Ισως σας ενδιαφέρει

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕ! ΠΙΝΑΚΩΝ «Α»               ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

«Β», Τ», «Δ», «Ε «,»ΣΤ», «Ζ» και «Η» Δγής           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3                  ΓΕΝ/ΔΓ Φ. 072.1/41/09//4-12-09                  ΤΜΗΜΑ IV

Φ. 409.8/ 61 /10

ΚΟΙΝ.: ΕΑΑΝ – ΣΑ/ΣΜΥΝ -ΟΣΜΑΝ              Σ. 26119

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2010

Συνημμένα : Το σχετικό

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση Προσωπικού

ΣΧΕΤ. : Φ.950/11 /10/Σ.59/7-6-10/ ΟΣΜΑΝ

Διαβιβάζεται συνημμένα το σχετικό, που αφορά στην εκποίηση δύο (2) οικοπέδων στον οικισμό Αγ. Ιωάννη Αλιβερίου και παρακαλούμε για την ενημέρωση όλου του στρατιωτικού προσωπικού Διοικήσεων – Υπηρεσιών σας.

Πλοίαρχος Ν. Καστανιάς Π.Ν

Διευθυντής Β3

αδιαβαθμητοεπεΙγον

υπουργειο εθνικησ αμυνασ γενικο επιτελειο ναυτικου οικοδομικός συνεταιρισμός μονιμων αξ/κον ναυτικου

Φειδίου 10, Τ.Κ. 10678 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 3301383 FAX: 3301384

Ημερομηνία: 07/06/10

Συν/να : α)Υπόδειγμα προσφοράς(φύλλο 1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Εκποίηση αδιάθετων οικοπέδων ΟΣΜΑΝ οικισμού «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ» Ευβοίας

Ο ΟΣΜΑΝ γνωστοποιεί ότι εκποιεί τα δύο κατωτέρω οικόπεδα που βρίσκονται στον Αγ. Ιωάννη Αλιβερίου και εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως:

Α/Α Αρ. Οικοπέδου Αρ. Οικοδ. Τετρ. Έκταση οικοπέδου Τιμή Εκκίνησης
1 11 240 605,80τ.μ. 30.000
2 10 265 615,00τ.μ. 25.000

2.         Δικαίωμα συμμετοχής στην εκποίηση έχουν:

α. τα μέλη του συνεταιρισμού που έχουν εκπληρώσει τις μέχρι σήμερα υποχρεώσεις

β. εν ενεργεία, εν αποστρατεία Αξιωματικοί Π.Ν. καθώς εν ενεργεία Ανθ/στές και Υπαξιωματικοί Π.Ν. μη μέλη του συνεταιρισμού που σε περίπτωση πλειοδοσίας θα εγγράφονται ως μέλη του προγράμματος Αγ. Ιωάννη .

3.        Οι ενδιαφερόμενοι να αγοράσουν τα ακίνητα πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον με κλειστές προσφορές που θα υποβάλλουν αυτοπροσώπως, είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους (στην προσφορά να επισυνάπτεται σχετική εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος), στα γραφεία του ΟΣΜΑΝ που βρίσκονται στη Φειδίου 10, μέχρι και την 12:00 της 23ης Οκτωβρίου 2010. Κάθε κλειστός φάκελος πρέπει να περιέχει μια μόνο προσφορά που θα αφορά ένα μόνο οικόπεδο. Μαζί με την προσφορά πρέπει να συνυποβληθεί και Τραπεζική Επιταγή ανεγνωρισμένου Τραπεζικού Ιδρύματος υπέρ του Συνεταιρισμού ως προκαταβολή/εγγύηση ποσού ίσου με το 1/10 της τιμής εκκινήσεως εκάστου οικοπέδου. Η προκαταβολή αυτή, θα συμψηφισθεί με το προσφερόμενο τίμημα σε περίπτωση κατακύρωσης, αλλιώς θα τους επιστραφεί μετά το τέλος του Διαγωνισμού. Τυχόν μη κατάθεση του ποσού της εγγύησης θα θεωρηθεί ως παραίτηση του ενδιαφερομένου για την αγορά των ακινήτων και η προσφορά θα είναι άκυρη. Ουδεμία προσφορά γίνεται αποδεκτή μετά την 12.00 της 23ης Οκτωβρίου 2010.

4.        Η επί του διαγωνισμού επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη του ΔΣ/ΟΣΜΑΝ με την λήξη της παραπάνω προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα συγκεντρώσει και θα αποσφραγίσει, την 12.00 της 23ης Οκτωβρίου 2010 ενώπιον των ενδιαφερομένων ή των εκπροσώπων τους, τις προσφορές που υπεβλήθησαν, οι οποίες μονογράφονται από τα μέλη του ΔΣ/ΟΣΜΑΝ και στην συνέχεια ανακοινώνεται ο πλειοδότης και συντάσσεται πρακτικό. Παράλληλα επιστρέφει στους ενδιαφερόμενους που δεν πλειοδότησαν τις τραπεζικές επιταγές που είχαν καταθέσει ως εγγύηση.

5.        Σε περίπτωση που προσφορές πλειοδοτών είναι ίσου ποσού, θα προτιμάται κατά σειρά προτεραιότητας αυτός πού είναι μέλος και δεν έχει αποκτήσει οικόπεδο από τον ΟΣΜΑΝ, στη συνέχεια μέλη του συνεταιρισμού που έχουν οικόπεδο και κατόπιν οι εν ενεργεία οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί Π.Ν. Ανθ/στές και οι Υπαξιωματικοί του Π.Ν., ενώ στην περίπτωση που περισσότεροι από ένας τηρούν τα ίδια κριτήρια ο διαγωνισμός συνεχίζεται προφορικά μόνο μεταξύ αυτών και μέχρι να προκύψει τελικός πλειοδότης.

6.        Αν τυχόν δεν προσφερθούν τιμές μεγαλύτερες ή ίσες των τιμών εκκίνησης , ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και η επανάληψη του θα διενεργηθεί μελλοντικά με μέριμνα ΟΣΜΑΝ.

7.        Η μεταβίβαση της κυριότητας στον αγοραστή, θα γίνει εντός μηνός από την ειδοποίηση του από τον Συνεταιρισμό και αφού πρώτα ο αγοραστής εξοφλήσει το τίμημα, αποδεικνυόμενου τούτου με γραμμάτιο καταθέσεως της Γενικής Τραπέζης στο όνομα του Συνεταιρισμού (Αρ. Λ/σμού 303032246-0). Όλα τα έξοδα μεταβιβάσεως, της κυριότητας της εκτάσεως βαρύνουν τον αγοραστή.

8.        Εάν ειδοποιηθέντας προς τούτο πλειοδότης του διαγωνισμού δεν προσέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας προς υπογραφή του συμβολαίου μεταβιβάσεως της κυριότητας σε αυτόν της εκτάσεως ή αυτός υπαναχωρήσει, η δοθείσα προκαταβολή / εγγύηση εκπίπτεται υπέρ του Συνεταιρισμού. Ο ΟΣΜΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει το εν λόγω οικόπεδο στο δεύτερο πλειοδότη , εφόσον καλύπτεται η αντίστοιχη τιμή εκκινήσεως, ο οποίος οφείλει να καταθέσει ευθύς ως προσκληθεί την ως άνω εγγύηση 1/10 και υπογράψει εντός μηνός το σχετικό συμβόλαιο αγοράς.

9.        Η εξόφληση θα γίνει ως ακολούθως: Με την υπογραφή του συμβολαίου το 30% (πέραν του 10% που θα έχει κατατεθεί ως εγγύηση συμμετοχής)και το υπόλοιπο 60% σε δύο ισόποσες δόσεις την 30-05-11 και την 30/12/11.

10.      Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 21033Ω1383.

Υποναύαρχος Κ.Ξύτσας Π.Ν.                                     Ανθυποπλοίαρχο (ΔΙΑΧ)

Πρόεδρος ΟΣΜΑΝ                                                   Μ. Διονυσάτος Π.Ν.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: