ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ….

ΑΣΣΥ για ΣΣΑΣ logo

Αθήνα, 16 Μαρ 2016

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποστολή των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι η παροχή συνδυασμένης ακαδημαϊκής,
επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης για την κατάρτιση των μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, με σκοπό την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών σε νευραλγικούς τομείς και των τριών κλάδων των ΕΔ.
Η στρατιωτική εκπαίδευση, το στρατιωτικό πνεύμα, η πειθαρχία, ο σεβασμός και η κατανόηση είναι αρχές που σφυρηλατούνται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης Οι Σύλλογοι αποφοίτων των Παραγωγικών Σχολών της Πολεμικής Αεροπορίας, γνωρίζοντας σε βάθος τις ανάγκες των ΕΔ καθώς και των στελεχών τους, καλούν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να μην επαναλάβουν λάθη του παρελθόντος με την παύση λειτουργίας οποιασδήποτε παραγωγικής σχολής ή σχολών, πράξη που θα είχε άμεση επίπτωση στη μαχητική ισχύ του Στρατεύματος.

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων δια των Προέδρων των..

Για το Δ.Σ. ΣΑΣΙ
Ευάγγελος Γεωργούσης Απτχος (Ι) ε.α.

Για το Δ.Σ. ΕΣΜΑ
Ιωάννης Κούτρας Υπτχος (Μ) ε.α.

Για το Δ.Σ. ΣΑΣ
Δημήτριος Φαλτάϊτς Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.

Για το Δ.Σ. ΣΑΙΡ
Ιωάννης Κρανιάς Ασμχος (Ρ) ε.α.

Για το Δ.Σ. ΣΑΣΥΔΑ
Γεώργιος Ρούσσος Ταξχος (Ο) ε.α.

ΕΚΛΟΓΕΣ Ε.Α.Α.Ν.

ΕΚΛΟΓΕΣ  Ε.Α.Α.Ν.

Ο  ΣΑ/ΣΜΥΝ  ενημερώνει τα μέλη και φίλους τους τα εξής.

Επειδή με τις εκλογές της ΕΑΑΝ έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που δεν συνάδει με την αξιοπρέπεια και γενικά με εικόνα απόστρατου Αξιωματικού, δεν δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Επιστολές-Θέσεις συναδέλφων προκειμένου

ο Σύνδεσμός μας να μην εμπλακεί σε διενέξεις που απαξιώνουν πρόσωπα και θεσμούς όπως εκείνου του σπουδαιότερου δημοκρατικού δικαιώματος της εκλογικής ψήφου.

Για τον  ΣΑ/ΣΜΥΝ  η ακεραιότητα του θεσμού της ΕΑΑΝ  πρυτανεύει όλων των άλλων. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει την ευχέρεια  και  ικανότητα, (οφείλει να έχει ) της εκλογής των ικανοτέρων απο τη πληθώρα των υποψηφίων.

Το Δ.Σ.