ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΑΑΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ.

15 -10-14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ 7/2014

1.- Την 09-10-2014 το ∆Σ/ΕΑΑΝ συναντήθηκε στο ΓΕΝ µε τον Αρχηγό ΓΕΝ

Αντιναύαρχο Ε. Αποστολάκη ΠΝ. Στην συνάντηση συµµετείχαν ο Υπαρχηγός ΓΕΝ, ο ∆ιευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών και οι Κλαδάρχες Β΄ και Ε΄Κλάδων.

2.- Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ ευχαρίστησε τον Α/ΓΕΝ για την συνάντηση αυτή

και τον συνεχάρη για την επιτυχή καθέλκυση του Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ, που αποτελεί το πρώτο βήμα στην ολοκλήρωση του προγράµµατος των Υ/Β που

ευρίσκονται στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, που έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το ΠΝ.

3.- Ο Α/ΓΕΝ ευχαρίστησε ομοίως και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του προγράµµατος, που αποτελεί πρωτοφανές γεγονός και

αποδεικνύει τις τεράστιες δυνατότητες του ΠΝ. Στην συνέχεια ανέλυσε τα νέα προγράµµατα ενίσχυσης του ΠΝ.

4.- Στην συνέχεια έγινε συζήτηση επί των θεμάτων που απασχολούν τους

Απόστρατους και προέκυψαν τα ακόλουθα :

α.- Αποφάσεις ΣτΕ και νέο µμισθολόγιο των στρατιωτικών:

∆εν υπάρχει τίποτε νεώτερο, πέραν των ήδη γνωστών.

β.- Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού:

(1).- Ανέλαβε το νέο ∆Σ

(2).- Τα οικονομικά στοιχεία του ΜΤΝ είναι υγιή και το Ταμείο είναι βιώσιμο (3).- ∆εν συμφωνεί το ΓΕΝ µε την ενοποίηση των τριών ΜΤ, χωρίς

προϋποθέσεις

(4).- Γίνεται επεξεργασία του όρου «Ρήτρα διασφάλισης αξιόμαχου για την

καταβολή των εφάπαξ»

γ.- ΝΝΑ:

(1).- Τα οικονομικά του ΝΝΑ ευρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και δεν

έχει πολλά χρήματα ‘λαβείν’.

(2).- Είναι η πρώτη φορά που το ΝΝΑ έχει δικό του Π/Υ

(3).- Τον Φεβρουάριο του 2015 αναμένεται να περατωθεί η µμετατροπή της

πτέρυγας 4∆ σε εξωτερικά Ιατρεία, οπότε θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής για τα ραντεβού. (4).- Το Οδοντιατρικό Κέντρο του ΠΝ είναι πρωτοποριακό όχι µόνο για την Ελλάδα και η ποιότητα των υπηρεσιών του είναι υψηλή. Ελύθη το πρόβλημα που υπήρχε και έτσι δικαιούνται περίθαλψης (οδοντιατρική,οδοντοπροσθετική και ορθοδοντική) και τα Μέλη των οικογενειών των Αποστράτων µε τους ίδιους όρους.

δ.- Εκπόνηση σχεδίου Π∆ που αφορά στα Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) των προερχομένων από το ΠΝ-ΛΣ, σύμφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 30 του Ν.4150/13.α

(1).- Η ΕΑΑΝ εξέφρασε µε τεκμηριωμένα νομικά επιχειρήματα την πλήρη

διαφωνία της σχετικά µε το υποβληθέν σχέδιο Π∆ από το Υπουργείο

Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ), το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα από την κοινή ομάδα εργασίας κατά την τελευταία σύσκεψη η ποία έλαβε χώρα παρουσία των Υπαρχηγών ΓΕΝ και ΛΣ.

(2).- Επίσης εξέφρασε τον προβληματισμό της, την πλήρη αντίθεσή της, αλλά

και την ανησυχία της σχετικά µε απαράδεκτο παρουσιασθέν σχέδιο Π∆ από το ΥΝΑ «Ειδικά προσόντα ναυτικών», µε το οποίο επιχειρείται η ένταξη των προερχομένων από το ΠΝ Αξιωματικών στην ειδική κατηγορία «των συνταξιούχων λόγω γήρατος Ναυτικών που επανέρχονται στην ενέργεια».

(3).- Το ΓΕΝ παρακολουθεί το θέμα και θα ακολουθήσει την νοµιµότητα που προβλέπουν οι διεθνείς συμβάσεις, σε συνδυασμό µε την προάσπιση των δικαιωμάτων των ‘εν ενεργεία’ και Αποστράτων Στελεχών του ΠΝ. Το θέμα παραμένει ανοικτό.

 ======================

10-11-2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9/14

1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων

Αξιωματικών συναντήθηκε σήμερα την μεσημέρι με τον Υπουργό Εθνικής

Άμυνας κο. Νίκο Δένδια, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού.

2.- Το Συντονιστικό συνεχάρη τον Υπουργό για την ανάληψη των

καθηκόντων του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που

ανέλαβε. Επίσης τον ευχαρίστησε για την άμεση πρόσκληση για συνάντηση και μάλιστα με δική του πρωτοβουλία.

3.- Παρουσιάσθηκαν αναλυτικά τα ακόλουθα θέματα που απασχολούν τους

αποστράτους και τις Ενώσεις τους, σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις των Ενώσεων :

α.- Αποφάσεις του ΣτΕ. Ειδικότερα έγινε μνεία στις άδικες και εξοντωτικές

περικοπές που έγιναν από το 2010 μέχρι σήμερα στους Απόστρατους, με

αποτέλεσμα να λαμβάνουν τις μικρότερες συντάξεις και τονίστηκε η απαίτησή μας για πλήρη αναπροσαρμογή των συντάξεων στις συνταξιοδοτικές πράξεις της 31-07-2012 και η επιστροφή των προκυπτόντων αναδρομικών, όπως προβλέπει η υπ. αριθ. 2192/14 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ.

β.- Κατάργηση συνταξιοδοτικών περικοπών με ηλικιακά κριτήρια.

γ.- Επαναπροσδιορισμός του επιδόματος θέσης ευθύνης Ταξιάρχων και

αντιστοίχων στα 190 € από 133 € που είναι τώρα που έχει ως αποτέλεσμα ο

Συνταγματάρχης να λαμβάνει μεγαλύτερο επίδομα από τον Ταξίαρχο.

δ.- Το μέλλον των τριών Μ.Τ.

ε.- Καθιέρωση Ημέρας του Αποστράτου/Βετεράνου

στ.- Παραθερισμός

ζ.- Επανάληψη της εκπομπής « Αρετή και Τόλμη »

η.- Να σταματήσει ο απαράδεκτος χαρακτηρισμός των στελεχών των Ε.Δ. ως ενστόλων

θ.- Συμμετοχή των Ενώσεων Αποστράτων σε Διοικητικά Συμβούλια και

επιτροπές που τους αφορούν, κατόπιν προτάσεων των Ενώσεων.

ι.- Αναθεώρηση του Συντάγματος

ια.- Αναγνώριση Ν. Διπλωμάτων και Ν. Φυλλαδίων

ιβ.- Πρόσκληση των Ενώσεων στην παρακολούθηση της τελικής φάσης των

διακλαδικών ασκήσεων.

4.- Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και επειδή ήταν ενημερωτική, λόγω της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων του, ο κος Υπουργός δεν έλαβε θέση στα ανωτέρω, θα τα εξετάσει και υποσχέθηκε οτι θα συναντηθεί εκ νέου με το Συντονιστικό.

 ========================

16-12-2014

                                          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ.  ΑΡΙΘ. 10/14

Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών το οποίο εκπροσωπεί 120.000 αποστράτους :

α.-Διαμαρτύρεται έντονα για τον εμπαιγμό και την κοροιδία  , αναφορικά με τον πολυδιαφημισμένο περί γενναίας αύξησης  τρόπο εφαρμογής των Αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ , που δικαίωσαν την προσφυγή μας κατά των εφαρμοστικών διατάξεων του Ν. 4093/12.

Συγκεκριμένα , μετά την λήψη των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για τον μήνα Ιανουάριο 2015 , όπου έχουν καταχωρηθεί οι νέες συντάξεις και αναδρομικά 6 μηνών , οι περισσότεροι συνάδελφοι με μεγάλη έκπληξη αλλά και οργή διεπίστωσαν ότι την 22-12-2014 ,  ημέρα πληρωμής ,  θα λάβουν ως μηνιαία αύξηση από 1,0 Ε μέχρι 40,0 Ε. Το γεγονός αυτό , πέραν της επιβεβαίωσης της θέσεώς μας , που έχουμε επισημάνει κατ εξακολούθηση και έντονα , οτι το καθαρό συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος από την επαναφορά των συνταξιοδοτικών πράξεων στην 31-07-2012 είναι της τάξεως των 70 εκ.Ε σε αντίθεση με την θέση του ΥΠ.ΟΙΚ. που ισχυρίζεται οτι είναι της τάξεως των 350 εκ.Ε τουλάχιστον , αποδεικνύει την υποκριτική πρόθεση της Κυβέρνησης καθώς και το πόσο άδικες και ανεπίτρεπτες είναι οι κρατήσεις που έγιναν σε εφαρμογή του Ν.4093/12 , γιατί πέραν της εν λόγω κράτησης για την οποία δικαιωθήκαμε , επιβάλλει και επί πλέον κράτηση 10% , 15% και 20% επί του συνόλου των αποδοχών μας , με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να πληρώσουν πικρά την αλλαγή αυτής της κλίμακας προς τα άνω. Το ίδιο ανελέητες , άδικες και στοχευμένες είναι και οι κρατήσεις σε εφαρμογή των Ν.3986/11 , 4002/11 , 4024/11 και 4051/12 , με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να υποστούν υπερβολικές κρατήσεις που εξαφανίζουν πλήρως την επιστροφή και λόγω των υπαρχόντων ηλικιακών κριτηρίων.

β.-Καλεί την Κυβέρνηση να εφαρμόσει στο ακέραιο τις Αποφάσεις του ΣτΕ γιατί δεν μπορεί πλέον να το αποφύγει , δεδομένου οτι έρχονται και οι αποφάσεις δικαίωσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο , οπότε δεν μπορεί να αγνοήσει αποφάσεις δύο Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας.

γ.-Καλεί επίσης  το ΥΠΟΙΚ να δώσει στην δημοσιότητα όλο το κοστολόγιο της επιστροφής των παρανόμως παρακρατηθέντων στο εύρος που αυτή υλοποιείται , ώστε να μάθουν όλοι οι συμπολίτες μας τα πραγματικά μεγέθη καθώς και την σκόπιμη από κάποιους στοχοποίηση των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α.με μοναδικό σκοπό την απαξίωσή μας και την ενεργοποίηση του κοινωνικού αυτοματισμού.

δ-Σεβόμενο το πολιτικό κλίμα των ημερών και παρά την γενική οργή και αγανάκτηση των αποστράτων, αναμένει  ψύχραιμα τις εξελίξεις και θα αντιδράσει δυναμικά με μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις με την απαίτηση για πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ εάν  η Κυβέρνηση παραμείνει , εάν δε προκηρυχθούν  εκλογές με την απαίτηση από όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν επίσημα προεκλογικά στο φλέγον αυτό θέμα , που αφορά όχι μόνο την αξιοπρέπεια αλλά και την ίδια την επιβίωσή των αποστράτων.

Δεν πάει άλλο , δεν μπορεί να συνεχιστεί η εις βάρος μας αδικία και κοροϊδία.

 ======================

 

Ημερ.: 05-12-2014

Αριθ.πρωτ. 309

ΠΡΟΣ : Tους κάτωθι αναφερομένους

ΚΟΙΝ : Ε.Α.Α.Σ.  Ε.Α.Α.Ν. Ε.Α.Α.Α.

ΘΕΜΑ : Σύσταση επιτροπών

 1.-Σύμφωνα με αποφάσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών

Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών και τη σύμφωνη γνώμη των τριών

Ενώσεων , συγκροτείται Επιτροπή από τους κάτωθι , η οποία θα εξετάσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόστρατοι στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψή τους και τους τρόπους αντιμετώπισής τους,λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ημερίδας Υγείας που έγινε την 31-05-2014 καθώς και τις προοπτικές-προβλήματα αλλά και προτάσεις επίλυσής τους , που θα ανακύψουν μετά την ένταξη των αποστράτων στο ΙΚΑ, , η οποία θα υποβάλει τις προτάσεις της στο Συντονιστικό μέχρι την 01-03-2015.

α.-Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Θεόδωρο .Γρίβα Π.Ν.ε.α. Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ ως

Πρόεδρο.

β.-Γενικό Αρχίατρο ε.α. Αργύρη Πλακιώτη , μικροβιολόγο ως Μέλος

γ.-Ταξίαρχο Π.Α. ε.α. Γεώργιο Κασάρα , χειρούργο , ως Μέλος

δ.-Υποστράτηγο ε.α. Ιωάννη Αγγελάκα Διοικητή ΝΙΜΤΣ ως Μέλος

ε.-Γενικό Αρχίατρο ε.α. Αθανάσιο Αρβανίτη ως Μέλος

2.-Επίσης συγκροτείται , ως άνω , Επιτροπή από τους κάτωθι , η οποία θα

εξετάσει την σκοπιμότητα και δυνατότητα συστέγασης Παραρτημάτων των

τριών Ενώσεων σε κοινό χώρο , χωρίς τα Παραρτήματα να χάσουν την

υπαγωγή και αυτοτέλειά τους , με σκοπό την αύξηση των ενεργών Μελών και την μείωση του κόστους , η οποία θα υποβάλει τις προτάσεις της στο

Συντονιστικό μέχρι την 01-03-2015.

α.-Ταξίαρχο ε.α. Δημ. Χατσίκα , Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ ως Πρόεδρο

β.-Αντιπλοίαρχο (Ε) Ε.Αναγνωστάκη Π.Ν. ε.α. Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ ως Μέλος

γ.-Σμήναρχο (ΤΥΜ) ε.α. Ανδρ.Ανδρικόπουλου Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΑ ως Μέλος 3.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο , αφού προβεί σε μία πρώτη αξιολόγηση των προτάσεων από τις δύο Επιτροπές στα πλαίσια του συντονισμού , θα τις αποστείλει στις τρεις Ενώσεις για τις απόψεις τους και τελικά θα αποφασίσει σε πλήρη συνεργασία με τις τρεις Ενώσεις για τις περαιτέρω ενέργειες που θα απαιτηθούν

 Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών

Υποστράτηγος Σ.Ξ.ε.α. Ε.Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιστράτηγος Σ.Ξ. ε.α. Κ.Σκαρμαλιωράκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού

Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ.Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α.Ι.Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού

Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς –Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

 ======================

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΑΝ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΑΛ ΤΗΝ 06-11-2014

Κύριε Υφυπουργέ, Κύριε Αρχηγέ ΓΕΕΘΑ, Κύριε Αρχηγέ ΓΕΝ,

Κύριε Αρχηγέ Στόλου, Κύριοι εκπρόσωποι των Α/ΓΕΣ και Α/ΓΕΑ,

Κύριοι Επίτιμοι Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΝ και ΑΣ, Ενδοξοι Βετεράνοι του Β.’ ΠΠ

Κύριοι Εκπρόσωποι των Ενώσεων Αποστράτων ΣΞ, ΠΑ και ΑΣ

Κύριοι    Πρόεδροι    και    εκπρόσωποι    των    ΣΑ/ΣΝΔ-ΕΣΥ-ΣΝΑ-

ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ-ΣΑΣΜΥΝ-Καρδιοπαθών, Κύριοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και σπουδαστές των ΣΝΔ και ΣΜΥΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Κυρίες και κύριοι

Η σημερινή τελετή πραγματοποιείται, όπως κάθε χρόνο, νια να τιμήσουμε την μνήμη και να υποκλιθούμε με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη στους ηρωικούς νεκρούς Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Ναυτοδιόπους του ΠΝ, που έπεσαν μαχόμενοι κατά την διάρκεια του Β.’ ΠΠ, καθώς και στους μετά τον πόλεμο πεσόντες κατά την διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων ή εν καιρώ ειρήνης κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας. Η ΕΑΑΝ η οποία εκπροσωπεί και τους αποστράτους Αξιωματικούς του ΑΣ θεωρεί καθήκον της να περιλαμβάνει και τους πεσόντες του ΑΣ και αυτό άλλωστε πράττει.

Η προσφορά της ζωής των γενναίων αυτών συναδέλφων προς την Πατρίδα αποτελεί ύψιστο καθήκον και χρέος που υπαγορεύεται από την παράδοση του σύγχρονου Έλληνα μαχητή και απορρέει από τον όρκο για αγώνα μέχρι της τελευταίας ρανίδας του αίματος του.

Μεγαλειώδης και ανυπέρβλητη η προσφορά ζωής και θείο χάρισμα η γενναιότητα και η ψυχική αρετή.

Αψηφώντας τις αντίξοες συνθήκες και έχοντας ως μοναδικό εφόδιο την πίστη στα εθνικά ιδεώδη και στο αγαθό της ελευθερίας, πολέμησαν, τραυματίστηκαν, έπεσαν υπέρ πατρίδας, δίνοντας την ελευθερία στην Ελλάδα και κάνοντας τους Έλληνες απανταχού της γης υπερήφανους.

Τα πληρώματα των Ελληνικών πλοίων του Πολεμικού και Εμπορικού Ναυτικού μεγαλούργησαν στο πλευρό των συμμάχων επιδεικνύοντας απαράμιλλο θάρρος, ναυτοσύνη και πίστη στο αγαθό της ελευθερίας και προκαλώντας τον θαυμασμό και την εκτίμηση τους…

…Αλλά τα ιδεώδη αυτά διασφαλίσθηκαν και κατά την περίοδο που η χώρα κτυπήθηκε από τα ίδια της τα παιδιά σε χαλεπούς για την μνήμη μας χρόνους μετά την απελευθέρωση της. Αναντίρρητα σπουδαία ήταν η συμβολή των στελεχών του Π.Ν. στην παγίωση της εσωτερικής ειρήνης και στη διασφάλιση του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Οι δάφνες, όμως, της δόξας δεν ανήκουν μόνο στους ηρωικούς νεκρούς μαχητές. Ανήκουν επάξια και σε όλους τους επιβιώσαντες συμπολεμιστές τους, ορισμένοι των οποίων, ως παλαίμαχοι βετεράνοι μας τιμούν σήμερα με την παρουσία touc. Σε αυτούς θα πρέπει η Πολιτεία να στρέψει περισσότερο την στοργή τικ και ως ύστατη ευγνωμοσύνη να θεσπίσει Εθνική ημέρα του Βετεράνου, όπως αυτό συμβαίνει σε πολλά Κράτη.

…Αλλά και στον καιρό της ειρήνης, στελέχη του ΠΝ που έπεσαν κατά την διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας στην Κύπρο και στα Ίμια,   αλλά   και   στην   εκτέλεση   του   καθημερινού   καθήκοντος, αποτελούν τρανό παράδειγμα αυτοθυσίας και συμβολής των στελεχών των ΕΔ στην εθνική ανεξαρτησία σε ειρηνική περίοδο.

…Φόρος τιμής ανήκει επίσης στις ορφανικές οικογένειες των ηρώων οι οποίες άντεξαν με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια τον χαμό των αγαπημένων τους προσώπων.

Σήμερα τα στελέχη των Ε.Δ. ευρίσκονται πάλι σε πόλεμο , τουλάχιστον όπως ακούεται από επίσημα χείλη , έστω και εάν αυτός είναι οικονομικός. Η διαφορά με τους ήρωες του Β/ Παγκοσμίου Πολέμου είναι ότι ο εχθρός που αντιμετωπίζουν δεν είναι ορατός και κυρίως ότι οι οικογένειες τους δεν ευρίσκονται στα μετόπισθεν, αλλά στην πρώτη γραμμή της μάχης. Σε πόλεμο ευρίσκονται και οι απόστρατοι, πολλοί από τους οποίους είναι βετεράνοι και αγωνίζονται πλέον νια την επιβίωση τους.

Είναι όμως βέβαιο ότι σε εποχές όπου χρειάζεται εθνική ομοψυχία για την αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, αλλά και της οικονομίας πρόσφατα, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα είναι πάλι στην πρώτη γραμμή και θα συνεισφέρουν στο αίσθημα ασφαλείας που αισθάνεται ο Ελληνικός λαός, αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσει να εργάζεται απερίσπαστος στο έργο ανάταξης της χώρας. Ας είναι αιωνία η μνήμη των ηρωικών συναδέλφων μας και ας προσευχηθούμε κατά την διάρκεια του προσκλητηρίου, που θα ακολουθήσει, για την ανάπαυση της γενναίας ψυχής τους.

Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ

Πρόεδρος ΕΑΑΝ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: