Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ         

(συνέχεια από προηγούμενο φύλλο)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΝΑΥΤΙΚΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΣΧΥΣ                                                                         

Αναφέρθηκε ήδη σε προηγούμενη διάλεξη ότι η έννοια της θαλασσίας ισχύος είναι πολυσύνθετη και περιεκτική με στρατηγικές, πολιτικές και κοινωνικές παραμέτρους. Κατά συνέπεια η εθνική επιλογή της στρατηγικής της θαλασσίας ισχύος δεν είναι συγκυριακής φύσεως αλλά μακρόπνοη, διατρέχει όλο το φάσμα της εσωτερικής συγκροτήσεως και εξωτερικής πολιτικής της χώρας, επηρεάζει κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, καθορίζει ευρύτατο πλαίσιο δράσεως και συμπεριφορών και διαμορφώνει συγκεκριμένη κοσμοαντίληψη.

ΕΘΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η Ελλάδα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις, εκτός ίσως από πολιτική βούληση, προκειμένου η ανάπτυξή της να βασισθεί στην θάλασσα. Κύριες αιτίες της μη αξιοποιήσεως, μέχρι στιγμής, των πλεονεκτημάτων της στον απαιτούμενο βαθμό είναι το μη σταθερό φορολογικό σύστημα, η υψηλή φορολογία, εχθρική σχετική νομοθεσία, ο κρατισμός, η γραφειοκρατία, η έλλειψη υποδομών (π.χ. λιμενικές εγκαταστάσεις, μαρίνες κ.λπ.), η αντιπαραγωγική αντίληψη λειτουργίας του συνδικαλιστικού συστήματος και η έλλειψη διακομματικής Εθνικής Στρατηγικής, που χρεώνεται στο σύνολο του πολιτικού μας συστήματος. Η θεραπεία όλων αυτών των στρεβλώσεων θα ήταν δυνατόν να προσφέρει τα ακόλουθα ζωτικά πλεονεκτήματα (πολλά εξ αυτών περιγράφονται σε σχετική έκθεση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος):

 • Μετεξέλιξη Ελλάδος σε οικονομικό κέντρο της Α. Μεσογείου, με προσφορά ολοκληρωμένων οικονομικών και εμπορικών υπηρεσιών που θα προσελκύσουν μεγάλες ξένες εταιρείες και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία.

 • Διεθνές κέντρο ποιοτικού τουρισμού και τους 12 μήνες του έτους, με έμφαση στον θαλάσσιο τουρισμό και με προσέλκυση ανθρώπων και σκαφών αναψυχής από όλο τον κόσμο. Η εξέλιξη αυτή θα προκαλούσε σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας.

 • Κύρια αφετηρία (home porting hub) κρουαζιερόπλοιων της Α. Μεσογείου, με σημαντική αύξηση των σχετικών εσόδων.

 • Διαμετακομιστικό κέντρο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Α. Μεσογείου.

 • Βελτίωση και ενίσχυση των παραμέτρων που σχετίζονται με την ποντοπόρο ναυτιλία, με σκοπό η σημερινή δημιουργία 300.000 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, καθώς και οι εισροές € 13 – 19 δις ετησίως, να αυξηθούν εκθετικά.

 • Ομαλή λειτουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης με στρατηγικά, οικονομικά και κοινωνικά θετικά αποτελέσματα.

 • Στρατηγική ανάπτυξη αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.

 • Εκμετάλλευση υποθαλασσίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

 • Αποτρεπτικές Ένοπλες Δυνάμεις με ιδιαίτερη έμφαση στην αεροναυτική ισχύ..

Το ανωτέρω θαλάσσιο αναπτυξιακό μοντέλο πέραν των προφανών οικονομικών, και κοινωνικών θετικών επιπτώσεων, πρόκειται να ενισχύσει τους ακόλουθους τομείς στρατηγικού επιπέδου:

 • Συγκράτηση και αύξηση του πληθυσμού των ελληνικών νήσων (ιδιαίτερα των παραμεθορίων περιοχών), με προοπτικές σημαντικής οικονομικής αναπτύξεως αυτών.

 • Defacto εξάλειψη τουλάχιστον μέρους των τουρκικών διεκδικήσεων λόγω της διαρκούς παρουσίας και των συμφερόντων του διεθνούς παράγοντα στις ελληνικές θάλασσες.

 • Αύξηση ποσοστού πληθυσμού εμπλεκομένου σε άμεσα ή έμμεσα με θαλάσσια επαγγέλματα, με ανάλογη απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

 • Συγκράτηση νέων Ελλήνων υψηλού μορφωτικού επιπέδου στην ελληνική επικράτεια.

Στο πλαίσιο της θαλάσσιας στρατηγικής η χώρα μας χρειάζεται ένα ισχυρό και αποτρεπτικό Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο πέραν της κύριας αποστολής του, που σχετίζεται με την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας, θα επιτελεί σκοπούς της Υψηλής Στρατηγικής, ως εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής καθώς και εθνικών πρωτοβουλιών της χώρας. Επισημαίνεται επιπλέον ότι το Π.Ν. θεωρείται διαχρονικώς ως ο πλέον κατάλληλος στρατιωτικός φορέας αντιμετωπίσεως κρίσεων ασφαλείας.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟ;

Η διαχρονική ιστορική εμπειρία αποδεικνύει ότι ανεξαρτήτως των πολιτικών και διπλωματικών χειρισμών μιας χώρας, η έλλειψη αξιόπιστης στρατιωτικής παρουσίας σε περιοχές εθνικού ενδιαφέροντος, εκπέμπει εσφαλμένα πολιτικά μηνύματα και προκαλεί την πλήρωση του κενού αυτού από στρατιωτικές δυνάμεις άλλων ενδιαφερομένων χωρών, με αποτέλεσμα την σταδιακή ανατροπή του κρατούντος status quo και δημιουργία defacto νέων πολιτικών δεδομένων.

Την απαίτηση ισχυρής και συστηματικής στρατιωτικής παρουσίας στην Α. Μεσόγειο, καθιστούν προφανή και αυτονόητη οι ακόλουθοι επιγραμματικώς παράγοντες:

–           Η προάσπιση της εδαφικής μας ακεραιότητος,  των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της ασφάλειας του κυπριακού ελληνισμού από την στρατιωτική απειλή της Τουρκίας, στον χώρο αυτό.

–           Η προστασία των ενεργειακών υποθαλασσίων κοιτασμάτων τόσο της χώρας μας όσο και της Κύπρου.

–           Η απόκτηση πολιτικού και διπλωματικού ειδικού βάρους, τόσο εντός των υφισταμένων συμμαχιών μας, όσο και στις σχέσεις με δυνητικούς συμμάχους και αντιπάλους, με την εμπλοκή μας σε μία περιοχή ιδιαίτερα υψηλής γεωπολιτικής αξίας.

–           Η στήριξη του άξονα Ελλάδος Κύπρου και Ισραήλ (ίσως και Αιγύπτου).

– Η διασφάλιση ανοικτών θαλασσίων γραμμών επικοινωνίας για την μεταφορά εμπορικών και ενεργειακών αγαθών, σε ολόκληρη την επικράτεια.

–           Η προστασία των συμφερόντων του πρώτου παγκοσμίως εμπορικού μας στόλου.

–           Οι ήδη ανειλημμένες συμμαχικές υποχρεώσεις της χώρας.

–           Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της λαθρομεταναστεύσεως.

–           Η προστασία των ελληνικών μειονοτήτων εκτός επικρατείας και η διατήρηση των διπλωματικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών ερεισμάτων στην περιοχή αυτή.

–           Η απαίτηση αξιόπιστης επιτηρήσεως της περιοχής του εθνικού FIR, καθώς και η υποχρέωση δυνατότητος αποτελεσματικής ερεύνης και διασώσεως στις περιοχές της εθνικής μας δικαιοδοσίας.

–           Ο έλεγχος της διεθνούς τρομοκρατίας, πειρατείας, διαδόσεως Ο.Μ.Κ., καθώς και των ασυμμέτρων απειλών στην εν λόγω περιοχή.

ΤΡΟΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Αφού έχει ήδη καταδειχθεί η σκοπιμότητα στρατιωτικής παρουσίας σε ολόκληρη την Α. Μεσόγειο, η χώρα μας οφείλει να μεθοδεύσει την διαδικασία αυτή με συνέπεια και διάρκεια. Οι βασικοί τρόποι διασφαλίσεως της παρουσίας αυτής των Ε.Δ., είναι οι ναυτικές ασκήσεις σε εθνικό, διασυμμαχικό και διακρατικό επίπεδο, οι επισκέψεις πολεμικών ναυτικών μονάδων καθώς και της στρατιωτικής ηγεσίας σε επιλεγμένα κράτη της Α. Μεσογείου, οι πολυεπίπεδες στρατιωτικές συνεργασίες και οι προκεχωρημένες αεροναυτικές βάσεις.

Η ναυτική παρουσία και η διπλωματική δραστηριότητα στην Α. Μεσόγειο, θα πρέπει να είναι τέτοιας ποιότητος ώστε στις εκάστοτε πολιτικές πρωτοβουλίες  στον χώρο αυτό, από Διεθνείς Οργανισμούς και συμμαχίες όπως η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, θα πρέπει να θεωρείται από χρήσιμη έως απαραίτητη η διαμεσολαβητική παρουσία της χώρας μας.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΦΥΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕ

Το συντριπτικό μέρος του αναμενομένου Θεάτρου Επιχειρήσεων κυριαρχείται από το θαλάσσιο στοιχείο και κατά συνέπεια εξέχοντα ρόλο  αναμένεται να διαδραματίσουν οι αεροναυτικές δυνάμεις. Ο θαλάσσιος έλεγχος του Αιγαίου, του Ιονίου και της ΝΑ Μεσογείου, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την έκβαση τόσο των εθνικών κρίσεων άμυνας και ασφάλειας, όσο και για την συνολική έκβαση μίας γενικευμένης πολεμικής αναμετρήσεως. Επιπλέον ενισχύει σημαντικά την διπλωματία, καθώς και την διαπραγματευτική ισχύ της χώρας.

Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του επιχειρησιακού περιβάλλοντος του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους,σε συνδυασμό με την σύγχρονη πολεμική τεχνολογία, καθιστούντο επιχειρησιακό περιβάλλον κορεσμένο, την επιχειρησιακή και τακτική εικόνα της καταστάσεως δυσχερή, τις μονάδες επιφανείας ευάλωτες, πιθανές τις αμοιβαίες παρεμβολές μεταξύ φιλίων δυνάμεων και θέτει προϋποθέσεις για καταστρεπτικές στρατιωτικές αναμετρήσεις μικρής διάρκειας.

Μεταξύ περίπου ισοδυνάμων δυνάμεων, η πλευρά η οποία θα δράσει πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα θα αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα.

Στην Ναυτική Στρατηγική ο χώρος του αναμενομένου Θεάτρου Επιχειρήσεων, ο στρατιωτικός συσχετισμός ισχύος, οι πόροι και η διοικητική μέριμνα αποτελούν σημαντικές παραμέτρους. Η γεωγραφική διαμόρφωση, οι αποστάσεις, τα φυσικά χαρακτηριστικά των παρακτίων περιοχών και των νήσων και οι υδρογραφικές συνθήκες θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Βάσει των ανωτέρω και πέραν της αξιοποιήσεως του ΠΝ ως εργαλείου της εξωτερικής πολιτικής, η Ναυτική Στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις:

 • Ενίσχυση της διακλαδικότητας στο θαλάσσιο θέατρο επιχειρήσεων και απόκτηση κοινής επιχειρησιακής και τακτικής εικόνας.

 • Από τώρα σχεδίαση και συστηματική υλοποίηση μεσομακροπρόθεσμης ουσιαστικής αποτρεπτικής στρατιωτικής ισχύος για την επόμενη δεκαετία.Τελικό σκοπό θα πρέπει να αποτελέσει η δυνατότητα αποκτήσεως θαλασσίου και αεροπορικού ελέγχου σε Αιγαίο και Ιόνιο, καθώς και η κατ’ ελάχιστον αμφισβήτηση αποκτήσεως αντιστοίχου ελέγχου του αντιπάλου στην ΝΑ Μεσόγειο.

 • Απόκτηση αποτελεσματικής αμυντικής βιομηχανίας, υψηλής τεχνολογίας και ναυπηγοεπισκευαστικής ικανότητος. Οι δυνατότητες αυτές αποτελούν την βάση αποκτήσεως ισχυρού ΠΝ και ΕΔ εν γένει.

 • Η κατάλληλη επιλογή, ρεαλιστική εκπαίδευση και μαχητική επάρκεια του προσωπικού, κυρίως δε το φρόνημα και το ηθικό αυτού αποτελούν τον σημαντικότερο ίσως πολλαπλασιαστή ισχύος. Στο πλαίσιο αυτό μία καλή αρχή θα ήταν η αποκομματικοποίηση των ΕΔ και ο σεβασμός του νομικού πλαισίου που τις διέπει, καθώς και η αναθεώρηση των θεσμών της θητείας και της εφεδρείας με αμιγώς επιχειρησιακά κριτήρια.

 • Το Π.Ν. θα πρέπει να κατέχει κατάλληλες και επαρκείς μονάδες κρούσεως, μεταφορών, επιτηρήσεως και υποστηρίξεως, ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ολόκληρο το φάσμα των απαιτήσεων προκεχωρημένης παρουσίας, επιτηρήσεως, ερεύνης και διασώσεως, κυβερνοπολέμου, πληροφοριών, αντιμετωπίσεως κρίσεων, αποκτήσεως θαλασσίου ελέγχου, επιβολής καθοριστικού πλήγματος, προβολής ισχύος στην ξηρά, θαλασσίων μεταφορών, αμφιβίων επιχειρήσεων, διασυμμαχικών υποχρεώσεων και εξυπηρετήσεως των στόχων της εξωτερικής πολιτικής. Το είδος και τον αριθμό των μονάδων θα πρέπει να καθορίζουν αποκλειστικά οι πολιτικοί ΑΝΣΚ και η απορρέουσα από αυτούς αποστολή του Π.Ν., η απειλή, η Στρατιωτική Στρατηγική και η φύση του Θ.Ε..

 • Περαιτέρω ενίσχυση των υφισταμένων προκεχωρημένων ναυτικών και αεροπορικών βάσεων στους τομείς επιτηρήσεως, άμυνας, ανεφοδιασμού, υποστηρίξεως, υποδοχής πολεμικών μονάδων και προσωπικού, καθώς και εξέταση επιλογής νέων βάσεων, με επιχειρησιακά και οικονομικά κριτήρια.

 • Η Π.Α. χρήζει των απαραιτήτων αναβαθμίσεων και εκσυγχρονισμών, με προτεραιότητα την άμεση και ασφαλή ανταλλαγή εικόνας και στοχοποιήσεως, την αύξηση της ακτίνος δράσεως και της εμβέλειας των όπλων, την αυτονομία πτήσεως, την ικανότητα φορτώσεως ποικιλίας όπλων και την επιβιωσιμότητα.

 • Το Λ.Σ. θα πρέπει να ενισχυθεί ιδιαίτερα ποσοτικά και ποιοτικά ώστε να αποτελέσει τον ισχυρό βραχίονα του Π.Ν., εν καιρώ κρίσεως και πολέμου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η απόκτηση κατάλληλης θαλάσσιας στρατηγικής και κατάλληλης ναυτικής ισχύος με εξωστρεφή και όχι παράκτια νοοτροπία, συνεπικουρούμενη από ανάλογα ανεπτυγμένη αεροπορική και χερσαία ισχύ, δύναται να αναπτύξει οικονομικά και κοινωνικά την χώρα, αντιστρέφοντας παράλληλα την πορεία προς τον μονόδρομο του κατευνασμού. Η αμυντικογενής θέση του «δεν διεκδικούμε τίποτε» ιστορικά ουδέποτε δικαιώθηκε.Προϋπόθεση για την επιτυχία του παραπάνω εγχειρήματος αποτελεί το πολιτικό όραμα και η διακομματική πίστη προς αυτό, η λαϊκή μύηση και συναίνεση καθώς και η αυστηρά συνεπής τήρηση των επί μέρους χρονοδιαγραμμάτων υλοποιήσεως.

             09 Δεκεμβρίου 2014

                           Αντιναύαρχος ε.α. Β. Μαρτζούκος Π.Ν.

               Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ

                   Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: