ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

 

Νοσηλεία των Αγάμων και Ανασφάλιστων Τέκνων εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των ΕΔ

 Στο πλαίσιο της συχνής συνεργασίας με τον πρόεδρο της ΠΟΣ για θέματα που αφορούν εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη αλλά και των οικογενειών τους, βρέθηκε το ΦΕΚ 2035

 που υπογράφηκε από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Τασούλα, στις 21 Σεπτεμβρίου 2009. Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2009. Πιθανόν για κάποιους να είναι γνωστό. Εμείς το μάθαμε μόλις τώρα. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά. Το ΦΕΚ είναι:

ΑΡΙΘΜ. Φ 700/145/212275 Σ.348    [ ….]

                                                      Άρθρο  1

Η νοσηλεία των αγάμων και ανασφάλιστων τέκνων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων, θα παρέχεται δωρεάν  ….

 Υπόψη ότι σχετικό αίτημα για περίθαλψη – εξετάσεις άγαμων – ανασφάλιστων τέκνων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ, έχει υποβληθεί στον κο ΥΕΘΑ (μέσω Α/ΓΕΕΘΑ) και στην κα ΑΝΥΕΘΑ. Αναμένεται εξέλιξη.

ΒΟΕΑ στα 18; Συνάδελφος του ΠΝ εξηγεί που είναι η παγίδα!!!

Μετά την ανάρτηση μας σχετικά με την καταβολή του ΒΟΕΑ …έτρεξε η ΠΕΑΛΣ (Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος) και όχι οι Λιμενικοί, να συμφωνήσει με την εν λόγω πρόταση. Ευτυχώς όμως υπάρχουν συνάδελφοι καταλλήλως ενημερωμένοι και αποδεικνύουν με πραγματικά στοιχεία την ανεδαφικότητα ορισμένων προτάσεων, αλλά και την παγίδα που κρύβεται πίσω από τέτοιες κινήσεις. Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι το παρακάτω αφορά παιδιά συναδέλφων του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος. Γραφεί λοιπόν ο Παναγιώτης Ασπροδίνης:

Νομίζω πως θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους συναδέλφους Λιμενικούς ότι ναι μεν το πλήρες Β.Ο.Ε.Α. (60 μερίσματα) καταβάλλεται με την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας, όταν όμως ληφθεί μειωμένο, δεν καταβάλλεται ανάλογα με τις παρακρατημένες εισφορές, αλλά ως ακολούθως:

• Για εισφορές 18-20 ετών: ποσό 20 μηνιαίων μερισμάτων.

• Για εισφορές 21-22 ετών: ποσό 30 μηνιαίων μερισμάτων.

• Για εισφορές 23-25 ετών: ποσό 40 μηνιαίων μερισμάτων.

• Για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων: ποσό 60 μηνιαίων μερισμάτων.

Από 1.7.2012, ο υπολογισμός του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με βάση τις διαμορφωθείσες την 1.1.2012 τιμές των μερισμάτων, μειωμένες κατά 5% (κλείδωμα τιμής). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν γίνει καταβολή ΒΟΕΑ στην ηλικία των 18 ετών, με βάση τον παραπάνω υπολογισμό και με τη συγκεκριμένη ως άνω αξία μερισμάτων, είναι σίγουρο πως το ποσό που θα καταβληθεί, θα είναι λιγότερο από το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει επί 18 χρόνια ο πατέρας/μητέρα. Σε πολλές δε περιπτώσεις, θα είναι μικρότερο έως και 50% των καταβληθεισών εισφορών. Κατά τα λοιπά είναι σαφές ότι καλόν θα ήταν το ΒΟΕΑ να δίνεται στην ηλικία των 18 ετών, αλλά με άλλο τρόπο υπολογισμού ό οποίος να είναι πραγματικά ανταποδοτικός των καταβληθεισών εισφορών! Παράλληλα και τουλάχιστον για το ΜΤΝ, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι υφίσταται η στρεβλή συνύπαρξη των δικαιωμάτων ΒΟΕΑ και μερισμάτων στον ίδιο ειδικό λογαριασμό. Αυτό δε πρακτικά σημαίνει, ότι οι εισφορές που καταβάλλουν οι γονείς για το ΒΟΕΑ των παιδιών τους, δεν δημιουργούν ένα κεφάλαιο ΒΟΕΑ, αλλά διατίθενται για να καταβάλλονται τα μερίσματα. Δηλαδή, το ΒΟΕΑ επιχορηγεί την καταβολή μερισμάτων σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, θέτοντας σε κίνδυνο τις μεσομακροπρόθεσμες καταβολές ΒΟΕΑ!

ΣτΣ. Ελήφθη στο e-mail του Συνδέσμου

 ====================================

Αναβάθμιση Οδοντιατρικής Περίθαλψης 

     Το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο της μέριμνας για  το προσωπικό του, αναβάθμισε το Οδοντιατρικό του Τμήμα, το οποίο προήλθε από τη σύμπτυξη των αντίστοιχων οδοντιατρικών τμημάτων του ΝΝΑ και ΜΤΝ. Το εν λόγω Τμήμα βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου και αποτελείται από τα ακόλουθα ιατρεία:

• Γενικής Οδοντιατρικής

• Ορθοδοντικής

• Περιοδοντολογίας

• Ενδοδοντίας

• Προσθετικής

• Παιδοδοντίας

Το νέο Οδοντιατρικό Τμήμα λειτουργεί από ∆ευτέρα έως Παρασκευή (08:00 έως 20:00) και εξυπηρετεί στελέχη και αποστράτους του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και μέλη των οικογενειών τους.

Τηλ. ραντεβού 210-7261613-14-15 ως κάτωθι:

Α. Γενική οδοντιατρική: Καθημερινά 08:00-20:00

Β. Παιδοντοδοντικό: Καθημερινά 08:00-15:00 εκτός Τετάρτης και Πέμπτης που λειτουργεί μόνο 15:00-20:00

Γ. Ενδοντολογικό: Καθημερινά 08:00-15:00 εκτός ∆ευτέρας και Τρίτης που λειτουργεί μόνο 15:00-20:00

∆. Περιοδοντολογικό: Καθημερινά 08:00-20:00 εκτός Παρασκευής που λειτουργεί μόνο πρωί 08:00-15:00

Ε. Ορθοδοντικό: Καθημερινά 08:00-15:00 εκτός Τρίτης και Πέμπτης που λειτουργεί μόνο 15:00-20:00

ΣΤ. Προσθετολογικό: Καθημερινά 08:00-15:00 εκτός Τρίτης και Παρασκευής που λειτουργεί μόνο 15:00-20:00

Τα επείγοντα οδοντιατρικά περιστατικά θα αντιμετωπίζονται όλο το 24ωρο καθημερινά και αργίες στο οδοντιατρικό του ΝΝΑ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 21073249217 και 18.

Φαξ : 21073249216

∆ιευθυντής : 21073249215

===================================

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ΕΓΑ                                             ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

             ΓΕΝ/ΕΓΑ                                           Β΄ ΚΛΑΔΟΣ /Β1

             ΓΕΑ/ΕΓΑ                                            Τηλ. (Εσωτερ).

                                                                        Φ.900/44/258887

ΚΟΙΝ.: ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ                          Σ. 4283

             ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ/Β1                             Αθήνα, 28 Νοε 13

ΘΕΜΑ: Μέριμνα Προσωπικού

ΣΧΕΤ.: α. ΥΣ με αριθ. 1319/1-10-2013/ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ

             β. ΣΗΜΑ ΓΕΕΘΑ/Β1 Ο 070804Ζ ΟΚΤ 13

             γ. ΣΗΜΑ ΓΕΝ 140831 ΖΟΚΤ 13

             δ. ΣΗΜΑ ΓΕΑ 150732 ΖΟΚΤ 13

  1. Στη συνέχεια σχετικών που αφορούν στην παροχή δικαιωμάτων χρήσης των Παραθεριστικών και Εφοδιαστικών Κέντρων από τα στελέχη των ΕΔ και τα μέλη των οικογενειών τους, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

                  α. Να επιτραπεί η είσοδος (όχι παραθερισμός) στα Κέντρα Παραθερισμού των ΕΔ για λήψη λουτρού και φαγητού στα τέκνα των εν ενεργεία και αποστρατεία στρατιωτικών που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών και δεν είναι προστατευόμενα μέλη. Το δικαίωμα αυτό ισχύει όσο ο δικαιούχος στρατιωτικός είναι εν ζωή.

                  β. Λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες ή τους περιορισμούς χρήσης των θέρετρων από την νέα αυτή κατηγορία, κατά τις περιόδους αιχμής θα ρυθμιστούν αν απαιτηθεί με δγές των οικείων Κλάδων σε εκτέλεση των διαταγών του ΓΕΕΘΑ.

                  γ. Επίσης να παρασχεθεί, στα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών ανεξαρτήτου ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε όλα τα Κέντρα Εφοδιασμού των ΕΔ (ΕΚΕΜΣ-ΠΟΝ-ΣΕΠΑ), για όσο διάστημα ο δικαιούχος στρατιωτικός είναι εν ζωή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξυπηρέτησή τους.

  1. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, για την υλοποίηση των παραπάνω διατασσομένων και την έκδοση των απαραίτητων δγών, μέχρι 20 Δεκεμβρίου 13.

                                                                      Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος

                                                                                          Αρχηγός

                  Ακριβές αντίγραφο

Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Λαμπρινάκος

             Επιτελής Β1/ΤΣΕΜ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: