ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΣΣΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Μετά την εποικοδομητική συζήτηση που το Συντονιστικό Συμβούλιο ΑΣΣΥ είχε με τον Α/ΓΕΑ παρέδωσε και το πιο κάτω υπόμνημα στον κ. Α/ΓΕΑ με σκέψεις-προτάσεις των Προέδρων Συνδέσμων – Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ.

ΠΡΟΣ: Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ευάγγελο Τουρνά

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Συντονιστικού Συμβουλίου Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

Κύριε Αρχηγέ

Μας είναι γνωστό το ενδιαφέρον που δείχνετε για τους Υπαξιωματικούς αλλά και για τους Αξιωματικούς προερχόμενους από παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών καθώς και για τους Απόστρατους.

Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας καταθέσουμε κάποιες σκέψεις που αφορούν βασικά προβλήματα και τα οποία απασχολούν ΕΝ/ΕΝ και εν Αποστρατεία συναδέλφους και έχουν ως ακολούθως:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ.Τ.Α

Ως γνωστόν τον Μάρτιο του 2010 τα αποθεματικά των ταμείων και βέβαια και του Μ.Τ.Α υπέστησαν με την εφαρμογή του PSI μείωση περίπου κατά 70%. Για να αντιληφθούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα σύμφωνα με τα ετήσια δελτία ενημέρωσης του Μ.Τ.Α. οι τιμές των μεριδίων τα τελευταία δύο χρόνια μειώθηκαν κατά 46,3% (από 14,52 σε 7,80 ευρώ) και οι τιμές του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α. τα τρία τελευταία χρόνια μειώθηκαν κατά 47,45% (από 5,90 σε 3,10 ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη ότι η τιμή του Μεριδίου και του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α. με το Ν. 4093/12 μειώθηκε ποσοστιαία κατά 5%, 10%, 15%… (κράτηση Η.Δ.Ι.Κ.Α.), η τελική μείωση τους υπερβαίνει κατά πολύ το 50%.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ – ΕΚΟΕΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004-2013

ΕΤΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

ΤΙΜΗ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.

2004

10,71

4,29

2005

12,32

4,93

2006

13,55

5,67

2007

13,96

5,90

2008

14,52

5,90

2009

14,52

5,90

2010

14,52

5,90

2011

14,52

5,90

2012

13,65

5,31

2013 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

12,29

3,10

2013 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ

11,00

3,10

2013 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

7,80

3,10

Εισηγούμεθα την κατά το δυνατόν παρέμβασή σας για να διατηρηθεί το βιώσιμο του ΜΤΑ προς όφελος όλων μας.

2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ποιότητα εκπαίδευσης του έμψυχου προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης, προσδιορίστηκε με το νόμο 3187/7-10-2003, περί Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).

Η εκπαίδευση που παρέχουν οι παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών ΣΤΎΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ, οι οποίες με το Ν. 2913/2001 εντάχθηκαν στην Τριτοβάθμια Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν έχει, ακόμη, τύχει σχετικής εναρμόνισης και αντίστοιχων διαρθρωτικών προσαρμογών. Αποτέλεσμα είναι να μην αναγνωρίζονται τα πτυχία των παραγωγικών μας Σχολών από το Υπουργείο Παιδείας. Για να αναγνωρισθούν τα πτυχία απαιτείται τριετής φοίτησης. Το Πολεμικό Ναυτικό από διετίας έχει λύσει το πρόβλημα αυτό με τον ακόλουθο τρόπο. Μετά τη διετή φοίτηση και την ονομασία τους οι νέοι υπαξιωματικοί ακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Μονάδες υπηρεσίας για ένα χρόνο. Για την υλοποίηση αυτού έχει προσαρμόσει το κανονισμό λειτουργίας της Σχολής των.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Προτείνουμε να εξετασθεί από την ΠΑ ο τρόπος εφαρμογής που θεσπίσθηκε από Π Ν προκειμένου υπάρξει σαφής και τυπική ισοτιμία των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), τριετούς φοίτησης, με τα ΤΕΙ.

Επίσης προτείνεται για λόγους ευρύτερης Εκπαιδευτικής Τυποποίησης οι Σχολές Υπαξιωματικών Ε.Δ να θεωρούνται ως Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να έχουν τον ενιαίο τίτλο Ανώτερα Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Τ.Ε.Ι), σε αντιδιαστολή, αλλά και σε αντιστοιχία με τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τα κρατικά (Υπουργείου Παιδείας) Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ Ε.Δ.

Με το Ν.3883 του 2010 ο καταληκτικός βαθμός των αποφοίτων των Σχολών Υπαξιωματικών είναι ο βαθμός του Αντισμηνάρχου & των αντιστοίχων Βαθμών των άλλων Κλάδων των Ε.Δ. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο και το άρθρο 27 στα 34 έτη υπηρεσίας θα προάγονται σε Επισμηναγό και επομένως δεν θα προλαβαίνουν το καταληκτικό βαθμό λόγω αυτεπάγγελτης αποστρατείας στα 35. Δηλαδή στην ουσία με 35 έτη Υπηρεσίας θα παίρνει σύνταξη Επισμηναγού. Μεγάλη αδικία καθόσον όταν ψηφίσθηκε ο νόμος αυτός προβλεπόταν οι οικονομικές Προαγωγές και θα έπαιρναν σύνταξη Σμηνάρχου με τα 2/3 του Ταξιάρχου. Τώρα οι οικονομικές  προαγωγές καταργούνται.

4. Μισθολόγιο Στρατιωτικών

Οι Στρατιωτικοί (εν ενεργεία & αποστρατεία) έχουν υποστεί ληστρικές μειώσεις των απολαβών των έναντι των άλλων δημοσίων Υπαλλήλων. Συγκεκριμένα οι απόστρατοι έχουν υποστεί εννέα (9 ) περικοπές στις συντάξιμες αποδοχές των, τρείς (3) στο μέρισμα και δύο (2) το ΕΚΟΕΜ. Το σύνολο των περικοπών για τις τρείς ποιο πάνω πηγές του εισοδήματος ανέρχονται στο 50 έως 60% των αρχικών απολαβών. Σε σύγκριση με άλλους φορείς του Δημοσίου η αδικία είναι κατάφορη.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΣΥ ΣΤΟ Μ.Τ.Ν

Την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 ο Πρόεδρος του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού Αντιναύαρχος (ε.α) κος Μιλτιάδης Κανάρης και ο Γενικός Διευθυντής Αρχιπλοίαρχος Σπυρίδων Χριστόπουλος υποδέχθηκαν τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου Αποστράτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) μετά από αίτημα του Συμβουλίου και συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Το Συντονιστικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους κάτωθι:

. α. Σμήναρχο ε.α. Δημήτριο Φαλτάιτς πρόεδρο Σ.Α.Σ & πρόεδρος Συντονιστικού

. β. Συνταγματάρχη ε.α. Κωνσταντίνο Λίγκα πρόεδρο Σ.Α.Α.Υ.Σ.

. γ. Αντισμήναρχο ε.α Ιωάννη Κρανιά πρόεδρο Σ.Α.Ι.Ρ.   

. δ. Αντιπλοίαρχο ε.α. Νικόλαο Βασιλείου .πρόεδρο Π.Μ/Σ.Α.Σ.Υ/Π.Ν.

ε. Επικελευστή ε.α. Ελευθέριο Σφακτό πρόεδρο Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν.   

. στ. Ταξίαρχο ε.α. Γεώργιο Ρούσσο πρόεδρο Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α.

Τα θέματα που τέθηκαν στην συζήτηση ήταν:

>   α. Η Οικονομική κατάσταση του Μ.Τ.Ν

>   β. Τρόποι εκμετάλλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας

>   γ. Συντάξεις – ΕΚΟΕΜΝ.

δ. Το Μέλλον των Μετοχικών Ταμείων.

>    Παροχές ΜΤΝ στα μέλη του

24Aπό την επίσκεψη Προέδρων ΑΣΣΥ στο ΜΤΝ

2. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι το ΜΤΝ παρέχει με ένα πρωτοποριακό μέτρο προς τα μέλη του , οδοντιατρικές εργασίες με την διάθεση από το ΝΝΑ τεσσάρων (4) οδοντιάτρων (υπάρχουν 4 θέσεις εργασίας)καθημερινά, αυστηρά και μόνο για συνταξιούχους. Τα ραντεβού καθορίζονται από το ΜΤΝ.

3. Η συζήτηση- ενημέρωση διεξήχθη σε άριστο κλίμα και οι απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν δόθηκαν με πλήρη σαφήνεια

4.Το Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τον Πρόεδρο του ΜΤΝ όσο και τον Γενικό Διευθυντή για την άψογη ενημέρωση – συζήτηση που είχαμε και ευελπιστεί και σε νέα συνάντηση εάν χρειαστεί.

Για το Συντονιστικό

Δημήτριος Φαλτάιτς Σμχος(ε.α)

Επίσκεψη Συντονιστικού Συμβουλίου ΑΣΣΥ στο ΓΕΝ (1/10/2013)

 

Την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2013, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ υποδέχθηκε στο γραφείο του τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) έπειτα από αίτημα τους και συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους κάτωθι:

1. Σμήναρχο ε.α. Δημήτριο Φαλτάιτς πρόεδρο Σ.Α.Σ & πρόεδρος Συντονιστικού

2 Συνταγματάρχη ε.α. Θεόδωρο Αθανασίου Γραμματέα Σ.Α.Α.Υ.Σ.

3. Αντισμήναρχο ε.α Ιωάννη Κρανιά πρόεδρο Σ.Α.Ι.Ρ.

4. Αντιπλοίαρχο ε.α. Νικόλαο Βασιλείου πρόεδρο Π.Μ/Σ.Α.Σ.Υ/Π.Ν.

5. Επικελευστή ε.α. Ελευθέριο Σφακτό πρόεδρο Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν.

6. Ταξίαρχο ε.α. Γεώργιο Ρούσσο πρόεδρο Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α.

7. Υποπλοίαρχο Κωνσταντίνο Καλλαρύτη Γραμματέα Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν.

Τα θέματα που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν:

α. Μισθολόγιο στρατιωτικών -Συντάξεις,

β. Ενοποίηση Μετοχικών Ταμείων

γ. Αναβάθμιση παραγωγικών σχολών

δ. Βαθμολογική εξέλιξη αποφοίτων σχολών Υπαξιωματικών Ε.Δ.

ε. Μετατάξεις

στ. Ενοποίηση Στρατιωτικών Νοσοκομείων

ζ. Καταργήσεις των ταμείων ΤΕΣ – ΤΑΑ – ΤΕΘΑ

η. Παράσημα – Ξίφη

Ο αρχηγός ήταν ενήμερος πλήρως για τα θέματα που του θέσαμε, άκουσε με μεγάλη προσοχή τις εισηγήσεις μας, απάντησε με απόλυτη απλότητα & σαφήνεια στα ερωτήματα μας, και μας ενημέρωσε πλήρως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Π.Ν.

Image1

Ειδικά για το (α) θέμα του μισθολογίου μας ενημέρωσε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει ενημερωθεί πλήρως από τη στρατιωτική ηγεσία των Ε.Δ. και είναι σύμφωνη ότι δεν πρέπει να

γίνει άλλη μείωση στο μισθολόγιο των στρατιωτικών.

Στο (β) θέμα της ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων ο κος Α/ΓΕΝ μας είπε ότι εάν δεν υπάρξει εξυγίανση του ΜΤΣ, το ΠΝ δεν είναι σύμφωνο με την ενοποίηση.

Για το θέμα της παραγράφου (γ) δήλωσε ότι η ΣΜΥΝ λειτουργεί για 2ο χρόνο με τριετή φοίτηση προκειμένου να είναι ισότιμη με τα ΤΕΙ (Ν.2913/2001) και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για περαιτέρω αναβάθμιση και νομοθετική ρύθμιση ώστε τα πτυχία των αποφοιτησάντων σπουδαστών να είναι ισότιμα των ΤΕΙ.

Για το θέμα παραγράφου (δ) είναι σύμφωνος με τον Ν3883/2010 δηλαδή καταληκτικός βαθμός Αντιπλοιάρχου αλλά για να γίνει κάποιος Πλοίαρχος θα πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ.

Για το θέμα της παραγράφου (ε) είπε ότι συμφωνεί με το θέμα των μετατάξεων ειδικά για ειδικότητες οι οποίες δεν υπάρχουν στις παραγωγικές Σχολές Υπαξ/κων και οι μεταταχθέντες να είναι σε κοινή επετηρίδα με αυτούς των Παραγωγικών Σχολών Υπαξ/κων.

Για το θέμα της παραγράφου (στ) μας δήλωσε ότι δεν ισχύει και η μόνη παροχή του ΠΝ ήταν η διάθεση Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού για στελέχωση της ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ η οποία λειτουργεί με ΜΕΓΆΛΗ επιτυχία στο 401

Στρατιωτικό Νοσοκομείο που κρίθηκε το πιο κατάλληλο σε χώρους.

Για το θέμα της παραγράφου (ζ) μας δήλωσε ότι δεν ισχύει.

Έγινε όμως μια προσπάθεια να δοθεί για μελέτη η ενοποίηση των ταμείων με προϋποθέσεις (Διακλαδικά με το ΓΕΕΘΑ ) αλλά το κόστος ήταν πολύ υψηλό (περίπου 280 χιλιάδες. ευρώ) και δεν έγινε.

Ίσως συζητηθεί κάποια λύση εκ των ενόντων Για το θέμα της παραγράφου (η) δήλωσε ότι έχει δώσει εντολέςκαι το παρακολουθεί προσωπικά ώστε η απονομή των μεταλλίων να γίνεται στο σωστό χρόνο. Για την απονομή των ξιφών ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο μικρό αποθεματικό και λόγω του ότι η παραληφθείσα παρτίδα κρίθηκε ποιοτικά ακατάλληλη. Το θέμα είναι γνωστό στην Υπηρεσία και προγραμματίζεται η τακτοποίησή του.

Το Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κο Αρχηγό για την άψογη ενημέρωση – συζήτηση που είχαμε, και ελπίζει ότι η φυσική ηγεσία των Ε.Δ. θα προσπαθεί πάντα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, την μαχητική ικανότητα, και την επανάκτηση των απολεσθέντων εισοδημάτων των στελεχών.

Για το Συντονιστικό

Δημήτριος Φαλτάιτς Σμχος (ε.α)

=============================

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΣΥ ΣΤΟ Μ.Τ.Σ

 Την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 ο Πρόεδρος του Μετοχικού Ταμείου  Στρατού Αντιστράτηγος (ε.α) κος Μιχαήλ Σιδηρόπουλος υποδέχθηκε τα μέλη  του Συντονιστικού Συμβουλίου Αποστράτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών  Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) μετά από αίτημά του Συμβουλίου και συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Το Συντονιστικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους κάτωθι:

. α. Σμήναρχο ε.α. Δημήτριο Φαλτάιτς πρόεδρο Σ.Α.Σ & πρόεδρος Συντονιστικού  

. β. Αντισμήναρχο ε.α Ιωάννη Κρανιά πρόεδρο Σ.Α.Ι.Ρ.

. γ. Αντιπλοίαρχο ε.α. Νικόλαο Βασιλείου .πρόεδρο Π.Μ/Σ.Α.Σ.Υ/Π.Ν.

. δ. Επικελευστή ε.α. Ελευθέριο Σφακτό πρόεδρο Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν.

Τα θέματα που τέθηκαν στην συζήτηση ήταν:

v     α. Η Οικονομική κατάσταση του Μ.Τ.Σ

v     β. Τρόποι εκμετάλλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας

v     γ. Ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων

δ. Το Μέλλον των Μετοχικών Ταμείων.

 2. Η συζήτηση- ενημέρωση διεξήχθη σε άριστο κλίμα και o κος Πρόεδρος μας διαβεβαίωσε ότι το ταμείο έχει σχεδόν εξυγιανθεί και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι και πάλι βιώσιμο.

 3. Το  συντονιστικό Συμβούλιο ΑΣΣΥ ως προς το θέμα της εξυγιάνσεως διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις διότι υπάρχουν διάχυτες πληροφορίες ότι στην παρούσα χρονική περίοδο η βιωσιμότητα του ταμείου θεωρείται αμφίβολη.

 4.Το Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο του ΜΤΣ για την ενημέρωση – συζήτηση που είχαμε και ευελπιστεί και σε νέα συνάντηση εάν χρειαστεί.

Για το Συντονιστικό

Δημήτριος Φαλτάιτς Σμχος(ε.α)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: