Διπλή Επέτειος

Γράφει ο Ελ. Σφακτός

Ήταν φθινόπωρο του 1979 όταν ο προπομπός του ΣΑ/ΣΜΥΝ «Σύνδεσμος Αποστράτων Αξ/κών-Υπαξ/κών των προερχομένων εκ της Σχ. Ναυτοπαίδων« απόκτησε  το πρώτο του καταστατικό και ξεκίνησε τις δραστηριότητες του. Σε χρόνο μηδέν τον πλαισίωσαν και συνάδελφοι-απόστρατοι προερχόμενοι από άλλες παραγωγικές πηγές Υπαξ/κών Π.Ν. Η αλλαγή καταστατικού δεν άργησε να γίνει (1982), παίρνοντας τη σημερινή του μορφή ως «Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού».

Δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή μας, Δεκέμβριος 1989, κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της διμηνιαίας εφημερίδας μας με τίτλο «Νέα του ΣΑ/ΣΜΥΝ». Ήταν μία αναγκαία κίνηση προκειμένου να καλύψουμε τον σπουδαίο τομέα της επικοινωνίας. Τα αποτελέσματα της κυκλοφορίας ήταν θεαματικά, οι δε λόγοι της δεκάχρονης καθυστέρησης ήταν καθαρά οικονομικοί. Και για την ιστορία. Πνευματικός πατέρας, αν ο όρος είναι επιτυχής, για την ίδρυση του Συνδέσμου, είναι ο Γιώργος Σκουτέλας (Σημ. ΠΥ-Τηλ.)ε.α. Σχολής Ναυτοπαίδων (1953) και της εφημερίδας ο υποφαινόμενος, επίσης, Σχολής. Ναυτοπαίδων (1953) Επστής Τηλ. ε.α. Στα πρώτα βήματα της κυκλοφορίας της εφημερίδας είχαμε την αμέριστη βοήθεια του Γιώργου Εμμανουηλίδη (Δικηγόρου Αρείου Πάγου και Σ.Τ.Ε) προέδρου, τότε του ΣΑ/ΣΤΥΑ. Για τα έργα και ημέρες τόσο του Συνδέσμου όσο και της εφημερίδας μας θα χρειαζόντουσαν πολλές σελίδες και άρθρα για να γίνουν γνωστά, ιδίως στα νεότερα μέλη μας. Πιστεύοντας ότι μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, δημοσιεύουμε μικρό αριθμό φωτογραφιών και τίτλων εφημερίδων που μαρτυρούν τα έργα και ημέρες των δραστηριοτήτων μας.

Η φιλοσοφία και φυσιογνωμία του Συνδέσμου ήταν και παραμένουν αταλάντευτα στα, γνωστά, πιο κάτω:

 • Σύσφιξη των δεσμών κι εξυπηρέτηση των ε.α. και ε.ε. συναδέλφων.
 • Ανύψωση του έργου και γοήτρου του Π..Ν.
 • Άχρωμοι και άοσμοι πολιτικά.
 • Συνεργασία με ΕΑΑΝ για επίλυση προβλημάτων που αφορούν τους ε.α., κυρίως συνταξιοδοτικά, νοσηλευτικά, παραθεριστικά, πρόνοια.

Για θεσμικά θέματα των ε.ε. στελεχών ρίχνουμε όλο μας το βάρος στην αναβάθμιση της ΣΜΥΝ, διότι εφ’ όσων θεωρείται και είναι ο ένας πυλώνας που το Π.Ν. πατάει επάνω, πρέπει να γίνει μία πραγματική σχολή ανωτέρας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένη από το επίσημο κράτος με ότι αυτό συνεπάγεται και όχι μόνο στη θεωρητική της κατάταξη στη κατηγορία αυτή. Από την αναβάθμιση αυτή κερδισμένα θα είναι τόσο το Π.Ν. όσο και το εργαζόμενο στέλεχος. Ο ίδιος προβληματισμός διακατέχει και τις άλλες σχολές Υπαξ/κών Ε.Δ. (ΣΜΥ, ΣΤΥΑ), γι’ αυτό το 2000 ιδρύσαμε το άτυπο Συντονιστικό Συμβούλιο Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξ/κών (ΑΣΣΥ) για από κοινού δράση. Το 2004 μας πλαισίωσαν και οι αντίστοιχοι σύλλογοι ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ και ΣΑΣΥΔΑ (Διοικητικού Υπαξ/κών Αεροπορίας). Έτσι η φωνή μας έγινε πιο δυνατή. Και μία διευκρίνιση. Ο ΣΑ/ΣΜΥΝ πιστεύει ότι το συμβούλιο αυτό είναι αρκετό και ικανό για να αντιμετωπίζει τα γενικά θεσμικά θέματα ή και προβλήματα που απασχολούν τους ε.ε. Υπαξ/κούς καριέρας, αποφεύγοντας να εμπλέκεται σε επί μέρους προβλήματα υπηρεσιών ή ομάδας προσώπων, πόσο μάλλον ατόμων, που δημιουργούνται και θα δημιουργούνται στο σώμα. Εφ’ όσον το Ναυτικό είναι ένας ζωντανός επαγγελματικός χώρος, με τις πολλές του ευαισθησίες και ιδιαιτερότητες, διοικούμενο από ανθρώπους με βιώματα, με πολιτικές παρεμβάσεις κ.α. δεν θα μπορούσε να κάνει  εξαίρεση και να είναι η «ιδεώδης Υπηρεσία». Για τον λόγο αυτό άλλωστε έχουν προβλεφθεί θεσμοί και κανονισμοί για επίλυση τυχόν διαφορών ή και αδικιών. Και για να προλάβουμε την ερώτηση: «να μείνουν στη τύχη τους όπως συνέβαινε στην εποχή μας;» ασφαλώς όχι. Αναφέραμε πιο πάνω τους σκοπούς του Άτυπου Συμβουλίου ΑΣΣΥ για τα γενικά θέματα (π.χ. προσχέδιο περί ιεραρχία κι εξέλιξης των Μονίμων Αξ/κών Ε.Δ.). Για τα επί μέρους προβλήματα μόνο ένα, αμιγώς, «συνδικαλιστικό« όργανο θα μπορούσε να ασχολείται καθημερινά για την επίλυσή τους. Και αυτό προϋποθέτει πάνω από όλα πολύ οργάνωση και στελέχωση, σωστή πληροφόρηση και όχι άκουσα, μου είπαν, κάπου διάβασα. Αυτό κινδυνεύαμε να πάθουμε όταν πρωτοξεκινήσαμε. Ρομαντικοί κι ενθουσιώδεις να βοηθήσουμε, κατακλυζόμαστε από ομαδικά ή προσωπικά παράπονα που μας οδηγούσαν εντελώς έξω από τους σκοπούς του καταστατικού μας. Επίσης μία δίμηνη έκδοση εφημερίδας υπερφαλαγγίζεται από τα γεγονότα, αυτά λειτουργούν συσσωρευτικά, οπότε υποχρεώνεσαι σε επιλεκτική αντιμετώπιση αυτών. Τα παράπονα που ακολουθούν δικαιολογημένα. Άλλωστε το σημερινό Π.Ν. δεν έχει καμία σχέση με εκείνο της εποχής μας σε όλους τους τομείς. Εκπαίδευση, διαβίωση, εξέλιξη, οικονομικές απολαβές κ.α.. Ιδίως η επικοινωνία αναβαθμισμένη σε όλα τα επίπεδα, δημιουργεί διαύλους  αγαστής συνεργασίας και σε συνδυασμό με την υψηλή μόρφωση και του Υπαξ/κού, πολλές φορές εφάμιλλη της των Αξ/κών, απολαμβάνει ή απαιτεί τη θέση που του αξίζει, αποτρέποντας την «περιθωριοποίηση» ή απαξίωσή του (για το τελευταίο πάντα σε συνάρτηση με την προσωπικότητά του). Οι εξαιρέσεις στα πιο πάνω, ατυχώς, δεν θα μπορούν να εκλείπουν για «όσο θα υπάρχουν άνθρωποι«. Τέλος, πιστεύουμε ότι η ίδρυση «συνδικαλιστικού« οργάνου εκπροσώπησης των ε.ε. είναι θέμα χρόνου εφ’ όσον ανήκουμε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Τότε όλοι οι άλλοι θα περιθωριοποιηθούμε ή θα πρέπει να απορροφηθούμε από το νέο φορέα. Φυσικά δεν θα υπάρχει αναγκαιότητα ύπαρξης και του Άτυπου Συμβουλίου ΑΣΣΥ. Ο ΣΑ/ΣΜΥΝ λοιπόν έχει επιλέξει να εκπροσωπεί τους ε.α. πρωτίστως και να ενδιαφέρεται για την εξέλιξή της ΣΜΥΝ.

Για την εφημερίδα μας τηρούμε διαχρονικά τα πιο κάτω:

 • Σωστή και τεκμηριωμένη ενημέρωση-πληροφόρηση των μελών μας χωρίς πομπώδεις τίτλους.
 • Ποικιλία θεμάτων..
 • Σεβασμός στις απόψεις των άλλων, ακόμη και αν δεν συμφωνούμε. Δεν θα μας άρεσε καθόλου να υποχρεωθούμε σε «επανορθώσεις«.
 • Σχολαστική απόσταση από πολιτικούς-κομματικούς αλληθωρισμούς.
 • Αποτελεί ελεύθερο βήμα για όποιον θέλει να εκφραστεί αρκεί να μη προκαλεί και εισέρχεται σε χώρους σεβαστούς από τον καθένα για τον καθένα, όπως πολιτική, θρησκεία, προσωπικά δεδομένα.
 • Αποστολή  μόνο στα μέλη και φίλους του ΣΑ/ΣΜΥΝ καθώς και επιτελεία-Διοικήσεις Π.Ν. Δεν αποστέλλεται συλλήβδην σε μονάδες του Π.Ν. εκτός ειδικών περιπτώσεων.
 • Καταχωρούμε (δωρεάν) ενημερωτικά σημειώματα για επαγγελματικές δραστηριότητες μόνο των προερχομένων από το Π.Ν. και συγγενών αυτών προσώπων.

Αυτά για τη διπλή μας επέτειο με ευχές για πολλές-πολλές ακόμη επετείους και ολόθερμες ευχές και ευχαριστίες σε όλους εσάς που μας πλαισιώνεται και ενισχύεται.

Ε.Σ.

Ταμείο Αρωγής

Για τους σκοπούς του Τ. Αρωγής διετέθει το ποσόν των €1180,00 (330 απ΄το ταμείο μας και 850 από έκτατες εισφορές συναδέλφων για ενίσχυση μέλους μας).

Επίσης από το ταμείο μας το ποσόν των €100,00 σε ευαγή ιδρύματα, αντί στεφάνων σε μνήμη των συναδέλφων Δ. Κλάδη, Χ. Γρηγοριάδη, Μ. Κατσαράκη και Διδασκάλου μας Π. Δρακόπουλου.