Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΣΜΥΝ

  • Άλλη μία παραγωγική χρονιά τελείωσε για το φυτώριο της ΣΜΥΝ.

Στις 31 Ιουλίου ξεκίνησε ο θερινός εκπαιδευτικός πλους (ΘΕΠ) των μαθητών ΣΜΥΝ, που διήρκησε μέχρι τις 16 Αυγούστου. Οι μαθητές επισκέφθηκαν την Κύπρο (Λεμεσό) και Ισραήλ (Χάϊφα) και Τήνο όπου έλαβαν μέρος στις εορτές της Παναγίας.

  • Στις 3 Σεπτ. η χοροεσπερίδα αποφοιτούντων μαθητών 32ης σειράς σήμανε και το τέλος της μαθητείας τους. Στις  5 δε του ίδιου μήνα ορκίστηκαν παρουσία των Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΝ, ΔΝΕ, Διοικητού ΣΜΥΝ, εκπροσώπων επιτελείων και αντιπροσωπειών από σχολές ΑΣΣΥ (ΣΞ και ΠΑ), ΕΑΑΝ, ΣΑ/ΣΜΥΝ, ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ κ.α.

Αποφοίτησαν 115 νέοι Κελευστές, οι  οποίοι θα ακολουθήσουν τον χρόνο εξειδίκευσης (σχολή, στόλο, συνεργεία) όπως αυτός καθιερώθηκε από πέρισυ. Επίσης, αποφοίτησαν και 3 Κύπριοι. Με την ολοκλήρωση δε των διαδικασιών εισαγωγής νέων μαθητών, η 34η σειρά, αριθμεί 74 νέους δόκιμους μαθητές. Ο μικρός αριθμός εισακτέων (το 1/6 των πρώτων ετών λειτουργίας της Σχολής και το 1/3 των μόλις προ ολίγων ετών εισακτέων) προφανώς εντάσσεται σε μελλοντικούς προγραμματισμούς που λίγοι γνωρίζουν.

  • Σίγουρα η εύρυθμη λειτουργία μίας υπηρεσίας με πολύπλευρες πτυχές, όπως είναι μία παραγωγική σχολή,  απαιτεί και ανάλογο επιτελείο. Τα εύσημα ασφαλώς ανήκουν στο επιτελείο της σχολής, όπου με επικεφαλής τον Διοικητή τους Πλοίαρχο Ι. Καλογερόπουλο ΠΝ προετοιμάζουν και αποδίδουν αξιόλογα στελέχη στο Ναυτικό μας. Τα ίδια  εύσημα οπωσδήποτε, ανήκουν και σε όλες τις προηγούμενες Διοικήσεις που πέρασαν από τη  Σχολή.

Καλή χρονιά για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο.

  • Τέλος στις 20 Σεπτ. έλαβε χώρα η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων Διοικητού Σχολής. Ο παραδιδών και απόλυτα πετυχημένος Πλοίαρχος Ιωάννης Καλογερόπουλος Π.Ν. παρέδωσε στον Πλοίαρχο Παναγιώτη Σταυρόπουλο Π.Ν.  Η τελετή έγινε παρουσία του ΔΝΕ  Υποναυάρχου Σπυρ. Δημουλά ΠΝ, Διοικητού ΣΔΕΠΝ, επιτελών ΔΝΕ, ΣΜΥΝ, πρώην Διοικητών Σχολής κι εκπροσώπων ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ και ΣΑ/ΣΜΥΝ. Ακολούθησε επίδοση αναμνηστικών στον απερχόμενο Διοικητή εξάροντες άπαντες την καλή και αποδοτική Διοίκησή του. Ο ΣΑ/ΣΜΥΝ δια του Προέδρου του τον συνεχάρη, τον ευχαρίστησε για την άριστη συνεργασία με τον Σύνδεσμό μας και του ευχήθηκε καλή τύχη στη νέα του θέση (ΑΣ/ΔΚΒ). Στο νέο Διοικητή ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία. Η ΣΜΥΝ βρίσκεται σε μία συνεχή πορεία ανόδου σε όλα τα επίπεδα και είναι σίγουρο ότι αυτή θα συνεχιστεί.

  • Στον δε πρόσφατα τοποθετηθέντα νέο Δ/ντή Εθιμοτυπίας Υποπλοίαρχο Βασ. Λέρη ΠΝ ευχόμεθα καλή επιτυχία στο έργο του.

(Ακολουθεί η ημερήσια διαταγή του Διοικητού ΣΜΥΝ για την ορκωμοσία των Νέων Κελευστών, όπως κι ένα πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τα  ΘΕΠ, χοροεσπερίδα, ορκωμοσία, αλλαγή Διοικητών.)

==============================

ΠΡΟΣ:   Γενική                                     ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Σ.Μ.Υ.Ν

 

ΚΟΙΝ.:  ΔΝΕ(υ.τ.α)                                   

Αριθμ. Φακ. : 072.11/292/13

 Αριθμ. Σχεδ.:  1053

 Ημερομηνία : 5 Σεττ. 2013

ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΣΜΥΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 292/2013

(Συντ. Τίτλ. Δ/γη Δ/ΣΜΥΝ Υπ’ Αριθμ.292/2013)

ΘΕΜΑ:   Ορκωμοσία Νέων Κελευστών 32ης  σειράς 2013

ΣΧΕΤ.:   EUA77 260749Ζ ΑΥΓ 13/ΓΕΝ

Νέοι και Νέες Κελευστές,

Με τον όρκο, που πριν από λίγο δώσατε υπό τη σκέπη της Ελληνικής Σημαίας, του Ιερού Ευαγγελίου, της Στρατιωτικής ηγεσίας και παρουσία των γονέων και συγγενών σας, ενταχθήκατε ως Υπαξιωματικοί πλέον στο Πολεμικό Ναυτικό και εισήλθατε ολοκληρωτικά στη μεγάλη ναυτική μας οικογένεια, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να υπηρετείτε την Πατρίδα μας με πίστη, αφοσίωση και επαγγελματισμό, πάντα κάτω από τις επιταγές του συντάγματος που διασφαλίζει το δημοκρατικό μας πολίτευμα.

2.     Κατά τη διάρκεια της διετούς φοίτησης σας και σε μία εποχή μεγάλων οικονομικών δυσχερειών και μειωμένου προϋπολογισμού, το Πολεμικό Ναυτικό διέθεσε τις απαραίτητες υποδομές και πόρους, προκειμένου να αποκτήσετε το απαιτούμενο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο γνώσεων, για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων σας σαν Υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτό επιτεύχθηκε αφενός με ακαδημαϊκή θεωρητική εκπαίδευση, και αφετέρου με συμμετοχή σε εκπαιδευτικούς πλόες με πολεμικά πλοία του Στόλου μας για πρακτική εξάσκηση, ενώ από την πλευρά σας ανταποκριθήκατε με επιτυχία στις απαιτήσεις της Σχολής και στον διαφορετικό τρόπο ζωής που επιλέξατε να ακολουθήσετε.

3.     Φέτος όπως έγινε και την περσινή χρονιά για πρώτη φορά με τους Κελευστές της προηγούμενης (31 πς) σειράς, μετά την ορκωμοσία σας σαν Νέοι Κελευστές, δε θα αποδοθείτε άμεσα στα πλοία του Πολεμικού μας Ναυτικού όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα φοιτήσετε για ένα ακόμα χρόνο (από την 11π Σεπτεμβρίου) στο Σχολείο Εξειδικεύσεων Νέων Κελευστών αποφοίτων ΣΜΥΝ. Το σχολείο εξειδίκευσης που ξεκίνησε την λειτουργία του από πέρσι και λειτούργησε επιτυχώς, αποτελεί μια καινοτομία και εισάχθηκε στο πλαίσιο της πάγιας επιδίωξης του Πολεμικού Ναυτικού για αναβάθμιση της εκπαίδευσης των στελεχών του, παρέχοντας εξειδικευμένες γνώσεις θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Το Σχολείο αυτό θα περιλαμβάνει ένα χρόνο θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης τόσο στις εγκαταστάσεις της Σχολής, αλλά κυρίως στις υπηρεσίες του Ναυτικού και τα πλοία του Στόλου, με σκοπό την απόδοση ικανών στελεχών που καλούνται να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Νέοι και Νέες Κελευστές,

4.     Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός και είναι ιστορικά αποδεδειγμένο από πληθώρα γεγονότων ότι οι Υπαξιωματικοί του Πολεμικού μας Ναυτικού στους οποίους από σήμερα εντάσσεστε, πολλές φορές έπραξαν πολύ περισσότερα από το καλώς εννοούμενο καθήκον. Ενδεικτικό παράδειγμα και όπως αναφέρεται στην έκθεση του Ναυτικού για τη δράση του στο Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο του Αντιναυάρχου Δημητρίου Φωκά, αποτελεί η επική σκηνή που διαδραματίσθηκε την 21η Ιουλίου του 1943 στο Αντιτορπιλικό ΑΔΡΙΑΣ, που όταν το Ελληνικό Πλοίο περιπολώντας πλησίον της Αυγούστας (της Σικελίας) δέχθηκε επίθεση από τρείς εχθρικές Τορπιλακάτους και ετέθει εκτός μάχης η ομοχειρία του Πυροβόλου 40 χιλιοστών Pom Pom, ο τότε αρχηγός της ομοχειρίας του Πυροβόλου, Αρχικελευστής Πυροβολητής Α. Τσακωνίτης αν και τραυματισμένος σε δύο μέρη, καθώς και ακρωτηριασμένος στο ένα πόδι δε δίστασε να ρίξει το κομμένο μέλος του στη θάλασσα, να παραμερίσει τον τραυματισμένο σκοπευτή και να συγκροτήσει στιγμιαία νέα ομοχειρία , αρχίζοντας να βάλει με αξιοσημείωτη ευθυβολία κατά των εχθρικών Τορπιλακάτων, αποτρέποντας νέα επίθεση. Δεν πρέπει επίσης να λησμονείτε ότι οι Υπαξιωματικοί μας κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πολέμησαν επί πέντε συνεχή χρόνια στις θάλασσες του κόσμου από τον Ινδικό Ωκεανό και την Κεϋλάνη μέχρι τις παγωμένες θάλασσες του Βορείου Ατλαντικού και τη Νέα Γή του Καναδά, ενώ ιδιαίτερα σημαντική συνδρομή είχαν και στην διαμόρφωση του ηθικού και της παιδείας χιλιάδων νεοσύλλεκτων.

Νέοι και Νέες Κελευστές

5.     Με βαριά κληρονομιά αυτή την ιστορική παρακαταθήκη και τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές οι οποίες περιέχονται στον όρκο που πριν λίγο δώσατε , καλείστε σήμερα σε μια κρίσιμη εποχή που όλα δοκιμάζονται, να συμβάλετε και εσείς από τη θέση σας και στο μερίδιο που σας αναλογεί επιτυγχάνοντας τη μέγιστη επαγγελματική σας απόδοση, στο να ξεπεράσει η πατρίδα μας την κρίση που την ταλανίζει. Είστε με άλλα λόγια σαν ανθρώπινο δυναμικό ο πολλαπλασιαστής ισχύος που η πατρίδα μας σήμερα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Φανείτε αντάξιοι των προσδοκιών του Πολεμικού Ναυτικού και της πατρίδας μας και ανταποκριθείτε με επιτυχία στα καθήκοντα που θα αναλάβετε. Να έχετε επίσης υπόψη σας ότι κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας στο Ναυτικό, θα σας δοθούν αρκετές ευκαιρίες για την προσωπική και επαγγελματική σας βελτίωση   και σας προτρέπω να μην τις αφήσετε ανεκμετάλλευτες. Πορευθείτε με βάση τη ρήση του Σωκράτη «Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει», δηλαδή η μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά . Θέστε λοιπόν υψηλά τον πήχη της ατομικής σας βελτιστοποίησης και ανέλιξης, ώστε να αποδειχθείτε χρήσιμα και ωφέλιμα στελέχη του Ναυτικού και της κοινωνίας μας.

Νέοι Κελευστές από τη Κύπρο,

6.   Η Σχολή μας σήμερα με υπερηφάνεια σας αποδίδει στο Πολεμικό Ναυτικό της Κύπρου, το οποίο εμπιστεύτηκε στην χώρα μας την ακαδημαϊκή και ναυτική σας εκπαίδευση, Αφιερώσατε ένα σημαντικό μέρος της ζωής σας στην Ελλάδα και συνδεθήκατε με αυτήν, γνωρίζοντας την και συσφίγγοντας ακόμα περισσότερο, τους ήδη ισχυρούς δεσμούς σας με τους Έλληνες. Διατηρήστε αυτούς τους δεσμούς και να θεωρείτε πάντα την Ελλάδα σαν τη δεύτερη πατρίδα σας.

Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,

7.   Επιτρέψατε μου να σας διαβεβαιώσω , ότι οι νέοι Κελευστές επέδειξαν ενδιαφέρον για μάθηση, πειθαρχημένη συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα, έχουν ενστερνισθεί τις ναυτικές μας παραδόσεις και τις ηθικές αξίες, ενώ παράλληλα έχουν αναπτύξει ικανές ψυχικές και σωματικές δυνάμεις προκειμένου να εξελιχθούν σε ουσιαστικά και ωφέλιμα στελέχη του Πολεμικού μας Ναυτικού, γνωρίζοντας ότι αποτελούν τους συνεχιστές των ηρωικών μας ναυμάχων.

Νέοι και Νέες Κελευστές,

8.     Σας συγχαίρω για την αποφοίτηση σας, εύχομαι σε σας και στις οικογένειες σας υγεία και ευτυχία και με την πεποίθηση ότι θα δώσετε το καλύτερο σας εαυτό προκειμένου να έχετε μια δημιουργική και παραγωγική σταδιοδρομία στο Πολεμικό μας Ναυτικό το οποίο δε πρέπει να λησμονείτε, ότι ουδέποτε γνώρισε την ήττα και ποτέ δεν υπέστειλε τη σημαία του, σας καλώ να αναφωνήσουμε:

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

================================6

Επιθεώρηση Δ.Υ. από ΑΕ/ΔΝΕ προ απόπλου Α/Γ ΣΑΜΟΣ για το ΘΕΠ.

7

Χαιρετισμός Διοικητού ΣΜΥΝ προς Δ.Υ. σχετικά με το ΘΕΠ.

14

Δ.Υ. σ’ επίσκεψη στο Τύμβο Μακεδονίτισσας (Κύπρος)

30

Δ.Υ. στη Λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας Τήνου

12

Χορός αποφοίτησης. Ο ΔΝΕ σε πρόποση με τους αποφοιτούντες

13

Ξένοιαστες στιγμές με μια όμορφη ζεϊμπεκιά

8

Ορκωμοσία νέων κελευστών 32ης σειράς

10

Επίδοση πτυχίων στους νέους Κελευστές από Α/ΓΕΕΘΑ

27

Από την ορκωμοσία των νέων Κελευστών Π.Ν.

32

Εμ. Αναγνωστάκης (ΕΑΑΝ), Κ. Νυχτάκης, Ελ. Σφακτός (ΣΑ/ΣΜΥΝ) στην ορκομωσία των νέων Κελευστών.

==============================

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ 2013

 

          Ονομα/νυμον                                                                 Πατρώνυμο  Μόρια

01 ΞΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                               ΘΕΟΦΑΝΗΣ 17.110

02 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ      16.940

03 ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ   16.591

04 ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                   ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  16.491

05 ΦΑΡΜΑΚΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16.458

06 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΦΑΙΔΩΝ                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    16.442

07 ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16.256

08 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ                                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤ.  16.217

09 ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16.141

10 ΝΤΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡ                                       ΣΠΥΡΟΣ         15.939

11 ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    15.929

12 ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ                                                         ΑΝΘΙΜΟΣ     15.922

13 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15.897

14 ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                 ΑΝΤΩΝΙΟΣ    15.871

15 ΜΕΣΣΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ                                                  ΣΠΥΡΙΔΩΝ    15.831

16 ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ      15.820

17 ΙΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ      15.806

18 ΚΟΤΣΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                                ΕΜΜΑΝ.        15.791

19 ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15.788

20 ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                   ΣΤΕΛΛΙΟΣ     15.751

21 ΛΑΓΟΣ ΑΔΑΜ                                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    15.748

22 ΖΩΦΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                            ΦΙΛΙΠΠΟΣ     15.727

23 ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15.711

24 ΣΤΑΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ                                                             ΘΕΟΧΑΡΗΣ   15.696

25 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΖΩΗΣ                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ      15.625

26 ΤΖΩΡΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15.568

27 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣ                                                       ΑΡΓΥΡΙΟΣ     15.566

28 ΦΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                     ΣΠΥΡΙΔΩΝ    15.528

29 ΓΙΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                    ΠΕΡΙΚΛΗΣ     15.435

30 ΜΠΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ                                                           ΚΩΝ ΝΟΣ      15.417

31 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                        ΑΛΕΞΑΝ.      15.368

32 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                         ΙΩΑΝΝΗΣ      15.364

33 ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ                                                ΔΡΑΚΟΥΛ.    15.325

34 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                        ΚΩΝΣΤΑΝ.    15.308

35 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15.285

36 ΧΟΝΔΡΟΔΙΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ  ΜΑΡΙΑ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ   15.276

37 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                       ΜΙΧΑΗΛ        15.219

38 ΚΟΥΤΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                         ΒΙΚΤΩΡ          15.216

39 ΒΡΑΧΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15.170

40 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15.157

41 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤ.   15.156

42 ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΗΣ ΙΑΣΩΝ                                            ΙΑΣΩΝ            15.150

43 ΤΖΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                    ΜΙΧΑΗΛ        15.093

44 ΔΡΟΣΟΥ ΑΘΗΝΑ                                                            ΛΑΜΠΡΟΣ     15.029

45 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            ΛΑΜΠΡΟΣ     14.959

46 ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                            ΣΤΑΥΡΟΣ       14.855

47 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                            ΙΩΑΝΝΗΣ      14.853

48 ΧΑΖΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ    14.836

49 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                      ΙΩΑΝΝΗΣ      14.830

50 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ   14.792

51 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙ                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   14.777

52 ΖΑΙΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    14.760

53 ΝΑΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ                                                        ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 14.599

54 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                   ΦΡΑΓΚΟΥΛ. 14.514

55 ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14.490

56 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ                                      ΙΩΑΝΝΗΣ      14.457

57 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ                                             ΣΩΤΗΡΙΟΣ     14.425

58 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14.421

59 ΚΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                       ΑΝΔΡΕΑΣ      14.289

60 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    14.285

61 ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ      14.237

62 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ                                    ΛΑΜΠΡΟΣ     15.627

63 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                        ΠΑΝΤΕΛΗΣ   15.591

64 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                              ΑΝΤΩΝΙΟΣ    15.392

65 ΒΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15.320

66 ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ      14.762

67 ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                              ΠΑΝΤΕΛΗΣ   14.562

68 ΠΑΝΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                               ΚΩΝΣΤΑΝ.    1.901

69 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ    1.893

70 ΣΙΑΚΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ    1.892

71 ΚΟΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                     ΠΑΝΑΓΟΣ      1.876

72 ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                              ΣΤΑΥΡΟΣ        1.864

73 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ                          ΕΜΜΑΝ.         1.852

74 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ   12.048

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: