ν. κάλυψη του

ποσού που έδωσαν και η Ε.Α.Α.Ν. στα πλαίσια της πολιτικής Πρόνοιας που

τηρεί, θα προσπαθεί να καλύπτει μέρος ή το σύνολο του ποσού, με

οικονομικά κριτήρια και στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει.

β. Θα βελτιωθεί ο χρόνος αναμονής για τα εξωτερικά Ιατρεία με την

μετατροπή της πτέρυγας 4∆, που τώρα αποτελείται από βοηθητικούς

χώρους, σε εξωτερικά Ιατρεία.

γ. ∆εν είναι δυνατή η απαλλαγή των χηρών και των Μελών των οικογενειών

των Αποστράτων από την καταβολή των 3 €.

δ. Αναφορικά με το Φαρμακείο του Ν.Ν.Α., αυτό δεν  είναι αυτοτελές, αλλά

υπάγεται στο Φαρμακείο του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., επομένως υπόκειται στην

διαθεσιμότητα των φαρμάκων αυτού. Προσπάθειες που έχουν γίνει, ώστε το

Φαρμακείο του Ν.Ν.Α. να καταστεί αυτόνομο, δεν απέδωσαν.

ε. Για συνταγογράφηση φαρμάκων δεν απαιτείται ραντεβού και θα μπορούν

οι δικαιούχοι να ζητούν από τις Γραμματείς των εξωτερικών Ιατρείων να τους

γράφουν την συνταγή.

στ. Σε περίπτωση επανεξέτασης από τον Ιατρό θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι

να κλείνουν συνάντηση (ραντεβού) με τον Ιατρό την ίδια ημέρα μέσω των

βοηθών του και της Γραμματείας του.

η. Τα περισσότερα από τα απογευματινά Ιατρεία του Ν.Ν.Α. δεν λειτουργούν

πλέον, ελλείψει προσέλευσης.

θ. Στο Ν.Ν.Π. και το Ν.Ν.Σ. λειτουργούν εξωτερικά Ιατρεία τα πρωινά.

3. Την 30η Μαΐου και μεταξύ των ωρών 19.00-21.00 θα διεξαχθεί στο

Πολεμικό Μουσείο με μέριμνα του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών

Ενώσεων, ημερίδα για την ιατρική/φαρμακευτική/νοσοκομειακή περίθαλψη

των Αποστράτων και των Μελών της οικογενείας τους,  όπου εκεί θα

αναπτυχθούν τα θέματα αυτά αναλυτικότερα και στην οποία προσκαλούνται

όλοι οι Απόστρατοι.

4. Η Ε.Α.Α.Ν. θα μεριμνήσει για συνάντηση του ∆.Σ. της, με τον νέο

∆ιευθυντή του Ν.Ν.Α. Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Α. Σπανό Π.Ν., για ενημέρωση και

αντιμετώπιση υφισταμένων προβλημάτων.

Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς Π.Ν.

Πρόεδρος  της Ε.Α.Α.Ν.

 =====================

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ / Τροποποίηση ΚΥΑ

Σας γνωρίζεται, ότι η ΕΑΑΝ στα πλαίσια των προσπαθειών της για βελτίωση των υφιστάμενων διατάξεων, θα προχωρήσει στην τροποποίηση της υφιστάμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( ΚΥΑ) 31/1993 (ΦΕΚ 216 τΒ΄), που αφορά: «Εκλογή ΔΣ Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών  Ναυτικού (ΕΑΑΝ)»
Στο πλαίσιο αυτό θα συγκροτήσει πενταμελή ομάδα εργασίας, με αρμοδιότητα την επεξεργασία του θέματος  και οι προτάσεις της θα τεθούν προς έγκριση από το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΑΝ.
Της ομάδος εργασίας  θα προεδρεύει μετά ψήφου ο Αντιπρόεδρος  της  ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ και ως γραμματέας άνευ ψήφου το μέλος  του ΔΣ Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Εμμ. Αναγνωστάκης ΠΝ.
Δηλώσεις επιθυμίας συμμετοχής, στην παραπάνω ομάδα, να αποσταλούν μέχρι 21 Απριλίου 2014, με  ηλεκτρονικό μήνυμα  στο: info@eaan.gr  με κοινοποίηση pervenass@yahoo.gr, tgeroukis@hotmail.com και   m.anagnostakis@gmail.com

 =========================== 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΟΔ)

Την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 με πρωτοβουλία  του Συντονιστικού των τριών Ενώσεων (ΕΑΑΣ- ΕΑΑΝ- ΕΑΑΑ) πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των φορέων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εκπροσώπησης των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ και ΣΑ στην αίθουσα συσκέψεων της ΕΑΑΑ.

Κατατέθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τα νέα οικονομικά δεδομένα  και εκφράστηκε η ανησυχία και η οργή για τις ολοένα μειούμενες δαπάνες στον τομέα της Άμνας και την εξαθλίωση των στελεχών που έχουν φθάσει στα όρια της απόγνωσης, με άμεση επίπτωση στο ηθικό αυτών.

Εξετάστηκαν, οι εξελίξεις που αφορούν:

 • Τις αποφάσεις του ΣτΕ για τις οποίες φέρεται η Κυβέρνηση δια μέσου των αρμοδίων Υπουργών, να έχει πάρει θέση, για ισοδύναμα μέτρα που πρέπει να παρθούν, σε περίπτωση δικαίωσης των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α

 • Τα Μετοχικά μας Ταμεία.

 • Την υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 • Τις δραματικές επιπτώσεις της πολιτικής της συνεχούς μείωσης μισθών και συντάξεων, εξαθλιώνοντας  το βιοτικό επίπεδο χιλιάδων συναδέλφων και των μελών των οικογενειών τους.

Συμφωνήθηκε η άμεση επαναδραστηριοποίηση του Συντονιστικού Οργάνου Δράσης (ΣΟΔ), με στόχο την ενότητα και την ετοιμότητα ανάληψης από κοινού δυναμικών Δράσεων και Αντιδράσεων στο άμεσο μέλλον, σε θέματα που   αφορούν τα στελέχη (ε.α και ε.ε) των ΕΔ και ΣΑ.

Καταγράφηκε ομόφωνα και έντονα, η ανάγκη μιας ενωτικής  και δυναμικής συνεργασίας των φορέων που συμμετείχαν και η δέσμευσή τους για την άμεση κατάθεση προτάσεων που θα δομήσουν μια μαχητική και αποτελεσματική συνεργασία των  φορέων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών

των Ε.Δ.  και των Σ.Α.

Τέλος εκφράστηκε η κοινή πεποίθηση όλων ότι, ουδείς πλέον εμπιστεύεται τις κυβερνητικές εξαγγελίες και κανείς δεν θα μας χαρίσει τίποτε, αν δεν το διεκδικήσουμε μαζικά και αγωνιστικά.

ΤΟ ΣΟΔ 

ΕΑΑΣ- ΕΑΑΝ –ΕΑΑΑ- ΠΟΣ- ΠΟΕΣ- ΠΟΑΣΑ- ΠΕΑΠΣ- ΣΑ/ΣΝΔ- ΣΑ/ΣΣΑΣ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣ- ΣΑ/ΣΜΥΝ- ΣΑΣΥΔΑ –ΣΑΙΡ- ΑΝΕΑΕΔ- ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ(ΞΙΦΙΑΣ).

 ===========================

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της  12ης-06-2014

Υπ’ Αριθ. 60

[…]   ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού ΕΑΑΝ οικονομικού έτους 2013.

ΣΧΕΤ.: Φ.950/01/98/9-12-98/ΓΕΝ/Ε4 – ΙΙΙ.

 1. Ο  Ισολογισμός –  Απολογισμός  οικονομικού  έτους 2013,  που

συντάχθηκε  από  τον  Αξιωματικό  Χρηματικής  Διαχείρισης  Υποπλοίαρχο (Ε)  Ι.

ΚΑΛΥΒΑ Π.Ν, υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ.

 1. Βάσει  των  προκυπτόντων  στοιχείων  εκ  των  συνταχθέντων

Ισολογισμού-Απολογισμού 2013  τα  τελικά  αποτελέσματα  παρουσιάζονται  όπως

παρακάτω:

Α) Ισολογισμός ΕΑΑΝ οικ. έτους 2013 ύψους

Ως συνημμένος συγκεντρωτικός πίνακας : …………………………….2.637.986,01€

Β) Απολογισμός ΕΑΑΝ οικ. έτους 2013 ο οποίος παρουσίασε τα εξής

αποτελέσματα:

Ταμείο 31/12/2012 ………………………………………………………………….24.063,63€

Καταθέσεις σε Τράπεζες  31/12/2012………………………………………176.250,97€

Μερίδια στο κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ 31/12/2012 …………………..1.422.453,45€

Έσοδα ………………………………………………………………………………….553.918,58€

Προκαταβολή πελατών ………………………………………………………………..970,00€

Αναδιάρθρωση Ελληνικού χρέους…………………………………………..154.061,30€

Σύνολο Β …………………………………………………………………………..2.331.717,93€

Γ) Εκπίπτονται :

Πραγματοποιηθέντα έξοδα 2013 …………………………………………….427.589,57€

Εξόφληση Χρηματικού Εντάλματος 2012………………………………….16.541,00€

Σύνολο Γ………………………………………………………………………………444.130,57€

Σύνολο  Β-Γ……………………………………………………………………….1.887.587,36€

Υπόλοιπο 31-12-13 που μεταφέρεται  στο οικ. έτος 2014:

Ταμείο……………………………………………………………………………………..1.997,37€

Καταθέσεις σε Τράπεζες ………………………………………………………..475.181,31€

Μερίδια στο κοινό Κεφάλαιο  ΝΠΔΔ……………………………………1.403.713,53€

Επιταγές εισπρακτέες ………………………………………………………………..6.695,15€

Σύνολο………………………………………………………………………………1.887.587,36€

Δ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αξία αγορασθέντος ακινήτου (Μείον αποσβέσεις)

(827.098,35-198.321,29) ………………………………………………………..628.777,06€

Αξία οικοπέδου ………………………………………………………………………..8.435,00€

Αξία επίπλων και ειδών εξοπλισμού  (Μείον αποσβέσεις)

(219.152,49-171.897,97)………………………………………………………….47.254,52€

Συνολική περιουσιακή κατάσταση της 31-12-2013 …………….2.637.986,01€

 1. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει

ομόφωνα τον Ισολογισμό-Απολογισμό Ε.Α.Α.Ν. οικονομικού έτους 2013.

============================

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –431 – FAX: 210 33 10 429-e-mail info@eaan.gr και chairman@eaan.gr

Κινητό 6932420089

Αριθ.πρωτ 139                                                                                    24 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομικών κο Γκ.Χαρδούβελη

  Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Χ.Σταικούρα

ΚΟΙΝ : ΥΕΘΑ κο Δ.Αβραμόπουλο

  ΑΝΥΕΘΑ κα Φ.Γενηματά

   Γ.Ε.Ν./ΕΓΑ

   ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ

ΘΕΜΑ : Απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ 2192/2014

1.-Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις Αποφάσεις της

2192-2196/2014 δικαιώνει τις προσφυγές που είχαν καταθέσει ενώπιόν του

Ανωτάτου αυτού Δικαστηρίου οι Ενώσεις των εν ενεργεία και Αποστράτων

των Ε.Δ. και των Σ.Α.(Για τους αποστράτους οι θεσμικές Ενώσεις Ε.Α.Α.Σ.-

Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.)

2.-Συγκεκριμένα με την υπ.αριθ. 2192/2014 απόφασή της Ολομελείας

δικαιώνονται οι απόστρατοι των Ε.Δ. και των Σ.Α.

3.-Επειδή η απόφαση αυτή είναι κατά το Σύνταγμα και την ισχύουσα

νομοθεσία ( Ν. 3068/2002 ΦΕΚ 274 Τεύχος Α) υποχρεωτική στην εφαρμογή

της από το Δημόσιο , σας καλούμε :

α.-Να επαναφέρετε τους μισθούς των εν ενεργεία στην προ της 01-08-2012

κατάσταση.

β.-Να επαναφέρετε τις συνταξιοδοτικές πράξεις των αποστράτων στην προ

της 01-08-2012 κατάσταση.

γ.-Να προγραμματίσετε την επιστροφή των αναδρομικών που προκύπτουν

από την 01-08-2012 μέχρι την εφαρμογή των ανωτέρω.

4.-Επειδή έχει δημιουργηθεί , έντεχνα και οπωσδήποτε εσφαλμένα , η

εντύπωση στην κοινωνία οτι οι Στρατιωτικοί είναι ευνοημένοι και προς

αποκατάσταση της αληθείας θα πρέπει να γνωρίσετε ως αρμόδιοι Φορείς

οτι: α.-Οι απολαβές των εν ενεργεία έχουν περικοπεί περισσότερο από κάθε

άλλη κατηγορία στο Δημόσιο και οτι αυτές δεν ανταποκρίνονται στο έργο το

οποίο επιτελούν.

β.-Οι συντάξεις των αποστράτων έχουν περικοπεί μέχρι και 60% , όταν κατά

τον κο Ι.Στουρνάρα οι συντάξεις στο Δημόσιο έχουν περικοπεί κατά 30%.

γ.-Συνολικά οι απόστρατοι έχουν υποστεί μέχρι τώρα 9 άδικες περικοπές

Web site:www.eaan.gr E-mails: eaan@eaan.gr- info@eaan.gr- chairman@eaan.gr .-Το καθαρό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος από την υλοποίηση των

Αποφάσεων του ΣτΕ ανέρχεται στα 140 εκ.Ε. , όπως άλλωστε προβλέπεται

από το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2013-2016

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.

Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΑΑΝ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν. Π. ∆. ∆.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερµανού
Πλατεία Κλαυθµώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Ημερομηνία 04 Ιανουαρίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 01/14
1.-Τις τελευταίες ηµέρες παρακολουθούµε ορισμένα Μ.Μ.Ε. να
δηµοσιοποιούν ονόµατα αποστράτων , οι οποίοι σύµφωνα µε την απολογία
του κατηγορούμενου κου Πάνου Ευσταθίου, έχουν λάβει από αυτόν
παράνοµες χρηµατοδοτήσεις (µίζες), αν και στις περισσότερες των
περιπτώσεων οι χρηµατοδοτήσεις αυτές αναφέρονται από τον ίδιο τον
κατηγορούµενο ως αµοιβή για εργασία µετά την αποστρατεία τους, που είναι
κάτι τελείως διαφορετικό..
2.-Ταυτόγχρονα γενικεύουν την εικόνα που παρουσιάζουν και έτσι διδεται η
εντύπωση οτι οι εν ενεργεία και οι απόστρατοι Αξιωµατικοί των Ενόπλων
∆υνάµεων και µε την φερόµενη εµπλοκή δύο πρώην Αρχηγών Γενικών
Επιτελείων, είναι διεφθαρµένοι.
3.-Επιθυµούµε να επισηµάνουµε τα ακόλουθα :
α.-Η αναφορά, στην απολογία ενός κατηγορούµενου, σε έτερα άτοµα και στις
πράξεις αυτών δεν είναι και αυτοδικαίως αληθινή.
β.-∆εν υπεισερχόµεθα στην εκδίκαση της υπόθεσης, γιατί αυτό αποτελεί
αρµοδιότητα των ∆ικαστικών Αρχών, που είµαστε βέβαιοι οτι θα εκτελέσουν
το καθήκον τους και θα διερευνήσουν ενδεχόµενη εµπλοκή των
αναφεροµένων.
γ.-Όλοι έχουν το τεκµήριο της αθωότητος, µέχρι την οριστική καταδίκη τους
εφ όσον υπάρξει αυτή .
δ.-Όσοι αποδειχθεί οτι χρηµατίσθηκαν είναι απολύτως κατακριτέοι και
καταδικαστέοι και θα πρέπει να τιµωρηθούν παραδειγµατικά.
ε.-Ειδικά για τους πρώην Αρχηγούς του Γ.Ε.Σ. και του Γ.Ε.Ν., οι οποίοι ως
επικεφαλής του Στρατού Ξηράς και του Πολεµικού Ναυτικού είναι θεσµικοί
παράγοντες, η εµπλοκή τους πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή και
τεκµηριωµένα, γιατί αυτή αντανακλά στο ηθικό των Ε.∆. και υπονοµεύει την
λαµπρή σταδιοδροµία που είχαν και οι δύο, και παράλληλα θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη οτι ο ένας εξ αυτών, ο Ναύαρχος Γ.Θεοδωρουλάκης Π.Ν.ε.α. δεν ευρίσκεται πλέον εν ζωή και εποµένως δεν µπορεί να υπερασπισθεί τον
εαυτό του.
στ.-Το προσωπικό των Ε.∆. είναι αυτό που διαχρονικά κάνει υπερήφανο τον
Ελληνικό Λαό και του δηµιουργεί αίσθηµα υπερηφάνειας και ασφαλείας και
ειδικά την τρέχουσα περίοδο έχει επωµισθεί ένα δυσανάλογο μερίδιο των
µέτρων των µνηµονίων. Στην συντριπτική του πλειοψηφία είναι έντιµο και
παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, το πρώτο του µέληµα είναι η
υπεράσπιση της Πατρίδας, που σε αυτήν περιλαµβάνεται και η προµήθεια
του αναγκαιούντος εξοπλισµού και όχι αυτή που προωθούν οι µεσάζοντες
και τα άνοµα συµφέροντα.
3.-Καλούµε όλους να τηρήσουν την δέουσα ψυχραιµία και να προστατεύσουν
τα προσωπικά δεδοµένα, την υπόληψη και την ιστορία όλων όσων έχουν ήδη
εµπλέξει διάφοροι κατηγορούµενοι και αυτών που ενδεχοµένως θα εµπλέξουν
στο µέλλον

Το Συντονιστικό Συµβούλιο
Αντιστράτηγος Π.Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Ι.Κρασσάς Σ.Ξ. ε.α. ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ & Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α. ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισµήναρχος(Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α. ε.α. ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν.ε.α.
Πρόεδρος του Συντονιστικού Συµβουλίου

 =============================

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν. Π. ∆. ∆.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερµανού
Πλατεία Κλαυθµώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Ημερομηνία 05 Φεβρουαρίου 2014

1. Εκδικάστηκαν σήμερα την 5η Φεβρουαρίου 2014 ενώπιον της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την διαδικασία της πρότυπης δίκης, οι εφέσεις των Συναδέλφων μας κατά του Νόμου 4093/2012 (3ο Μνημόνιο ) και κατά της εκτελεστικής του Νόμου Υπουργικής Αποφάσεως, καθώς και των συνακόλουθων ατομικών πράξεων περικοπής των συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
2. Πρόκειται για την απόφαση με την οποία μας παρακρατήθηκαν αναδρομικά και αντισυνταγματικά οι μειώσεις από τον μήνα Αύγουστο έως και τον ∆εκέμβριο του 2013.
3. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων και οι τρεις θεσμικές Ενώσεις των Αποστράτων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ) άσκησαν
παρέμβαση σε προσωπικό και θεσμικό επίπεδο δια του Αντιστρατήγου ε.α. (∆) Καρανίσα Θωμά. Υπογραμμίστηκε η διφυής υπόσταση των Ενώσεων ως θεσμοθετημένων Ν.Π.∆.∆. και ως συνδικαλιστικών φορέων εκπροσώπων των Μελών τους.
4.Επιτονίστηκε με έμφαση το γεγονός ότι οι Ενώσεις Αποστράτων εκπροσωπούν και τους εν ενεργεία Συναδέλφους τους, ως αυτονόητη προβαθμίδα της δικής τους πορείας και προσφοράς στις Ένοπλες ∆υνάμεις.
5. Αναμένεται η απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συμβουλίου, η οποία καταρχήν θα ισχύσει αυτόματα για όλους τους Συναδέλφους που είχαν ασκήσει αντίστοιχη έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
6. Την συνεδρίαση της Ολομελείας παρακολούθησαν οι πρόεδροι των τριών θεσμικών Ενώσεων Αποστράτων και πολλοί
Απόστρατοι.
7. ∆ύναται να υποστηριχθεί ότι οι ενδείξεις και οι εντυπώσεις που αποκομίσθηκαν, επιτρέπουν την διαμόρφωση ενός κλίματος αισιοδοξίας για την θετική έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης και όλων των συναφών διεκδικήσεών ας.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Αντιστράτηγος Π.Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Ι.Κρασσάς Σ.Ξ. ε.α. ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ & Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος(Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α. ε.α. ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.
Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

===========================
Ημερομηνία 04 Ιανουαρίου 2014
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: ΕΑΑΝ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΛ. 22940060101
ΚΟΙΝ.: Υ/ΓΕΝ-ΓΕΝ/ΔΚΒ-ΓΕΝ/Β3-ΓΕΝ/Β3-VΙ Φ. 900/02/14 Σ.81

Aγ.Μαρίνα ,20 Φεβ. 2014
ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας δικαιούχων παραθερισμό στο ΘΑΝ
ΣΧΕΤ.:1. Φ.800/44/258887/Σ. 42Β3/28-.11-13/ΓΈΕΘΑ/Β1
2. ΝΝΑ 231409Ζ ΙΑΝ14/ΓΕΝ
1, Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με τα σχετικά επιτρέπεται πλέον η ελεύθερη είσοδος (όχι παραθερισμός) και η χρήση ευκολιών { λουτρό, σίτιση) στις εγκαταστάσεις του ΘΑΝ στα τέκνα των εν ενεργεία και των αποστράτων που δεν είναι προστατευόμενα ηλικίας και έχουν ηλικία άνω των 26 ετών.
2, Η είσοδος των δικαιούχων στο ΘAN θα γίνεται με την επίδειξη ταυτότητας ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΒΝΕ/ΘΑΝ και άνευ πληρωμής εισιτηρίου. Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος τους θα επιτρέπεται σε όλες τις παραθεριστικές περιόδους, εκτός αργιών (Σάββατο-Κυριακή) κατά τους μήνες Ιουλία -Αύγουστο (περίοδοι αιχμής) όπως αυτό αναγράφεται λεπτομερώς στο σχετικό φ).
3, Τα απαραίτητα για την έκδοση ταυτότητας δικαιολογητικό είναι τα παρακάτω:
α, Φωτοαντίγραφο ταυτοτήτων δικαιούχου Αξκού ε.α..
β. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας αιτούντος.
γ, Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
δ. Δυο(2) διαστάσεων 2X3 ανά άτομο
ε. Αντίγραφο ειδοποίησης καταβολής σύνταξης μερίσματος.
στ. Αίτηση έκδοσης άδειας εισόδου.
4, Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ταχύτερη έκδοση των ταυτοτήτων. ΕΑΑΝ παρακαλείται όπως συντονίζει το έργο έγκαιρης συγκέντρωσης, ελέγχου πληρότητας και αποστολής δικαιολογητικών καθώς και παραλαβής ταυτοτήτων. Πλέον των παραπάνω ΕΑΑΝ παρακαλείται όπως ετησίως και προ ενάρξεως παραθεριστικών περιόδων αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή στην ΝΒΝΕ. τον κατάλογο μελών της.
5. Χειριστής Θέματος, Υποπλοίαρχος (Ε) Χρυσούλας Αξιωματικός Υποδοχής ΘΑΝ Τηλ. 9-746-0110, 22940-60110
Πλοίαρχος (Μ) Αν. Κοντοπίδης ΠΝ
Διοικητής

 

===============================

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν. Π. ∆. ∆.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερµανού
Πλατεία Κλαυθµώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Ημερομηνία 14 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ 04/14
1.Οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Α.Α.Σ., Ε.Α.Α.Ν. και Ε.Α.Α.Α. συναντήθηκαν σήμερα το πρωί με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κο Αθανάσιο ∆αβάκη , με κύριο θέμα συζήτησης τα διάφορα σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την τύχη των τριών Μετοχικών Ταμείων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του κου Υφυπουργού.
2. Η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα και επεκτάθηκε σε όλες τις πτυχές που αφορούν τα Μετοχικά Ταμεία.
3.Οι τρείς Πρόεδροι έθεσαν στον κο Υφυπουργό τις θέσεις τους οι οποίες είναι και οι θέσεις των τριών Ενώσεών τους, ως ακολούθως :
α. Είναι τελείως αντίθετοι με την ένταξη των τριών Μετοχικών Ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, για τους γνωστούς λόγους.
β. Συμφωνούν με την διαδικασία που ξεκίνησε με την διατύπωση των όρων προκήρυξης διαγωνισμού προς εκπόνηση μελέτης για την βιωσιμότητα ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου και συμφωνούν με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος, αλλά η μελέτη είναι απαραίτητη, ώστε να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την λήψη απόφασης για την δημιουργία ή μη ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου και βεβαίως υπό τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει οι Ενώσεις.
γ. Εν όψει της διαδικασίας που ξεκίνησε και που ενδεχομένως καταλήξει στην δημιουργία ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων, είναι κάθετα αντίθετοι στην αλλαγή των ιδιοκτησιακών στοιχείων των τριών Μετοχικών Ταμείων και αναφέρθησαν συγκεκριμένα στην φημολογούμενη πώληση του κτιρίου του Μ.Τ.Σ. των οδών Σταδίου, Αμερικής, Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, γιατί ενδεχόμενη πώληση ή άλλες πωλήσεις θα αλλάξουν τα δεδομένα της εν λόγω μελέτης. Με τον τρόπο αυτό πέραν της Ε.Α.Α.Σ. που είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη ΄Ενωση, η Ε.Α.Α.Ν. και η Ε.Α.Α.A. δήλωσαν έμμεσα ενδιαφερόμενες και στο πλευρό της Ε.Α.Α.Σ. στο θέμα αυτό.
4. Ο κος Υφυπουργός δήλωσε τα ακόλουθα :
α. ∆εν εξετάζεται από την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και δεν συμφωνεί με την ένταξη των τριών Μετοχικών Ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.
β. Θα εξετάσει την συνέχιση της διαδικασίας εκπόνησης της
μελέτης.
γ. ∆εν εξετάζεται από την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και δεν συμφωνεί με την πώληση του κτιρίου του Μ.Τ.Σ., όπως και με πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και των τριών Μετοχικών Ταμείων.
5. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλα τα θέματα που απασχολούν τους Απόστρατους και δρα έγκαιρα, αυτό δε αποδεικνύεται για άλλη μία φορά με την σημερινή συνάντηση με τον κο Υφυπουργό.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Αντιστράτηγος Π. Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α.Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Ι. Κρασσάς Σ.Ξ. ε.α. ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης Π.Α. ε.α.Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Ι. Κρανιάς Π.Α. ε.α. ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.
Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

=======================================

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν. Π. ∆. ∆.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερµανού
Πλατεία Κλαυθµώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Ημερομηνία 24 Μαρτίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ 05/14
1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών , μετά τις δηλώσεις της Κυβέρνησης περί διανομής μέρους του πρωτογενούς πλεονάσματος στα εν ενεργεία Στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. , που σημειωτέον δεν αφορά τους
αποστράτους , με τον τρόπο που έχει γνωστοποιηθεί και έχοντας το δικαίωμα να εκφράζει και τις απόψεις των εν ενεργεία και να προασπίζει τα συμφέροντά τους , δηλώνει τα ακόλουθα :
α.-Η επιστροφή μέρους του πρωτογενούς πλεονάσματος στα εν λόγω Στελέχη υποδηλώνει την παραδοχή του μεγέθους της αδικίας που έχουν υποστεί έως σήμερα ( δικαίωση που αναμένεται να επέλθει και μέσω της Ελληνικής Δικαιοσύνης ) , αλλά δυστυχώς με τον τρόπο που δίνεται , αφενός δημιουργεί πρόβλημα κοινωνικού αυτοματισμού , αφετέρου υποβαθμίζει ακόμα και την όποια προσπάθεια αποκατάστασης του περί δικαίου αισθήματος.
β.-Aς μην λησμονούμε ‘oτι η επίτευξη του πλεονάσματος οφείλεται και στην υπερβολική περικοπή των μισθών και κυρίως των συντάξεων των Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α.
γ.-Εφόσον πρέπει να γίνει κατανομή , αυτή επιβάλλεται να γίνει κατά τέτοιο τρόπο , ώστε , να αναγνωρίζει τις προσπάθειες και τις θυσίες των εν ενεργεία στην εκτέλεση του καθημερινού καθήκοντος , σε συνδυασμό με την κατάφωρη αδικία που έχει γίνει εις βάρος τους , αναφορικά με το μερίδιο συμμετοχής στα μέτρα λιτότητας και όχι ως επιβεβαίωση της φτωχοποίησής τους.
δ.-Με τον τρόπο διανομής που έχει αναγγελθεί , δεν γίνεται αναπλήρωση αναλογικά με την περικοπή που έχει υποστεί έκαστος , αλλά με ένα πλαφόν 1.500 ΕΥΡΩ μικτά , που ορθώς περιλαμβάνει τους χαμηλόβαθμους και με λίγα έτη υπηρεσίας Στρατιωτικούς , αλλά στην ουσία εξαιρεί την ραχοκοκκαλιά του Στρατεύματος που είναι οι Υπαξιωματικοί με μεγάλη προϋπηρεσία, όπως και την πλειονότητα των Αξιωματικών , που έχουν υποστεί και τις μεγαλύτερες περικοπές.
ε.-Η παροχή αυτή δεν θα πρέπει να είναι εφάπαξ , αλλά διαρκής και στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενταχθεί στις μηνιαίες αποδοχές των εν ενεργεία.
2.-Καλούμε την Κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα δίκαιο σύστημα
ενίσχυσης και αποκατάστασης των αδικιών εις βάρος των Στελεχών των Ε.Δ.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Αντιστράτηγος Π.Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Ι.Κρασσάς Σ.Ξ. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος(Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.
Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΑΑΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ν. Π. ∆. ∆.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Αριθ.πρωτ : 244                                                                                              Ημερ.: 02-10-2013

ΠΡΟΣ : Πρωθυπουργό κο Α. Σαμαρά

ΚΟΙΝ : Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κο Ε. Βενιζέλο

Υπουργό Εθνικής Άμυνας κο ∆. Αβραμόπουλο

Υπουργό Οικονομικών κο Ι. Στουρνάρα

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Ι. Σταϊκούρα

Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κα Φ. Γεννηματά

Κύριε Πρωθυπουργέ

1.- Τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελέχη των Ε.∆. με μεγάλη

ικανοποίηση άκουσαν τον Πρωθυπουργό της χώρας να δεσμεύεται δημόσια,

την 17-07-2013 σε διάγγελμά του προς τον Ελληνικό Λαό και την 07-09-2013

από την Θεσσαλονίκη, ότι δεν πρόκειται να γίνουν άλλες περικοπές στους

μισθούς και τις συντάξεις τους.

2.- Επίσης ορισμένα Μ.Μ.Ε. ανέφεραν οτι επί αυτού έχει συμφωνήσει και η

Τρόικα και κατά την παραμονή της εδώ το καλοκαίρι αλλά και κατά την

πρόσφατη του μηνός Σεπτεμβρίου.

3.- Τις τελευταίες ημέρες ορισμένα Μ.Μ.Ε. με κυριότερο την

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ της 30ης Σεπτεμβρίου 2013 επαναφέρουν τα σενάρια για

περικοπή των μισθών και συντάξεων κατά το 2014, όπως αρχικά ήταν

σχεδιασμένο, βεβαίως πριν από την κατηγορηματική δέσμευσή σας. Η έγκριτη

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ αναγράφει και τα ποσά, δηλαδή 88 εκ. € για τους εν

ενεργεία και 162 εκ. € για τους Απόστρατους.

4.- Σε μία δύσκολη οικονομικά και όχι μόνο εποχή, όπου όμως οι εν Ενεργεία

και οι Απόστρατοι έχουν πάρει οικονομική ανάσα, γιατί μπορούν να

προγραμματίσουν τον πρoυπολογισμό τους χωρίς τις στοχοποιημένες και

εξοντωτικές περικοπές του 2014, έρχεται αυτή η φημολογία που μοιάζει να

είναι δοκιμή των αντοχών και των αντιδράσεων μας να ανατρέψει τα πάντα.

5.- Οι Απόστρατοι έχουν εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό της χώρας, οτι

όταν δεσμεύεται επίσημα και ενώπιον του Ελληνικού Λαού, τηρεί τις

υποσχέσεις του, πλην όμως φοβούνται τις παρεμβάσεις των τεχνοκρατών του Υπουργείου Οικονομικών και βέβαια την δοκιμασμένη συνταγή τους “γράψτε

το στον προϋπολογισμό και δεν το τηρούμε“, αλλά και`την συνέχεια ότι “ τώρα

είναι γραμμένο στον προϋπολογισμό και δεν μπορούμε να μην το

τηρήσουμε“. Άλλωστε δέσμιος αυτής της πολιτικής υπήρξατε και εσείς, όταν

στην συνάντηση που είχατε μαζί μας την 11-02-2013 μας είπατε “ για το 2013

δεν μπορώ να μην κάνω τις περικοπές γιατί έχουν εγγραφεί στον

προϋπολογισμό, αλλά δεσμεύομαι ότι θα προσπαθήσω να μην γίνουν το

2014“

Κύριε Πρωθυπουργέ

6.- Μετά τα ανωτέρω σας καλούμε να δώσετε τις δέουσες εντολές στους

υφιστάμενούς σας, ώστε να τηρήσουν κατά γράμμα τις δεσμεύσεις σας

και να μην γίνουν άλλες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις των

εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των Ε.∆. και των Σ.Α.

Με σεβασμό

Αντιστράτηγος ε.α. Π. Μαυροδόπουλος Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Υποστράτηγος ε.α. Ε. ∆ανιάς ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. Σπ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ & Συντονιστικού

Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α . Γ. Γεωργακόπουλος ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) ΠΑ ε.α. Κ. Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ) ΠΑ ε.α. Ι. Κρανιάς ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού

Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. Σπ. Περβαινάς

Πρόεδρος ΕΑΑΝ

 =============================

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)

Ν. Π. ∆. ∆.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερµανού

Πλατεία Κλαυθµώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –431 – FAX: 210 33 10 429-e-mail info@eaan.gr και chairman@eaan.gr

Κινητό 6932420089

Αριθ.πρωτ 247                                                                                                07 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣ : Αναπληρωτή Υπουργό ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ κα Φώφη Γεννηµατά

ΚΟΙΝ : Υπουργό ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ κο ∆ηµήτριο Αβραµόπουλο

Αρχηγό Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχο Ευάγγελο .Αποστολάκη Π.Ν.

ΘΕΜΑ : Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών (Ν.Ν.Α.)

Αξιότιµη κα Υπουργέ

1.- Οι απόστρατοι του Π.Ν. και του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ µετά τις περικοπές κατά 60ο% στις

συντάξεις τους, κατά 60,5% στα Μερίσµατα και κατά 57,5% στο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., και

µετά την εκκίνηση των διαδικασιών γιά την ενοποίηση των τριών Μετοχικών Ταµείων,

έχουν να αντιµετωπίσουν ένα νέο εφιάλτη. Ο εφιάλτης αυτός είναι η φηµολογούµενη

σταδιακή υπολειτουργία του Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (Ν.Ν.Α.), ώστε στο

τέλος να κλείσει ή να πωληθεί σε Ιδιώτη.

2.- Το άνοιγµα των Στρατιωτικών Νοσοκοµείων, µεταξύ των οποίων και το Ν.Ν.Α., σε

ασφαλισµένους άλλων Ταµείων, πλέον εκείνων του πρώην Ο.Π.Α.∆. που ήδη

νοσηλεύονται σε αυτά, υπό προϋποθέσεις, είναι µία προσφορά στο γενικό σύνολο.

Οι βασικές, βέβαια, προϋποθέσεις είναι αυτό να είναι εφικτό σε κάθε Νοσοκοµείο

ξεχωριστά και οτι η προσφορά αυτή δεν θα πρέπει να στρέφεται κατά του εν ενεργεία

προσωπικού, των Αποστράτων και των οικογενειών αυτών και αναφερόµεθα

συγκεκριµένα στο Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών (Ν.Ν.Α.).

3.- Η Ένωση Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν.), η οποία εκπροσωπεί

περί τους 13.000 Απόστρατους Αξιωµατικούς του Πολεµικού Ναυτικού (Π.Ν.) και του

Λιµενικού Σώµατος (Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ) εκτιµά οτι :

α.- Λόγω της επί σειρά ετών (από το 1947) καταβολής ειδικής κράτησης των εν

ενεργεία και αποστρατεία µελών του Π.Ν., µε την ονοµασία Νοσηλευτικό Ίδρυµα

Ναυτικού (Ν.Ι.Ν.), αυτοί είναι µέτοχοι του Ν.Ν.Α. και εποµένως έχουν άµεσο

συµφέρον και γνώµη στην περαιτέρω διάθεση του Ν.Ν.Α.

β.- Το Ν.Ν.Α. µε τα ανοίγµατα που έχουν γίνει κατά καιρούς στην κοινωνία σε

συνδυασµό µε την καθυστέρηση εξώφλησης των νοσηλείων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

είναι ήδη υπερκορεσµένο και παρέχει τις υπηρεσίες του στους Απόστρατους και στις

οικογένειές τους µε µεγάλη δυσκολία και µε αρκετές καθυστερήσεις.

4.- Οι εκτιµήσεις µας αυτές βασίζονται σε αυτά που αναφέρονται κατωτέρω:

α.- Το Ν.Ν.Α. είναι το µοναδικό Γενικό Νοσοκοµείο που διαθέτει το Π.Ν., το οποίο

κατασκεύασθηκε την περίοδο 1947-1955 για τις ανάγκες και µε συνεισφορά των

Μονίµων Στελεχών του Π.Ν., του Ταµείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και του Μετοχικού

Ταµείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.). Από το 1947 έχει θεσπισθεί ειδική κράτηση των Μονίµων

εν ενεργεία και αποστρατεία Μελών του Π.Ν. υπέρ του Ν.Ν.Α (Ν.Ι.Ν.), η οποία αργότερα επεκτάθηκε και στο προσωπικό του Λ.Σ. Η κράτηση αυτή γίνεται

πέραν εκείνης στην οποία υπόκεινται οι ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου. Ενδεικτικά

σηµειώνεται οτι οι πρόσθετες εισφορές στο Ν.Ν.Α., όπως προέκυψε από

αναλογιστική µελέτη για την περίοδο 1947-2002, είχαν ανέλθει συνολικά, σε τιµές

ανηγµένες στο 2002 σε 52 δισεκατοµµύρια δρχ., ενώ µέχρι σήµερα εκτιµάται οτι το

ποσόν αυτό υπερβαίνει τα 65 δισεκατοµµύρια δρχ. (190 εκ. €). Επί πλέον

αναφέρουµε οτι µε το P.S.I. τα αποθεµατικά του Ν.Ι.Ν., που ήταν δικά µας χρήµατα

µειώθηκαν κατά 69,42% ( ονοµαστική αξία ενεργητικού την 09-03-12 9.103.642,87

€, ονοµαστική αξία ενεργητικού µετά το P.S.i. την 12-03-12 5.205.886,66 € δηλαδή

µείωση 42,81% και τρέχουσα αξία ενεργητικού την 23-12-12 2.783.952,68 € δηλαδή

µείωση 69,42%)

β.- Όπως είναι γνωστόν, εµπνευστής της ίδρυσης του Ν.Ν.Α. και ένας εκ των

επιφανών ανδρών που συνέβαλαν σε αυτήν, ήταν ο αείµνηστος ήρωας του Β.΄

Παγοσµίου Πολέµου και µετέπειτα Ακαδηµαϊκός, ο Ναύαρχος Ιωάννης Τούµπας.

Στην ίδρυση του Ν.Ν.Α. συνέβαλαν οι αείµνηστοι τότε Υπουργοί Σοφοκλής Βενιζέλος,

Στυλιανός Γονατάς και ο Αλέξανδρος Σακελλαρίου.

γ.- Ο Ναύαρχος Ιωάννης Τούµπας, σε διάλεξη που έδωσε στο Ν.Ν.Α. την

29-01-1987 µε θέµα το Ν.Ν.Α. είπε: “ Εσκέφθην οτι θα ήτο ορθόν και συµφέρον διά

το ίδρυµα να συνδεθούν τα στελέχη του Πολεµικού Ναυτικού οικονοµικώς µε το

νοσοκοµείον ώστε να αντιληφθούν την πραγµατικότητα αλλά και το συµφέρον των

και να αντιδράσουν εις τας κακοβούλους ενεργείας αυτών που προσεπάθουν να

υποσκάψουν το έργον. Και ταυτοχρόνως να αποκτήσουν οικονοµικά δικαιώµατα επί

του Νοσοκοµείου. Ελήφθη και εκοινοποιήθη ειδική απόφασις του Βενιζέλου

επαναληφθείσα και παρά του Σακελλαρίου, η οποία καθώριζεν την επιβολήν

µηνιαίας κρατήσεως επί των αποδοχών των Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών, προς

ενίσχυσιν του νοσοκοµείου. “

Είναι σαφές, εποµένως, οτι και ο εµπνευστής του έργου, αλλά και ο νοµοθέτης, µε

την επιβολή κρατήσεως από τα εν ενεργεία και αποστρατεία Μέλη του Π.Ν. και

αργότερα και του Λ.Σ., επιθυµούσαν την διατήρηση του ως Νοσοκοµείου

αποκλειστικά για τα Μέλη αυτά και τις οικογένειές τους.

δ.- Σήµερα µετά από επεκτάσεις, το Ν.Ν.Α. διαθέτει περί τις 320 κλίνες και οι

δικαιούχοι του έχουν φθάσει περί τους 400.000, ήτοι αντιστοιχούν περί τα 1250

άτοµα ανά κλίνη. ∆ηλαδή το Ν.Ν.Α. έχει ως δικαιούχους το 10 % του πληθυσµού της

Αττικής πράγµα που δεν νοµίζουµε οτι συµβαίνει µε τα άλλα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία.

ε.- ∆ικαιούχοι περιθάλψεως στο Ν.Ν.Α., εκτός από τα εν ενεργεία και αποστρατεία

Μέλη του Π.Ν., του Λ.Σ-ΕΛΛ.ΑΚΤ. και των οικογενειών τους, έχουν καταστεί κατά

καιρούς σε διάφορες φάσεις ανοίγµατος του Ν.Ν.Α. στον Ελληνικό Λαό και οι

ακόλουθες κατηγορίες µαζί µε τα µέλη των οικογενειών τους, χωρίς να υπόκεινται

στις πρόσθετες κρατήσεις υπέρ του Ν.Ν.Α. που καταβάλλουν τα ανωτέρω

αναφερθέντα Μέλη του Π.Ν. και του Λ.Σ –ΕΛΛ.ΑΚΤ:

-Οι σηµερινοί και διατελέσαντες Ελληνες Βουλευτές

-Οι ΕΠΟΠ (Επαγγελµατίες Οπλίτες) του Π.Ν.

-Οι κληρωτοί του Π.Ν.

-Οι Μόνιµοι Πολιτικοί Υπάλληλοι (ΜΠΥ) του Π.Ν.

-Το ηµεροµίσθιο προσωπικό (ΣΕΙ∆) του Π.Ν.

-Οι συνταξιούχοι ΜΠΥ που εργάσθηκαν στο Π.Ν.

-Οι ΜΠΥ του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας

-Έλληνες και ξένοι πολίτες, που έχουν ανάγκη της υπερβαρικής ιατρικής ( π.χ. νόσος

των δυτών)

-Κάτοικοι αποµακρυσµένων νήσων των Κυκλάδων

στ.- Από τα ανωτέρω προκύπτει οτι το Ν.Ν.Α. είναι ήδη υπερπλήρες και δεν έχει

άλλα περιθώρια παροχής νοσηλείας σε πρόσθετες κοινωνικές οµάδες.

5.- Η φηµολογούµενη υπολειτουργία του Ν.Ν.Α. µε απαρχή την µεταφορά κλινικών

σε άλλα Νοσοκοµεία, όπως το 401 Σ.Ν. και το 251 Γ.Ν.Α., µε απότερο σκοπό το

κλείσιµο ή την πώλησή του αντίκειται στο όραµα των ιδρυτών του, είναι αντίθετη µε τα συµφέροντα αυτών που πλήρωσαν και πληρώνουν ακόµη και θα δηµιουργήσει

νοµικά εµπόδια και οικονοµικές απαιτήσεις.

6.- Τα εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη του Π.Ν. έχουν δώσει την ψυχή τους γιά

την εθνική ανεξαρτησία εν καιρώ πολέµου, αλλά και εν καιρώ ειρήνης. Υπάρχουν

ακόµη εν ζωή περίπου 160 βετεράνοι του Β.΄Παγκοσµίου Πολέµου. Ολοι αυτοί

προσδοκούν να κλείσουν τα µάτια τους και να παραδώσουν την ψυχή τους στο

γνώριµο για αυτούς περιβάλλον και µε τον επί σειρά ετών θεράποντα Ιατρό στο πλάι

τους.

Κυρία Υπουργέ,

Το θέµα του Ν.Ν.Α. απασχολεί το σύνολο των Αποστράτων και επειδή αυτό είναι ένα

από τα τελευταία “ οχυρά “ που απέµειναν, γιατί όλα τα άλλα κατελήφθησαν από την

Πολιτεία “ εξ εφόδου “, είναι αποφασισµένοι να αµυνθούν για την υπεράσπισή του.

Σας καλούµε να διαψεύσετε τα φηµολογούµενα σενάρια και να υποστηρίξετε τις

προσπάθειες που καταβάλλει το Π.Ν. στην αναβάθµιση του Ν.Ν.Α., ώστε αυτό να

παρέχει τις καλύτερες των υπηρεσιών στα εν ενεργεία και αποστρατεία Στελέχη του

Π.Ν. και του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ. και τις οικογένειες αυτών.

Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς Π.Ν.

Πρόεδρος του ∆.Σ. της Ε.Α.Α.Ν.

 ===============================

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ν. Π. ∆. ∆.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

 

 

Ημερομηνία 09 Οκτωβρίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ 32/13

1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων

συναντήθηκε κατόπιν αιτήματός του, με την Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής

Άμυνας κα Φώφη Γεννηματα την Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2013. Στη συνάντηση

παρέστησαν επίσης επιτελείς της κας Υπουργού και ο Σύμβουλος του

Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων σε οικονομικά θέματα

Αρχιπλοίαρχος (Ο) εα Ι. Αντωνιάδης Π.Ν.

2.- Το κυρίως θέμα ήταν η μη περικοπή των μισθών και συντάξεων των

Στελεχών των Ε.∆. για το έτος 2014.

Η κα Υπουργός διαβεβαίωσε κατά τον πιό κατηγορηματικό τρόπο οτι δεν

πρόκειται να γίνουν άλλες περικοπές, άλλωστε και το προσχέδιο του

προυπολογισμού που κατετέθη στην Βουλή δεν προβλέπει άλλες περικοπές.

3.- Η όλη συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και πέραν των ανωτέρω

εθίγησαν και τα ακόλουθα, με τις έναντι εκάστου τοποθετήσεις της κας

Υπουργού :

α- Στρατιωτικά Νοσοκομεία. ∆εν υπάρχει σκέψη ή συζήτηση για κατάργηση

κάποιου από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, περιλαμβανομένου και του

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Οι συγχωνεύσεις που γίνονται είναι στα πλαίσια των ενεργειών του

Υπουργείου για βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στα εν ενεργεία και

αποστρατεία στελέχη των Ε.∆. Στα πλαίσια αυτά πέραν της ∆ιακλαδικής

καρδιοχειρουργικής κλινικής που έχει ήδη ενεργοποιηθεί και λειτουργεί στο

401 Γ.Σ.Ν. εξετάζεται η δημιουργία εξειδικευμένων ∆ιακλαδικών κέντρων,

όπως κέντρο παιδιών με αναπηρία, κέντρο φυσικής αποκατάστασης, κέντρο

τεχνητής γονιμοποίησης κλπ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει πληρώσει τις οφειλές του στα

Στρατιωτικά Νοσοκομεία μέχρι και το 2011 και καταβάλλεται προσπάθεια να

εξοφλήσει και τις οφειλές των 2012/2013.

β.- ∆ημιουργία Στρατιωτικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ∆εν υφίστανται οι κατάλληλες

συνθήκες τώρα για την δημιουργία του.

γ.- Θέρετρα των Ε.∆. και παραθερισμός αποστράτων σε αυτά Μετά την

έκδοση της νέας Υπουργικής Αποφάσεως που δίνει δυνατότητα επιβολής επί πλέον 70 μορίων στην υφιστάμενη μοριοδότηση των αποστράτων, υπάρχει

δυνατότητα βελτιώσεως του συστήματος μοριοδότησης. Εξετάζεται η

δημιουργία διακλαδικού παραθεριστικού κέντρου.

δ.- Μετοχικά Ταμεία. ∆εν υπάρχει απόφαση για ενοποίηση των τριών Μ.Τ.

.ε.- Άλλα θέματα :

-Γίνονται ενέργειες για την έκδοση αδείας εργασίας ως προσωπικό ασφαλείας

στα στελέχη των Ε.∆.

-Έγινε ενημέρωση από τους επιτελείς της κας Υπουργού επί ενεργειών του

Υπουργείου σε θέματα κοινωνικής πολιτικής για τα στελέχη των Ε.∆.( μείωση

τιμών και ενδεχόμενη ενοποίηση των στρατιωτικών πρατηρίων, εξέταση

παροχής αυξημένου μερίσματος από το Μ.Τ.Σ. στις ορφανικές οικογένειες,

βελτίωση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των στρατιωτικών με

τροποποιήσεις των διατάξεων του Ν.3865/2010 )

Αντιστράτηγος Π.Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Υποστράτηγος Ε.∆ανιάς Σ.Ξ. ε.α. ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και

του Συντονιστικού

Αντιπόίαρχος (Ε) Γ.Γεωργακόπολος Π.Ν.ε.α. ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α. ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

 

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

Αντιναύαρχος εα        Σπ.      Περβαινάς      Π.Ν.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΑΑΝ


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Ημερομηνία 23 Ιουλίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ 30/13

1. -Οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων συναντήθηκαν, κατόπιν αιτήματός τους,

με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κο Δημ. Αβραμόπουλο την Δευτέρα 22

Ιουλίου. Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. Στρατηγός

Μ. Κωσταράκος και ο Σύμβουλος του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών

Ενώσεων σε οικονομικά θέματα Αρχιπλοίαρχος (Ο) εα Ι. Αντωνιάδης ΠΝ.

2.- Το κυρίως θέμα ήταν η μη περικοπή των μισθών και συντάξεων των

Στελεχών των Ε.Δ. για τα έτη 2014-16. Ο κος Υπουργός διαβεβαίωσε κατά

τον πιό κατηγορηματικό τρόπο οτι δεν πρόκειται να γίνουν άλλες περικοπές,

άλλωστε πρόσφατα το εξήγγειλε επίσημα ο κος Πρωθυπουργός σε διάγγελμά

του και έχει συμφωνήσει επ’ αυτού και η Τρόικα.

3.- Η όλη συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και πέραν των ανωτέρω

εθίγησαν και τα ακόλουθα :

α.- Μετοχικά Ταμεία

β- Στρατιωτικά Νοσοκομεία

γ.- Θέρετρα των Ε.Δ. και παραθερισμός Αποστράτων σε αυτά

δ.- Νομικό καθεστώς των τριών Ενώσεων Αποστράτων

ε.- Α.Ο.Ο.Α.

στ.- Επίδομα παραμεθορίου για τα ‘εν ενεργεία’ στελέχη των Ε.Δ.

ζ.- Ηθική επιβράβευση των στρατιωτικών, που έλαβαν μέρος στην κρίση της

Κύπρου το 1974.

4.- Για όλα τα ανωτέρω θέματα διεπιστώθησαν ταύτιση απόψεων, η βούληση

του Υπουργού να επιλυθούν όσα είναι εισέτι σε εκκρεμότητα και η πρόθεσή

του να μην αιφνιδιάσει, συνεργαζόμενος με το Συντονιστικό Συμβούλιο των

τριών Ενώσεων, σε περίπτωση που θα προκύψει κάποια αλλαγή σε αυτά.

5.- Tο Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων χαιρετίζει με ικανοποίηση

τις εξαγγελίες του κου Πρωθυπουργού καθώς επίσης και τις προσπάθειες

που κατέβαλαν για την επίλυση του προβλήματος ο Υπουργός Εθνικής

Άμυνας κος Δημ. Αβραμόπουλος, οι Αρχηγοί των Πολιτικών κομμάτων που

επισκεφθήκαμε και αναλύσαμε το πρόβλημά μας, σε όποιο βαθμό συνέβαλαν

στην επίλυσή του, ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. Στρατηγός Μ. Κωσταράκος και η Ηγεσία των

Ε.Δ. και βεβαίως ευχαριστεί τις τρείς Ενώσεις Ε.Α.Α.Σ., Ε.Α.Α.Ν. & Ε.Α.Α.Α.

με τα Διοικητικά τους Συμβούλια και όλα τα Μέλη τους, όπως και τους Φορείς

των εν ενεργεία και αποστρατεία Ν.Π.Ι.Δ. που χάρις στον αγώνα που δώσαμε

όλοι μαζί ενωμένοι καταφέραμε να αποτρέψουμε την συνέχιση της

κατάφωρης αδικίας εις βάρος των ε.ε. και ε.α. Στελεχών των Ε.Δ. Η μη

περαιτέρω μείωση των μισθών και των συντάξεων δεν αποτελεί χαριστική

πράξη υπέρ των ε.ε. και ε.α. Στελεχών των Ε.Δ., αλλά αναγνώριση οτι οι

περικοπές που έγιναν το 2013 υπερκάλυψαν τις μνημονιακές απαιτήσεις και

ότι η φτωχοποίηση των στρατιωτικών δεν άφηνε περιθώριο για άλλες

περικοπές

6.- Βεβαίως ο αγώνας συνεχίζεται για την αποκατάσταση των αδικιών που

έχουν γίνει μέχρι τώρα.

Αντιστράτηγος Π.Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ & Συντονιστικού

Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς Π.Ν.

 

 

 ==========================================

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –431 – FAX: 210 33 10 429 – e-mail info@eaan.gr & chairman@eaan.gr

Αριθ. πρωτ.: 209                                                                                 Ημερ.: 27-6-2013

ΠΡΟΣ: Ναύαρχο Δ. Ελευσινιώτη Επίτιμο Αρχηγό Γ.Ε.Ν. &

Πρώην Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. και εγώ προσωπικά εκφράζουμε την λύπη μας για την

παράδοση των καθηκόντων σας ως Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η θητεία σας στη θέση αυτή, πέραν της επίλυσης πολλών προβλημάτων που

απασχολούν τους Απόστρατους, μας ενέπνευσε το αίσθημα οτι ο

Υφυπουργός ήταν πάντα δίπλα μας και μας περιέβαλε με αγάπη, εκτίμηση

και φροντίδα, πράγμα που δεν απαντάται στους μη στρατιωτικούς

Υπουργούς. Η γενικότερη στάση σας, επιβεβαίωσε ότι τα στελέχη του Π.Ν.

τηρούν τις παραδόσεις του Π.Ν. σε όποια θέση ευρίσκονται.

Σας ευχόμεθα καλή συνέχεια στον πολιτικό σας βίο, που η έννοια δεν είναι

μόνο civilian, αλλά και political και προσμένουμε να σας βλέπουμε πάντα υγιή

και δίπλα μας.

Με εκτίμηση

Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς Π.Ν.

Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.

 ================================== 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Ημερομηνία 02 Ιουλίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ 29/13

Με αφορμή μία δήθεν ανακοίνωση των Προέδρων των Παραρτημάτων των τριών

Ενώσεων στα Χανιά, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ως προβοκάτσια κατά των τριών θεσμικών Ενώσεων γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

α.- Το υπόψη κείμενο είναι μεταβίβαση πρότασης Μελών των Παραρτημάτων των Χανίων που διαβιβάζεται από τους τοπικούς Προέδρους στις τρεις Ενώσεις, ως αποτέλεσμα δημοκρατικού διαλόγου με τα Μέλη τους.

β.- Το κείμενο είναι σαφές, γιατί προτείνει μία πράξη στα πλαίσια πολλών που έχουν κατά καιρούς κατατεθεί, οι οποίες εξετάζονται και άλλες γίνονται αποδεκτές από το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων, που έχει και την τελική ευθύνη και άλλες απορρίπτονται. Υπενθυμίζουμε πρόταση για κατάληψη στρατοπέδων, που απερρίφθη.

γ.- Το έγγραφο των Προέδρων των Παραρτημάτων είναι εσωτερικό έγγραφο προς τις

Ενώσεις και το δημοσιοποιηθέν αποτελεί προιόν υποκλοπής.

δ.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών θεσμικών Ενώσεων είναι αντίθετο προς την πρόταση που τίθεται και το έχει δείξει και στην πράξη, γιατί πέραν των άλλων πρεσβεύει ότι ο Α/ΓΕΕΘΑ είναι θεσμός και οφείλουμε όλοι να τον προστατεύουμε.

ε.- Τώρα που οι διάφοροι αντίπαλοι των τριών θεσμικών Ενώσεων αρχίζουν να διαλύονται, μετέρχονται του μοναδικού ρόλου που τους έχει απομείνει, άλλωστε τον ξέρουν πολύ καλά, της 5ης Φάλαγγας, αλλά οι τρεις Ενώσεις με το κύρος και την υποστήριξη των Μελών τους δεν θα πέσουν στην παγίδα που τους έχουν στήσει να έλθουν σε ρήξη με τον Α/ΓΕΕΘΑ και με πολλά Μέλη τους, που δεν συμφωνούν με την πρόταση των Παραρτημάτων Χανίων.

Αντιστράτηγος Π. Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Υποστράτηγος Ε. Δανιάς Σ.Ξ. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ .Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Υποπτέραρχος Κ. Δελλής Π.Α. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.

================================

Επίσκεψη ΥΦΕΘΑ στην ΕΑΑΝ

1.- Την 17-09-2013, ο ΥΦΕΘΑ κος Α. Δαβάκης στα πλαίσια της επίσκεψης του στις τρεις Ενώσεις Αποστράτων επισκέφθηκε και την ΕΑΑΝ.
2.- Στον ΥΦΕΘΑ δόθηκαν τα συνημμένα έγγραφα και έγινε συζήτηση επι των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Απόστρατοι.

3.- Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα των Μετοχικών Ταμείων, στα οποία  είναι και καθ ύλην αρμόδιος ο κος Δαβάκης και του ετέθηκαν με έμφαση οι θέσεις της Ε.Α.Α.Ν., οι οποίες φαίνονται στο από 24-05-13 έγγραφό της, το οποίο συνυπογράφουν και οι Φορείς ΝΠΙΔ που ενεργοποιούνται στο ΠΝ, μεταξύ των οποίων και η ΑΝΕΑΕΔ.

4.- Σχετικά με την σύσταση της επιτροπής  για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την διενέργεια οικονομοτεχνικής μελέτης, ο κος ΥΦΕΘΑ εγνώρισε ότι αυτό δεν αποτελεί στάδιο εφαρμογής.

 

==============================

Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος

Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2013

Αρ. Πρωτ.: 51

Προς: Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

            Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π. Π. Γερμανού

            Πλατεία Κλαύθμωνος 106 51

            τηλ. 210-3310430

Αξιότιμοι κύριοι,

Το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι ο τραπεζικός οργανισμός, που διατηρεί σταθερές τις αξίες εκείνες του για περισσότερα από εκατό χρόνια τον καθιστούν πρώτη επιλογή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για εκατομμύρια Έλληνας. Αξίες όπως εμπιστοσύνη, σεβασμός, ασφάλεια, αξιοπιστία, ανθρωποκεντρικότητα, αποτελούν τη βάση ανάπτυξης του και στη νέα εποχή, Το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι Πιστωτικό Ίδρυμα, που κατεξοχήν δανειοδότησε τις στεγαστικές ανάγκες των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Αντιλαμβανόμενο τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι μισθωτοί και συνταξιούχοι και εξετάζοντας με προσοχή το αίτημα σας, σας παρέχουμε τη δυνατότητα μείωσης καταβολής των μηνιαίων δόσεων των  στεγαστικών σας δανείων, μέσω των κάτωθι επιλογών:

•       Περίοδο χάριτος με καταβολή μόνο των τόκων-

•      Επιμήκυνση της διάρκειας του στεγαστικού δανείου.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω επιλογές μπορεί να λειτουργήσουν και. συνδυαστικά.

Κλείνοντας, παρακαλούμε τα μέλη σας που θα επιλέξουν κάποιες από τις παρακάνω προτάσεις, όπως επισκεφτούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας, προσκομίζοντας εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αστυνομικό δελτίο ταυτότητας Ε9 2005 και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης, για την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνηση

Με εκτίμηση.

Δημήτριος Β. Βλάχος

Αναπληρωτής υπευθύνων Σύμβουλος

====================================

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα:   3ΣΕΠ. 2013

Αρ,Πρωτ: 373020

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

 

Αξιότιμε Κε Πρόεδρε,

Σας γνωστοποιούμε ότι η ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ κατόπιν εντολής του κ. Α/ΓΕΕΘΑ, μελετά την οργάνωση Οίκου Ευγηρίας στις ένοπλες Δυνάμεις. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ενημερωθούν οι πιθανά ενδιαφερόμενοι μέσω της Ένωσης σας, ώστε να προσδιορισθεί ο αριθμός των επιθυμούντων ανά περιοχή και κατ’ επέκταση είτε να αξιολογηθεί η αναγκαιότητα του έργου ή να εξεταστεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης τους στα πλαίσια σύμβασης με άλλες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Μετά τιμής

Υποπτέραρχος (ΥΙ) Χρήστος Γρηγορέας

Ακριβές Αντίγραφο                                  ΔντήςΔΥΓ/ΓΕΕθΑ

 Ανχης (ΥΙ) Κοντοράβδης Νίκος

Επιτελής ΔΥΓ/Τμ, 1ο

Πίνακας αποδεκτών

–   Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών  Στρατού Ξηράς (Γραφείο Προέδρου)

Χαρ. Τρικούπη 134. Τ.Κ. 10679, Αθήνα

–     Ένωση   Αποστράτων   Αξιωματικών    Πολεμικού    Ναυτικού

(Γραφείο Προέδρου)  Ι. Παπαρρηγοπούλου-Πλατεία Κλαυθμώνος. Τ.Κ. 10651, Αθήνα

–    Ένωση   Αποστράτων   Αξιωματικών   Πολεμικής   Αεροπορίας   (Γραφείο   Προέδρου), Χαλκοκονδύλη 5, Τ.Κ, 10677, Αθήνα

Συνταγογράφηση στην ΕΑΑΝ…!

     Γνωρίζεται οτι η ΕΑΑΝ ήλθε σε συνεννόηση με το MILITARY CLUB, το οποίο κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα και από 09:00 μέχρι 15:00 θα διαθέτει ιατρό παθολόγο στα Κεντρικά γραφεία της ΕΑΑΝ, ο οποίος θα συνταγογραφεί , στα Μέλη μας, φάρμακα ΔΩΡΕΑΝ

Χορήγηση αδειών ναυτικής ικανότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ 4/13

 

1.-Γνωρίζεται οτι την Τετάρτη 24 Ιουλίου έγινε σύσκεψη στο Γ.Ε.Ν. υπό την Προεδρία του Γ.Ε.Ν./Δ.Κ.Β. Αρχιπλοιάρχου Λεβέντη Π.Ν. με θέμα “ Εκδοση Π.Δ. για χορήγηση αδειών ναυτικής ικανότητας στους προερχομένους από το Π.Ν. στα πλαίσια της STCW “

2.-Στην σύσκεψη έλαβαν μέρος Επιτελείς του Γ.Ε.Ν. και από πλευράς Ε.Α.Α.Ν. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. , ο Αντιπρόεδρος Αντιναύαρχος Θ.Γερούκης Π.Ν.ε.α. και τα Μέλη της Ε.Α.Α.Ν. Αρχιπλοίαρχος (Μ) Γ.Κρητικός Π.Ν.ε.α. , ο Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε.Αναγνωστάκης Π.Ν.ε.α.(Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.) και  , ο Αντιπλοίαρχος (Ε) Α.Βερυκοκίδης Π.Ν.ε.α.

3.-Κατά την σύσκεψη έγινε παρουσίαση ενός προσχεδίου Π.Δ. που ετοίμασε το Γ.Ε.Ν. και ακολούθησε εκτενής συζήτηση

4.-Η Ε.Α.Α.Ν. ανέλαβε την υποχρέωσή  να καταθέσει τις απόψεις της επί του σχεδίου του Π.Δ. μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.

5.-Οσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται , μπορούν να έλθουν στην Ε.Α.Α.Ν. για ενημέρωση και σχολιασμό.

 

                                           Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.

 

 

                                  Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.

 

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΑΑΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Ημερομηνία  19 Απριλίου  2013 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ. ΑΡΙΘ 22/13

1.-Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 και ώρα 16.00 έγινε στην πλατεία αγοράς των Χανίων Κρήτης μεγαλειώδης συγκέντρωση των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. και στην συνέχεια πορεία προς την Αντιπεριφέρεια Χανίων και παράδοση ψηφίσματος στον Αντιπεριφερειάρχη κο Α.Βουλγαράκη.

2.-Στην συγκέντρωση έλαβαν μέρος περί τα 5.000 άτομα και αυτή είχε παλμό μαχητικότητα και αποφασιστικότητα για συνέχιση του αγώνα μέχρι την δικαίωση του. Επισης έστειλε το μύνημα της ενότητας όλων των εν ενεργεία και αποστράτων , παρά το γεγονός οτι ορισμένοι προσπάθησαν να τορπιλλίσουν την κοινή προσπάθεια.

3.-Στην συγκέντρωση μίλησαν οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων και  εκπρόσωποι των Ενώσεων αποστράτων των Σ.Α , ενώ στην προετοιμασία συνέβαλαν καθοριστικά οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια των τοπικών Παραρτημάτων.

4.-Ο κος Αντιπεριφερειάρχης αφού δέχθηκε αντιπροσωπία των αποστράτων μας εγνώρισε οτι συμπαρίσταται στα δίκαια αιτήματά μας και δεσμεύθηκε να τα προωθήσει στους αρμοδίους Φορείς . Επίσης μας εγνώρισε οτι τέτοια πορεία είχε καιρό να δει στα Χανιά. Στην συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό από τον εξώστη του κτιρίου προς τους συγκεντρωθέντες.

5.-Ο αγώνας συνεχίζεται ενωτικά με την επόμενη συγκέντρωση να πραγματοποιείται στην Λάρισα

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΣ      Ο Πρόεδρος ΕΑΑΝ       Ο Πρόεδρος ΕΑΑΑ

                                        και Συντονιστικού          

Αντιστράτηγος ε.α.     Αντιναύαρχος ε.α.      Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ      Σ. ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ ΠΝ         Κ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ

=================================

Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας /Τέλος ταλαιπωρίας

Μετά από σχετική συζήτηση της ΕΑΑΝ με τον ΥΦΕΘΑ & Επίτιμο Α/ΓΕΝ κ. Δ. Ελευσινιώτη και την Εισήγησή του στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Μ. Σιαλμά, αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:

Από την 1η Ιουνίου και έως την 31η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας και η απογραφή των συνταξιούχων ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ μέσω ΚΕΠ.
Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τους συνταξιούχους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ, καθώς και τα έμμεσα μέλη τους, όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό την Πέμπτη.
Υπόχρεοι Απογραφής είναι όλοι οι συνταξιούχοι και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, ασχέτως αν τα βιβλιάριά τους φέρουν ενεργό θεώρηση (ακόμα κι όσα φέρουν θεώρηση «εφ’ όρου ζωής» ή «για πέντε χρόνια»).
Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ο ασφαλισμένος προσέρχεται αυτοπροσώπως ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στα ΚΕΠ και επιδεικνύει:

* Το βιβλιάριο ασθενείας

* Την αστυνομική του ταυτότητα

* Eνα εκκαθαριστικό σημείωμα συντάξεως του ΓΛΚ, οποιουδήποτε τριμήνου του τρέχοντος έτους

* Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου θα φαίνεται ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος

Εάν ο ασφαλισμένος αιτείται τη Θεώρηση-Απογραφή εμμέσως ασφαλισμένου μέλους επιδεικνύει:

* Το βιβλιάριο ασθενείας του έμμεσου μέλους

* Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του έμμεσου μέλους

Στις περιπτώσεις Θεώρησης – Απογραφής έμμεσων μελών υποβάλλονται επίσης τα κάτωθι δικαιολογητικά, ανά περίπτωση:

Εάν πρόκειται για σύζυγο ή άνεργο τέκνο (18-24 ετών):

* Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 συμπληρωμένη από τον άμεσα ασφαλισμένο, ότι ο/η σύζυγος δεν έχει ίδιο δικαίωμα περίθαλψης σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο και ότι δεν εργάζεται.

* Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 ή εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ από όπου προκύπτει ότι το αναφερόμενο άτομο είναι προστατευόμενο μέλος ή σε περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση αντίγραφο αυτής από όπου προκύπτει ότι δεν υπάρχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που να δημιουργεί δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα.

* Εάν πρόκειται για τέκνο έως 18 ετών δεν απαιτείται υποβολή κανενός εγγράφου.

* Εάν πρόκειται για τέκνο 24-26 ετών το οποίο σπουδάζει υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1 και επιπλέον τη βεβαίωση σπουδών από το οικείο Τμήμα του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Κάθε άλλη περίπτωση παραπέμπεται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΑΔ.

========================================

 Αριθμ. Πρωτ: 166

 Αθήνα 24-05-13

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Αμύνης κο Π.Παναγιωτόπουλο

ΚΟΙΝ  : ΥΦΕΘΑ          κο Π.Καράμπελα

ΥΦΕΘΑ         κο Δ.Ελευσινιώτη

Α/ΓΕΕΘΑ      Στρατηγό Μ.Κωσταράκο

Α/ΓΕΣ           Αντιστράτηγο Α.Τσέλιο

Α/ΓΕΝ           Αντιναύαρχο Ε.Αποστολάκη Π.Ν.

Α/ΓΕΑ           Αντιπτέραρχο Ε.Τουρνά

Α/Λ.Σ.-ΑΚΤ   Αντιναύαρχο Μπαντιά Λ.Σ.

Α/ΕΛΑΣ        Αντιστράτηγο Γ.Παπαγιαννόπουλο

Πρόεδρο Μ.Τ.Ν.

Ε.Α.Α.Σ

Ε.Α.Α.Α.

ΘΕΜΑ : «Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού».

ΣΧΕΤ : α.-ΣΓ ΥΦΕΘΑ κου Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Φ 900/59/196283 από 19-09-12

β.-ΕΑΑΝ Αριθ.πρωτ. 863 από 16-10-2012

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

1.    Στη συνέχεια του σχετικού (α) και της πρόσκλησης του ΥΦΕΘΑ κου Π. Καράμπελα, για την κατάθεση των απόψεων των Ενώσεων Αποστράτων, επί του θέματος, διαβιβάσαμε στον Πρόεδρο της επιτροπής που συστάθηκε για να εκπονήσει μελέτη για τα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤ) Ταξίαρχο Δ. Χατζή της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, το σχετικό (β), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα. Το αυτό δε έπραξε και η ΑΝΕΑΕΔ, με την κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος την 28-9-2012.

2.    Αντί όμως να λάβουμε γνώση της εν λόγω μελέτης, ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, η οποία σημειωτέον έπρεπε να είχε περατωθεί εντός του Οκτωβρίου 2012, πληροφορηθήκαμε αιφνιδίως ότι η ΓΔΟΣΥ με έγγραφό της ζητάει από τα Γ.Ε. με προθεσμία ενός μηνός να προτείνουν τρόπο, διαδικασία και χρονοδιάγραμμα της ενοποίησης των τριών Μετοχικών Ταμείων και των Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης σε ένα ενιαίο Μετοχικό Ταμείο , που υποδηλώνει σαφώς την απόφαση του ΥΠΕΘΑ για άμεση ενοποίηση των τριών ΜΤ.

3.    Οι απόστρατοι, ως μερισματούχοι, είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το μέλλον του ΜΤ τους, στην συγκεκριμένη περίπτωση του ΜΤΝ, γιατί κατέβαλαν τις εισφορές τους καθόλη την διάρκεια του εργασιακού τους βίου και επομένως θεωρούν οτι πρέπει να έχουν λόγο σε οποιαδήποτε αλλαγή αφορά στη δομή, λειτουργία και απόδοση του. Άλλωστε σκοπός των ΜΤ είναι η παροχή μερισματικών εισοδημάτων στους αποστράτους. Δεν παραβλέπουμε βέβαια και την αναγκαιότητα της βιωσιμότητας των ΜΤ, επ’ ωφελεία των επερχομένων γενεών αποστράτων, που ως εν ενεργεία σήμερα, καταβάλουν ανάλογες εισφορές, προσδοκώντας την απόδοσή τους.

4.    Το ΜΤΝ  ενώ ήταν ένα νοικοκυρεμένο και βιώσιμο Ταμείο, μετά το P.S.I. κατάντησε προβληματικό. Συνολικά από το 2010, μέχρι και σήμερα το μέρισμα του ΜΤΝ έχει μειωθεί σωρευτικά κατά  57,5 % και το ΕΚΟΕΜΝ  κατά 60,5 %. Το ΜΤΝ “συνέβαλε“ στην σωτηρία της πατρίδας, με απώλεια του 69,42% του αποθεματικού του (70 περίπου εκ από τα 100 εκ που είχε) . Συνεπεία αυτού, που έγινε χωρίς καν να ερωτηθούμε δεν είμαστε διατεθειμένοι και δεν έχουμε δυνατότητα να συνεισφέρουμε σε άλλη “σωτηρία“, εν προκειμένω ΜΤΣ, η κατάσταση του οποίου οφείλεται και σε πράξεις – παραλείψεις των Διοικήσεών του.

5.    Με τα σημερινά δεδομένα προβλέπεται περαιτέρω μείωση, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που πλήττει το ΜΤΝ. Η δυσπραγία αυτή οφείλεται αφενός στην υποχρηματοδότηση του, που περιλαμβάνει και τις συνέπειες του PSI (μείωση εισφορών εν ενεργεία, απώλεια τόκων, απώλεια ενοικίων από κτίρια ιδιοκτησίας του, μείωση κοινωνικών πόρων), αφετέρου δε στην αύξηση των αποστρατειών, που πυροδοτήθηκαν από τις νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις των στρατιωτικών και την ανασφάλεια της οικονομικής κρίσης.

6.    Το Μ.Τ.Ν., όπως άλλωστε και τα άλλα δύο Μ.Τ. παρά την βίαιη ένταξη τους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με την οποία διαφωνούμε κάθετα, δεν είναι Επικουρικό Ταμείο, γιατί ουδέποτε χρηματοδοτήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε έλαβε ποτέ τις εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται από το ν. 2084/92 και παρέχει μη εγγυημένα μερισματικά εισοδήματα στους αποστράτους και όχι επικουρικές συντάξεις. Κατά συνέπεια, αντιτιθέμεθα σε οποιασδήποτε μορφής μη στέρεη και με κρυφή ατζέντα, αλλαγή νομικής υπόστασης των Μετοχικών Ταμείων, καθώς και σε οποιαδήποτε «διολίσθησή» τους στην προοπτική της επικουρικής ασφάλισης, τη στιγμή που είναι πλέον κοινό μυστικό ότι το Δημόσιο θα απαλλαγεί από τις «εργοδοτικές εισφορές» των επικουρικών Ταμείων.

7.    Αναφορικά με την ενοποίηση των τριών Μ.Τ., δηλώνουμε απερίφραστα, ότι δεν αποδεχόμαστε οποιασδήποτε μορφής σκέψεις , συζητήσεις  ή κινήσεις στην κατεύθυνση της ως άνω ενοποίησης εάν δεν εξασφαλισθούν και υλοποιηθούν τα παρακάτω προαπαιτούμενα (προϋποθέσεις):

α.    Θεσμοθέτηση, εξασφάλιση και διάθεση πρωτογενών πόρων και όχι προερχομένων από μειώσεις συντάξεων ή χρήσης άλλων λογιστικών τεχνασμάτων, (έχουν κατατεθεί επισήμως σχετικές προτάσεις τόσο από την ΕΑΑΝ όσο και την ΑΝΕΑΕΔ) για:

(1)   Την πλήρη εξόφληση των χρεών του ΜΤΣ, τα οποία εκτιμάται ότι είναι της τάξης των 200 εκατ. €.

(2)   Τη σταθεροποίηση όλων των Μετοχικών Ταμείων, ώστε, κατ’ ελάχιστο και αρχικά, να δύνανται να εξασφαλίσουν τα μερισματικά εισοδήματα της 31-12-2012.

(3)   Τη δημιουργία αποθεματικού, ικανού να καλύψει τις ταμειακές ανάγκες τουλάχιστον ενός έτους, για όλα τα Ταμεία.

β.    Δημιουργία ενιαίου θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου, που να προδιαγράφει σύγχρονους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, επ’ ωφελεία των μετόχων τους και να εξασφαλίζει:

(1)   Πλήρη εξομοίωση των «μερισματικών βαθμών» μεταξύ των αποστράτων των τριών Κλάδων των Ε.Δ., αλλά και των προερχομένων από το ΛΣ-ΕΛΛ.ΑΚΤ και την ΕΛΑΣ και απαλοιφή των υφισταμένων στρεβλών διαφοροποιήσεων, ανεξαρτήτως έτους αποστρατείας.

(2)   Πλήρη διαχωρισμό και οικονομική αυτοτέλεια του ΒΟΕΑ, ώστε να σταματήσει να τροφοδοτεί τα μερίσματα, εις βάρος των δικαιωμάτων των παιδιών μας και τη δημιουργία καταστάσεων αδυναμίας καταβολής τους, όπως αυτή που συνέβη στο ΜΤΣ.

(3)   Πλήρη εξίσωση των υποχρεώσεων, αλλά και δικαιωμάτων, ανά βαθμό – κλιμάκιο και έτη υπηρεσίας.

(4)   Εξασφάλιση κατά το δυνατόν αναλογικής συμμετοχής του ΛΣ-ΕΛΛ.ΑΚΤ και της ΕΛΑΣ σε κοινωνικούς πόρους, σύμφωνα με προτάσεις που επίσης έχουν κατατεθεί.

γ.    Εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας από ενιαία αρχή-φορέα με τις αυτές παραδοχές και προϋποθέσεις, για το κατά πόσον και πως θα είναι βιώσιμο ένα ενιαίο ΜΤ

δ.    Στα πλαίσια αυτά τίθενται και τα κατωτέρω που θα πρέπει να εξετασθούν  :

(1)   Μεταφορά των συντάξεων των υπαλλήλων του ΜΤΣ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ.

(2) Η απεξάρτηση των Ταμείου Αλληλοβοηθείας των πολιτικών υπαλλήλων του ΜΤΣ ( ΤΑΥΜΤΣ) και Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων ( ΤΑΜΠΥ) από το ΜΤΣ.

(3)   Έλεγχος για το εάν έχουν εισπραχθεί από το ΜΤΣ, όλες οι κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις από ενταλματοποιηθείσες δαπάνες εξόφλησης προμηθειών κυρίου υλικού , συμβάσεων προ του έτους 2000.

ε.    Μη μεταβολή επί τα χείρω της παρούσας βιωσιμότητας των Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α. και επαναφορά των παροχών τουλάχιστον στα επίπεδα της 31-12-2012.

στ.  Διατήρηση της οικονομικής διαχείρισης και αυτοτέλειας της κινητής και ακίνητης περιουσίας των τριών Μ.Τ. και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών, για  χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί, μέχρις εξασφάλισης όλων των προϋποθέσεων ενοποίησης.

ζ.    Διατήρηση της ξεχωριστής ανά Ταμείο – Όπλο διαχείρισης των κοινωνικών πόρων, μέχρις της πλήρους ενοποιήσεως αυτών, κάτω από τα ανωτέρω προαπαιτούμενα. Σε αυτό το σημείο, κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε, ότι το ΜΤΝ έχει υποστεί τις υψηλότερες από τα άλλα δυο Ταμεία απώλειες από το PSI, ενώ το άθροισμα των μερισματικών εισοδημάτων (ΜΤΝ-ΕΚΟΕΜΝ) των αποστράτων του ΠΝ, δεν είναι σήμερα υψηλότερα από τα αντίστοιχα του (ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ).

8.    Κύριε Υπουργέ, η δημιουργία ενός ενιαίου ΜΤ δεν μπορεί να αποτελέσει απλά μία συνένωση τριών προβληματικών Ταμείων, για να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο ενιαίο πρόβλημα. Ούτε βέβαια είναι αποτελεσματικό εν τέλει , να προωθηθεί μία άμεση ενοποίηση των ΜΤ , χωρίς ωστόσο να επιλύεται  το παραμικρό πρόβλημα του ΜΤΣ, ενώ την επόμενη μέρα θα βρίσκονται όλα σε κατάσταση χρεοκοπίας.

9.    Σε μία εποχή που οι απόστρατοι έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες και πιο άδικες περικοπές από όλο τον Ελληνικό Λαό,  σας καλούμε  ως αρμόδιος Υπουργός να προστατέψετε ότι έχει απομείνει και όχι να οδηγήσετε και τα τρία ΜΤ στον γκρεμό και κυρίως να μην μας θέτετε σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους του Σ.Ξ.

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

Για την Ε.Α.Α.Ν. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Σ.Περβαινάς Π.Ν.

Για τον Σ.Α./ΣΝΔ ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Ξ.Μαυρογιάννης Π.Ν.

Για τον Ε.Σ.Υ ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Ν.Γενοβέλης Π.Ν.

Για τον Ε.Σ.Ν.Α. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Γ.Μπεζεριάνος Π.Ν.

Για τον ΣΑ/ΣΜΥΝ ο Πρόεδρος Επικελευστής ε.α. Ε.Σφακτός Π.Ν.

Για τον ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ν.Βασιλείου Π.Ν.

Για την Ε.Α.Λ.Σ. ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Γ Καλαρώνης Λ.Σ.

Για τον ΣΑ/ΣΣΑΣ ο Πρόεδρος Αρχιπλοίαρχος(Ο) ε.α. Ι.Αντωνιάδης Π.Ν.

Για την ΑΝΕΑΕΔ η Α.΄Αντιπρόεδρος Υποπλοίαρχος ε.α. Α.Βλαχοπούλου Π.Ν.

 =================================

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔΝ.Π.Δ.Δ.

 Ημερομηνία 12-4-2013

ΠΡΟΣ : Α/ΓΕΕΘΑ

ΚΟΙΝ : ΣΓ/ΥΠΕΘΑ κου Π. Παναγιωτόπουλου, ΣΓ/ΥΦΕΘΑ κου Π. Καράμπελα, ΣΓ/ΥΦΕΘΑ κου Δ. Ελευσινιώτη

Κύριε Αρχηγέ, σε συνέχεια της συνάντησής μας με εσάς και τον ΥΦΕΘΑ κο Δ. Ελευσινιώτη την 08-04-13, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι ορίζουμε ως μέλη των αποστράτων στην επιτροπή σχεδιασμού του νέου μισθολογίου των Ε.Δ. και των Σ.Α. τους ακολούθους: α.-Αντιναύαρχο Σπυρίδωνα Περβαινά ΠΝ εα Πρόεδρο

της ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων, β.-Ταξίαρχο Βασίλειο Νικολόπουλο εα, γ.-Αρχιπλοίαρχο (Ο) Ιωάννη Αντωνιάδη ΠΝ εα,

δ.-Σμήναρχο (Ο) ε.α. Αθανάσιο Πάνο

Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος, Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Υποστράτηγος εα Ε. Δανιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ, Πρόεδρος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κ. Ιατρίδης, Πρόεδρος ΕΑΑΑ

 Για την ακρίβεια

Αντιναύαρχος εα Σ.Περβαινάς ΠΝ, Πρόεδρος του Συντονιστικού

Από το περιοδικό Θ.Α. (τεύχος 22)

TA NEA ΤΗΣ ΕΑΑΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων συναντήθηκε την 09-01-2013 με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κο Δ. Ελευσινιώτη στο Γραφείο του κου ΥΦΕΘΑ, με συμμετοχή και Επιτελών του. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι απαντήσεις που λάβαμε αναφέρονται κατωτέρω :

α.- Αποφυγή διπλών περικοπών στις συντάξεις των αποστράτων και μη προσμέτρηση στο προς περικοπή ποσό των Μερισμάτων και των ΕΚΟΕΜ.

Ο κος ΥΦΕΘΑ απήντησε ότι έκανε ότι έπρεπε να κάνει και η αρμοδιότητα αυτή είναι τώρα στο υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχει πιθανότητα να μην προσμετρηθεί το ΕΚΟΕΜ.

β.- Μη περικοπή των συντάξεων για τους εργαζόμενους απόστρατους για ένα χρόνο, οι οποίοι εξαιρούνται από σχετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με απόφαση του ΓΛΚ. Ο κος ΥΦΕΘΑ είπε οτι θα αναλάβει σχετικές ενέργειες.

γ.- Είσοδος αποστράτων στις Λέσχες άλλων Οπλων και κυρίως στην Επαρχία. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα οτι στην ουσία πλην της ΛΑΕΔ, όλες οι άλλες Λέσχες υπάγονται στον Σ.Ξ. για τις οποίες οι εν ενεργεία και απόστρατοι πληρώνουν εισφορά σε αντίθεση με τους αντίστοιχους του Π.Ν.και της Π.Α. που δεν πληρώνουν. Ο κος ΥΦΕΘΑ ανέθεσε στο Συντονιστικό να του υποβάλει πρόταση που θα περιλαμβάνει και αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά τις Λέσχες, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα.

δ.- Μείωση επιτοκίου δανεισμού από ΑΟΟΑ και επέκταση του χρόνου αποπληρωμής, γιατί πολλοί απόστρατοι δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν.

Ο κος ΥΦΕΘΑ είπε οτι θα το εξετάσει.

ε.- Αλλαγή της Υπουργικής απόφασης που αφορά τον παραθερισμό, σχετικά με την Mοριοδότηση των αποστράτων, ώστε να μην ακολουθούν την μοριοδότηση των εν ενεργεία, αλλά να έχουν δικό τους σύστημα που θα καθορίζεται από τις Ενώσεις.

στ.- Δημιουργία Γραφείου Συντονιστικού των τριών Ενώσεων στο ΥΠΕΘΑ, που θα στελεχώνεται από τις Ενώσεις. Ο κος ΥΦΕΘΑ είπε οτι θα το εξετάσει

ζ.- Η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα και η θέση του κου ΥΦΕΘΑ είναι η χρησιμοποίηση των αποστράτων, άμισθα, όπου αυτό είναι δυνατόν.

2.- Γνωρίζεται επίσης ότι το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων σε συνεργασία με το Δ.Σ. των τριών Ενώσεων Αποστράτων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ) προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της συνταγματικότητας του Μνημονίου ΙΙΙ (ν.4033/12), διεκδικώντας την κατάργηση του, και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών των Μελών τους από την 1η Αυγούστου 2012.

3. Το Συντονιστικό απεφάσισε την ανάθεση αμισθί καθηκόντων νομικού του Συμβούλου στον Αντιστράτηγο ε.α. (Δ) Θ. Καρανίσα επίτιμο Πρόεδρο Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, μέλος του Δ.Σ./ΕΑΑΣ.

Αντιστράτηγος ε.α. Π. Μαυροδόπουλος Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Υποστράτηγος ε.α. Ε, Δανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σπ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ

Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α.Γ. Τζικάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ. Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Επισμηναγός (Ι) Π.Α. ε.α. Γ. Κασσαβέτης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

=====================

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού της ΕΑΑΝ Οικον. Έτους 2011»

Έχοντας υπόψη:

α. Το ΝΔ 1171/72 «Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξ/κων Ε.Δ».

β. Το Άρθρο 30 του ΝΔ 496/74 «Περί λογιστικού του ΝΠΔΔ»

(αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν.369/76) και το ΠΔ 205/1998 «Περί

ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού

Λογιστικού Σχεδίου για τα Ν.ΠΔ.Δ»

γ. Τον Α.Ν 281/36 « Περί συγχωνεύσεως των παρά τοις πολιτικοις

Υπουργείοις και ταις Γενικαις Διοικήσεσιν Υπηρεσιών Εγκρίσεως και

Εκκαθαρίσεως Δαπανών και των Ειδικών Λογιστηρίων κλπ.» όπως

συμπληρώθηκε με το Ν. 787/43.

δ. Το Ν.4024/11(ΦΕΚ 226Α//27-10-11) σε συνδυασμό με το έγγραφο Φ.950/225/137060/Σ.2186/10-11-11/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ε. Το έγγραφο Φ.959.4/2/12/Σ71408/18-9-12/ΓΕΝ/Ε3Λ/

στ. Την έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής από 27-9-2012.

α. Τον Ισολογισμό της ΕΑΑΝ Οικονομικής Χρήσης 2011 ύψους

5.177.773,12€

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε:

α. Τον ισολογισμό της ΕΑΑΝ Οικονομικής Χρήσης 2011 ύψους 5.177.773.12€

β. Τον Απολογισμό της ΕΑΑΝ Οικονομικής Χρήσης 2011, ο οποίος

παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα :

(1) Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2010                        : 4.686.428,02 €

(2) Προστίθενται πραγματοποιηθέντα έσοδα έτους 2011 :              893.276,91 €

Σύνολο:              5.579.704,93 €

(3) Εκπίπτονται Πραγματοποιηθέντα έξοδα έτους 2011.               588.533,21€

(4) Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2011 που μεταφέρεται στο

Οικονομικό Έτος 2012                                                                 4.991.171,72€

2. Χειριστής θέματος Πχης (Ο) Θ. Τσάκα ΠΝ, Τμηματάρχης ΓΕΝ/Ε3Λ/, τηλ.

210-6551707

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ανθυπλοίαρχος (Ε) Κ. Χειράκη ΠΝ

Τμηματάρχης ΔΓ/ΓΕΝ-Ι

=====================================

ΠΡΟΣ: ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ                                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

(κ. Δ. Ελευσινιώτη)

Τηλ.: 210 6598 229

ΚΟΙΝ : ΣΓ ΥΦΕΘΑ (κ. Ελευσινιώτη)    Φ. 800/4/371070

ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ                            Σ.13

Αθήνα, 09 Ιαν. 2013

ΘΕΜΑ: Απασχόληση Στρατιωτικών Συνταξιούχων

ΣΧΕΤ: α. Ν.3863/2010 Άρθρο 16 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα & Συναφείς

Διατάξεις, Ρυθμίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις»

β. Ν.3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του

Δημοσίου & Συναφείς Διατάξεις»

γ. ΦΕΚ 256/2012 Άρθρο 17 «Ρυθμίσεις Κατεπειγόντων θεμάτων

Αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας κ.λ.π.»

δ. ΦΕΚ 2130/12-07-12 «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς

Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καράμπελα και Δημήτρη Ελευσινιώτη»

1. Σας γνωρίζουμε ότι με την ψηφισθείσα την 31/12/2012, Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου – ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 256 άρθρο 17), τροποποιείται στο

Ν.3863/2010 η παράγραφος 2 του άρθρου 16.

2. Συγκεκριμένα με την ΠΝΠ, προβλέπεται «Η διάταξη του δευτέρου

εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α’ 115)

αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή

έχουν διοριστεί σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010

(Α’ 40), και έως την ισχύ του παρόντος νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις

διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), όπως ίσχυαν έως την

αντικατάστασή του με το παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται

από 1.1.2014. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), όπως αυτό

ίσχυε έως την αντικατάστασή του με το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν έως

31.12.2013 για όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την

έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2014 εφαρμόζονται και στην

περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούμενης κάθε

αντίθετης διάταξης.»

3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι διατάξεις του Ν.3863/2010 (άρθρο

16 παρ. 2) αναστέλλονται για ένα έτος. Ωστόσο ενδεχομένως να ανακύψει ένα

ερώτημα εάν η εν λόγω αναστολή αφορά και στους συνταξιούχους του

δημόσιου τομέα που αναφέρονται στο Ν.3865/2010, και είναι μεταγενέστερος.

4. Η εκτίμησή μας είναι ότι το οικείο άρθρο 10 του Ν.3865/2010

κάνει λόγο για «τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/1999, όπως

ισχύουν (δηλ. Ν.3863/2010), πως έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους

συνταξιούχους του Δημοσίου»… Συνεπώς θα πρέπει η εν λόγω αναστολή

για ένα έτος που αναφέρεται στο (γ) σχετικό να αφορά και στους

συνταξιούχους του Δημοσίου. Ωστόσο για άρση των όποιων τυχόν

αμφισβητήσεων που θα δημιουργηθούν απαιτούνται ξεκάθαρες διευκρινήσεις

από το Γ.Λ.Κ. ότι αφορά και στους στρατιωτικούς συνταξιούχους.

5. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης εκ μέρους του, θα

ενημερωθούν οι Ενώσεις Αποστράτωνκαι τα Γ.Ε., με δική μας μέριμνα. Σε

περίπτωση αρνητικής απάντησης να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία

μέσω κ. ΥΕΘΑ, ώστε:

α. Να συμπεριληφθούν και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι στις

διατάξεις του ΦΕΚ 256/12 (εφόσον αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται)

β. Να γίνουν ενέργειες ώστε να καταργηθεί πλήρως το

συγκεκριμένο άρθρο που αφορά στην απασχόληση των στρατιωτικών

συνταξιούχων και η οποία κατάργησή του ενώ είναι χωρίς κανένα κόστος για

τον κρατικό Π/Υ, από την άλλη τους στερεί σημαντικά εισοδήματα, τα οποία

θα πρέπει να συνυπολογισθούν στις αυξημένες (διπλές και τριπλές)

περικοπές συντάξεων που υποβάλλονται βάσει του Ν.4093/12 και τους

οποίους τους καθιστά ένα από τα πλέον ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.

γ. Να δοθούν ανάλογες οδηγίες σε όσους αποστράτους έχουν ήδη

προβεί σε αιτήσεις προς το Γ.Λ.Κ., για περικοπή ή μείωση των συνταξίμων

αποδοχών τους, έτσι ώστε αυτές να επαναχορηγηθούν.

Δημήτριος Ελευσινιώτης

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (Ο) Δημήτριος Δρόσος

Οικονομικός Σύμβουλος

===================================

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

1. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.Α.Σ.)», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 18Α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

2. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)», που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Π. Παπαρρηγοπούλου και Π. Π. Γερμαού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

3. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ. 5, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

4. Του Συντονιστικού Συμβουλίου των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Π. Παπαρρηγοπούλου και Π. Π. Γερμανού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ

1. Του Υπουργού Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.

2. Της υπ΄ αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 (ΦΕΚ Β΄ 3017/14.11.2012) Αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)».

3. Της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 2/85127/0022/22-11-2012 Αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα « Κοινοποίηση Μισθολογικών Διατάξεων», καθ΄ ο μέρος αναφέρεται στην κατάργηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας.

4. Κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως.

Με έννομο συμφέρον προσφεύγουμε ενώπιον του Δικαστηρίου Σας και ζητούμε την ακύρωση α) της υπ΄ αριθμ. οικ 2/83408/0022/14-11-2012 (ΦΕΚ Β΄ 3017/14.11.2012) Αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)» και β) της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 2/85127/0022/22-11-2012 Αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα « Κοινοποίηση Μισθολογικών Διατάξεων», καθ΄ ο μέρος αναφέρεται στην κατάργηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας, καθώς και κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως, για τους κάτωθι προβαλλομένους νομίμους, βασίμους και αληθείς λόγους, καθώς και όσους επιφυλασσόμασε να προσθέσουμε στο μέλλον, νομίμως και εμπροθέσμως.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ι. Αποτελούμε Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν συσταθεί, δυνάμει των διατάξεων του Ν.Δ. 1171/1972 (Α΄ 82), ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) υπαγόμενα στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, ασκουμένη……

(Στις 32 σελίδες που ακολουθούν αναφέρονται: Σύντομο ιστορικό, σύσταση Ενώσεων ως ΝΠΔΔ, σκοποί Ενώσεων, θεμάτων που επιλαμβάνονται, διαμαρτυρίες για τη πληθώρα των δυσμενών μέτρων κατά των ε.α. στελεχών, αιτουμένης τέλος ακυρώσεως των άδικων μέτρων.)

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

==========================

Αναστολή Δόσεων Δανείων ΜΤΝ

Σας γνωρίζεται ότι το ΔΣ του ΜΤΝ (ως σήμα ΓΕΝ: 040805 Φεβ. ’13) αποφάσισε’ :
α.  Την αναστολή παρακράτησης των δόσεων δανείων του ΜΤΝ για το ‘εν ενεργεία’ προσωπικό ΠΝ & ΛΣ, για ένα τετράμηνο, αρχής γενομένης από τη μισθοδοσία του Μαρτίου’ 13 και
β. Την κατά περίπτωση (Μεμονωμένα) αναστολή των δόσεων για τους Μερισματούχους (συμπεριλαμβανομένων των ‘εν αποστρατεία’ στελεχών), με σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με το τμήμα Δανείων ΜΤΝ στο τηλ. 210 3322050

========================

Προμήθεια Βρογχοσκοπίου για το ΝΝΑ

Το Δ.Σ. της ΕΑΑΝ αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα την αγορά Βιντεοβρογχοσκοπίου για τις ανάγκες του ΝΝΑ αξίας 13.900,00 πλέον ΦΠΑ (Πρακτικά ΔΣ/ΕΑΑΝ της 20.12.2012)

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΑΑΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΑΝ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΑΛ ΤΗΝ 19-11-2012

Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Ελευσινιώτη

Είναι μεγάλη μας τιμή που ευρίσκεσθε σήμερα μαζί μας ως προερχόμενος από το Π.Ν.

Κύριε Αρχηγέ του ΓΕΝ

Κύριε Αρχηγέ του Στόλου

Κύριοι εκπρόσωποι των Α/ΓΕΕΘΑ , Α/ΓΕΣ και Α/ΓΕΑ

Κύριοι Ναύαρχοι

Κύριοι Διοικητές

Κύριοι Επίτιμοι Α/ΓΕΝ και ΑΣ

Ενδοξοι Βετεράνοι του Β.΄Π.Π.

Κύριοι Εκπρόσωποι των Ενώσεων Αποστράτων Σ.Ξ., Π.Α. και Λ.Σ.

Κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των ΣΑ/ΣΝΔ-ΕΣΥ-ΣΝΑ-ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ-ΣΑΣΜΥΝ-Καρδιοπαθών

Κύριοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και σπουδαστές των ΣΝΔ και ΣΜΥΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Κυρίες και κύριοι,

Η σημερινή τελετή πραγματοποιείται, όπως κάθε χρόνο, για να τιμήσουμε την μνήμη και να υποκλιθούμε με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη στους ηρωικούς νεκρούς Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Ναυτοδιόπους του ΠΝ και του Λ.Σ., που έπεσαν μαχόμενοι κατά την διάρκεια του Β.΄Π.Π., καθώς και στους μετά τον πόλεμο πεσόντες κατά την διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων ή εν καιρώ ειρήνης κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.

Η προσφορά της ζωής των γενναίων αυτών συναδέλφων προς την Πατρίδα αποτελεί ύψιστο καθήκον και χρέος που υπαγορεύεται από την παράδοση του σύγχρονου Έλληνα μαχητή και απορρέει από τον όρκο για αγώνα μέχρι της τελευταίας ρανίδας του αίματός του.

Μεγαλειώδης και ανυπέρβλητη η προσφορά ζωής και θείο χάρισμα η γενναιότητα και η ψυχική αρετή.

Αψηφώντας τις αντίξοες συνθήκες και έχοντας ως μοναδικό εφόδιο την πίστη στα εθνικά ιδεώδη και στο αγαθό της ελευθερίας, πολέμησαν, τραυματίστηκαν, έπεσαν υπέρ πατρίδας, δίνοντας την ελευθερία στην Ελλάδα και κάνοντας τους Έλληνες απανταχού της γης υπερήφανους.

Τα πληρώματα των Ελληνικών πλοίων του Πολεμικού και Εμπορικού Ναυτικού μεγαλούργησαν στο πλευρό των συμμάχων επιδεικνύοντας απαράμιλλο θάρρος, ναυτοσύνη και πίστη στο αγαθό της ελευθερίας και προκαλώντας τον θαυμασμό και την εκτίμησή τους.

Όταν ο κατακτητής πάτησε τα Ελληνικά ιερά χώματα τον Απρίλιο του 1941, τα Ελληνικά πολεμικά πλοία τα οποία είχαν διασωθεί από την δράση της Γερμανικής αεροπορίας, κατέφυγαν στην Μ. Ανατολή για να συνεχίσουν τον αγώνα στο πλευρό των Συμμάχων.

Ελληνικά πολεμικά και εμπορικά πλοία πλέοντα σε όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς, συνέβαλαν με την αποτελεσματική δράση τους στην απελευθέρωση της Ευρώπης και στην τελική ήττα της ναζιστικής Γερμανίας.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ και σε όλους εκείνους, στελέχη του Π.Ν. και του Λ.Σ. που στις δύσκολες ημέρες της κατοχής της χώρας μας, εντάχθηκαν σε οργανώσεις και διεξήγαγαν από το εσωτερικό τον αγώνα κατά των κατακτητών. Σημαντικός αριθμός αυτών συνελήφθη και εκτελέστηκε.

Αλλά τα ιδεώδη αυτά διασφαλίσθηκαν και κατά την περίοδο που η χώρα κτυπήθηκε από τα ίδια της τα παιδιά σε χαλεπούς για την μνήμη μας χρόνους μετά την απελευθέρωσή της.

Αναντίρρητα σπουδαία ήταν η συμβολή των στελεχών του Π.Ν. στην παγίωση της εσωτερικής ειρήνης και στη διασφάλιση του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Οι δάφνες, όμως, της δόξας δεν ανήκουν μόνο στους ηρωικούς νεκρούς μαχητές. Ανήκουν επάξια και σε όλους τους επιβιώσαντες συμπολεμιστές τους, ορισμένοι των οποίων, ως παλαίμαχοι βετεράνοι μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. Σε αυτούς θα πρέπει η Πολιτεία να στρέψει περισσότερο την στοργή της και ως ύστατη ευγνωμοσύνη να θεσπίσει Εθνική ημέρα του Βετεράνου, όπως αυτό συμβαίνει σε πολλά Κράτη.

Στους σεβαστούς συναδέλφους που πολέμησαν κατά την διάρκεια του Β΄ Π.Π., κάτω από αντίξοες και ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες, μακριά από την Πατρίδα και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, υπηρετώντας με την ελεύθερη τους βούληση στις ελεύθερες ναυτικές δυνάμεις της Πατρίδας, εκφράζουμε την απεριόριστη ευγνωμοσύνη και θαυμασμό μας.

Αλλά και στον καιρό της ειρήνης, στελέχη του Π.Ν. που έπεσαν κατά την διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας στην Κύπρο και στα Ίμια, αλλά και στην εκτέλεση του καθημερινού καθήκοντος, αποτελούν τρανό παράδειγμα αυτοθυσίας και συμβολής των στελεχών των Ε.Δ. στην εθνική ανεξαρτησία σε ειρηνική περίοδο.

Στην σύντομη αυτή ομιλία δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί με λεπτομέρειες η ηρωική δράση των Πολεμικών πλοίων και ο τρόπος θυσίας όλων των γενναίων συναδέλφων μας, γιατί είναι τόσα πολλά τα κατορθώματά τους, που θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αναφερθούν.

Οι νεότεροι πάντα θα διδασκόμεθα από τα κατορθώματά τους και θα είμαστε έτοιμοι να γίνουμε αντάξιοί τους εάν η Πατρίδα το θελήσει.

Φόρος τιμής ανήκει επίσης στις ορφανικές οικογένειες των ηρώων οι οποίες άντεξαν με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια τον χαμό των αγαπημένων τους προσώπων.

Σήμερα τα στελέχη των Ε.Δ. ευρίσκονται πάλι σε πόλεμο , τουλάχιστον όπως ακούεται από επίσημα χείλη , έστω και εάν αυτός είναι οικονομικός . Η διαφορά με τους ήρωες του Β.΄ Παγκοσμίου Πολέμου είναι ότι ο εχθρός που αντιμετωπίζουν δεν είναι ορατός και κυρίως οτι οι οικογένειές τους δεν ευρίσκονται στα μετόπισθεν, αλλά στην πρώτη γραμμή της μάχης. Σε πόλεμο ευρίσκονται και οι απόστρατοι , πολλοί από τους οποίους είναι βετεράνοι και αγωνίζονται πλέον για την επιβίωσή τους. Με την ευκαιρία της σημερινής τελετής και για να δικαιωθούν οι ήρωες που πολέμησαν,  ώστε η Ελλάδα να είναι ελεύθερη και οι πολίτες της να ευημερούν , καλούμε την Κυβέρνηση να επανεξετάσει τις περικοπές των αποδοχών των εν ενεργεία και των αποστράτων

Είναι  όμως βέβαιο ότι σε εποχές όπου χρειάζεται εθνική ομοψυχία για την αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας , αλλά και της οικονομίας πρόσφατα, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα είναι πάλι στην πρώτη γραμμή και θα συνεισφέρουν στο αίσθημα ασφαλείας που αισθάνεται ο Ελληνικός λαός, αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσει να εργάζεται απερίσπαστος στο έργο ανάταξης της χώρας.

Ας είναι αιωνία η μνήμη των ηρωικών συναδέλφων μας και ας προσευχηθούμε κατά την διάρκεια του προσκλητηρίου, που θα ακολουθήσει, για την ανάπαυση της γενναίας ψυχής τους.

               Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.

     Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.

====================

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

                                                           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)

Ν. Π. ∆. ∆.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερµανού

Πλατεία Κλαυθµώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –431 – FAX: 210 33 10 429-e-mail info@eaan.gr και chairman@eaan.gr

Αριθ. πρωτ.: 1007                                                              Ηµερ.: 29-11-2012

ΠΡΟΣ: ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος κον Γ.Προβόπουλο

ΚΟΙΝ : Υπουργό Εθνικής Άµυνας κο Π. Παναγιωτόπουλο

            Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας κο ∆. Ελευσινιώτη

            Αρχηγό Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχο Κ. Χρηστίδη ΠΝ

            Υποδιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος κα Ε. ∆ενδρινού

            Υποδιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος κον Ι. Παπαδάκη

ΘΕΜΑ: Αγορά οµολόγων του ∆ηµοσίου

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε

Με αφορµή την χθεσινή δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών κου

Ι. Στουρνάρα στο βραδινό δελτίο του τηλεοπτικού σταθµού MEGA, ότι η συµµετοχή στην επαναγορά οµολόγων από ασφαλιστικά Ταµεία και ΝΠ∆∆ θα είναι σε εθελοντική βάση, σας γνωστοποιούµε ότι η Ε.Α.Α.Ν. ως Ν.Π.∆.∆., του οποίου τα αποθεµατικά διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος  δεν επιθυµεί την συµµετοχή της στο εν λόγω πρόγραμμα

 Με εκτίµηση

 Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ

 Πρόεδρος ΕΑΑΝ

 

=============================

Μετεγκατάσταση ΕΑΑΝ/Πόρου

 Ευχαρίστως γνωρίζεται ότι εγκρίθηκε, υπό προϋποθέσεις, από ΓΕΝ (ΓΕΝ 201135 Νοε. 12), η διάθεση Κατάλληλου χώρου, εντός του ΚΕ Πόρος, μετά από αίτηση της ΕΑΑΝ (ΕΑΑΝ Πόρου) και αποδοχής εκ μέρους του ΚΕ Πόρος (ΚΕ Πόρος 301120 Οκτ. 12), για τη στέγαση του Παραρτήματος της ΕΑΑΝ στον Πόρο.
Η ΕΑΑΝ εύχεται στο ΔΣ και τα Μέλη της στον Πόρο Καλή παραμονή στο νεοαποκτηθέντα χώρο, που τόσο ‘γνώριμος’ είναι σε όλους μας.

===========================

Κοπή πίτας 2013 ΕΑΑΝ & Παραρτημάτων / Βραβεύσεις διακριθέντων

 Σας γνωρίζεται, ότι η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της ΕΑΑΝ, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:30, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), Ρηγίλλης 1 Αθήνα 10 675, όπου είναι καλεσμένοι όλοι οι Απόστρατοι του Πολεμικού Ναυτικού & Λιμενικού Σώματος.
Κατά τη διάρκεια της τελετής θα γίνει, όπως κάθε χρόνο,  Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σπουδαστών και Φοιτητών, τέκνα Αποστράτων ΠΝ & ΛΣ, που δεν περιελήφθησαν στη λίστα προς βράβευση από το ΓΕΝ.

 ======================

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΝ

Τα αποτελέσματα αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ΔΣ ΕΑΑΝ την 25η Νεομ. 2012 είναι τα πιο κάτω: ψήφισαν συνολικά 2488 μέλη (κεντρική ΕΑΑΝ κ παραρτήματα) έγκυρα 2433, άκυρα 55,  λευκά 0.

Εκλέγησαν: Περβαινάς Σπ. (Πρόεδρος με 1008 ψήφους), Γερούκης Θεοδ. (Αντιπρόεδρος 881). Μέλη: Μάχιμοι- Διδάσκαλοι: Ξύτσας Κων (889), Αγγελόπουλος Ιωαν. (555). Μηχανικοί-Χημικοί: Αποστολάκης Δημ. (863). Οικονομικοί: Τσαπράζης Νικ. (677). Υγειονομικοί: Γρίβας Θεοδ. (784). Λιμενικοί: Τσίρης Αγ. (935). Ειδικότητων (Ε) (πρώην ΠΥ-ΠΤ): Αναγνωστάκης Εμ. (928), Αϊδίνης Χαρ. (777), Γεωργακόπουλος Γρ. (757). Το νέο Δ.Σ. θα παραλάβει καθήκοντα τον Μάρτιο του 2013, όπου και θα γίνει η εκλογή του νέου Διευθύνοντος συμβούλου.

Ο ΣΑ/ΣΜΥΝ εύχεται και πιστεύει ότι, πέρα από τις τυπικές ευχές για καλή επιτυχία, το νέο ΔΣ της ΕΑΑΝ, οφείλει να πετύχει στην επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τα μέλη της, διότι ΄΄οι καιροί ου μενετοί΄΄. Επίσης, οφείλει και πρέπει να τολμήσει ριζοσπαστικές αλλαγές-καινοτομίες στο καταστατικό της, οργανωτική τακτική ώστε να προλαβαίνει τα γεγονότα και μην υπερφαλαγγίζεται από αυτά, βελτίωση της επικοινωνιακής της τακτικής (sms, email) και ότι άλλο είναι απαραίτητο ώστε η ΕΑΑΝ, όπως και οι άλλες Ενώσεις ΣΞ, ΠΑ, να αποτελέσουν τον κεντρικό φορέα εκπροσώπησης των αποστράτων. Αλλιώς η πολυδιάσπαση (εθνικό σπορ των Ελλήνων) θα είναι το αποτέλεσμα, με όλες τις αρνητικές δυναμικές που αυτή κουβαλάει μαζί της.

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΑΝ…………..

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΑΝ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ   

           ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΑΛ ΤΗΝ 19-11-2012

Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Ελευσινιώτη

Είναι μεγάλη μας τιμή που ευρίσκεσθε σήμερα μαζί μας ως προερχόμενος από το Π.Ν.

Κύριε Αρχηγέ του ΓΕΝ

Κύριε Αρχηγέ του Στόλου

Κύριοι εκπρόσωποι των Α/ΓΕΕΘΑ , Α/ΓΕΣ και Α/ΓΕΑ

Κύριοι Ναύαρχοι

Κύριοι Διοικητές

Κύριοι Επίτιμοι Α/ΓΕΝ και ΑΣ

Ενδοξοι Βετεράνοι του Β.΄Π.Π.

Κύριοι Εκπρόσωποι των Ενώσεων Αποστράτων Σ.Ξ., Π.Α. και Λ.Σ.

Κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των ΣΑ/ΣΝΔ-ΕΣΥ-ΣΝΑ-ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ-ΣΑΣΜΥΝ-Καρδιοπαθών

Κύριοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και σπουδαστές των ΣΝΔ και ΣΜΥΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Κυρίες και κύριοι

Η σημερινή τελετή πραγματοποιείται, όπως κάθε χρόνο, για να τιμήσουμε την μνήμη και να υποκλιθούμε με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη στους ηρωικούς νεκρούς Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Ναυτοδιόπους του ΠΝ και του Λ.Σ., που έπεσαν μαχόμενοι κατά την διάρκεια του Β.΄Π.Π., καθώς και στους μετά τον πόλεμο πεσόντες κατά την διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων ή εν καιρώ ειρήνης κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.

Η προσφορά της ζωής των γενναίων αυτών συναδέλφων προς την Πατρίδα αποτελεί ύψιστο καθήκον και χρέος που υπαγορεύεται από την παράδοση του σύγχρονου Ελληνα μαχητή και απορρέει από τον όρκο για αγώνα μέχρι της τελευταίας ρανίδας του αίματός του.

Μεγαλειώδης και ανυπέρβλητη η προσφορά ζωής και θείο χάρισμα η γενναιότητα και η ψυχική αρετή.

Αψηφώντας τις αντίξοες συνθήκες και έχοντας ως μοναδικό εφόδιο την πίστη στα εθνικά ιδεώδη και στο αγαθό της ελευθερίας, πολέμησαν, τραυματίστηκαν, έπεσαν υπέρ πατρίδας, δίνοντας την ελευθερία στην Ελλάδα και κάνοντας τους Ελληνες απανταχού της γης υπερήφανους.

Τα πληρώματα των Ελληνικών πλοίων του Πολεμικού και Εμπορικού Ναυτικού μεγαλούργησαν στο πλευρό των συμμάχων επιδεικνύοντας απαράμιλλο θάρρος, ναυτοσύνη και πίστη στο αγαθό της ελευθερίας και προκαλώντας τον θαυμασμό και την εκτίμησή τους.

Οταν ο κατακτητής πάτησε τα Ελληνικά ιερά χώματα τον Απρίλιο του 1941, τα Ελληνικά πολεμικά πλοία τα οποία είχαν διασωθεί από την δράση της Γερμανικής αεροπορίας, κατέφυγαν στην Μ. Ανατολή για να συνεχίσουν τον αγώνα στο πλευρό των Συμμάχων.

Ελληνικά πολεμικά και εμπορικά πλοία πλέοντα σε όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς, συνέβαλαν με την αποτελεσματική δράση τους στην απελευθέρωση της Ευρώπης και στην τελική ήττα της ναζιστικής Γερμανίας.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ και σε όλους εκείνους, στελέχη του Π.Ν. και του Λ.Σ. που στις δύσκολες ημέρες της κατοχής της χώρας μας, εντάχθηκαν σε οργανώσεις και διεξήγαγαν από το εσωτερικό τον αγώνα κατά των κατακτητών. Σημαντικός αριθμός αυτών συνελήφθη και εκτελέστηκε.

Αλλά τα ιδεώδη αυτά διασφαλίσθηκαν και κατά την περίοδο που η χώρα κτυπήθηκε από τα ίδια της τα παιδιά σε χαλεπούς για την μνήμη μας χρόνους μετά την απελευθέρωσή της.

Αναντίρρητα σπουδαία ήταν η συμβολή των στελεχών του Π.Ν. στην παγίωση της εσωτερικής ειρήνης και στη διασφάλιση του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Οι δάφνες, όμως, της δόξας δεν ανήκουν μόνο στους ηρωικούς νεκρούς μαχητές. Ανήκουν επάξια και σε όλους τους επιβιώσαντες συμπολεμιστές τους, ορισμένοι των οποίων, ως παλαίμαχοι βετεράνοι μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. Σε αυτούς θα πρέπει η Πολιτεία να στρέψει περισσότερο την στοργή της και ως ύστατη ευγνωμοσύνη να θεσπίσει Εθνική ημέρα του Βετεράνου, όπως αυτό συμβαίνει σε πολλά Κράτη.

Στους σεβαστούς συναδέλφους που πολέμησαν κατά την διάρκεια του Β΄ Π.Π., κάτω από αντίξοες και ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες, μακριά από την Πατρίδα και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, υπηρετώντας με την ελεύθερη τους βούληση στις ελεύθερες ναυτικές δυνάμεις της Πατρίδας, εκφράζουμε την απεριόριστη ευγνωμοσύνη και θαυμασμό μας.

Αλλά και στον καιρό της ειρήνης, στελέχη του Π.Ν. που έπεσαν κατά την διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας στην Κύπρο και στα Ίμια, αλλά και στην εκτέλεση του καθημερινού καθήκοντος, αποτελούν τρανό παράδειγμα αυτοθυσίας και συμβολής των στελεχών των Ε.Δ. στην εθνική ανεξαρτησία σε ειρηνική περίοδο.

Στην σύντομη αυτή ομιλία δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί με λεπτομέρειες η ηρωική δράση των Πολεμικών πλοίων και ο τρόπος θυσίας όλων των γενναίων συναδέλφων μας, γιατί είναι τόσα πολλά τα κατορθώματά τους, που θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αναφερθούν.

Οι νεότεροι πάντα θα διδασκόμεθα από τα κατορθώματά τους και θα είμαστε έτοιμοι να γίνουμε αντάξιοί τους εάν η Πατρίδα το θελήσει.

Φόρος τιμής ανήκει επίσης στις ορφανικές οικογένειες των ηρώων οι οποίες άντεξαν με αξιοπρέπεια και υπερηφάνια τον χαμό των αγαπημένων τους προσώπων.

Σήμερα τα στελέχη των Ε.Δ. ευρίσκονται πάλι σε πόλεμο , τουλάχιστον όπως ακούεται από επίσημα χείλη , έστω και εάν αυτός είναι οικονομικός . Η διαφορά με τους ήρωες του Β.΄Παγκοσμίου Πολέμου είναι οτι ο εχθρός που αντιμετωπίζουν δεν είναι ορατός και κυρίως οτι οι οικογένειές τους δεν ευρίσκονται στα μετώπισθεν, αλλά στην πρώτη γραμμή της μάχης. Σε πόλεμο ευρίσκονται και οι απόστρατοι , πολλοί από τους οποίους είναι βετεράνοι και αγωνίζονται πλέον για την επιβίωσή τους. Με την ευκαιρία της σημερινής τελετής και για να δικαιωθούν οι ήρωες που πολέμησαν,  ώστε η Ελλάδα να είναι ελεύθερη και οι πολίτες της να ευημερούν , καλούμε την Κυβέρνηση να επανεξετάσει τις περικοπές των αποδοχών των εν ενεργεία και των αποστράτων

Είναι  όμως βέβαιο οτι σε εποχές όπου χρειάζεται εθνική ομοψυχία για την αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας , αλλά και της οικονομίας πρόσφατα, οι Ενοπλες Δυνάμεις θα είναι πάλι στην πρώτη γραμμή και θα συνεισφέρουν στο αίσθημα ασφαλείας που αισθάνεται ο Ελληνικός λαός, αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσει να εργάζεται απερίσπαστος στο έργο ανάταξης της χώρας.

Ας είναι αιωνία η μνήμη των ηρωικών συναδέλφων μας και ας προσευχηθούμε κατά την διάρκεια του προσκλητηρίου, που θα ακολουθήσει, για την ανάπαυση της γενναίας ψυχής τους.

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.

Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως…………………….

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδριάσεως του ∆Σ/ΕΑΑΝ της 5ης -10-2012
Υπ’ Αριθ. 132

Αθήνα σήµερα  Παρασκευή 5 Οκτωβρίου   2012 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Αντιναυάρχου εα Σπ. Περβαινά Π.Ν., έγινε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΑΑΝ στην οδό Π. Π. Γερµανού-Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεµάτων.
2.-  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευρέθη σε απαρτία. Άπαντες παρόντες.
3.- Μετά τη διαπίστωση αυτή, ο Πρόεδρος, Αντιναύαρχος εα Σπ.
Περβαινάς ΠΝ, προέβη στη συζήτηση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως, που είχε κοινοποιηθεί στα µέλη 24 ώρες ενωρίτερα της ηµεροµηνίας συγκλήσεως του ∆. Συµβουλίου.
4.- Μετά από διεξοδική συζήτηση ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο
Επικύρωση πίνακα υποψηφιοτήτων για ανακήρυξη αιρετών Μελών του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) κατά τις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεµβρίου 2012.
ΣΧΕΤ.: α) Ν.∆. Υπ΄αριθµ. 1171/72 Περί Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωµατικών Ενόπλων ∆υνάµεων. Όπως ισχύει σήµερον µετά τις επελθούσες τροποποιήσεις.
β) Π.∆. Υπ΄ αριθµ. 576/78 περί κυρώσεως Κανονισµού
Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού.
γ) Φ. 932/2/93/18-2-1993 (ΦΕΚ 216/Β/93 από 31 Μαρτίου
1993, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκρίσεις  (1) Τροποποίηση κοινής αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Άµυνας  και Οικονοµικών  µε θέµα «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων που αφορούν στην εκλογή του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) και ΦΕΚ 472/Β/93 από 29 Ιουνίου 1993.
δ) Πρακτικό ∆Σ/ΕΑΑΝ υπ΄ αριθµ. 105 από 7-3-12 θέµα 2ο,ορισµός ηµεροµηνίας των αρχαιρεσιών ΕΑΑΝ της 25ης-11-2012.
ε) Πρακτικό ∆Σ/ΕΑΑΝ υπ΄ αριθµ. 115 από 23-5-2012 θέµα 1ο Σύσταση Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες ΕΑΑΝ στις 25 Νοεµβρίου 2012.
στ) Πρακτικό ∆Σ/ΕΑΑΝ υπ΄αριθµ. 115 της 23-5-12 θέµα 2ο, Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΑΑΝ (∆Σ), λόγω λήξης της θητείας των Μελών του νυν ∆.Σ. την 1-3-2013.
1. Υπό του Προέδρου προσκοµίσθηκαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΑΑΝ οι υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιοτήτων µελών της ΕΑΑΝ που επιθυµούν την εκλογή τους για το νέο ∆.Σ. αυτής κατά τις
αρχαιρεσίες που θα γίνουν στις 25 Νοεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα σχετικά.
2. Σε εφαρµογή του άρθρου 14 του Ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α/11-12-90) και της κοινής Υπουργικής απόφασης  των Υπουργών Εθνικής Αµύνης και Οικονοµικών (αρ. Φακ. 932/2/93/18-2-93 ΦΕΚ216/Β/93 και 472/Β/93) που αφορά στην εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ).
3. Υποβάλλονται οι κάτωθι υποψηφιότητες κατά κατηγορία και αλφαβητική σειρά σύµφωνα µε τις αιτήσεις τους.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ (1 ή 2 σταυροί)

(Ο πλειοψηφήσας εκλέγεται  Πρόεδρος και ο δεύτερος Αντιπρόεδρος)
1) ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.
2) ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος  Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
3) ΖΩΪ∆ΑΚΗΣ Αντώνιος Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
4) ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗΣ Νικόλαος Αντιναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.
5) ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.
6) ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
7) ΤΖΑΡ∆ΗΣ Εµµανούηλ Υποναύαρχος (ΥΦ) ΠΝ ε.α.

ΜΕΛΗ

ΜΑΧΙΜΟΙ-∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΙ (1 ή 2 σταυροί)
1) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  Ιωάννης Αρχιπλοίαρχος  (∆δ)  ΠΝ ε.α.
2)  ΞΥΤΣΑΣ Κωνσταντίνος Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.
3)  ΠΑΤΕΛΗΣ Βασίλειος Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ (1 σταυρός)
1) ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.
1) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ∆ηµήτριος Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (1 σταυρός)
1) ΒΙ∆ΑΚΗΣ Ιωάννης Αρχιπλοίαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.
2) ΚΟΛΟΒΟΣ Βασίλειος Πλοίαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.
3) ΜΑΝΤΑΣ ∆ηµήτριος Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.
4) ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Νικόλαος Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ (1 σταυρός)
1) ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α.
2) ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α.
3) ΤΖΑΡ∆ΗΣ Εµµανουήλ Υποναύαρχος (ΥΦ) ΠΝ ε.α.

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ (1 σταυρός)
1) ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝ Παναγιώτης Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)
2) ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ∆ηµήτριος Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)
3) ΤΣΙΡΗΣ Άγγελος Πλοίαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  (Ε) (πρώην ΠΥ-ΠΤ)  (1 έως 3 σταυροί)
1)   ΑΪ∆ΙΝΗΣ Χαράλαµπος Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
2)   ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εµµανουήλ Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
3)   ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Στυλιανός Σηµαιοφόρος (Ε) ΠΝ ε.α.
4)   ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
5)   ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
6)   ΚΛΑΡΝΕΤΑΣ Νικόλαος Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
7)   ΚΟΥΚΑΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε)  ΠΝ ε.α.
8)   ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Σηµαιοφόρος (Ε) ΠΝ ε.α.
9)   ΠΑΠΑ∆ΑΣ Στέργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
10) ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α.
11) ΤΑΤΣΗΣ ∆ηµήτριος Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
12  ΤΖΙΚΑΚΗΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
13) ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Αναστάσιος Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

3.   Το ∆Σ  λαβόν υπόψη τα σχετικά επικυρώνει και ανακηρύσσει οµόφωνα τους παραπάνω αναφερόµενους,  υποψήφιους για τις αρχαιρεσίες εκλογής του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΑΑΝ της 25ης Νοεµβρίου 2012.

Ακριβές Απόσπασµα
Για την ακρίβεια της Αντιγραφής
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αντιπλοίαρχος ε.α. Γ. ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΠΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΑΑΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ν. Π. ∆. ∆.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 – 431 – FAX: 210 33 10 429

Αριθ. πρωτ.:  562

Ημερ.: 29-6-2012

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Αμύνης κο. Π. Παναγιωτόπουλο

ΚΟΙΝ: Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης κο. ∆. Ελευσινιώτη

Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης κο. Π. Καράμπελα

Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ. Κωσταράκο

Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Κ. Χρηστίδη ΠΝ

Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Αντιναύαρχο Κ. ΣΟΥΛΗ ΛΣ

ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ)

Αξιότιμε κε Υπουργέ

1.  Όπως γνωρίζετε, το Μ.Τ.Ν.  μετά    και το P.S.I.  έχει περιέλθει σε οικονομική

ασφυξία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να αιτηθεί από την ∆ιοίκησή του η περαιτέρω

μείωση του παρεχομένου μερίσματος κατά 25% από αρχές Ιουλίου 2012.

2. Μέχρι τώρα το μέρισμα το οποίο παρέχεται στους αποστράτους του Π.Ν.  και

του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ έχει μειωθεί ως εξής:

α. Κατά 8% από την 01-01-2011

β. Κατά 14% από την 01-01-2012

γ.  Από τον Απρίλιο 2012 το μέρισμα έπαψε να πληρώνεται προκαταβολικά και

πληρώνεται πλέον δεδουλευμένο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των αποδοχών των αποστράτων από το μέρισμα κατά το 2012 κατά  άλλο 16%.

δ.  Εάν εφαρμοστεί η αιτούμενη μείωση κατά 25%  αυτό θα σημαίνει σωρευτική

μείωση από την 01-01-2011 κατά 47% και ειδικά για το 2012 κατά άλλα 16%, δηλαδή 63%.

3. Οι απόστρατοι με τις διάφορες μεθοδεύσεις έχουν απωλέσει μέχρι τώρα το 50%

της συντάξεως τους και παράλληλα έχουν επιβαρυνθεί με δυσβάσταχτους    φόρους,

γιατί κατά την Πολιτεία είναι οι πλούσιοι αυτού του Κράτους. Η περαιτέρω μείωση του μερίσματος δεν είναι αποδεκτή, γιατί πλέον τίθεται θέμα επιβίωσής μας.

4. Η διαγραφή των αποθεματικών του Μ.Τ.Ν. υπέρ του  P.S.I., οι επιπτώσεις που αυτήεπέβαλε, τα προβλήματα που δημιούργησε, αλλά και οι δυνατότητες που υπάρχουν για την    αναπλήρωση των απωλειών αναγράφονται στην από 29-3-2012  επιστολή μας προς τον τότε ΥΠΕΘΑ, κ.∆. Αβραμόπουλο.

5. Το Μ.Τ.Ν. τιμωρήθηκε λόγω P.S.I. περισσότερο από όλα τα άλλα Ταμεία γιατί

απλούστατα είχε χρηστή διαχείριση και φρόντιζε αντί να μοιράζει χρήματα να τα

φυλλάττει    για τις επερχόμενες γενεές.  Έτσι    για άλλη μία φορά τιμωρήθηκαν οι

συνεπείς.

6.  Ενθυμούμεθα ότι όταν κατά την διακυβέρνηση του κου  Παπαδήμου

δημιουργήθηκε θέμα μείωσης των επικουρικών συντάξεων για ποσοστά άνω του 30%

και μάλιστα με πιθανότητα πτώσης της Κυβέρνησης, η μείωση  αυτή απετράπη, αλλά

με το ισοδύναμο της μείωσης των συντάξεων κατά άλλο 12% προσθετικά του 20% που ήδη εφαρμόζεται από τον Αύγουστο του 2011.  Έτσι χάριν της διατήρησης των

επικουρικών συντάξεων σε λογικές απώλειες οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι υπέστησαν μείωση των κυρίων συντάξεών τους και τώρα καλούνται να υποστούν μείωση των μερισμάτων τους σε ποσοστά που είναι πολύ μεγαλύτερα από τις αντίστοιχες μειώσεις των επικουρικών.

7. Η περαιτέρω μείωση του μερίσματος του Μ.Τ.Ν. είναι η εύκολη λύση την οποία

δεν μπορούμε να δεχτούμε,  γιατί θεωρούμε ότι η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να

καλύψει το απαιτούμενο ποσό, ώστε να μην γίνει αυτή,  λαμβανομένου υπόψη ότι το

απαιτούμενο ποσό,  είναι συγκριτικά μικρό  (περί τα 10εκ.ευρώ)  την στιγμή που το

Κράτος έχει δώσει και συνεχίζει να δίνει πακτωλό δισεκ. ευρώ σε άλλα Ταμεία.

Κύριε Υπουργέ

Με το ενδιαφέρον που δείξατε από την πρώτη στιγμή για τις  Ένοπλες ∆υνάμεις,

λαμβανομένου υπόψη ότι το Μ.Τ.Ν.  είναι η προσδοκώμενη μελλοντική πηγή εσόδων

για τους εν ενεργεία, αλλά και των δεσμεύσεων του κόμματος της Ν. ∆ημοκρατίας στο οποίο ανήκετε και το οποίο είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε προσκληθέντες προ των εκλογών της 06-05-2012  και 17-06-2012,  σας καλούμε να μην εγκρίνετε την περαιτέρω μείωση του μερίσματος και να λάβετε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για

ενίσχυση του Μ.Τ.Ν. ώστε να καταστεί υγιές και ανταποδοτικό και  για τις επερχόμενες γενεές.

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

Για την Ε.Α.Α.Ν. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Σ. Περβαινάς Π.Ν.

Για τον Σ.Α./ΣΝ∆ ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Ξ. Μαυρογιάννης Π.Ν.

Για τον Ε.Σ.Υ. ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Ν. Γενοβέλης Π.Ν.

Για τον Ε.Σ.Ν.Α. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Γ.Μπεζεριάνος Π.Ν.

Για τον ΣΑ/ΣΜΥΝ ο Πρόεδρος Επικελευστής ε.α. Π.Ν. Ε. Σφακτός

Για τον ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ν. Βασιλείου Π.Ν.

Για την Ε.Α.Λ.Σ. ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Γ. Καλαρώνης Λ.Σ.

Για την ακρίβεια

Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς Π.Ν.

Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.

 =======================

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση του Συντονιστικού των Αποστράτων με την Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ ;;

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.-To Συντονιστικό των 3 Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ συναντήθηκε την 20η Αυγούστου 2012 με τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας κο Π. Παναγιωτόπουλο και την 21-8-2012 με τον Υφυπουργό Εθνικής Αμυνας κο Δ. Ελευσινιώτη, ενώ εκκρεμεί και συνάντηση με τον έτερο Υφυπουργό Αμυνας κο Π. Καράμπελα.

2.-Κατά την συνάντηση με τον κο Υπουργό παρέστησαν οι Υφυπουργοί κ.κ. Π. Καράμπελας και Δ. Ελευσινιώτης και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ , ΓΕΝ και ΓΕΑ.
3.-Κατά την ως άνω συνάντηση θέσαμε στον κο Υπουργό τα θέματα που απασχολούν τους αποστράτους που είναι:
α.-Η δραματική μέχρι τούδε περικοπή των συνταξίμων αποδοχών με προοπτική περαιτέρω μείωσης, στα πλαίσια των μέτρων των 11,5 δις, με την παράλληλη υπερβολική επιβάρυνση λόγω φορολογίας, που απειλούν πλέον την επιβίωσή μας.
β.-Τα Μετοχικά Ταμεία και η αναπλήρωση των απωλειών τους λόγω PSI
γ.-Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τα Στρατιωτικά Φαρμακεία
δ.-Το καθεστώς των Ενώσεων ως ΝΠΔΔ με παράλληλη αναπλήρωση των απωλειών των αποθεματικών τους λόγω PSI
ε.-Η ηλικιακή διάκριση στην απονομή των συντάξεων
στ.-ΑΟΟΑ
ζ.-Κανονισμός παραθερισμού αποστράτων
4.-Ο κος Υπουργός συνεφώνησε, όπως δήλωσε, στο 99% των όσων του παρουσιάσαμε και εκδήλωσε την βούλησή του να επιλύσει τα θέματα που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου του και παράλληλα για θέματα που δεν είναι αποκλειστικά δικής του αρμοδιότητας να συνεργασθεί με τους αρμοδίους φορείς προς εξεύρεση των καλυτέρων λύσεων. Μας εγνώρισε επίσης ότι δημιουργεί ανοικτό κανάλι επικοινωνίας με πρώτο κλιμάκιο τους Υφυπουργούς οι οποίοι θα επιληφθούν των επί μέρους θεμάτων.
5.-Στην συνάντηση που είχαμε με τον Υφυπουργό κο Δ. Ελευσινιώτη παρέστησαν οι Υπαρχηγοί των Γενικών Επιτελείων και Επιτελείς. Στον κο Υφυπουργό θέσαμε τα θέματα της αρμοδιότητάς του πιο αναλυτικά και έγινε εποικοδομητική λεπτομερής συζήτηση, συμφωνήθηκε δε νέα συνάντηση για το τέλος Σεπτεμβρίου και αφού οι Ενώσεις και τα Γ.Ε. μελετήσουν τα συμπεράσματα της σημερινής συνάντησης.
6.-Οι συναντήσεις έγιναν σε καλό κλίμα και κατανόηση, αλλά δυστυχώς το θέμα της μείωσης των συντάξεων εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
7.-Το Συντονιστικό θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την μη περαιτέρω μείωση των συντάξεων, αλλά φρονεί οτι τα υπόλοιπα θέματα που εθίγησαν, πέραν των συντάξεων, και είναι αρκετά σοβαρά, μπορούν να επιλυθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κυρίως λόγω της συγκυρίας του Υπουργού που υποστηρίζει με θέρμη τις Ένοπλες Δυνάμεις και των δύο Υφυπουργών που είναι Απόστρατοι Αξιωματικοί.

Με εκτίμηση:

Αντιστράτηγος ε.α. Π. Μαυροδόπουλος Πρόεδρος ΕΑΑΣ // Υποστράτηγος ε.α. Ε,Δανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σπ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ // Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α. Γ. Τζικάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Β. Κατσιαντώνης Πρόεδρος ΕΑΑΑ (Επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ) // Επισμηναγός (Ι) Π.Α. ε.α. Γ. Κασσαβέτης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού

Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς ΠΝ
Πρόεδρος ΕΑΑΝ

=====================

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΝ

Την 25η Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή έχουν ορισθεί οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων Δ.Σ. της Ένωσης. Κέντρα ψηφοφορίας, τα κεντρικά γραφεία (Πλ. Κλαυθμώνος) και τα κατά τόπους παραρτήματα (λεπτομέρειες στο περιοδικό Θ.Α. Ιούλιος-Αύγουστος 2012)

Στις προσεχείς εκλογές η προσέλευση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από άλλες προηγούμενες. Τα πολλά προβλήματα που ταλανίζουν τους ε.α. επιβάλλουν συστράτευση προκειμένου να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Επίσης, επειδή οι ΕΑΑ βάλλονται από ορισμένα κέντρα, που αμφισβητούν την χρησιμότητά τους, ζητώντας τη κατάργησή τους ή μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ, απαιτείται ένα δυναμικό – ενωτικό μήνυμα, ότι οι Ενώσεις πρέπει να μείνουν ως έχουν. Η κατάργησή τους θα είναι ολέθριο λάθος διότι θα σημάνει το τέλος της επίσημης εκπροσώπησης των αποστράτων και τον εξοστρακισμό τους από τα κέντρα αποφάσεων. Όσοι δε ονειρεύονται ή πιστεύουν ότι θα τις αντικαταστήσουν ΄΄πλανόνται πλάνην οικτράν΄΄. Καμία κρατική υπηρεσία εκχωρεί δικαιώματα της σε φορέα ιδιωτικού δικαίου, όταν μάλιστα υπάρχουν και αξιόλογα αποθεματικά κεφάλαια, τα οποία ΄΄θα χαθούν΄΄ σε δαιδαλώδεις κωδικούς. Η στάση της τότε γίνεται πλέον άτεγκτη. Οι δε θεσμικές υποχρεώσεις των ΕΑΑ [ταυτότητες (επίσημο κρατικό έγγραφο), παραθερισμός, πρόνοιες κ.α.] ή θα καταργηθούν ή θα κατανεμηθούν, υποβαθμιζόμενες, σε υπηρεσίες Δημ. Δικαίου (;). Στην ιδανικότερη δε περίπτωση που εκχωρήσουν μέρος αυτών σε φορέα Ιδ. Δικαίου, ποιον και πως θα τον επιλέξουν από τις δεκάδες που υπάρχουν σε κάθε σώμα των Ε.Δ.; Και αν κάποιοι φορείς το καταφέρουν λόγω ΄΄connections΄΄ αυτό θα είναι πρόσκαιρο και Αίολο, από τις αμφισβητήσεις και προσφυγές σε δικαστήρια από θιγόμενους ή ΄΄φιλόδοξους΄΄ άλλους Συλλόγους – Συνδέσμους – Ενώσεις. Θα δημιουργηθεί το απόλυτο κενό και η ανυπαρξία συνέπεια αυτού.

Για τις ατέλειες ή κακής ποιότητας προσφερόμενες υπηρεσίες από τις ΕΑΑ, οι οποίες είναι πολλές και δικαιολογημένες, το πρόβλημα δεν είναι ο θεσμός, αλλά οι άνθρωποι. Η λύση είναι μία και στο χέρι του κάθε ψηφοφόρου. Να επιλέξει κατά την κρίση του, τους ικανότερους υποψηφίους ή να θέσουν υποψηφιότητα ικανά στελέχη ε.α. που πιστεύουν ότι μπορούν να αναβαθμίσουν τις ΕΑΑ και τις φθάσουν στο επίπεδο που όλοι επιθυμούν. «Ας κάνουμε κριτική δημιουργώντας και όχι βρίσκοντας λάθη».

Με αφορισμούς και φωνές καμία κακή κατάσταση δεν διορθώνεται. Εκείνοι δε που φωνάζουν πιο πολύ, είναι αυτοί που συνήθως δεν ασκούν το πλέον δημοκρατικό τους δικαίωμα «του εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Μην ξεχνάτε λοιπόν. Κυριακή 25 Νοεμβρίου εκλογές ΕΑΑΝ.

Ε.Σ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΝ: YΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Ε)

(ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚA ΣΗΜΕΙΩΜΑTA ΟΣΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Εμμανουήλ Αναγνωστάκης του Ανδρέα γεννήθηκε το 1959 στο Γεράνι Χανίων.    Το 1974 εισήχθη στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Τεχνιτών Ναυτικού (ΣΔΥΤΕΝ) και αποφοίτησε το 1977 ως Δόκιμος Κελευστής Τ/ΠΒ.

      Ως Υπαξιωματικός και Ανθυπασπιστής  υπηρέτησε  από το 1977 έως το 1978 στο «ΚΕΠΑΛ» (σχολείο ειδικότητας Τ/ΠΒ), από το 1978 έως το 1979 στo συνεργείο «ΠΒ» της «ΔΝΟ/ΝΚ» για πρακτική εξάσκηση ειδικότητας και από το 1979 έως το 1981 στο «Α/Τ Μιαούλης» ως βοηθ. Υπολόγου Τ/ΠΒ.   Τo 1981 μετά από επιτυχείς εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα στη JUSMAG  Greece, μετέβη στις ΗΠΑ όπου φοίτησε επιτυχώς σε σχολεία σχετικά με την ειδικότητα του. Από το 1982 έως το 1986 υπηρέτησε στο  «Α/Τ Σφενδόνη» ως υπόλογος πυροβόλων 5΄΄/38 και από το 1986 έως το 1988 στο συνεργείο «ΠΒ» της «ΔΝΟ/ΝΚ» ως ομαδάρχης επισκευής πυροβόλων 5΄΄/38 και 3΄΄/50 RF.   Από το 1988 έως το 1990 τοποθετήθηκε στη «SIMANAVALSTATION» (Norfolk Virginia USA) στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής προσωπικού  μεταξύ Ναυτικών Ελλάδος – ΗΠΑ.   Από το 1990 έως το 1992 υπηρέτησε στο «Α/Τ Μιαούλης» ως υπόλογος Τ/ΠΒ  και το 1992 ήταν πλήρωμα παραλαβής της «Φ/Γ Μακεδονίας»   από τις ΗΠΑ (Jacksonville-Florida) στην οποία υπηρέτησε έως και το 1994 με τα καθήκοντα του Πυράρχη.   Επίσης από το 1994 έως το 1995 υπηρέτησε στην «Διοίκηση Ελικοπτέρων» στον Μαραθώνα ως υπόλογος οχημάτων.

Ως αξιωματικός (Ε) υπηρέτησε από το 1995 έως το 1997 στο «ΜΠ ΕΒΡΟΣ»   ως Ύπαρχος και από το 1997 έως το 2009 στη «Διεύθυνση Στρατολογίας του ΓΕΝ» (Β4) με καθήκοντα τμηματάρχη 3ου τμήματος Στρατολογίας από την οποία το 2009, τερμάτισε ευδοκίμως την 35ετή σταδιοδρομία του, με το βαθμό του Αντιπλοιάρχου (Ε).

Επίσης τα έτη 2010 & 2011 ανακλήθηκε στη ενέργεια ως Μόνιμος εξ Εφέδρων  και τοποθετήθηκε στο τμήμα Σταδιοδρομίας του ΓΕΝ (Β3-ΙΙΙ) ως Βοηθός Τμηματάρχη.

 

Φοίτησε με επιτυχία σε όλα τα προβλεπόμενα σταδιοδρομικά και σχολεία της ειδικότητας του και κατά την μετεκπαίδευση του στις ΗΠΑ, έλαβε τα παρακάτω πτυχία :

– American Language Course.  (San AntonioTX)

– Naval GunnerySchool Class “A”. (Great Lakes IL)

Basic Electricity and Electronics Class Α”. (Great Lakes IL)

Gun Ammunition Safety.(San Diego, CA)

3’’/50 Cal. RFTM Power Drive Course. (Virginia BeachVA)

Gun Battery Alignment Course(Virginia BeachVA)

– CIWS PHALANX Intermediate Maintenance Course(Norfolk VA)

 • Έχει τιμηθεί με όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.

 • Είναι έγγαμος και κατοικεί στην Αθήνα.

 • Σήμερα είναι πρόεδρος του πολιτιστικού και εξωραϊστικού συλλόγου

«Προοδευτική Ένωση Βοτανικού – Ρουφ».

 •   Είναι γνώστης της Αγγλικής γλώσσας και  χειρισμού Η/Υ.

 •   E-mail : m.anagnostakis@gmail.com

=================================

 

Αντιπλοίαρχος (Ε-ΔΙΑΧ) Π.Ν. ε.α. Στέλιος Παπαδάς.

Γεννήθηκα στον Άγιο Δημήτριο Βισαλτίας Σερρών το 1950 και μετά τις εγκύκλιες σπουδές μου, κατατάχθηκα στις τάξεις του Π.Ν. το 1969 κατόπιν διαγωνισμού, ως Δίοπος Διαχειριστής πρώτος στη σειρά επιτυχίας.

Φοίτησα σε όλα τα προβλεπόμενα σταδιοδρομικά σχολεία στα οποία και πρώτευσα.

Υπηρέτησα στα Πλοία του Στόλου (Α/Τ ΒΕΛΟΣ, Α/Τ ΣΦΕΝΔΟΝΗ, Α/Τ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ και Ν/Α ΚΙΧΛΗ), στα Πλοία της Υ. ΦΑΡΩΝ, (ΠΦΑ ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ και Ν/Γ ΣΩΤΗΡ), στις Ν. Υπηρεσίες Ν.Β.Ν.Ε., Σ.Ν.Δ., ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ, στη θέση του Γραμματέως της Ελληνικής Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας στο SHAPE/Mons/ Belgium, στο Επιτελείο της ΔΝΕ και τέλος στο ΓΕΝ.

Το έτος 2005, τέθηκα σε αποστρατεία με το βαθμό του Αντιπλοιάρχου, ως Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία μου και ευθύς αμέσως ανακλήθηκα στην ενεργό υπηρεσία, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, μέχρι το 2012. Το μεγαλύτερο διάστημα της 43ετούς περίπου υπηρεσίας μου στο Π.Ν., υπηρέτησα στο Επιτελεία της ΔΝΕ και του ΓΕΝ, ως Ειδικός Επιτελής επί θεμάτων Σταδιοδρομίας και Διοικητικού των Υπαξιωματικών και των Αξιωματικών.

Συμμετείχα στα Συμβούλια Κρίσεων, Επιτροπές Εξετάσεων καθώς και σε συσταθείσες με Υπουργικές Αποφάσεις Διακλαδικές Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, για Σταδιοδρομικά, Διοικητικά και Οικονομικά Θέματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχω διδάξει στους μαθητές, της ΣΜΥΝ των Σταδιοδρομικών Σχολείων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών.

Από το 1997 είμαι μέλος του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος. Τον Απρίλιο του 2012, μου απονεμήθηκε το Γ΄ Χρηματικό Βραβείο Διαγωνισμού Μελετών του περιοδικού Ν. Επιθεώρησης, για τη συγγραφή της μελέτης μου ΄΄ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (Διένεξη Ελλάδας και Σκοπίων)΄΄.

Η κτηθείσα επιτελική εμπειρία μου, η γνώση των προβλημάτων που απασχολούν τους αποστράτους, η αγάπη μου να υπηρετήσω τα συμφέροντά τους και η ανάγκη όπως, κατά τις αρχαιρεσίες ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΝ την 25η Νοεμβρίου 2012, εκλεγούν νέα μέλη, με οδήγησαν στη λήψη απόφασης να υποβάλλω αίτηση υποψηφιότητας για το νέο Δ.Σ., ευχόμενος παράλληλα καλή επιτυχία σε όλους τους συνυποψήφιους συναδέλφους μου.

==================================

Ο Πάνος Σταμάτης γεννήθηκε το 1960 στην Πάτρα και μεγάλωσε σε έναν παραθαλάσσιο οικισμό της Κορίνθου.

Απόφοιτος της ΣΔΥΗΝ (29ο) υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού σαν Ηλεκτρονικός: Α/Τ ΒΕΛΟΣ, Α/Τ ΑΕΤΟΣ, Φ/Γ ΕΛΛΗ, Α/Τ ΤΟΜΠΑΖΗ, CCIS/MEDEAST, ΚΕΠΑΛ, ΔΤ/ΝΣ, ΥΥ, ΣΔΑΜ και αποστρατεύτηκε από την θέση του Διευθυντού της ΥΔΔΕ με το βαθμό του Πλωτάρχη. Φοίτησε σε διάφορα σχολεία του εξωτερικού ΄και εσωτερικού και συμμετείχε στο πλήρωμα παραλαβής της Φ/Γ ΕΛΛΗΣ στην Ολλανδία.

Είναι συγγραφέας λογοτεχνικών βιβλίων και γνωρίζει θέματα Νομικά, Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσίων Σχέσεων, και Business Management. Είναι μαχητικός, έντιμος, αλτρουιστής και προβλέπει τα γεγονότα ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος στην επίλυση των προβλημάτων, γράφει στο olapano.blogspot.com για θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, Νομικά, Λογοτεχνικά και Κοινωνικοπολιτικά.

Υπερασπιστής του Δικαίου δεν έχει φοβηθεί να συγκρουστεί αρκετές φορές με την Πολιτική και Στρατιωτική Εξουσία για την επίλυση διαφόρων θεμάτων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Είναι πατέρας ενός αγοριού 10 ετών.

==========================

Είμαι ο Πλοίαρχος (Ε) Χαράλαμπος Αϊδίνης Π.Ν. ε.α. και επιθυμώ να είμαι υποψήφιος ως μέλος για το Δ.Σ/ΕΑΑΝ στις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμβρίου 2012, για ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ.

Και τούτο, διότι θέλω να συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος για την διατήρηση της συναδέλφωσης και με πραγματικό ενδιαφέρον, στην διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας, όπως, στην διαφύλαξη του ΝΝΑ ως ανεξάρτητου και για την παρεχόμενη εν γένει υγειονομική περίθαλψη για όλους τους αποστράτους και τις οικογένειές τους, στην επέκταση στον παραθερισμό να παραθερίσουν περισσότεροι συνάδελφοι.

Για τα ζωτικά οικονομικά θέματα που μας ενδιαφέρουν και τα οποία στην σημερινή οικονομική κρίση της Ελλάδος, μας έχουν εξαντλήσει, στο να μειωθούν τελευταία οι συντάξεις και τα μερίσματα από τα Μετοχικά Ταμεία – ΕΚΟΕΜΝ στο 50%, θα είμαι μαχόμενος, για άρση των ανωτέρω αδικιών.

Μέριμνα της ΕΑΑΝ είναι και θα είναι το Γραφείο Πρόνοιας ΕΑΑΝ που παρέχει οικονομική βοήθεια σε αναξιοπαθούντες συναδέλφους.

Πάντα ήμουνα και είμαι στην εξυπηρέτηση των συναδέλφων.

Υπενθυμίζω ότι συμμετείχα ενεργά, ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΝ στην δημιουργία του ΕΚΟΕΜΝ, που επακολούθησε η ισχύς του και για τους συναδέλφους του Λιμενικού Σώματος, ως επίσης και ενεργά στις μισθολογικές προαγωγές επόμενου και μεθεπόμενου βαθμού και στους απόστρατους.

Συνοπτικά αναφέρω την δράση μου και ζητώ την ψήφο των συναδέλφων αποστράτων του Π.Ν. και Λ.Σ., στους οποίους εναπόκειται η εκλογή μου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ.

============================

Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) ε.α. Γρηγόριος ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.

Τελείωσα το Γυμνάσιο (ΟΓΔΟΗ) το 1955 στο Διαβολίτσιο Μεσσηνίας. Το 1956 κατετάγην κατόπιν εξετάσεων στο Π.Ν Σχολή Η-Η/Ν του ΚΕΚΑΝ ως Ηλεκτρονικός (Η/Ν) και το 1991 αποστρατεύτηκα με τον ανώτερο βαθμό της κατηγορίας μου.

Θέτω υποψηφιότητα για μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ.

Το θετικό πολλαπλό έργο, η προσφορά προς όλα τα μέλη της ΕΑΑΝ, στην πρόνοια και αγαπητούς μου μαθητές ως αξιωματικός εκπαιδεύσεως Σχολών Η-ΗΝ είναι γνωστό και εγγύηση στην εκπροσώπηση της Ενώσεώς μας.

Είμαι συνιδρυτής της Πρόνοιας/ΕΑΑΝ καθώς εισηγητής και συνιδρυτής του Ταμείου Πρόνοιας και έκτοτε ενεργό μέλος.

Καλώ τους απόστρατους συναδέλφους, τις χήρες, τα ορφανά μέλη της ΕΑΑΝ καθώς και τους αγαπητούς, πρώην μαθητές μου και νυν Αξιωματικούς ε.α. όπως προσέλθουν στις αρχαιρεσίες στις 25 Νοεμβρίου 2012 και να με τιμήσουν με την ψήφο τους.

ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΙΜΗ

Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) ε.α.

Γρηγόριος ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.

==========================

Ο  Γεώργιος Τζικάκης είναι Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

Είναι πρώτος στην τάξη του μετά την ενοποίηση των ειδικοτήτων. Έχει υπηρετήσει σε οχτώ πλοία και στο U.S.S. CLAUDE  V. RICKETTS ως μέλος της ελληνικής συμμετοχής στο επταεθνές  πλήρωμα. Ως αξιωματικός υπηρέτησε στη ΔΝΟ/ΝΣ στη ΣΝΔ και ως πλωτάρχης στο εκπαιδευτικό ΑΡΗΣ ως εκπαιδευτής κατά τον εκπαιδευτικό πλου των Ν. Δοκίμων στην Αυστραλία. ‘Εχει αποφοιτήσει από : α) οχτατάξιο γυμνάσιο. β) Το I.C. ELECTRICAL SCHOOL στο GREATLAKES ILL. ΗΠΑ με διάκριση HONOUR GRADUATE (95%) και  γ) διετή μαθήματα αγγλικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του MICHIGAN ΗΠΑ. ‘Εχει μεταφράσει πέντε εκπαιδευτικά εγχειρίδια Ηλεκτροτεχνολογίας και έχει διορισθεί ως εκπαιδευτής στη σχολή Ηλ/Ην και στα εργαστήρια Ηλεκτρισμού και Ηλεκτρικών μηχανών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΑΝ από το Μάρτιο του 2004 , του ΜΤΝ (2005-2007) και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΝ από το Μάρτη 2010, προσφέροντας τις υπηρεσίες του προς τους συναδέλφους και τα ορφανικά μέλη, ιδιαίτερα στα οικονομικά θέματα. Ενημερώνει δημοσιεύοντας άρθρα και πίνακες οικονομικών δικαιωμάτων στο περιοδικό Θ.Α. Συμμετέχει στις επιτροπές πρόνοιας, παραθερισμού και ΟΣΜΑΝ.

=======================

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΡΟΥΚΗΣ Αντιναύαρχος Π.Ν. (ε.α)

Αμαζόνων 5 , 152 36  Πεντέλη – Αθήνα

Τηλ. 210-9592 633,  6937 183 001

  tgeroukis@hotmail.com,

  Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 26.01.1953, είμαι έγγαμος και πατέρας μίας κόρης.

 Απεφοίτησα από την Σ.Ν.Δ το 1976. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου στο Πολεμικό Ναυτικό υπηρέτησα, μεταξύ άλλων, ως Διευθυντής Σχεδιασμού Πολιτικής και Επιχειρήσεων στο Νατοϊκό Στρατηγείο Μαδρίτης, Διευθυντής Γ. Κλάδου του Αρχηγείου Στόχου, επιτελής στο Κλάδο Επιχειρήσεων και Σχεδίων του Γ.Ε.ΕΘ.Α, επιτελής στο Στρατιωτικό Επιτελείο της Δ.Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, Διευθυντής Σπουδών στη Ναυτική Σχολή Πολέμου και Διοικητής Μοίρας Πυραυλακάτων. Κυρίως, είχα την τιμή να διατελέσω Κυβερνήτης Φρεγάτας, Τορπιλακάτου, Πυραυλακάτου και Κανονιοφόρου.

 Κατέχω μεταπτυχιακό τίτλο στη Στρατηγική Ανάλυση και τον Χειρισμό Επίλυσης Κρίσεων, από το Πανεπιστήμιο του Aberdeen. Έχω ολοκληρώσει σπουδές στη Σχολή Εθνικής Αμύνης και στη Ναυτική Σχολή Πολέμου, ενώ έχω παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων στους τομείς των Διεθνών Σχέσεων, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του επιχειρησιακού Marketing και της Επικοινωνίας.

 Είμαι μέλος του Συνδέσμου Επιτελών Σχολής Εθνικής Αμύνης, του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ και του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος. Από το 2010 είμαι αντιπρόεδρος της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών του Ναυτικού (ΕΑΑΝ).

 =====================

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιπλοιάρχου (Δδ) ΠΝ ε.α. Ι.Αγγελόπουλου

(Μέλος ΕΑΑΝ)

 

Ο Αρχιπλοίαρχος (Δδ) Π.Ν. ε.α. Ιωάννης Αγγελόπουλος κατατάχθηκε στο Π.Ν. το 1953.

Υπηρέτησε στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΟΡΟΥ (ΣΜΥΝ) και του Ναυστάθμου Σαλαμίνας (ΣΔΥΤΕΝ).

Τοποθετήθηκε σε Διοικητικές θέσεις Σχολών και Υπηρεσιών καθώς και σε επιτελικές θέσεις (ΥΕΘΑ).

Αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του Αρχιπλοίαρχου Π.Ν.

 Μετά την αποστρατεία του ασχολήθηκε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β΄ βαθμού στην οποία εκλέχθηκε αίρετος Νομαρχικός Σύμβουλος ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ.(1995-2002). Κατά τα έτη 2000-2002 διετέλεσε και Αντινομάρχης Πειραιά.

Παρακαλεί τους συναδέλφους να τον υποστηρίξουν στις εκλογές της ΕΑΑΝ της 25ης-11-2012 στις οποίες είναι υποψήφιος για τρίτη τριετία και υπόσχεται να συνεχίζει να εργάζεται για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν όλους μας.

                                                        =====================

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ Π.Ν.ε.α. Σπυρίδωνα Περβαινά

                       Τηλέφωνο 6932420089   e-mail pervenass@yahoo.gr

Γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου. Εισήλθα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1957 και απεφοίτησα ως Σημαιοφόρος Μάχιμος το 1961. Αποστρατεύτηκα το 1993 με τον βαθμό του Αντιναυάρχου Π.Ν. Υπηρέτησα σε πλοία του Π.Ν. και κυρίως σε Υ/Β. Διετέλεσα Κυβερνήτης σε Α/Τ και Υ/Β , Επιστολεύς Υ/Β , Διοικητής Υ/Β και Διοικητής ΣΝΔ. Υπηρέτησα σε επιτελικές θέσεις στη Διοίκηση Υ/Β , στο ΓΕΝ (Τμηματάρχης επιχειρησιακής εκπαίδευσης και Διευθυντής Προυπολογισμού) και  στον AFSOUTH στην Νεάπολη Ιταλίας. Απόφοιτος ΝΣΠ και ΣΕΘΑ. Μετά την αποστρατεία μου εργάσθηκα στον ιδιωτικό τομέα ως SECURITYOFFICERσε μία από τις μεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες , μέχρι τον Ιούλιο του 2008 , οπότε σταμάτησα να εργάζομαι. Ασχολήθηκα με θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την περίοδο 2007-2010 διετέλεσα Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης. Ασχολήθηκα επί μακρόν με τα θέματα των αποστράτων και διετέλεσα Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Υ/Β την περίοδο 1997-2005 και σήμερα Αντιπρόεδρος του εν λόγω Συνδέσμου ,  Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ 2001-2004 και 2007-2010 και Πρόεδρος της ΕΑΑΝ από το 2010 μέχρι σήμερα. Εργάσθηκα σκληρά για την μη διάλυση της ΕΑΑΝ , για την σύσφιγξη των δεσμών με τις Ενώσεις/Συλλόγους ΝΠΙΔ ενδιαφέροντος Π.Ν. και Λ.Σ. και την προάσπιση των συμφερόντων των αποστράτων του Π.Ν. και του Λ.Σ.

=================