ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΑΑΝ

Λάβαμε από την ΕΑΑΝ και δημοσιεύουμε τις πιο κάτω επιστολές-έγγραφα που αφορούν:

  1. Αίτηση ακύρωσης Μνημονίου
  2. Επιστολή προς Υπουργού Εθνικής Άμυνας
  3. Αντίγραφο πρακτικών Συνεδριάσεων του ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αρ. 26/16-9-10 περί εξέλιξης και ιεραρχίας στελεχών των Ε.Δ.

=====================

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

Γραφεία: Ι.Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 -210 33 10 431 -FAX: 210 33 10429

 

Αριθ.πρωτ.:   695                                                             Ημερ. 9 Σεπτεμβρίου 2010

 

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Π. Μπεγλίτη

ΚΟΙΝ.:  Α/ΓΕΝ – ΕΑΑΣ – ΕΑΑΑ

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

1.        Στην   συνάντηση   σας   με   τα   Προεδρεία   των   Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Σ.Ξ, Π.Ν. και Ε.Α.(ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ) που έγινε την 10-3-2010 και συγκεκριμένα  κατά την συζήτηση του θέματος υπ’ αριθ. 5 (επέκταση των ν. 2838/2000 και 3016/2002 για το Μέρισμα των Μετοχικών Ταμείων), απαντήσατε ότι το θέμα θα επιλυθεί με την κατάθεση του νέου νόμου περί ιεραρχίας και προαγωγών των στελεχών των Ε.Δ..

2.       Στο σχέδιο νόμου «Υπηρεσιακή εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων,. Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη την οποία αναμέναμε.

3.        Παρακαλούμε Κύριε Υπουργέ, να προβείτε στις ανάλογες ενέργειες ώστε να επιλυθεί το μείζον αυτό θέμα που αφορά όλους τους προ   των   ετών   2000   και   2002   αποστρατευθέντες   και   ιδίως   τους βετεράνους και δημιουργεί απόστρατους 2 ταχυτήτων,

4.        Ως μια λύση  ενίσχυσης των Μετοχικών  Ταμείων για να ανταπεξέλθουν στην επί πλέον δαπάνη που θα δημιουργήσει η επίλυση αυτού του προβλήματος, προτείνουμε όπως η εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων  (ΕΑΣ)  ή  μέρος αυτής που πληρώνουν οι  στρατιωτικοί συνταξιούχοι, όπως και του Λιμενικού Σώματος, να δρομολογηθεί στην ενίσχυση των Μετοχικών Ταμείων.

5.        Συνημμένα σας υποβάλλουμε το υπόμνημα του Συντονιστικού Συμβουλίου που σας στείλαμε την 2-3-22010 με τα θέματα που απασχολούν τους αποστράτους εν όψει της τότε συνάντησής μας.

 

Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Γ. Τζικάκης ΠΝ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ

Πρόεδρος ΕΑΑΝ

 

=====================

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

Γραφεία: Ι.Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 -210 33 10 431 -FAX: 210 33 10429

 

Αριθ.πρωτ.:   693                                                             Ημερ. 9 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ακαδημίας 60, ΤΚ 10679. Αθήνα

ΚΟΙΝ:. Α/ΓΕΝ

ΘΕΜΑ: Αίτημα ακύρωσης Μνημονίου (Δανειακή Σύμβαση μεταξύ Ελλάδος, Ε.Ε. και ΔΝΤ) Ν3845/2010

Συνημμένο: Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ 9/9/2010, Θέμα 8ο.

1.    Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικοί Συμβουλίου της Ενώσεως Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού της 9/9/2010 και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς του ιδρυτικού μας νόμου, αποφασίσαμε τα παρακάτω:

α. Η Ένωση μας, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό και επιστημονικό ρόλο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στηρίζει την πρωτοβουλία του, περί υποβολής «Αίτησης Ακύρωσης» των εκτελεστικών διατάξεων του Μνημονίου, με σκοπό την εν γένει προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των θιγόμενων πολιτών και κατ’ επέκταση και των μελών μας, που πλήττονται «από τις διατάξεις αυτού (του Μνημονίου) και

β. Τη συμμετοχή της Ενώσεως μας στην υποβολή αίτησης ακύρωσής της ενώπιον τον Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλων αρμόδιων αρχών, του εσωτερικού ή εξωτερικού, κατά των εκτελεστικών διατάξεων του Μνημονίου που περιορίζουν κεκτημένα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των μελών μας,  καθώς και την προσβολή όλων των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί (Ν 3833/10, 3863/10, 3847/10 και 3865/10) ή πρόκειται να εκδοθούν προς εφαρμογή του.

2.      Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) ιδρύθηκε to 1938, είναι ΝΠΔΔ και διέπεται από το ΝΔ 1171/72 όπως αυτό τροποποιήθηκε στη συνέχεια από τους νόμους 610/77 και 1911/90, εκπροσωπεί δε περί τα 10.000 μέλη απόστρατων Αξιωματικών Πολεμικού    Ναυτικού,    Λιμενικού    Σώματος    και  Ορφανικών οικογενειών.

3.        Εκπρόσωπος της ΕΑΑΝ ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής είναι ο Πρόεδρος αυτής, Αντιναύαρχος ε.α. Σπυρίδων Περβαινάς Π.Ν.

4.       Επισυνάπτονται απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 9/9/10. Θέμα 8ο και ο Ιδρυτικός Νόμος της ΕΑΑΝ ΝΔ 1371/72 μετά των τροποποιήσεων αυτού.

5.        Για πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα.

α. Προέδρου 210 3310431, 697399853

β. Αντ/δρου 210 3310430, 6937183001

γ. Δντος Συμβούλου 210 3368658, 6909800037

δ. Γραμματείας: 210 3310430- 3310431, Φαξ: 210 3310429

 

Μετά τιμής

Για το ΔΣ

 

Αντιναύαρχος ε.α. Σπυρίδων Περβαινάς ΠΝ

Πρόεδρος ΕΑΑΝ

 

===============

 

ΘΕΜΑ 5ο των Πρακτικών Συνεδριάσεως τον ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αρ. 26 της 16-9-2010

Σχέδιο Νόμου που αφορά το πρώτο μέρος την Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ., το δεύτερο μέρος την Διοίκηση των Ε.Δ. και το τρίτο μέρος την Στρατολογία και συναφείς διατάξεις

ΣΧΕΤ.: Το παραπάνω Σχέδιο Νόμου όπως έχει κατατεθεί στην Βουλή.

 

Το Δ.Σ, ΕΑΑΝ αποφασίζει αναφορικά με το εν λόγω νομοσχέδιο:

1.       Το σχέδιο αυτό συντάχθηκε κυρίως ως επακόλουθο του νέου συνταξιοδοτικού νόμου που θα διέπει το μόνιμο προσωπικό των Ε.Δ., βασίζεται, επόμενους, σε ένα συνταξιοδοτικό νόμο που είναι επαχθής για τα εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ..

2.        Το σχέδιο νόμου περιέχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Τα μεν αρνητικά θα πρέπει να απαλειφθούν, τα  δε θετικά  θα πρέπει να τύχουν προστασίας και εξασφάλισης, ώστε να υπάρξει αξιοκρατία και μη παρέμβαση των πολιτικών στα θέματα που αφορούν το προσωπικό των Ε.Δ.,

3.        Οι νόμοι αποτελούν ένα μέρος προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των Ε.Δ., αλλά ο βασικότερος παράγων είναι το ηθικό του προσωπικού, η πίστη του στην αξιοκρατία και η  σωστή οικονομική αμοιβή του, τα οποία στην παρούσα περίοδο δοκιμάζονται έντονα,

4.        Το Δ,Σ. ΕΑΑΝ συμμερίζεται τις ανησυχίες που εκφράζονται στο έγγραφο του Συντονιστικού Συμβουλίου των Συλλόγων των τριών κλάδων των Ε.Δ.» ΣΑΑΥΣ – ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ – ΣΑΣΜΥΝ – ΣΑΣ και ΣΑΣΥΔΑ προς τον ΥΕθΑ και τους αρχηγούς των κομμάτων.

5.        Το Δ.Σ. ΕΑΑΝ αναμένει την επέκταση των ν. 2838/2000 και 3016/2002 αναφορικά με το μέρισμα του επομένου και μεθεπομένου βαθμού και στους προ των ετών 2000 και 2002 αποστρατευθέντες. Ωσαύτως και την τροποποίηση των νόμων 2838/2000 άρθρο 6 και 3016/2002 άρθρο 37. ώστε να καλύπτουν και τους «ευδοκίμως τερματίσαντες» για τους αποστρατευθέντες πριν από τα έτη 2000 και 2002.

6.      Το Δ..Σ. ΕΑΑΝ θα παρακολουθεί την εφαρμογή του νόμου στην πράξη και θα τοποθετείται ανάλογα.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Γ. Τζικάκης ΠΝ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: