Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΑΑΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

   Ημερ.: 1-07-2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ 7 /14

1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων

Αξιωματικών (Ε.Α.Α.Σ. – Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α ) συναντήθηκε σήμερα με τον

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Χ. Σταικούρα, με αντικείμενο τις

πρόσφατες Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, που έκριναν ως

αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Ν 4093/12 και των εκτελεστικών αυτού

Υπουργικών Αποφάσεων, που αφορούσαν τις μειώσεις των μισθών και των

συντάξεων των εν ενεργεία και αποστρατεία Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α.

2.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο παρουσίασε την άσχημη οικονομική

κατάσταση που βιώνουν οι Απόστρατοι μετά την επιβολή 9 μειώσεων και

ζήτησε την άμεση και πλήρη εφαρμογή των εν λόγω Αποφάσεων της

Ολομελείας του ΣτΕ.

3.-Ο κος Υπουργός επανέλαβε την δήλωση που έκανε στην Βουλή την

Πέμπτη 26-06-2014, ότι η Κυβέρνηση δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τις

Αποφάσεις του ΣτΕ και θα εισηγηθεί στην Κυβέρνηση ανάλογες προτάσεις

εξεύρεσης των χρημάτων η οποία θα νομοθετήσει σχετικά. Όταν

συγκεκριμενοποιήσει τις προτάσεις αυτές, που εκτιμά ότι θα ολοκληρωθούν

μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδος, θα έχει νέα συνάντηση με το

Συντονιστικό Συμβούλιο

4.- Μετά τα ανωτέρω το Συντονιστικό Συμβούλιο τηρεί στάση αναμονής και

παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και θα ενημερώνει έγκαιρα τους

Απόστρατους.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο

Υποστράτηγος (Σ.Ξ.) Ε.Δανιάς ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιστράτηγος (ΣΞ) Κ.Σκαρμαλιωράκης ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ &

Συντονιστικού Συμβουλίου

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α.ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ)Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς Π.Ν.

Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

=====================================

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Αριθ. πρωτ 156                                                                                  14 Ιουλίου 2014

ΠΡΟΣ : ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ

ΚΟΙΝ : ΥΠΕΘΑ /ΣΓ ΥΕΘΑ

Γ.Ε.Ν./ΕΓΑ

ΕΑΑΣ

ΕΑΑΑ

ΘΕΜΑ : Οργάνωση

ΣΧΕΤ : ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ Φ. 000/40/200742 Σ.140 από 13-03-2014

1.- Απαντώντας στο σχετικό και εκτιμώντας ότι το όλο θέμα άνοιξε με την καλή

πρόθεση του ΥΕΘΑ κου Δ. Αβραμόπουλου, όπως και ο ίδιος προφορικά μας

εγνώρισε σε συνάντησή που είχε με τους Προέδρους των τριών Ενώσεων

Αποστράτων, να βρεθεί μία καλύτερη ονομασία από την μέχρι τώρα ισχύουσα

“ απόστρατος “, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

α.- Η λέξη “βετεράνος” αναπόφευκτα συνδέεται με αυτούς που επολέμησαν

και δεν συντρέχει λόγος για άρση αυτής της ιδιαίτερης αναγνώρισης, εάν όλοι

ονομασθούν βετεράνοι.

β.- Δεν ευρέθη καλύτερη λέξη από το “απόστρατος“, η οποία να είναι και

μονολεκτική και να αποδίδει πλήρως το νόημα.

2.- Κατόπιν των ανωτέρω, η θέση μας είναι να παραμείνει η λέξη

“απόστρατος“ ως έχει.

Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ

Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

===================================

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Αριθ. πρωτ. 158                                                                     Ημερ.: 15-07-2014

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εργασίας κο Ι.Βρούτση

Υπουργό Οικονομικών κο Γ.Χαρδούβελη

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Χ.Σταικούρα

ΚΟΙΝ : ΥΕΘΑ κο Δ.Αβραμόπουλο

ΑΝΥΕΘΑ κα Φ.Γεννηματά

ΥΦΕΘΑ κο Ι.Λαμπρόπουλο

Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ.Κωσταράκο

Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χ. Μανωλά Σ.Ξ.

Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ε.Αποστολάκη Π.Ν.

Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ε.Τουρνά Π.Α.

ΘΕΜΑ : Μετοχικά Ταμεία Ε.Δ.

1.- Με αφορμή δήλωση του πρώην Υπουργού και πρώην βουλευτή κου

Κουτρουμάνη σε τηλεοπτικό σταθμό, ότι όλα τα Επικουρικά Ταμεία θα

ενταχθούν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων

και των τριών Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (ΜΤΣ,

ΜΤΝ, ΜΤΑ) θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα :

α.- Τα εν λόγω Μετοχικά Ταμεία νομικά, αλλά και επί της ουσίας, δεν είναι

Επικουρικά Ταμεία και δημιουργήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών των

στελεχών των Ε.Δ. πολλά χρόνια πριν υπάρξει η έννοια της Επικουρικής

Ασφάλισης στην Ελλάδα.

β.- Οι πόροι των Ταμείων είναι πόροι προερχόμενοι κυρίως από τις εισφορές

των εν ενεργεία στελεχών και κατ’ ουδένα τρόπο προέρχονται από τον κρατικό

προϋπολογισμό, όπως συμβαίνει για το σύνολο των Επικουρικών Ταμείων.

γ.- Η απώλεια των αποθεματικών των Μετοχικών, λόγω του PSI, που έγινε

χωρίς να ερωτηθούν, ήταν άλλη μία απόδειξη του πως αντιμετωπίζει η

Πολιτεία τους κόπους και τον μόχθο των εργαζομένων.

δ.- Τα τρία Μετοχικά Ταμεία από μόνα τους περιέκοψαν τις παροχές τους

προς τους δικαιούχους κατά 60%, με δική τους πρωτοβουλία, για να μην

θέσουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητά τους, αποδεικνύοντας την υπευθυνότητά

τους.

ε.- Ο έλεγχος και η διοίκηση των τριών Μετοχικών Ταμείων πρέπει να

παραμείνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί πέραν των αποστράτων

αφορά και τους εν ενεργεία, οι οποίοι προσδοκούν ότι, όταν θα καταστούν

απόστρατοι θα εισπράξουν το αντίτιμο των κόπων τους.

2.- Σας καλούμε, ως αρμόδιο Υπουργό, να διαψεύσετε τον κο Κουτρουμάνη

και να δεσμευθείτε ότι τα τρία Μετοχικά Ταμεία θα παραμείνουν εκτός του

Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

3.- Οι τρεις Θεσμικές Ενώσεις που εκπροσωπούν το σύνολο των

Αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ. και των Σ.Α. (120.000 Μέλη) είναι τελείως

αντίθετες με το μέτρο αυτό και θα αντιταχθούν με όλα τα νόμιμα μέσα στην

υλοποίηση του.

Υποστράτηγος ΣΞ εα Ε. Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιστράτηγος ΣΞ εα Κ. Σκαρμαλιωράκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος ΠΝ εα Σπ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ & του Συντονιστικού

Αντιπλοίαρχος (Ε)ΠΝ εα Γ. Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) ΠΑ εα Κ. Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ) ΠΑ εα Ι. Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού

Αντιναύαρχος ΠΝ εα Σπ. Περβαινάς – Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

==============================

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ 2/2014                                                         17 Ιουλίου 2014

1.- Την Πέμπτη 3 Ιουλίου, Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ,ο Αντιπρόεδρος Αντιναύαρχος εα Θ. Γερούκης ΠΝ, ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γ. Γεωργακόπουλος ΠΝ, και ο ιατρός Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) εα Θ. Γρίβας ΠΝ, έλαβαν μέρος σε σύσκεψη που έγινε στο ΓΕΝ μεσυμμετοχή του Υ/ΓΕΝ Υποναυάρχου Π. Παστουσεά ΠΝ, του ΓΕΝ/ΔΥΓ Υποναυάρχο (ΥΙ) Ε. Νεονάκη ΠΝ, του Διευθυντού ΓΕΝ/ΔΚΒ Αρχιπλοιάρχου Σ. Πετράκη ΠΝ, του Διευθυντού ΓΕΝ/ΔΚΕ Αρχιπλοάρχου (Ο) Χ. Παπαδόπουλου ΠΝ και του Διευθυντού ΝΝΑ Αρχιπλοιάρχου (ΥΙ) Α. Σπανού ΠΝ, με θέμα την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των Αποστράτων

2.- Η συζήτηση έγινε επί των ακολούθων θεμάτων κάτωθι των οποίων αναγράφονται οι θέσεις του ΓΕΝ:

α.- Ραντεβού στα εξωτερικά Ιατρεία και επαναληπτικές εξετάσεις

(1).- Με την ανακαίνιση της πτέρυγας 4Δ που θα χρησιμοποιηθεί για χώρους εξωτερικών Ιατρείων και ευρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με εκτιμώμενη ενεργοποίηση τον Σεπτέμβριο θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής.

(2).- Παράλληλα το ΝΝΑ λαμβάνει μέτρα για την καλύτερη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων.

(3).- Λειτουργούν απογευματινά εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικό, Δερματολογικό και

Χειρουργικό χωρίς πληρωμή.

(4).- Για το θέμα της επανεξέτασης και της μη μακροχρόνιας αναμονής, το ΝΝΑ θα

εκδώσει Διαταγή που θα καλύπτει την ανάγκη αυτή, η οποία θα καθορίζει την διαδικασία και θα είναι υποχρεωτική για όλα τα Ιατρεία

(5).- Τον Σεπτέμβριο θα γίνει νέα συνάντηση της ΕΑΑΝ με το ΝΝΑ για συζήτηση των μέτρων, στα πλαίσια και του ΚΟΛ του ΝΝΑ

(6).- Η ΕΑΑΝ σε συνεργασία με το ΝΝΑ θα εξετάσουν την λειτουργία του Γραφείου

Προνοίας της ΕΑΑΝ μέσα στο ΝΝΑ, ώστε αυτό να γίνει πιο αποδοτικό.

β.- Συνταγογράφιση

(1).- Στο Οδοντιατρικό Κέντρο ΠΝ γράφονται πλέον συνταγές και δεν απαιτείται ο

ασθενής να μεταβεί στο ΝΝΑ

(2).- Στα Επείγοντα του ΝΝΑ γράφονται συνταγές για παθολογικά και χειρουργικά

περιστατικά.

(3).- Για συνταγογράφηση χρονίων παθήσεων στα εξωτερικά Ιατρεία χρειάζεται ραντεβού με τον Ιατρό, ο οποίος όμως εκδίδει δίμηνη ή τρίμηνη συνταγή, οπότε καλύπτονται οι καθυστερήσεις των ραντεβού για συνταγογράφηση.

γ.- Δικαιούχοι χρήσης του ΝΝΑ και προτεραιότητα στα εξωτερικά Ιατρεία

(1).- Για το Οδοντιατρικό Κέντρο ΠΝ ισχύει η Δγή ΓΕΝ/ΔΥΓ-2

Φ. 758/18/162548 Αρ. Σ. 771 από 29-04-2014

(2).- Για το ΝΝΑ θα εκδοθεί Διαταγή από ΓΕΝ/ΔΥΓ που θα καθορίζει τους δικαιούχους και θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή σημεία του ΝΝΑ.

(3).- Από το ΝΝΑ θα εκδοθεί Διαταγή που θα καθορίζει την προτεραιότητα στα εξωτερικά ιατρεία, η οποία θα θυροκολληθεί έξω από κάθε ιατρείο.

(4).- Οι μη άμεσα ασφαλισμένοι, όπως τα Μέλη των δικαιούχων πληρώνουν 3 €, τα

οποία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου.

(5).- Για εξειδικευμένες ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει το κόστος και οι δικαιούχοι πληρώνουν σύμφωνα με το κοστολόγιο του ΕΟΠΥΥ. Πληροφορίες παρέχονται στο site του ΕΟΠΥΥ.

(6).- Σε περίπτωση νοσηλείας με υπέρβαση του ΚΕΝ το ΝΝΑ καλύπτει το κόστος.

δ.- Εξωτερικά Ιατρεία και νοσηλεία ανασφάλιστων / ανέργων τέκνων Αποστράτων ΛΣ

(1).- Όλα τα τέκνα των αποστράτων ΠΝ έχουν δικαίωμα νοσηλείας και χρήσης των

εξωτερικών ιατρείων.

(2).- Για τα τέκνα των Αποστράτων του ΛΣ είναι θέμα του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ πως θα τα

καλύψει. Υπενθυμίζεται οτι η ΕΑΑΝ έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες.

ε.- Φαρμακείο ΝΝΑ

(1).- Το Φαρμακείο του ΝΝΑ υπάγεται στο Φαρμακείο του ΝΙΜΤΣ και από αυτό

τροφοδοτείται. Δεν είναι δυνατή υπό τας παρούσας συνθήκας η αλλαγή αυτού του

καθεστώτος.

(2).- Ορισμένα φάρμακα , κυρίως ακριβά δεν διατίθενται από τα Στρατιωτικά

Φαρμακεία, αλλά μόνο από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

(3).- Οι Απόστρατοι μπορούν να προμηθεύονται φάρμακα από όλα τα Στρατιωτικά

Φαρμακεία, όπως 401 Σ.Ν., ΓΝΑ, κλπ. Οι της Επαρχίας μπορούν να προμηθεύονται από τα αντίστοιχα Στρατιωτικά Φαρμακεία.

στ.- Νοσηλεία Αποστράτων και εξετάσεις στους τομογράφους του ΝΝΑ

(1).- Στον αξονικό και μαγνητικό τομογράφο του ΝΝΑ εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα οι εν ενεργεία και οι νοσηλευόμενοι. Μόνο εάν υπάρχει κενό μπορούν να εξετασθούν οι Απόστρατοι και αυτό παρά το ότι οι τομογράφοι εργάζονται στο μέγιστο της απόδοσής τους.

3.- Κατά την συνάντηση διεπιστώθη οτι το ΓΕΝ, το ΝΝΑ και η ΕΑΑΝ έχουν κοινό στόχο την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των Αποστράτων και των Μελών της οικογενείας τους και εργάζονται συνεχώς για να επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, ευρίσκονται δε συνεχώς σε επαφή για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που ανακύπτει.

Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ

Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

====================================

Τα Μετοχικά Ταμεία δεν εντάσσονται στο ΕΤΕΑΜ

Ενημερωθείτε για τις διαβεβαιώσεις Κυβερνητικών παραγόντων, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σχετικά με τα Μετοχικά ταμεία και τη φημολογούμενη ένταξή τους στο ΕΤΕΑΜ.

»Λήξη συναγερμού για τα Μετοχικά Ταμεία “σάλπισε” η κυβέρνηση. Ο υπουργός Εργασίας κάλεσε το απόγευμα τους προέδρους των Μετοχικών Ταμείων για να τους διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει θέμα ένταξής τους στο ΕΤΕΑΜ. Επισήμανε δε ότι δεν πρέπει να δίνεται σημασία στις δηλώσεις που έκανε ο πρώην υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης.
Λίγη ώρα αργότερα κυβερνητική πηγή διαβεβαίωνε ότι :
“Για αποσαφήνιση διάφορων δημοσιευμάτων σχετικά με επικείμενη ένταξη των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), υπενθυμίζεται ότι με την υπ΄ αρίθμ. Φ.951/10/133328/Σ.1767/28-9-2012 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:Β4ΤΜ6-ΛΥΦ), την οποία μπορείτε να βρείτε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», τα παραπάνω Μετοχικά Ταμεία δεν αποτελούν Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης και ως εκ τούτου δεν στοιχειοθετείται η ένταξή τους στο ΕΤΕΑΜ”.
Ασφαλώς το κλίμα καχυποψίας που υπάρχει είναι δύσκολο να αλλάξει. Έχουν υπάρξει κατά καιρούς πολλές διαβεβαιώσεις ,αλλά η πραγματικότητα τις διέψευσε. Μένει να δούμε αν θα επαναληφθεί και σ’ αυτή τη περίπτωση.»

==============================

ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΕΑΑΝ.

Το Δ.Σ. της ΕΑΑΝ  με το υπ΄αριθ.73/18-9-14 πρακτικό της ενέκρινε τη θεσμοθέτηση

του τοπικού εκπροσώπου , ο οποίος θα εκπροσωπεί την  ΕΑΑΝ σε απομακρυσμένες

περιοχές της επικράτειας .Βασικά καθήκοντα του ΤΕ/ΕΑΑΝ

Εκπροσώπηση  της ΕΑΑΝ στις Τοπικές Στρατιωτικές και Πολιτικές Αρχές ως και την Τοπική κοινωνία.

Συμμετοχή στις Τοπικές εκδηλώσεις.

Ενημέρωση της ΕΑΑΝ για τα Τοπικά προβλήματα στην επίλυση των οποίων θα μπορούσε αυτή να συμβάλει.

Συνεργασία με συναδέλφους που κατοικούν ή επισκέπτονται τον τόπο.

Συνεργασία με Μονάδες του ΠΝ και του ΛΣ που υπάρχουν ή επισκέπτονται τον τόπο.

Επίσης με μονάδες ΣΞ, ΠΑ, ΕΛ.ΑΣ. και τοπικά παραρτήματα των ΕΑΑΣ  και ΕΑΑΑ.

Επικοινωνία με ΕΑΑΝ για αλληλοενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες και επιθυμία ορισμού ως ΤΕ/ΕΑΑΝ  επικοινωνήστε με την ΕΑΑΝ.

Οι πρώτοι ΤΕ/ΕΑΑΝ που ορίσθηκαν  είναι οι:

Αντιπλοίαρχος (Ε)  Ζώης Υφαντής ΠΝ ε.α. Νομός ΗΛΕΙΑΣ.

Πλοίαρχος Ι.Ασπροποταμίτης ΠΝ ε.α. Νήσος ΧΑΛΚΗ και ΕΓΓΥΣ ΝΗΣΟΙ.

Αντιπλοίαρχος Αθαν.Κατσίκης ΠΝ ε.α. Νομοί ΕΒΡΟΥ και ΡΟΔΟΠΗΣ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: