ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΑΑΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε Ν Ω Σ Η ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Αριθ. πρωτ.:    76                                                                    Ημερ.: 03-02-2011

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας Kον Ε. Βενιζέλο

ΚΟΙΝ. : Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Kον Π. Μπεγλίτη

Α/ΓΕΕΘΑ

Α/ΓΕΝ

Α.Λ.Σ.

Ε.Α.Α.Σ.

Ε.Α.Α.Α.

ΘΕΜΑ: Απόψεις ΕΑΑΝ επί σχεδίου μετατροπής της από Ν.Π.Δ.Δ. σε

Ν.Π.Ι.Δ..

Αξιότιμε Κε Υπουργέ

1.-Ενημερωθήκαμε επίσημα ότι το Υπουργείο Άμυνας στην παρούσα φάση προτίθεται να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την μετατροπή των Ενώσεων Αποστράτων Στρατού (ΕΑΑΣ) Ναυτικού (ΕΑΑΝ) και Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), από

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) σωματειακής μορφής.

2.-Η Κυβέρνηση και ειδικότερα ο καθ’ ύλην αρμόδιος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κος Θ. Πάγκαλος, έχει διατυπώσει το τελευταίο διάστημα την πρόθεση να καταργήσει τα ΝΠΔΔ τα οποία :

α.-Επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό (Π/Υ), προς εξοικονόμηση χρημάτων.

β.-Έχουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους Δημοσίους Υπαλλήλους, προς εξοικονόμηση και πιο ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

γ.-Είναι άχρηστες, ουδέν προσφέρουν και είναι απλά ΝΠΔΔ “σφραγίδες’’ .

3.-Οι Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών και ειδικά η ΕΑΑΝ στην οποία αναφερόμεθα στο παρόν, η οποία εκπροσωπεί 11.000 αποστράτους του Π.Ν. και του Λ.Σ. και τα ορφανικά Μέλη αυτών, δεν εμπίπτει σε κάποια από τις ανωτέρω τρεις παραμέτρους γιατί :

α.-Δεν επιβαρύνει τον κρατικό Π/Υ ούτε κατά 1 ΕΥΡΩ, γιατί τα έσοδά της προέρχονται από ατομικές εισφορές και από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της (αυτοχρηματοδοτούμενη).

β.-Δεν έχει στην δύναμή της Δημοσίους Υπαλλήλους.

γ.-Δεν είναι άχρηστη και ΝΠΔΔ “σφραγίδα’’. Η επί σειρά ετών λειτουργία της με την παρούσα μορφή έχει αποδείξει ότι έχει ανταποκριθεί πλήρως στους σκοπούς που προβλέπονται στο Καταστατικό της και δεν συντρέχει λόγος για θεσμικές αλλαγές στην λειτουργία της.

4.-Ως γνωστόν, ως ΝΠΙΔ υπάρχουν πολλοί Σύλλογοι /Σύνδεσμοι /Ενώσεις αποστράτων και μάλιστα το τελευταίο διάστημα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να ιδρυθούν νέοι, λόγω της οικονομικής κρίσης και των ένεκα

ταύτης λαμβανομένων μέτρων, που θίγουν τους αποστράτους

5.-Οι βασικές διαφορές μεταξύ των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ είναι :

α.-Τα ΝΠΔΔ εποπτεύονται από τον αρμόδιο Υπουργό, ενώ τα ΝΠΙΔ από την Γενική τους Συνέλευση, η οποία σημειωτέον δεν προβλέπεται στα ΝΠΔΔ.

β.-Η ίδρυση και η λειτουργία των ΝΠΔΔ διέπονται από το Δημόσιο Δίκαιο, ενώ των ΝΠΙΔ από τον Αστικό Κώδικα.

γ.-Τα οικονομικά των ΝΠΔΔ διεκπεραιώνονται σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό, περιλαμβανομένης και της έγκρισης των Π/Υ και των δαπανών τους από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ των ΝΠΙΔ διεκπεραιώνονται με ελεύθερη διαδικασία.

δ.-Τα ΝΠΔΔ είναι κρατικές Αρχές /Οντότητες.

6.-Οι σκοποί των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μπορεί να είναι παρόμοιοι, η ΕΑΑΝ όμως, ως ΝΠΔΔ, επιτελεί και τα ακόλουθα, που δεν μπορούν να επιτελέσουν τα υπόλοιπα ΝΠΙΔ των αποστράτων, χωρίς να υπάρχει εκ μέρους μας πρόθεση υποβάθμισης του έργου τους:

α.-Παραθερισμός των αποστράτων σε παραθεριστικά κέντρα του Π.Ν. που παραχωρούνται από το ΓΕΝ, όπως και σε ιδιωτικά Ξενοδοχεία επιδοτούμενα από την ΕΑΑΝ .βάσει προγραμμάτων της.

β.-Έκδοση ταυτοτήτων αποστράτων για είσοδο σε μονάδες του Π.Ν. και σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία, Παραθεριστικά κέντρα, στον Προμηθευτικό Οργανισμό Ναυτικού, κλπ. Οι ταυτότητες αυτές είναι απαραίτητες, γιατί στις νέες Αστυνομικές ταυτότητες δεν αναγράφεται πλέον το επάγγελμα.

γ.-Έκδοση ταυτοτήτων βετεράνων για τους ως άνω λόγους και επί πλέον ως ένδειξη της οφειλομένης προς αυτούς τιμής.

δ.-Εκπροσώπηση των αποστράτων στα ΜΤΝ, ΝΝΑ και ΟΣΜΑΝ,όπου υπάρχουν τεράστια συμφέροντά τους.

ε-Αυτοχρηματοδοτούμενο σύστημα Προνοίας προς τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους.

στ.-Επίσημη εκπροσώπηση των αποστράτων σε επίσημες Δημόσιες εκδηλώσεις και τελετές κατόπιν προσκλήσεων των Πολιτειακών, Πολιτικών,Στρατιωτικών και Πανεπιστημιακών Αρχών (Γενικά Επιτελεία και ιδίως ΓΕΝ,

Περιφέρειες, Δήμοι, Πανεπιστήμια, Ακαδημία κ.α.).

ζ. Ίδρυση και λειτουργία Παραρτημάτων στην περιφέρεια (Σαλαμίνα,Πόρος, Πάτρα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα), όπου υπάρχουν και Μονάδες του Π.Ν. και κατά αυτόν τον τρόπο αφενός μεν ενδυνάμωση των

δεσμών μεταξύ των εν ενεργεία και των αποστράτων, αφετέρου δε από κοινού προβολή του Π.Ν. στις τοπικές κοινωνίες.

η.-Ύπαρξη κεντρικού εντευκτηρίου στην ΕΑΑΝ και αντιστοίχων στα Παραρτήματα, όπου οι απόστρατοι συναντώνται σε καθημερινή βάση και ενδυναμώνουν τους μεταξύ τους δεσμούς.

θ.-Έκδοση περιοδικού υψηλού κύρους, που προβάλλει τα προβλήματα των αποστράτων, διακινεί ιδέες και προάγει την Ελληνική Ιστορία και τις ναυτικές παραδόσεις. Σημειώνεται εδώ ότι το διμηνιαίο περιοδικό μας αποστέλλεται, εκτός από τα Μέλη μας, στη Βουλή των Ελλήνων, σε διάφορες Βιβλιοθήκες της Ελληνικής Επικράτειας, σε

Ακαδημαϊκούς, Πρεσβείες και σημαίνοντα πρόσωπα της Ελληνικής κοινωνίας και του εξωτερικού.

ι.-Διαχείριση της σεβαστής κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΕΑΑΝ, που περιλαμβάνει και ένα κληροδότημα, η οποία έχει δημιουργηθεί διαχρονικά από τις εισφορές των εν ενεργεία και αποστράτων.

ια. Διάθεση χρημάτων από τον Π/Υ της για αγορά εξοπλισμού στο ΝΝΑ, συντήρηση και επισκευή κτηρίου ΔΔΜΝ και για το Θέρετρο Αξιωματικών Ναυτικού (Θ.Α.Ν.) κ.ά..

7.-Το ΔΣ/ΕΑΑΝ ομόφωνα και τα Μέλη της ΕΑΑΝ στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αντίθετοι με την αλλαγή του σημερινού καθεστώτος της ΕΑΑΝ, γιατί αυτή θα σηματοδοτήσει την διάλυσή της και την ένεκα τούτου

αποδυνάμωση των αποστράτων, πράγμα που δυστυχώς επιθυμούν και απεργάζονται ορισμένοι κύκλοι. Η αλλαγή αυτή, πέραν των άλλων, θα δημιουργήσει νομικά και οικονομικά προβλήματα, λόγω της ύπαρξης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΕΑΑΝ και των ενδεχόμενων ατομικών απαιτήσεων από Μέλη που συμμετείχαν στην υπό το προηγούμενο καθεστώς (ΝΠΔΔ) ΕΑΑΝ.

8.-Κύριε Υπουργέ, στην συνάντηση που είχατε με το συντονιστικό των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ) την 10-03-2010 παρουσία του ΑΝΥΕΘΑ κου Π. Μπεγλίτη και της Ηγεσίας των Ε.Δ. και σε σχετική παρουσίαση που σας έγινε, απαντήσατε ότι δεν είστε αντίθετος στην διατήρηση των Ενώσεων αυτών ως ΝΠΔΔ.

9.-Μετά τις οικονομικές θυσίες που υπέστησαν οι απόστρατοι,περιμένουν η Πολιτεία να σταθεί θεσμικά στο πλευρό τους και να μην προβεί στην διάλυση των μοναδικών Οργάνων που εκφράζουν το σύνολο των αποστράτων.

10.-Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμε την διατήρηση του σημερινού καθεστώτος της ΕΑΑΝ και την λειτουργία της ως ΝΠΔΔ της Ένωσης των Αποστράτων Αξιωματικών Π.Ν. και Λ.Σ..

Κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΑΑΝ

Αντιναύαρχος ε.α. ΣΠ. ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ ΠΝ

===========================================

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 14ης-2-2011
Υπ’ Αριθ. 48

Αθήνα σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Φεβρουαρίου 2011 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου, Αντιναυάρχου ε.α. Σ. Περβαινά Π.Ν., έγινε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΑΑΝ στην οδό
Π. Π. Γερμανού – Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρέθη σε απαρτία. Άπαντες παρόντες.
3.- Μετά τη διαπίστωση αυτή, ο Πρόεδρος, Αντιναύαρχος ε. α. Σ. Περβαινάς Π.Ν., προέβη στη συζήτηση
των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, που είχε κοινοποιηθεί στα μέλη 24 ώρες ενωρίτερα της ημερομηνίας
συγκλήσεως του Δ. Συμβουλίου.
4.- Μετά από διεξοδική συζήτηση ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
ΘΕΜΑ 1ο
Ενημέρωση εκπροσώπων Συλλόγων και Συνδέσμων για την νομική μορφή της ΕΑΑΝ.
ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων).
β. ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού
Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού).
γ. Έγγραφο ΕΑΑΝ αρ. πρωτ. 76 από 3-2-11 προς ΥΕΘΑ.
δ. Έγγραφο ΕΑΑΝ αρ. πρωτ. 91 από 8-2-11 προς Συλλόγους – Συνδέσμους.
1. Ενημερώθηκε η ΕΑΑΝ επίσημα από τον Υπαρχηγό ΓΕΝ για την συζητουμένη αλλαγή της καταστατικής μορ-
φής της ΕΑΑΝ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ. Η παρούσα νομική μορφή της ΕΑΑΝ (ΝΠΔΔ) έχει θεσπισθεί με το σχετικό
(α) και έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς χωρίς να έχει αλλάξει το άρθρο που προβλέπει την νομική μορφή της.
2. Το παρόν θέμα εισάγεται για διεξοδική συζήτηση επί του ανωτέρω θέματος. Στην συνεδρίαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ
παρευρέθησαν άπαντες οι προσκληθέντες (σχετ. δ) Πρόεδροι μετά Μελών των Δ.Σ. των Συνδέσμων – Συλλόγων
και Ενώσεων (ΝΠΙΔ) που εκπροσωπούν και αυτές μερικώς το σύνολον του ΠΝ και του ΛΣ, ως ακολούθως:
α. Ξ. Μαυρογιάννης – Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΝΔ (ΣΑ/ΣΝΔ)
β. Ν. Γενοβέλης – Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων (ΕΣΥ)
γ. Γ. Μπεζεριάνος – Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Ναυτικής Αεροπορίας (ΕΣΝΑ)
δ. Ν. Βασιλείου – Πρόεδρος Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών
ΠΝ (ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ)
ε. Ε. Σφακτός – Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΑ/ΣΜΥΝ)
στ. Ε. Σαρτζετάκης __________– Πρόεδρος Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ε. Δ. (ΑΝΕΑΕΔ)
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ ενημέρωσαν κατ’ αρχήν τους Προέδρους και τους συνεργάτες τους
για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την επιχειρούμενη μετατροπή της ΕΑΑΝ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ, όπως και
τις εξελίξεις που υπάρχουν.
3. Κατά την συζήτηση που ακολούθησε το ΔΣ/ΕΑΑΝ δεσμεύτηκε στα πλαίσια της βελτίωσης του ήδη υφιστα-
μένου καθεστώτος της ΕΑΑΝ ότι θα ζητήσει τις απόψεις των ανωτέρω Συνδέσμων – Συλλόγων – Ενώσεων και
των Μελών τους.
4. Μετά από την διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε, το ΔΣ/ΕΑΑΝ και οι παριστάμενοι Πρόεδροι ΣΑ/ΣΝΔ
– ΕΣΥ – ΕΣΝΑ – ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ – ΣΑ/ΣΜΥΝ και ΑΝΕΑΕΔ ομόφωνα συμφώνησαν ότι:
«ΔΕΝ συμφωνούν στη μετατροπή της ΕΑΑΝ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ», με βάση τα επιχειρήματα που περιέχονται
στην επιστολή της ΕΑΑΝ προς τον Κο ΥΕΘΑ (σχετ. γ) και τις απόψεις που παρουσιάστηκαν από όλους τους
παρισταμένους.

Ακριβές Απόσπασμα
Για την ακρίβεια της Αντιγραφής
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπλοίαρχος ε.α. Γ. ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΠΝ

=========================================

Νέο Παράρτημα της ΕΑΑΝ

Το ΔΣ ΕΑΑΝ αποφάσισε την Ίδρυση Παραρτήματος ΕΑΑΝ Βορείου Ελλάδος με έδρα την Θεασσαλονίκη στο οποίο θα υπάγονται τα μονίμως διαμένοντα μέλη στο νομό Θεσσαλονίκης και στους λοιπούς νομούς Βορείου Ελλάδος.

Επίσης, δώρισε τοπικό Διοικητικό Συμβούλιο στο Παράρτημα Β. Ελλάδας με έδρα την Θεσσαλονίκη, από τον Πίνακα Μελών του Παραρτήματος ως Εξής;

Αντιναύαρχος εα Κ. Γκορτζής ΠΝ, Πρόεδρος

Υποναύαρχος (O) ε.α.Α. Ζαμιτετάκης ΠΝ, Αντιπρόεδρος

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α. Γ. Χριστάκης ΠΝ, Μέλος

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Β, Μελικίδης ΠΝ, Μέλος

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Α. Καρυπίδης ΠΝ, Μέλος

-Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Β. Σαρόγλου ΠΝ. Αναπληρωματικό Μέλος

-Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Ε. Γαβριλάκης ΠΝ, Αναπληρωματικό Μέλος

-Αντιπλοίαρχος [Ε) εα Ε. Καραϊσαρίδης ΠΝ, Αναπληρωματικό Μέλος

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: