ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Υ/ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ ΓΕΝ

Αθήνα 23 Μαΐου 2011

 

1.-Την 20η  Μαΐου εκπρόσωποι των Ενώσεων/Συλλόγων που εκπροσωπούν τους αποστράτους   Π.Ν. και Λ.Σ. επισκέφθηκαν τον Υ/ΓΕΝ Υποναύαρχο Ν. Κρυονερίτη Π.Ν., μετά από αίτημα τους, με θέμα συζήτησης το ΝΝΑ.

2.-Στην συζήτηση έλαβαν μέρος: α.-Από πλευράς ΓΕΝ:

(1) Υ/ΓΕΝ Υποναύαρχος Ν. Κρυονερίτης Π.Ν.

(2) ΔΥΓ/ΓΕΝ Υποναύαρχος (ΥΙ) Α. Μαντίδης Π.Ν.

(3) Δντής ΟΙΚ-ΟΕΠΝ ΓΕΝ Υποναύαρχος (Ο) Ι. Ζώτος Π.Ν.

(4) ΔΚΕ/ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχος (Ο) Μπαλόπουλος Π.Ν. (5)Β3/ΓΕΝ Πλοίαρχος

β.-Από πλευράς Ενώσεων/Συλλόγων:

(1) Πρόεδρος ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.

(2) Αντιπρόεδρος ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος Θ. Γερούκης Π.Ν. ε.α.

(3) Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΝ Υποναύαρχος (ΥΙ) Α. Παρασκευόπουλος Π.Ν. ε.α.

(4) Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ,Τζικάκης Π.Ν. ε.α.

(5) Πρόεδρος ΑΝΑΕΔ Αντιπλοίαρχος Ε.Σαρτζετάκης Π.Ν. ε.α.

(6) Μέλος ΑΝΑΕΔ Υποναύαρχος (Ο) Π.Ασπροδίνης Π.Ν. ε.α.

(7) Πρόεδρος ΕΑΑΛΣ Υποναύαρχος Γ.Καλαρώνης Λ.Σ. ε.α.

(8) Μέλος ΕΑΑΛΣ Υποναύαροχς .Καλογείτων Λ.Σ. ε.α.

(9)  Πρόεδρος ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ Αντιπλοίαρχος (Ε) Ν.Βασιλείου Π.Ν. ε.α.

(10) Πρόεδρος ΣΑΣΜΥΝ επικελευοτής Ε.Σφακτός Π.Ν. ε.α.

(11) Εκπρόσωπος ΚΕΘΑ Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ν. Τζοβλάς ΠΝ

(12) Πρόεδρος ΣΥΣΜΕΔ Ταγματάρχης Δικ Α.Τσουκαράκης

(13) Μέλος ΠΟΕΠΛΣ Επ/στής ΛΣ Α. Τσατσουλής

3.-Η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα και με κοινό σκοπό την βελτίωση της

λειτουργίας του ΝΝΑ. και του ΝΝΚ

4.-Από π)ν συζήτηση εξήχθησαν τα ακόλουθα:

α.- Υπάρχει δέσμευση της Ηγεσίας του Π.Ν. ότι το ΝΝΑ θα παραμείνει υπό την

Διοίκηση   του   Π.Ν.   και   δεν  πρόκειται  να   συγχωνευθεί ,   συλλειτουργήσει   ή

συνδιοικηθεί με άλλο Δημόσιο Νοσοκομείο. Το Π.Ν. δεν θα απεμπολήσει τις υψηλές

απαιτήσεις θεραπείας και περίθαλψης όλων των δικαιούχων και ιδιαίτερα των

επερχομένων γενεών του Π.Ν. Η Διαταγή του Διευθυντή του ΝΝΑ από 18-04-2011 η

οποία καθόριζε την περίθαλψη όλων των δικαιούχων , πλην των εν ενεργεία , μόνο

σε επείγοντα περιστατικά έχει αρθεί.

β.-Έχει εκδοθεί Διαταγή ΓΕΝ η οποία ρυθμίζει θέματα λειτουργίας του ΝΝΑ και ΝΝΚ.

η οποία βασίζεται στην νέα νομοθεσία , την οποία ανέγνωσε ο Υ/ΓΕΝ και αναμένεται

να ληφθεί επισήμως εντός των ημερών. Όταν ληφθεί θα αναρτηθεί σε όλες τις

ιστοσελίδες των Ενώσεων/Συλλόγων και στα έντυπα που εκδίδουν.

γ.-Σε συνεργασία με την ΕΑΑΝ θα οργανωθεί ενημέρωση των αποστράτων από

επιτελείς του ΓΈΝ στο Πολεμικό Μουσείο για τα θέματα που τους απασχολούν και

ειδικότερα το ΝΝΑ και το ΜΤΝ. Οι λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα.

δ.-Το ΝΝΑ οφείλει σε προμηθευτές μέχρι το τέλος του 2010 89,6 εκ. Ευρώ , τα οποία

θα   καλυφθούν από το Δημόσιο από το χρέος των φορέων υγείας προς το ΝΝΑ

( ΟΠΑΔ , ΙΚΑ , ΟΓΑ , κλπ). Ματά την εξόφληση αυτή το ΝΝΑ θα επανέλθει σε

φυσιολογικούς ρυθμούς χρηματοδότησης με την άμεση αποστολή των απαιτήσεων

προς τα Ταμεία ώστε να πληρώνεται άμεσα, τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του

και την  μείωση του λειτουργικού  κόστους του  και  με την πιστή τήρηση της

προαναφερθείσας Δγής ΓΕΝ.

ε.-Δημιουργείται Διεύθυνση Οικονομικών Υγείας στην ΔΥΓ, η οποία θα ασχολείται με θέματα οικονομικών των Ν. Νοσοκομείων. Το ΝΝΑ είναι το πρώτο Στρ. Νοσοκομείο που ενεργοποίησε επιτυχώς το σύστημα Μηχανοργάνωσης ΦΙΛΙΠΠΟΣ και επίσης το πρώτο Νοσοκομείο που εφάρμοσε την ηλεκτρονική προμήθεια υλικών με επίτευξη μείωσης τιμών κατά 60%. Τα μαγειρεία έχουν πιστοποίηση HASP. Ενεργοποιείται ο νέος στεφανιογράφος. Ετοιμάζεται νέα μονάδα θωρακοχειρουργικής που τώρα δεν υπάρχει. Δημιουργείται νέα ΜΕΘ σε αντικατάσταση της υπάρχουσας με 10 κλίνες. Γίνεται αναδιάρθρωση του χώρου και του συστήματος έκτακτων περιστατικών. Η πτέρυγα 4Δ θα ανακαινισθεί πλήρως.

στ.-Έχουν ερωτηθεί οι Σύλλογοι των ΜΠΥ και ΣΕΙΔ του Π.Ν. και οι συνταξιούχοι τους εάν δέχονται την πληρωμή του ΝΙΝ που πληρώνουν τώρα μόνον τα εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη του Π.Ν. και Λ.Σ. Εάν αρνηθούν τότε θα εξετασθεί η περίπτωση να καταργηθεί η κράτηση αυτή και από τους προλεχθέντες.

η.-Το αποθεματικό από τις κρατήσεις υπέρ ΝΙΝ είναι 13,5 εκ Ευρώ και δεν καλύπτει ανάγκες νοσηλειών. Κάθε εκταμίευση απαιτεί έγκριση ΑΝΣ.

Θ.-Αυτήν την στιγμή το ΝΝΑ έχει σύμβαση μόνο με το ΙΚΑ ( του ΟΠΑΔ έχει λήξει).Οι Διευθυντές των Στρατιωτικών Νοσοκομείων θα υπογράψουν συμβάσεις με όλα τα Ταμεία που έχουν δικαιούχους , ο καθένας για το Νοσοκομείο που εκπροσωπεί.

5.-Οι απόστρατοι ευχαρίστησαν τον Υ/ΓΕΝ και τους επιτελείς του ΓΕΝ για την ενημέρωση και τις προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται, επεσήμαναν όμως ότι:

α.-Η Διαταγή του Διευθυντού  ΝΝΑ από 18-04-2011, που μνημονεύεται στην παράγραφο 4α του παρόντος θίγει τα δικαιώματα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης τους στο ΝΝΑ.

β.-Επειδή τα εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη του Π.Ν. και του Λ.Σ. από το 1947 μέχρι σήμερα πληρώνουν εισφορά υπέρ του ΝΝΑ , χωρίς αυτό να συμβαίνει με τους υπολοίπους δικαιούχους , θεωρούν οτι έχουν προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων δικαιούχων.

Οι Ενώσεις /Σύλλογοι που εκπροσωπήθηκαν στην σύσκεψη

ΕΑΑΝ, ΑΝΕΑΕΔ, ΣΑΣΜΥΝ, ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ, ΕΑΑΛΣ, ΚΕΘΑ, ΠΟΕΠΛΣ ,ΣΥΣΜΕΔ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: