ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΑΑΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ν. Π. ∆. ∆.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 – 431 – FAX: 210 33 10 429

Αριθ. πρωτ.:  562

Ημερ.: 29-6-2012

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Αμύνης κο. Π. Παναγιωτόπουλο

ΚΟΙΝ: Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης κο. ∆. Ελευσινιώτη

Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης κο. Π. Καράμπελα

Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ. Κωσταράκο

Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Κ. Χρηστίδη ΠΝ

Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Αντιναύαρχο Κ. ΣΟΥΛΗ ΛΣ

ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ)

Αξιότιμε κε Υπουργέ

1.  Όπως γνωρίζετε, το Μ.Τ.Ν.  μετά    και το P.S.I.  έχει περιέλθει σε οικονομική

ασφυξία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να αιτηθεί από την ∆ιοίκησή του η περαιτέρω

μείωση του παρεχομένου μερίσματος κατά 25% από αρχές Ιουλίου 2012.

2. Μέχρι τώρα το μέρισμα το οποίο παρέχεται στους αποστράτους του Π.Ν.  και

του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ έχει μειωθεί ως εξής:

α. Κατά 8% από την 01-01-2011

β. Κατά 14% από την 01-01-2012

γ.  Από τον Απρίλιο 2012 το μέρισμα έπαψε να πληρώνεται προκαταβολικά και

πληρώνεται πλέον δεδουλευμένο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των αποδοχών των αποστράτων από το μέρισμα κατά το 2012 κατά  άλλο 16%.

δ.  Εάν εφαρμοστεί η αιτούμενη μείωση κατά 25%  αυτό θα σημαίνει σωρευτική

μείωση από την 01-01-2011 κατά 47% και ειδικά για το 2012 κατά άλλα 16%, δηλαδή 63%.

3. Οι απόστρατοι με τις διάφορες μεθοδεύσεις έχουν απωλέσει μέχρι τώρα το 50%

της συντάξεως τους και παράλληλα έχουν επιβαρυνθεί με δυσβάσταχτους    φόρους,

γιατί κατά την Πολιτεία είναι οι πλούσιοι αυτού του Κράτους. Η περαιτέρω μείωση του μερίσματος δεν είναι αποδεκτή, γιατί πλέον τίθεται θέμα επιβίωσής μας.

4. Η διαγραφή των αποθεματικών του Μ.Τ.Ν. υπέρ του  P.S.I., οι επιπτώσεις που αυτήεπέβαλε, τα προβλήματα που δημιούργησε, αλλά και οι δυνατότητες που υπάρχουν για την    αναπλήρωση των απωλειών αναγράφονται στην από 29-3-2012  επιστολή μας προς τον τότε ΥΠΕΘΑ, κ.∆. Αβραμόπουλο.

5. Το Μ.Τ.Ν. τιμωρήθηκε λόγω P.S.I. περισσότερο από όλα τα άλλα Ταμεία γιατί

απλούστατα είχε χρηστή διαχείριση και φρόντιζε αντί να μοιράζει χρήματα να τα

φυλλάττει    για τις επερχόμενες γενεές.  Έτσι    για άλλη μία φορά τιμωρήθηκαν οι

συνεπείς.

6.  Ενθυμούμεθα ότι όταν κατά την διακυβέρνηση του κου  Παπαδήμου

δημιουργήθηκε θέμα μείωσης των επικουρικών συντάξεων για ποσοστά άνω του 30%

και μάλιστα με πιθανότητα πτώσης της Κυβέρνησης, η μείωση  αυτή απετράπη, αλλά

με το ισοδύναμο της μείωσης των συντάξεων κατά άλλο 12% προσθετικά του 20% που ήδη εφαρμόζεται από τον Αύγουστο του 2011.  Έτσι χάριν της διατήρησης των

επικουρικών συντάξεων σε λογικές απώλειες οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι υπέστησαν μείωση των κυρίων συντάξεών τους και τώρα καλούνται να υποστούν μείωση των μερισμάτων τους σε ποσοστά που είναι πολύ μεγαλύτερα από τις αντίστοιχες μειώσεις των επικουρικών.

7. Η περαιτέρω μείωση του μερίσματος του Μ.Τ.Ν. είναι η εύκολη λύση την οποία

δεν μπορούμε να δεχτούμε,  γιατί θεωρούμε ότι η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να

καλύψει το απαιτούμενο ποσό, ώστε να μην γίνει αυτή,  λαμβανομένου υπόψη ότι το

απαιτούμενο ποσό,  είναι συγκριτικά μικρό  (περί τα 10εκ.ευρώ)  την στιγμή που το

Κράτος έχει δώσει και συνεχίζει να δίνει πακτωλό δισεκ. ευρώ σε άλλα Ταμεία.

Κύριε Υπουργέ

Με το ενδιαφέρον που δείξατε από την πρώτη στιγμή για τις  Ένοπλες ∆υνάμεις,

λαμβανομένου υπόψη ότι το Μ.Τ.Ν.  είναι η προσδοκώμενη μελλοντική πηγή εσόδων

για τους εν ενεργεία, αλλά και των δεσμεύσεων του κόμματος της Ν. ∆ημοκρατίας στο οποίο ανήκετε και το οποίο είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε προσκληθέντες προ των εκλογών της 06-05-2012  και 17-06-2012,  σας καλούμε να μην εγκρίνετε την περαιτέρω μείωση του μερίσματος και να λάβετε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για

ενίσχυση του Μ.Τ.Ν. ώστε να καταστεί υγιές και ανταποδοτικό και  για τις επερχόμενες γενεές.

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

Για την Ε.Α.Α.Ν. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Σ. Περβαινάς Π.Ν.

Για τον Σ.Α./ΣΝ∆ ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Ξ. Μαυρογιάννης Π.Ν.

Για τον Ε.Σ.Υ. ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Ν. Γενοβέλης Π.Ν.

Για τον Ε.Σ.Ν.Α. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Γ.Μπεζεριάνος Π.Ν.

Για τον ΣΑ/ΣΜΥΝ ο Πρόεδρος Επικελευστής ε.α. Π.Ν. Ε. Σφακτός

Για τον ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ν. Βασιλείου Π.Ν.

Για την Ε.Α.Λ.Σ. ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Γ. Καλαρώνης Λ.Σ.

Για την ακρίβεια

Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς Π.Ν.

Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.

 =======================

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση του Συντονιστικού των Αποστράτων με την Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ ;;

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.-To Συντονιστικό των 3 Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ συναντήθηκε την 20η Αυγούστου 2012 με τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας κο Π. Παναγιωτόπουλο και την 21-8-2012 με τον Υφυπουργό Εθνικής Αμυνας κο Δ. Ελευσινιώτη, ενώ εκκρεμεί και συνάντηση με τον έτερο Υφυπουργό Αμυνας κο Π. Καράμπελα.

2.-Κατά την συνάντηση με τον κο Υπουργό παρέστησαν οι Υφυπουργοί κ.κ. Π. Καράμπελας και Δ. Ελευσινιώτης και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ , ΓΕΝ και ΓΕΑ.
3.-Κατά την ως άνω συνάντηση θέσαμε στον κο Υπουργό τα θέματα που απασχολούν τους αποστράτους που είναι:
α.-Η δραματική μέχρι τούδε περικοπή των συνταξίμων αποδοχών με προοπτική περαιτέρω μείωσης, στα πλαίσια των μέτρων των 11,5 δις, με την παράλληλη υπερβολική επιβάρυνση λόγω φορολογίας, που απειλούν πλέον την επιβίωσή μας.
β.-Τα Μετοχικά Ταμεία και η αναπλήρωση των απωλειών τους λόγω PSI
γ.-Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τα Στρατιωτικά Φαρμακεία
δ.-Το καθεστώς των Ενώσεων ως ΝΠΔΔ με παράλληλη αναπλήρωση των απωλειών των αποθεματικών τους λόγω PSI
ε.-Η ηλικιακή διάκριση στην απονομή των συντάξεων
στ.-ΑΟΟΑ
ζ.-Κανονισμός παραθερισμού αποστράτων
4.-Ο κος Υπουργός συνεφώνησε, όπως δήλωσε, στο 99% των όσων του παρουσιάσαμε και εκδήλωσε την βούλησή του να επιλύσει τα θέματα που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου του και παράλληλα για θέματα που δεν είναι αποκλειστικά δικής του αρμοδιότητας να συνεργασθεί με τους αρμοδίους φορείς προς εξεύρεση των καλυτέρων λύσεων. Μας εγνώρισε επίσης ότι δημιουργεί ανοικτό κανάλι επικοινωνίας με πρώτο κλιμάκιο τους Υφυπουργούς οι οποίοι θα επιληφθούν των επί μέρους θεμάτων.
5.-Στην συνάντηση που είχαμε με τον Υφυπουργό κο Δ. Ελευσινιώτη παρέστησαν οι Υπαρχηγοί των Γενικών Επιτελείων και Επιτελείς. Στον κο Υφυπουργό θέσαμε τα θέματα της αρμοδιότητάς του πιο αναλυτικά και έγινε εποικοδομητική λεπτομερής συζήτηση, συμφωνήθηκε δε νέα συνάντηση για το τέλος Σεπτεμβρίου και αφού οι Ενώσεις και τα Γ.Ε. μελετήσουν τα συμπεράσματα της σημερινής συνάντησης.
6.-Οι συναντήσεις έγιναν σε καλό κλίμα και κατανόηση, αλλά δυστυχώς το θέμα της μείωσης των συντάξεων εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
7.-Το Συντονιστικό θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την μη περαιτέρω μείωση των συντάξεων, αλλά φρονεί οτι τα υπόλοιπα θέματα που εθίγησαν, πέραν των συντάξεων, και είναι αρκετά σοβαρά, μπορούν να επιλυθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κυρίως λόγω της συγκυρίας του Υπουργού που υποστηρίζει με θέρμη τις Ένοπλες Δυνάμεις και των δύο Υφυπουργών που είναι Απόστρατοι Αξιωματικοί.

Με εκτίμηση:

Αντιστράτηγος ε.α. Π. Μαυροδόπουλος Πρόεδρος ΕΑΑΣ // Υποστράτηγος ε.α. Ε,Δανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σπ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ // Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α. Γ. Τζικάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Β. Κατσιαντώνης Πρόεδρος ΕΑΑΑ (Επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ) // Επισμηναγός (Ι) Π.Α. ε.α. Γ. Κασσαβέτης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού

Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς ΠΝ
Πρόεδρος ΕΑΑΝ

=====================

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΝ

Την 25η Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή έχουν ορισθεί οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων Δ.Σ. της Ένωσης. Κέντρα ψηφοφορίας, τα κεντρικά γραφεία (Πλ. Κλαυθμώνος) και τα κατά τόπους παραρτήματα (λεπτομέρειες στο περιοδικό Θ.Α. Ιούλιος-Αύγουστος 2012)

Στις προσεχείς εκλογές η προσέλευση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από άλλες προηγούμενες. Τα πολλά προβλήματα που ταλανίζουν τους ε.α. επιβάλλουν συστράτευση προκειμένου να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Επίσης, επειδή οι ΕΑΑ βάλλονται από ορισμένα κέντρα, που αμφισβητούν την χρησιμότητά τους, ζητώντας τη κατάργησή τους ή μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ, απαιτείται ένα δυναμικό – ενωτικό μήνυμα, ότι οι Ενώσεις πρέπει να μείνουν ως έχουν. Η κατάργησή τους θα είναι ολέθριο λάθος διότι θα σημάνει το τέλος της επίσημης εκπροσώπησης των αποστράτων και τον εξοστρακισμό τους από τα κέντρα αποφάσεων. Όσοι δε ονειρεύονται ή πιστεύουν ότι θα τις αντικαταστήσουν ΄΄πλανόνται πλάνην οικτράν΄΄. Καμία κρατική υπηρεσία εκχωρεί δικαιώματα της σε φορέα ιδιωτικού δικαίου, όταν μάλιστα υπάρχουν και αξιόλογα αποθεματικά κεφάλαια, τα οποία ΄΄θα χαθούν΄΄ σε δαιδαλώδεις κωδικούς. Η στάση της τότε γίνεται πλέον άτεγκτη. Οι δε θεσμικές υποχρεώσεις των ΕΑΑ [ταυτότητες (επίσημο κρατικό έγγραφο), παραθερισμός, πρόνοιες κ.α.] ή θα καταργηθούν ή θα κατανεμηθούν, υποβαθμιζόμενες, σε υπηρεσίες Δημ. Δικαίου (;). Στην ιδανικότερη δε περίπτωση που εκχωρήσουν μέρος αυτών σε φορέα Ιδ. Δικαίου, ποιον και πως θα τον επιλέξουν από τις δεκάδες που υπάρχουν σε κάθε σώμα των Ε.Δ.; Και αν κάποιοι φορείς το καταφέρουν λόγω ΄΄connections΄΄ αυτό θα είναι πρόσκαιρο και Αίολο, από τις αμφισβητήσεις και προσφυγές σε δικαστήρια από θιγόμενους ή ΄΄φιλόδοξους΄΄ άλλους Συλλόγους – Συνδέσμους – Ενώσεις. Θα δημιουργηθεί το απόλυτο κενό και η ανυπαρξία συνέπεια αυτού.

Για τις ατέλειες ή κακής ποιότητας προσφερόμενες υπηρεσίες από τις ΕΑΑ, οι οποίες είναι πολλές και δικαιολογημένες, το πρόβλημα δεν είναι ο θεσμός, αλλά οι άνθρωποι. Η λύση είναι μία και στο χέρι του κάθε ψηφοφόρου. Να επιλέξει κατά την κρίση του, τους ικανότερους υποψηφίους ή να θέσουν υποψηφιότητα ικανά στελέχη ε.α. που πιστεύουν ότι μπορούν να αναβαθμίσουν τις ΕΑΑ και τις φθάσουν στο επίπεδο που όλοι επιθυμούν. «Ας κάνουμε κριτική δημιουργώντας και όχι βρίσκοντας λάθη».

Με αφορισμούς και φωνές καμία κακή κατάσταση δεν διορθώνεται. Εκείνοι δε που φωνάζουν πιο πολύ, είναι αυτοί που συνήθως δεν ασκούν το πλέον δημοκρατικό τους δικαίωμα «του εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Μην ξεχνάτε λοιπόν. Κυριακή 25 Νοεμβρίου εκλογές ΕΑΑΝ.

Ε.Σ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: