Διπλή Επέτειος

Γράφει ο Ελ. Σφακτός

Ήταν φθινόπωρο του 1979 όταν ο προπομπός του ΣΑ/ΣΜΥΝ «Σύνδεσμος Αποστράτων Αξ/κών-Υπαξ/κών των προερχομένων εκ της Σχ. Ναυτοπαίδων« απόκτησε  το πρώτο του καταστατικό και ξεκίνησε τις δραστηριότητες του. Σε χρόνο μηδέν τον πλαισίωσαν και συνάδελφοι-απόστρατοι προερχόμενοι από άλλες παραγωγικές πηγές Υπαξ/κών Π.Ν. Η αλλαγή καταστατικού δεν άργησε να γίνει (1982), παίρνοντας τη σημερινή του μορφή ως «Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού».

Δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή μας, Δεκέμβριος 1989, κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της διμηνιαίας εφημερίδας μας με τίτλο «Νέα του ΣΑ/ΣΜΥΝ». Ήταν μία αναγκαία κίνηση προκειμένου να καλύψουμε τον σπουδαίο τομέα της επικοινωνίας. Τα αποτελέσματα της κυκλοφορίας ήταν θεαματικά, οι δε λόγοι της δεκάχρονης καθυστέρησης ήταν καθαρά οικονομικοί. Και για την ιστορία. Πνευματικός πατέρας, αν ο όρος είναι επιτυχής, για την ίδρυση του Συνδέσμου, είναι ο Γιώργος Σκουτέλας (Σημ. ΠΥ-Τηλ.)ε.α. Σχολής Ναυτοπαίδων (1953) και της εφημερίδας ο υποφαινόμενος, επίσης, Σχολής. Ναυτοπαίδων (1953) Επστής Τηλ. ε.α. Στα πρώτα βήματα της κυκλοφορίας της εφημερίδας είχαμε την αμέριστη βοήθεια του Γιώργου Εμμανουηλίδη (Δικηγόρου Αρείου Πάγου και Σ.Τ.Ε) προέδρου, τότε του ΣΑ/ΣΤΥΑ. Για τα έργα και ημέρες τόσο του Συνδέσμου όσο και της εφημερίδας μας θα χρειαζόντουσαν πολλές σελίδες και άρθρα για να γίνουν γνωστά, ιδίως στα νεότερα μέλη μας. Πιστεύοντας ότι μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, δημοσιεύουμε μικρό αριθμό φωτογραφιών και τίτλων εφημερίδων που μαρτυρούν τα έργα και ημέρες των δραστηριοτήτων μας.

Η φιλοσοφία και φυσιογνωμία του Συνδέσμου ήταν και παραμένουν αταλάντευτα στα, γνωστά, πιο κάτω:

 • Σύσφιξη των δεσμών κι εξυπηρέτηση των ε.α. και ε.ε. συναδέλφων.
 • Ανύψωση του έργου και γοήτρου του Π..Ν.
 • Άχρωμοι και άοσμοι πολιτικά.
 • Συνεργασία με ΕΑΑΝ για επίλυση προβλημάτων που αφορούν τους ε.α., κυρίως συνταξιοδοτικά, νοσηλευτικά, παραθεριστικά, πρόνοια.

Για θεσμικά θέματα των ε.ε. στελεχών ρίχνουμε όλο μας το βάρος στην αναβάθμιση της ΣΜΥΝ, διότι εφ’ όσων θεωρείται και είναι ο ένας πυλώνας που το Π.Ν. πατάει επάνω, πρέπει να γίνει μία πραγματική σχολή ανωτέρας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένη από το επίσημο κράτος με ότι αυτό συνεπάγεται και όχι μόνο στη θεωρητική της κατάταξη στη κατηγορία αυτή. Από την αναβάθμιση αυτή κερδισμένα θα είναι τόσο το Π.Ν. όσο και το εργαζόμενο στέλεχος. Ο ίδιος προβληματισμός διακατέχει και τις άλλες σχολές Υπαξ/κών Ε.Δ. (ΣΜΥ, ΣΤΥΑ), γι’ αυτό το 2000 ιδρύσαμε το άτυπο Συντονιστικό Συμβούλιο Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξ/κών (ΑΣΣΥ) για από κοινού δράση. Το 2004 μας πλαισίωσαν και οι αντίστοιχοι σύλλογοι ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ και ΣΑΣΥΔΑ (Διοικητικού Υπαξ/κών Αεροπορίας). Έτσι η φωνή μας έγινε πιο δυνατή. Και μία διευκρίνιση. Ο ΣΑ/ΣΜΥΝ πιστεύει ότι το συμβούλιο αυτό είναι αρκετό και ικανό για να αντιμετωπίζει τα γενικά θεσμικά θέματα ή και προβλήματα που απασχολούν τους ε.ε. Υπαξ/κούς καριέρας, αποφεύγοντας να εμπλέκεται σε επί μέρους προβλήματα υπηρεσιών ή ομάδας προσώπων, πόσο μάλλον ατόμων, που δημιουργούνται και θα δημιουργούνται στο σώμα. Εφ’ όσον το Ναυτικό είναι ένας ζωντανός επαγγελματικός χώρος, με τις πολλές του ευαισθησίες και ιδιαιτερότητες, διοικούμενο από ανθρώπους με βιώματα, με πολιτικές παρεμβάσεις κ.α. δεν θα μπορούσε να κάνει  εξαίρεση και να είναι η «ιδεώδης Υπηρεσία». Για τον λόγο αυτό άλλωστε έχουν προβλεφθεί θεσμοί και κανονισμοί για επίλυση τυχόν διαφορών ή και αδικιών. Και για να προλάβουμε την ερώτηση: «να μείνουν στη τύχη τους όπως συνέβαινε στην εποχή μας;» ασφαλώς όχι. Αναφέραμε πιο πάνω τους σκοπούς του Άτυπου Συμβουλίου ΑΣΣΥ για τα γενικά θέματα (π.χ. προσχέδιο περί ιεραρχία κι εξέλιξης των Μονίμων Αξ/κών Ε.Δ.). Για τα επί μέρους προβλήματα μόνο ένα, αμιγώς, «συνδικαλιστικό« όργανο θα μπορούσε να ασχολείται καθημερινά για την επίλυσή τους. Και αυτό προϋποθέτει πάνω από όλα πολύ οργάνωση και στελέχωση, σωστή πληροφόρηση και όχι άκουσα, μου είπαν, κάπου διάβασα. Αυτό κινδυνεύαμε να πάθουμε όταν πρωτοξεκινήσαμε. Ρομαντικοί κι ενθουσιώδεις να βοηθήσουμε, κατακλυζόμαστε από ομαδικά ή προσωπικά παράπονα που μας οδηγούσαν εντελώς έξω από τους σκοπούς του καταστατικού μας. Επίσης μία δίμηνη έκδοση εφημερίδας υπερφαλαγγίζεται από τα γεγονότα, αυτά λειτουργούν συσσωρευτικά, οπότε υποχρεώνεσαι σε επιλεκτική αντιμετώπιση αυτών. Τα παράπονα που ακολουθούν δικαιολογημένα. Άλλωστε το σημερινό Π.Ν. δεν έχει καμία σχέση με εκείνο της εποχής μας σε όλους τους τομείς. Εκπαίδευση, διαβίωση, εξέλιξη, οικονομικές απολαβές κ.α.. Ιδίως η επικοινωνία αναβαθμισμένη σε όλα τα επίπεδα, δημιουργεί διαύλους  αγαστής συνεργασίας και σε συνδυασμό με την υψηλή μόρφωση και του Υπαξ/κού, πολλές φορές εφάμιλλη της των Αξ/κών, απολαμβάνει ή απαιτεί τη θέση που του αξίζει, αποτρέποντας την «περιθωριοποίηση» ή απαξίωσή του (για το τελευταίο πάντα σε συνάρτηση με την προσωπικότητά του). Οι εξαιρέσεις στα πιο πάνω, ατυχώς, δεν θα μπορούν να εκλείπουν για «όσο θα υπάρχουν άνθρωποι«. Τέλος, πιστεύουμε ότι η ίδρυση «συνδικαλιστικού« οργάνου εκπροσώπησης των ε.ε. είναι θέμα χρόνου εφ’ όσον ανήκουμε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Τότε όλοι οι άλλοι θα περιθωριοποιηθούμε ή θα πρέπει να απορροφηθούμε από το νέο φορέα. Φυσικά δεν θα υπάρχει αναγκαιότητα ύπαρξης και του Άτυπου Συμβουλίου ΑΣΣΥ. Ο ΣΑ/ΣΜΥΝ λοιπόν έχει επιλέξει να εκπροσωπεί τους ε.α. πρωτίστως και να ενδιαφέρεται για την εξέλιξή της ΣΜΥΝ.

Για την εφημερίδα μας τηρούμε διαχρονικά τα πιο κάτω:

 • Σωστή και τεκμηριωμένη ενημέρωση-πληροφόρηση των μελών μας χωρίς πομπώδεις τίτλους.
 • Ποικιλία θεμάτων..
 • Σεβασμός στις απόψεις των άλλων, ακόμη και αν δεν συμφωνούμε. Δεν θα μας άρεσε καθόλου να υποχρεωθούμε σε «επανορθώσεις«.
 • Σχολαστική απόσταση από πολιτικούς-κομματικούς αλληθωρισμούς.
 • Αποτελεί ελεύθερο βήμα για όποιον θέλει να εκφραστεί αρκεί να μη προκαλεί και εισέρχεται σε χώρους σεβαστούς από τον καθένα για τον καθένα, όπως πολιτική, θρησκεία, προσωπικά δεδομένα.
 • Αποστολή  μόνο στα μέλη και φίλους του ΣΑ/ΣΜΥΝ καθώς και επιτελεία-Διοικήσεις Π.Ν. Δεν αποστέλλεται συλλήβδην σε μονάδες του Π.Ν. εκτός ειδικών περιπτώσεων.
 • Καταχωρούμε (δωρεάν) ενημερωτικά σημειώματα για επαγγελματικές δραστηριότητες μόνο των προερχομένων από το Π.Ν. και συγγενών αυτών προσώπων.

Αυτά για τη διπλή μας επέτειο με ευχές για πολλές-πολλές ακόμη επετείους και ολόθερμες ευχές και ευχαριστίες σε όλους εσάς που μας πλαισιώνεται και ενισχύεται.

Ε.Σ.

Ταμείο Αρωγής

Για τους σκοπούς του Τ. Αρωγής διετέθει το ποσόν των €1180,00 (330 απ΄το ταμείο μας και 850 από έκτατες εισφορές συναδέλφων για ενίσχυση μέλους μας).

Επίσης από το ταμείο μας το ποσόν των €100,00 σε ευαγή ιδρύματα, αντί στεφάνων σε μνήμη των συναδέλφων Δ. Κλάδη, Χ. Γρηγοριάδη, Μ. Κατσαράκη και Διδασκάλου μας Π. Δρακόπουλου.

Ταμείο Εθνικού Στόλου

Στο ΠΝ υπάρχουν μία πληθώρα, αφανών υπηρεσιών που πολύ λίγα γνωρίζουν για την ιστορία και προσφορά τους όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και αρκετά στελέχη του ιδίου σώματος. Ένα από αυτά είναι και το γνωστό μας Τ.Ε.Σ. Αναφερόμενοι σε αυτό, ο νους μας πάει στη προ Βαλκανικούς πολέμους περίοδο και τελειώνει με το πέρας του Α! Παγκοσμίου Πολέμου. Και όμως. Είναι ακόμη μία ζωντανή υπηρεσία που προσφέρει πάρα πολλά και στο σύγχρονο ΠΝ όπως συνέβαλε στην ανέγερση και στις μετέπειτα επεκτάσεις του ΝΝΑ και την περίοδο 1983-2003 προσέφερε στα εξοπλιστικά προγράμματα του ΠΝ το ποσόν των 8,5 Δις Δραχμών κ.α. Ας κάνουμε όμως μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία του σπουδαίου αυτού Ταμείου.

Ο ατυχής πόλεμος του 1897, «ο πόλεμος της ντροπής» όπως έμεινε στην ιστορία, έγινε αφορμή αφύπνισης της εθνικής συνείδησης και απόφασης οργάνωσης του κράτους σε στερεές και υγιείς βάσεις. Η εποχή του λαϊκισμού τύπου «Δηλιγιάννη« έπρεπε να περάσει ανεπιστρεπτί. Ο λαός που εγαλουχήτο με το όραμα της «Μεγάλης Ιδέας« ήταν έτοιμος να προσφέρει ο πτωχός τον οβολό του, οι πλούσιοι μέρος από τη μεγάλη τους περιουσία. Η ώρα των μεγάλων ευεργετών είχε σημάνει. Μία από τις πρωταρχικές ιδέες ήταν η σύσταση κεντρικής επιτροπής (1900) με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση-ανασυγκρότηση του Εθνικού Στόλου με σύγχρονες πολεμικές μονάδες. Η φυσική κατάσταση της χώρας μας απαιτούσε ανέκαθεν ισχυρή θαλάσσια δύναμη. Είχε προηγηθεί η σύσταση εταιρείας για σχηματισμό Εθνικού Στόλου το 1866. Μετά το 1897 η τότε Κυβέρνηση διαισθανόμενη τον παλμό και τις προθέσεις του Έλληνα, φρόντισε να επωφεληθεί και με τον νόμο ΒΨΟΔ΄26/16/ΔΕΚ.1900 (ΦΕΚ 288) Αρθρ. 1 «Συστάται ειδικόν ταμείον υπό τον τίτλον Ταμείον του Εθνικού Στόλου σκοπόν έχον την συμπλήρωση των ναυτικών του κράτους δυνάμεων» (Υπουργός Ναυτικών Β. Βουδούρης). Η προσφορά του ΤΕΣ ξεκινά ως αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία. Οι αρχικοί πόροι του Ταμείου, μικροί και ασήμαντοι, προήλθαν από «προίκα« του Δημουσίου Ταμείου. Δεν άργησε όμως να αναπτυχθεί και γιγαντωθεί όταν άρχισαν αν εισρέουν σε αυτό κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές σε κινητά και ακίνητα, προϊόντα συλλογικών εράνων ή προσωπικών προσφορών, κεφαλοποιήσεις τόκων, εισφορές από Δήμους, σχολεία, μονές κ.α. Δεν υπήρχε πόλη ή χωριό, ελληνικές παροικίες εξωτερικού που δεν προσέφεραν για τους σκοπούς του Ταμείου. Σπουδαία πηγή εσόδων υπήρξαν, η σύσταση του θεσμού «Λαχείον του Στόλου», εισφορές από τέλη αγκυροβολίας και φαρικών τα εισπρατόμενα υπέρ του Δημοσίου δικαιώματα εκ των πλωτών δεξαμενών του Π.Ν., ιστοθετών και ρυθμίσεων πυξίδων. Τα 8/10 του αντιτίμου παντός εκποιούμενου πολεμικού ή βοηθητικού πλοίου, τα 5/10 του εκποιημένου αχρήστου υλικού του Π.Ν. (Νόμος 4944/31). Από τους πιο αξιοπρόσεκτους πόρους υπέρ του ΤΕΣ αναφέρεται «περί των σάκκων του ιματισμού των αποβιούντων και λιποτακτούντων ανδρών του Π.Ν.» (ΦΕΚ Α211, Ν. 5110/10 Ιουλ./1931).

Από τα αξιολογότερα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου, μπορούμε να αναφέρουμε «Αγροτικόν Κτήμα κείμενον εις την θέσιν ΤΡΑΧΩΝΕΣ« της περιφέρειας Αθηνών του Δήμου Αθηναίων, εκτάσεως 5.553,528 στρέμματα βασιλικά, όπως αναφέρει το συμβόλαιο 711/31 Μαρτίου 1918, με το οποίο η πιο πάνω έκταση πουλήθηκε στον Μαρίνο Γερουλάνο έναντι του ποσού 680.000 δρχ.

Στυλοβάτες του Ταμείου υπήρξαν οι πιο κάτω, όπως τους μνημονεύει σε άρθρο του ο Ι. Λαζαρόπουλος στη Ναυτική επιθεώρηση τεύχος 64 του 1927 (με υπολογισμό δραχμής του 1927).

Γ. Αβέρωφ 100 εκατομ.

Δωρηταί άνω των 15 εκατομ.: Θ. Πετούσης.

Δωρηταί άνω των 5 εκατομ.: Μ. Κοργιαλένιος, Ε. Σκαρβούλης, Λ. Κιλδάνης, Μ. Χαρίτων, Γ. Μινιάκης.

Με δωρεές άνω του 1 εκατομ.: Κ. Χριστοδούλου, Ε. Ευγενίδης, Ν. Τσιτσιλιανόπουλος, Α. Παπασταθόπουλος, Ε. Τσαντόπουλος, Ν. Ζέρβας, Λ. Σιβιτανίδης, Β. Βατηκιώτης, Ι. Βαρύκας, Κ. Νικόδημος, Α. Στεργίου.

Δεκάδες δε εκείνοι που η δωρεά τους ήταν κάτω του εκατομμυρίου. Από το 1902 έως το 1926 είχε συγκεντρωθεί το ποσόν σε νέες δραχμές 135.603.500.

Με το ποσόν αυτό ανασυγκροτήθηκε εκ βάθρων ο Ελληνικός Στόλος ο οποίος αργότερα έγραψε την δική του ιστορία (Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α’ Π.Π., Μ. Ασία).

Περιληπτικά αναφέρουμε:

Δια την αγοράν 4 αντιτορπιλλικών (Θυέλλης, Ναυκρατούσης,

Λόγχης, Σφενδόνης)

Δρχ. Χρ. 5.442.700
Δια την αγοράν 4 αντιτορπιλλικών, ήτοι Ασπίδος Βέλους, Νίκης, Δόξης »     »      7574750
Δια το θωτηκόν Αβέρωφ η πληρωμή ήρξατο το 1909 »     »    23650000
Δια τα καταδυόμενα «Δελφίν» και «Ξιφίας» (α΄δόση 1909) »     »      3704678
Δια τα αντιτορπιλλικά «Κεραυνός» και « Νέα Γενεά» »     »      1301750
Δια τα 6 αντιτορπιλλικά κατασκευής Vulcan »     »      3837609
Δια τα 4 ανιχνευτικά »     »    15080474
Δια το εύδρομον «Έλλη» »     »      6442455
Δια τα θωρηκτά «Λήμνος» και «Κιλκίς» »     »    66336653
Δι΄ εν πετρελαιοφόρον »     »        447833
Δι΄ εν πλοίον συγκοινωνίας Πειραιώς-Ναυσταθμου »     »       365781
Επίσης δια τα μη παραδοθέντα πλοία[1]:

Θωρηκτόν «Σαλαμίς», εύδρομον «Π. Κουντουριώτης»

4 αντιτρπιλλικά (Κρήτη,Λέσβος, Χίος, Σάμος)
Το όλον χρ. Δραχμαί 151035241

Παράλληλα με την αγορά πλοίων το ΤΕΣ δαπάνησε:

Δια πυρομαχικά του Αβέρωφ Δρχ. Χρ. 3141350
Δι΄ όργανα βολής κ.λ.π. Αβέρωφ »     »       93752
Δια πυροβόλα Αβέρωφ »        »     186511
Δια πυροβόλα Χότσκιτς »        »   1840894
Δια τορπίλλας »        »   2002537
Δια τορπιλλοβλητικούς σωλήνας »        »     215775
Δια πυρομαχικά εν γένει »        » 12905769
Δια πυρομαχικά Bethleem »        »     332000
Δια πυρομαχικά νέου Θωρηκτού εις Bethleem »        »   1194035
Δια ταχυβόλα και πυρομαχικά Bethleem »        »     941402
Δια πυροβόλα και πυρομαχικά Vickers »        »    133984
Δια πυροβόλα και ταχυβόλα «Ακτίου» και «Αμβρακίας» »        »    267600
Δι΄αποβατικήν πυροβολαρχίαν »        »    155900
Δια ταχυβόλα εν γένει »        »    122118
Δια μεταφορικά πυροβολικού »        »       7042
Δια νάρκας και γομώσεις »        »   526377
Δια τορπιλλικά είδη »        »   31650
Δια περίστροφα και φυσίγγια αυτών »        »   65064
Δια γαιάνθρακας »        »   3397046
Δι΄ υλικά εν γένει κινήσεως »        »   89092
Δι΄ υλικά καταδυομένων »        »   28112
Δι΄ είδη ιματισμού επιστρατεύσεως »        »   230567
Δι΄ υγειονομικόν υλικόν επιστρετεύσεως »        »   81072
Δια την κατασκευήν επακτίων πυροβολείων »        »   83788
1/2 % ως ποσοστά προμηθειών εις Ταμείον Αποστράτων »        »   472247
Το όλον »        »   28545684
Προστιθεμένου του ποσού δια την αγοράν πλοίων »        »   17824359
Σύνολο »        »   46370043

Αυτή είναι εν συντομία η προσφορά του ΤΕΣ σε εποχές εθνικής ανάτασης του Έθνους. Σε περιόδους ύφεσης φροντίζει για την λειτουργία και διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου. Υπερασπίζεται τα συμφέροντα αυτού, γνωμοδοτεί για κάθε ενέργεια, πράξη ή διαταγή που αφορά εκποίηση περιουσίας, μίσθωση ακινήτων και άλλες αστικές πράξεις. Φυσικά δεν ξεχνά την κύρια αποστολή του που είναι: ναυπήγηση ή μετασκευή πολεμικών πλοίων. Ανέγερση-εγκατάσταση της επάκτιας άμυνας. Κατασκευή και συντήρηση Ναυτικών Νοσοκομείων, προμήθεια παντός είδους πολεμικού υλικού.

Η περιουσία του Ταμείου θεωρείται εθνική περιουσία και πρέπει να αξιοποιείται και συντηρείται απόλυτα, όπως στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία μας (κληροδότημα της Ελένης Κεκέση 1932). Στο παλαιό αυτό κτίριο, που στεγαζότανε για εμάς τους παλαιούς ο ΠΟΝ μετά την μεταφορά του από το παλαιό ΓΕΝ, τον τελευταίο καιρό συντελείται μία γενική ανακαίνιση που σίγουρα θα αλλάξει την μορφή του όταν αυτή τελειώσει. Θα μοιάζει με σύγχρονο οίκημα σε όλα του. Κεντρικοί είσοδοι, ανελκυστήρες, θυροτηλέφωνα με οθόνη αναγνώρισης, γενικοί πίνακες διανομής ρεύματος, δίκτυο ύδρευσης, φωτισμοί, καθαρισμός μωσαϊκών-μαρμάρων και φυσικά ο κλασικός καλλωπισμός με το βάψιμο μέσα και έξω.

Το παρόν προσωπικό του Ταμείου, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Υποναύαρχο (Ο) Χ. Λύγουρη Π.Ν. και με τη τεχνική υποστήριξη του αρμόδιου τμήματος του ΓΕΝ, εργάζονται μεθοδευμένα για την ανάδειξη και καλύτερη αξιοποίηση του περιουσιακού αυτού στοιχείου που συμβάλλει στους σκοπούς του Ταμείου Εθνικού Στόλου.

Το ΤΕΣ εποπτεύεται από το Υ.Ε.Θ.Α. μέσω ΓΕΝ (Ν 2387/1953 αρθρ. 24) διοικούμενο από γνωμοδοτικό συμβούλιο δια του Διευθυντού του Ταμείου. Πρόεδρος γνωμοδοτικού συμβουλίου ο Αρχηγός ΓΕΝ.

Τιμής ένεκεν κλείνουμε το παρόν χρονογράφημα με τον πίνακα ευεργετών και μεγάλων δωρητών ΤΕΣ όπως αυτός είναι αναρτημένος στα γραφεία του Ταμείου μαζί με προσωπογραφίες. Σημειωτέον, η υπηρεσία έχει ζητήσει από το Δήμαρχο Αθηναίων να την ενημερώσει αν υφίστανται στοιχεία εντοπισμού των τάφων όσων ενταφιάσθηκαν στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, προκειμένου το ΤΕΣ να επιμελείται αυτών. Ορισμένες αξίες αντέχουν ακόμη στην ισοπεδωτική λαίλαπα του σύγχρονου «προοδευτισμού«. Συγχαρητήρια σε αυτούς που το σκέφθηκαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ
ΒΑΡΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1871
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1879
ΑΒΕΡΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1899
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΠ. 1906
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔ. 1907
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. 1922
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝ. 1924
ΠΛΑΤΥΚΑΣ ΔΗΜ. 1928
ΚΕΚΕΣΗ ΕΛΕΝΗ 1932
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΑΒΡ. 1934
ΔΩΡΗΤΑΙ
ΑΓΚΑΣ ΔΗΜ 1892
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣ. 1903
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΘΕΜ. 1904
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 1904
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΖΑΝΝΗ 1904
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝ. 1905
ΠΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. 1906
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛ. 1907
ΚΙΛΔΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝ. 1909
ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΓΩ 1911
ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝ. 1911
ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜ. 1912
ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ ΖΩΡΖΗΣ 1912
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡ. 1912
ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΚΛΕΩΝ. 1912
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1914
ΜΙΝΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. 1914
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΥΡΑΤΣΩ 1914
ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣ. 1914
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡ. 1914
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ. 1914
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣ. 1914
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α. 1914
ΤΑΜΒΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤ. 1914
ΦΛΟΙΣΚΟΣ ΚΩΣΤ. 1914
ΒΑΡΚΑΣ 1915
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤ. 1916
ΚΟΣΚΟΡΟΣ ΛΕΩΝ. 1917
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣ. 1917
ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. 1917
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΘΕΜ. 1917
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜ. 1919
ΒΑΝΟΤΟΚΛΗΣ ΜΗΝΩΣ 1920
ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1921
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧ. 1921
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. 1921
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡ. 1923
ΜΠΟΥΜΠΛΙΑ ΒΑΣ. 1923
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣ. 1923
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1939

Ε.Σ.

[1] Ερμηνεία της Σύνταξης: προφανώς λόγω των συμμαχικών αναγκών (Α΄Π.Π.) ή της εσωτερικής κατάστασης (Διχασμός) τα πλοία αυτά αν και  παραγγέλθηκαν δεν παραδόθηκαν ποτέ.

Κατάθλιψη….

ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ-ΜΕ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ

Όλα μου φαίνονται μαύρα. Δεν είναι λίγοι όσοι χρησιμοποιούν αυτή την φράση και νιώθουν έτσι και ας μην έχουν τα μάτια τους κλειστά. Η κακή διάθεση και η επίτασή της υπό την κλινική εικόνα της κατάθλιψης, μας χτυπάει την πόρτα, είναι δίπλα μας και δεν πρέπει να έχουμε τα μάτια μας κλειστά. Η κατάθλιψη είναι η ψυχιατρική διάγνωση που χαρακτηρίζεται από την αδυναμία και αδιαφορία ευχαρίστησης και ικανοποίησης.

Στην φαρέτρα των υποστηρικτικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων της κατάθλιψης βρίσκει κανείς ψυχολογικές θεραπείες, κοινωνικές επεμβάσεις και φάρμακα.

Δεν είναι μύθος ότι τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα στην χώρα μας είναι τα αντικαταθλιπτικά.

Πολλοί ισχυρίζονται πως οι ψυχικές νόσοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με φάρμακα. Η φύση της κατάθλιψης εμπεριέχει μεν συμπτώματα σχετικά με συναισθήματα και σκέψεις, αλλά εκτείνεται και σε μία σωματική διάσταση.

Τα αντικαταθλιπτικά μπορούν να βοηθήσουν στην υποχώρηση όλων των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, αλλά ακόμα κι αν δεν είναι τόσο αποτελεσματικά σίγουρα βελτιώνουν την ψυχική διάθεση και την καθημερινή ποιότητα ζωής.

Υπάρχει έντονη φημολογία πως τα αντικαταθλιπτικά προκαλούν εθισμό και δύσκολα μπορεί κάποιος να διακόψει. Αυτό δεν είναι ακριβές, διότι παρά την επίδραση που έχουν σε μία φυσιολογικά υπαρκτή ουσία, την σεροτονίνη, εάν διακοπούν σταδιακά, βαθμιαία, και υπό οδηγίες ειδικού, δεν υπάρχει πρόβλημα.

Αναφέρεται αρκετές φορές ότι τα αντικαταθλιπτικά μπορούν να αλλάξουν την προσωπικότητά μας. Αρκετοί έχουν μία αποστασιοποιημένη θέση για οποιαδήποτε ψυχο-ενεργή ουσία, η οποία θα μπορούσε να επιδράσει πάνω τους, και ειδικότερα στο μυαλό τους. Η αλήθεια όμως είναι πως τα αντικαταθλιπτικά όχι μόνο δεν αλλάζουν τις συνήθεις διαθέσεις του ατόμου, αλλά το επιστρέφουν στην πρότερη του καταθλιπτικού επεισοδίου κατάσταση της προσωπικότητας του.

Όπως όλα τα φάρμακα έτσι και τα ανωτέρω, μπορεί να έχουν αρκετές παρενέργειες, από ξηρότητα του στόματος μέχρι και σεξουαλική δυσλειτουργία. Η αποτελεσματικότητά τους τις περισσότερες φορές διαφαίνεται περίπου σε 4-6 εβδομάδες. Τόσο χρειάζεται συνήθως, προκειμένου να ρυθμιστεί η ανισορροπία του ισοζυγίου της σεροτονίνης.

Τελευταίες έρευνες έχουν αποδείξει πως αποτελεί αποτελεσματική «θεραπεία» κατά του stress η χρήση της σοκολάτας. Η καθημερινή κατανάλωση 40 γραμμαρίων σοκολάτας, είναι αρκετή, ώστε να μειώσει τα επίπεδα των ορμονών του stress.

Τέλος έχει αποδειχθεί ότι η υπερένταση, το stress, το άγχος και η κατάθλιψη αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Κι εδώ η χρήση των αντικαταθλιπτικών μπορεί να βοηθήσει, μειώνοντας τα καρδιαγγειακά επεισόδια που μπορεί να οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες.

Δρ. Σπύρος Ν. Παπαϊωάννου

ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΝΑ

Παράδοση παραλαβή Διοικητών Υ/Β….

Παράδοση παραλαβή Διοικητών Υποβρυχίων 7 Απριλίου 2010

Μέλη του Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων, επίσημα προσκεκλημένα, παρευρέθησαν στην Τελετή Παράδοσης –Παραλαβής των Διοικητών Υποβρυχίων στις 7 Απριλίου 2010.

Στον Παραδίδοντα Διοικητή Πλοίαρχο Σπυρίδωνα Δημουλά ΠΝ, προσεφέρθη Αναμνηστική πλακέτα, και η Σημαία του Συνδέσμου Υποβρυχίων, από τον Πρόεδρο του ΕΛ. ΣΥΝ. Υ/Β Ναπολέοντα Γενοβέλη Υποναύαρχο ΠΝ ε.α., με τις καλύτερες ευχές στα Νέα του Καθήκοντα.

Στον Παραλαμβάνοντα Διοικητή Υποβρυχίων Πλοίαρχο Αθανάσιο Καρατζά ΠΝ, ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό έργο της Διοίκησης Υποβρυχίων.

Στους Κυβερνήτες και τα Πληρώματα των Υποβρυχίων, καλές Θάλασσες, και ο Άγιος Νικόλαος να είναι μαζί τους.

Μετά την Τελετή παρετέθει δεξίωση στον κήπο τη Β.Υ. προς τιμήν όλων, με ελαφρά ποτά, αναψυκτικά και εκλεκτό ποικίλο πλούσιο μπουφέ.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων, αισθάνεται υπερήφανος για όλους τους υπηρετούντες στην περιοχή Δ.Υ., Β.Υ., ΣΥΒ, και Κυρίως στα Υποβρύχιά μας, όπου υπηρετήσαμε και εμείς στο παρελθόν, πολλά χρόνια έκαστος, και καταδυθήκαμε μερικές χιλιάδες ώρες συνολικά, έως ότου παραδώσαμε την σκυτάλη στους Νεότερους για να συνεχίσουν την παράδοσή μας….

Σας ευχόμαστε Υγεία και κάθε προσωπική και Οικογενειακή ευτυχία.

Σχόλιο της σύνταξης. Στην τελετή παράδοσης-παραλαβής περέστει, προσκληθείς και ο Επστής Μηχ. ε.α. Σπύρος Δημουλάς (Σ.Ν. 1951) πρώτος εξάδελφος του παραδίδοντος Διοικητού, καθώς και ο εγγονός του Σπύρος Δημουλάς.

Σημειωτέον, ο Επστής Δημουλάς, υπηρέτησε το πλείστον της 12ετούς του παραμονής στο Ναυτικό στα Υ/Β. Αν και ο junior Δημουλάς μεταφράσει σε πράξη την γοητεία του, από την επίσκεψή του στο «Υ/Β ΠΟΣΕΙΔΩΝ«, τότε θα έχουμε τρεις συνεχείς γενιές «Δημουλά« στα Υ/Β!!!!

Εργασίες Υπηρεσιών….

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕ ΚΑΙ Ν.ΟΧ. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

1.    Περίφραξη με στρατιωτική περίφραξη Ν.Οχυρού 5,5 KM (δεν υπήρχε)

2.    Κατασκευή τριών νέων φυλακίων υψηλών προδιαγραφών (με νιπτήρα/τουαλέτα κ.λ.π.)

3.    Κατασκευή τουαλετών/νιπτήρων σε όλα τα υπόλοιπα φυλάκια.

4.    Τοποθέτηση συστημάτων Η/Ν ελέγχου σε όλες τις εισόδους του στρατοπέδου.

5.    Ενεργοποίηση νέας εξόδου από περιοχή ΣΕΝΤ (εξόδου ΕΡΓΟΣΕ) το οποίο περνάει από περιοχή ΔΝΟ και η οποία από φόβο δεν χρησιμοποιείτο για 10 χρόνια (από τότε που κατασκευάστηκε).

6.    Ασφαλτόστρωση δέκα (10) στρεμμάτων πλατείας ΚΕΠΑΛ με προσωπική πρωτοβουλία του Δ/ΔΝΕ, χωρίς να επιβαρυνθεί το δημόσιο.

7.    Κατεδάφιση όλων των παλαιών κτιρίων με πρωτοβουλία Διοικήσεως ΔΝΕ.

8.    Κατασκευή Κ.Ε.Κ. με πρωτοβουλία του Ναυάρχου παρά τις αντιρρήσεις επιτελών ΓΕΝ.

9.    Αναβάθμιση όλων των κτιρίων της ΔΝΕ (μεγάλες εργασίες).

10. Κτιριακή αναβάθμιση της ΣΔΕΠΝ.

11. Κατασκευή ΚΕ ΠΟΡΟΣ μικρού παραδοσιακού οικήματος (κατασκευή περίπου αρχές των περασμένων μηνών) που χρησιμοποιείτο σαν αποθήκη, ώστε από φέτος το καλοκαιρινά διατίθεται για θέρετρο (με τρία μεγάλα δωμάτια, κοινή κουζίνα και χώρο υποδοχής).

12.  Αναβάθμιση του δρόμου όλου του οχυρού, διότι όλος ο Ναύσταθμος περνάει από το οχυρό.

13.  Διάνοιξη με πρωτοβουλία ΔΝΕ σε συνεργασία με το Στρατό Ξηράς και χωρίς κόστος είκοσι (20) δασικών δρόμων.

14.  Διάνοιξη δρόμου, εντός του οχυρού με την βοήθεια του Στρατού Ξηράς (και χωρίς κόστος), που συνδέει τη βάση με φυλάκιο απομονωμένο που μέχρι τώρα συνδεόταν εξωτερικά περνώντας από κατοικημένες περιοχές.

15. Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υποδομών (Διαδραστικοί πίνακες-Τηλεκπαίδευση) όλων των σχολείων του Π.Ν.

16.  Αναβάθμιση τροφοδοσίας Ναυτών και Δοκίμων Υπαξιωματικών.

17. Παραλαβή μετά από ενέργειες ΔΝΕ (απο TITAN) μεγάλων δεξαμενών των 35-40tn για ασφάλεια από πυρκαγιά (οι οποίες είναι σκορπισμένες σε περιπτώσεις πυρκαγιάς).

18.  Τοποθέτηση 200 δεξαμενών 1 tn σε όλο το στρατόπεδο σε περίπτωση πυρκαγιάς.

19. Συνεργασία με όλους τους Δήμους της περιοχής με σκοπό την καθαριότητα του ΟΧ. Σκαραμαγκά.

20. Παραλαβή νέων οχημάτων για χρησιμοποίηση των Ειδικών Φρουρών (φύλαξη περιοχής).

21. Κατασκευή και ενεργοποίηση από ιδιώτες α. Ταχυφαγείο Σεπτέμβριος 2008.

β. Βενζινάδικο Αύγουστος 2009 (της AVIN).

22.  Αναβάθμιση των δύο (2) εκκλησιών από προσφορά Μητροπόλεως Νίκαιας και ιδιωτών με προσωπική πρωτοβουλία Δ/ΔΝΕ.

23.  Παροχή μεγάλου κοινωνικού έργου σε φτωχές οικογένειες του Περάματος απ’ ευθείας προσφορά ρούχων και συσσιτίου πληρώματος επί δύο μήνες σε 34 άτομα (6 φτωχές οικογένειες).

24.  Συνεργασία με την συνορεύουσα υπηρεσία της ΕΚΟ και κατασκευή (έξοδα ΕΚΟ) κοινού Συστήματος ασφαλείας για πυρκαγιά.

Παρουσίαση “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”

Στον γνώριμο φιλόξενο χώρο του ΣΑ/ΣΜΥΝ έγινε η παρουσίαση του Ιστορικού Αρχείου της Τριήρους »ΟΛΥΜΠΙΑΣ» όπως είχε στο προηγούμενο τεύχος δημοσιευτεί.

Μία παρουσίαση πέραν από τα αναμενόμενα, που ικανοποίησε απόλυτα ως προς το διαχρονικό της θέμα, αλλά και ως προς τον σύγχρονο τρόπο ηλεκτρονικής παρουσίασης των Ιστορικών ψηφιακών αρχείων όλους τους παρευρισκομένους συναδέλφους και φίλους.

Κατά γενική ομολογία τα σχόλια υπήρξαν πολύ θετικά και ενθαρρυντικά, ώστε να υπάρχουν σκέψεις στην επανάληψη της εκδήλωσης με μεγαλύτερο ζήλο και σε διαφορετικούς χώρους όπως σε υπηρεσίες τους Π.Ν, Ναυτικά Μουσεία, ιδιωτικά Σχολεία κ.α.

Ενημερωτικά, η εν λόγω «Βιβλιοθήκη» μετά από επίσημη πρόσκληση θα παρουσιάσει το Ιστορικό αυτό αρχείο της Τριήρους στην Αγ.Πετρούπολη

της Ρωσίας, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «SEA CALLS» (Θαλάσσια Κελεύσματα) στο τέλος Απριλίου.

Τίμησαν με την παρουσία τους οι κάτωθι .

Ο Κυβερνήτης του Πλωτού Μουσείου Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ  κ. Γαβαλάς, Ανώτατοι Αξιωματικοί ε.α κ. Δ. Μούτος, Γ. Μαραγκουδάκης, Φ. Ζωϊδάκης, καθώς και ανώτεροι Αξιωματικοί και Δικαστικοί Λειτουργοί της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας με εκπρόσωπο τον Ναυπηγό Δ. Ταβουλάρη, η ερέτης του ομίλου ερετών Πειραιά, καθώς και πλήθος αγαπητών συναδέλφων του ΣΑ/ΣΜΥΝ τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και με τη συνδρομή του Δ.Σ. του ΣΑ/ΣΜΥΝ, ως χορηγός Δημοσιεύσεων και επικοινωνίας της «Βιβλιοθήκης» σε πολιτισμικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Στο τέλος της εκδήλωσης ανταλλάγησαν αναμνηστικά με θέμα την Τριήρη «Ολυμπιάς» και τον θυρεό της «Βιβλιοθήκης» .Ακολούθησε δείπνο γνωριμίας και συνεχίστηκε η συζήτηση με αισιόδοξα σχέδια για τον μέλλον μετά από ταύτιση απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Κόπιασαν και προετοίμασαν την εκδήλωση, ο Γ.Καλογερόπουλος, Ε.Μπαϊρλής, Α.Νούλας, Μ.Καρβουντζή, και τους συμπαραστάθηκαν και υποστήριξαν οι Α.Κανελλοπούλου, Χ.Ανδρεόλα, Α.Μπαϊρλής, Α.Μπαρδάκη.

Τους ευχαριστούμε για την υπέροχη ενημέρωση.

Στράτος Μπαϊρλης

Η Καλιτεχνική μας Γωνία

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο (105) και στην αντίστοιχη «καλλιτεχνική μας γωνιά» για τη θεατρική ομάδα των « Θεατρόπληκτων» όπου ο συνάδελφος Γιάννης Ψυρίδης (ΣΝ 1956) συμμετέχει. Πηγαίνοντας σε μία θεατρική παράσταση, πάντα έχεις την προσμονή «τι θα δεις;»¨. Μία μικρή παρέα μελών του ΣΑ/ΣΜΥΝ πήγε και ιδού οι εντυπώσεις:

Τίτλος έργου:

’Η σχέση σας προωθείται’’

Επίκαιρο όσο ποτέ. Απρόσμενα οξυδερκές, αλλά συνάμα δροσερό και ξεκούραστο.

Χιούμορ και προβληματισμός πάνε μαζί και σε ταξιδεύουν.

Στο ταξίδι αυτό δεν συναντάς μεγαλοστομίες ή δράματα κι όμως συγκινείσαι με τους ήρωες δοσμένους άψογα από τους ηθοποιούς.

Το πάθος καλά κρυμμένο κάτω από το γοητευτικό φλέγμα του συγγραφέα, το σκηνικό απλό και υποβλητικό, απόδειξη για μία ακόμα φορά ότι η τελειότητα βρίσκεται στην απλότητα. Θα θέλαμε να το ξαναδούμε!…

Φίλε Γιάννη, συγχαρητήρια σε εσένα και την παρέα σου.

Επιστολές που λάβαμε

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος-105 61 Αθήνα

Τηλ. 210 3310430-210 3310431-FAX: 210 3310429

Ημ/νία: 15-3-2010

Αριθ. πρωτ. 168

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:Α/ΓΕΝ-ΕΓΑ (χωρίς συνημμένο)

ΚΟΙΝ.: Υ/ΓΕΝ

ΔΚΒ (με το συνημμένο)

ΔΚΕ

ΘΕΜΑ: Νέο ΔΣ/ΕΑΑΝ

ΣΧΕΤ: α.ΝΔ 1171/72 ως τροποποιήθηκε με το σχετικό (β)

β. Ν. 1911/90 άρθρο 14

γ. ΦΕΚ 75 ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ από 4-3-2010

Γνωρίζεται ότι το ΔΣ της ΕΑΑΝ συγκροτήθηκε σε σώμα με βάση το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας της 22ας Νοεμβρίου 2009, μετά και την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία δημοσιεύθηκε στο σχετικό (γ), ως ακολούθως:

α. Πρόεδρος, ο Αντιναύαρχος ε.α. Σπυρίδων Περβαινάς ΠΝ του Σταύρου.

β. Αντιπρόεδρος, ο Αντιναύαρχος ε.α. Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ του Μάρκου.

γ. Μέλος, ο Αρχιπλοίαρχος (Δδ) Ιωάννης Αγγελόπουλος ΠΝ τουΜιχαήλ.

δ. Μέλος, ο Υποναύαρχος ε.α. Βασίλειος Πατέλης ΠΝ του Γεωργίου.

ε. Μέλος, ο Υποναύαρχος (Μ) ε.α. Δημήτριος Αποστολάκης ΠΝ του Αποστόλου.

στ. Μέλος, ο Υποναύαρχος (Ο) ε.α. Νικόλαος Τσαπράζης ΠΝ του Γεωργίου.

ζ. Μέλος, ο Υποναύαρχος (ΥΙ) ε.α. Ανδρέας Παρασκευόπουλος ΠΝ του Παναγιώτη.

η. Μέλος, ο Υποναύαρχος ΛΣ. ε.α. Δημήτριος Παπαζαφείρης του Σπυρίδωνα.

θ. Μέλος, ο Πλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Χαράλαμπος Αϊδίνης ΠΝ του Δημητρίου.

ι. Μέλος, ο Αντιπλοίαρχος (ΠΤ) ε.α. Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ του Γεωργίου.

ια. Μέλος, ο Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Γεώργιος Τζικάκης ΠΝ του Ευσταθίου.

2. Σύμφωνα με το σχετικό (β) το ΔΣ της ΕΑΑΝ στη συνεδρίαση της 9-3-2010 επέλεξε ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Αντιπλοίαρχο (ΠΥ) ε.α Γ. Τζικάκη ΠΝ. Κατόπιν των ανωτέρω η νέα Διοίκηση της ΕΑΑΝ σχηματίζεται ως κατωτέρω:

α)Πρόεδρος: Αντιναύαρχος ε.α. Σ. Περβαινάς ΠΝ

β) Αντιπρόεδρος : Αντιναύαρχος ε.α. Θ. Γερούκης ΠΝ

γ) Διευθύνων Σύμβουλος: Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Γ. Τζικάκης ΠΝ

δ) Αναπλ. Δ.Σ.: Πλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Χ. Αϊδίνης ΠΝ

Αντιπλοίαρχος (ΠΥ) ε.α. Γ.. Τζικάκης ΠΝ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιναυαρχος ε.α. Σ. Περβαινάς ΠΝ

Πρόεδρος ΕΑΑΝ

===========

Αγαπητέ φίλε Λευτέρη,

Αγαπητοί Απόστρατοι:

Από το όμορφο Μόντρεαλ του Καναδά σας στέλνω τους πιο θερμούς μου χαιρετισμούς.

Πρόσφατα βρέθηκα στην Αθήνα και παρέμεινα για περισσότερο από 45 ημέρες. Έτσι είχα την ευκαιρία να περάσω πάρα πολλές φορές από τον σύλλογό μας (ΣΑ/ΣΜΥΝ) κι έζησα εκπληκτικές στιγμές. Μέγα το έργο σου Λευτέρη, όπου μαζί με όλα τα λαμπρά διοικητικά συμβούλια κατορθώσατε να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε αυτήν την υπέροχη «εστία». Χάρις σε αυτήν συνήντησα συμμαθητάς μου, όπου αμούστακα τότε παιδιά περάσαμε την παιδική κι εφηβική ηλικία μαζί.

Παιδική κι εφηβική ηλικία! Και μόνο στο άκουσμα παραλληλείς από ενθουσιασμό γιατί οι δύο αυτές περιόδους της ζωής του ανθρώπου είναι οι καλύτερες πλάθοντας χιλιάδες όνειρα. Εμείς όμως τις περιόδους αυτές τις περάσαμε κάτω από σιδηρά στρατιωτική πειθαρχία  αντιμετωπιζόμενοι σαν ολοκληρωμένοι άνδρες. Δεν πειράζει όμως, αποκτήσαμε ηθική, σεβασμό και αξιοπρέπεια, εφόδια που μας χάρισε το ένδοξο Πολεμικό Ναυτικό.

Οικονομικές συγκυρίες των εποχών εκείνων και μετά από πολυετή υπηρεσία στο Πολεμικό Ναυτικό αποκτώντας παράλληλα τεχνικές και επιστημονικές εμπειρίες, πολλοί από εμάς φύγαμε οικειοθελώς σκορπίζοντας τους εαυτούς μας στους τέσσερους ορίζοντες.

Δεν ημπορώ να παραλείψω και να μην κατονομάσω ποιους από τους συμμαθητάς μου συνήντησα. Πρώτον και καλύτερο τον συναθλητή μου στην θρυλική ομάδα ποδοσφαίρου 1952-1953 Αλεφραγκή, τον Μυστακίδη, τον Ποριότη, τον Μαρκίδη, τον Αντωνίου και τηλεφωνικώς με τον πατριώτη μου Χρήστο Τσόγκα. Τους ευχαριστώ όλους και πάντα θα θυμάμαι την παραδοσιακή φασολάδα που φάγαμε στο συγκεκριμένο στέκι.

Με πρωτοβουλία δικιά σου Λευτέρη, ομάδα περίπου 10 απόστρατοι, επισκεφτήκαμε εις την οικία του τον σεβαστό ε.α. Ναύαρχο κ. Μανωλόπουλο. Ήμουν Δίοπος Τηλ. Στο Καταδρομικό ΕΛΛΗ και ήτο Ύπαρχος, ένας αυστηρός μα δίκαιος Αξιωματικός. Παρά την προκεχωρημένη ηλικία του θαυμάσαμε όλοι μας την διαύγεια του πνεύματός του. Θυμάται τα πάντα! Ο Θεός να του χαρίζει υγεία και του ευχόμαστε πάντα να στέκεται δίπλα στον σύλλογο.

Ολοκληρώνοντας, θέλω για μία ακόμη φορά να επισημάνω, πως χάρις στον σύλλογο είχα την μεγάλη ευκαιρία να απολαύσω και να θυμηθώ κάτι από τα περασμένα.

Κράτα γερά Λευτέρη και μαζί με τους συνεργάτες σου ο Θεός να σας δίνει υγεία και κουράγιο ώστε να διατηρηθεί για πάντα αυτό το υπέροχο δημιούργημα.

Καλή αντάμωση.

Ντάσιος Δημήτριος

Υποκ. Α! Τηλ. ε.α.

Ναυτόπαις 1952-55

===============

Καλλιθέα 19/4/2010

Αγαπητές Πρόεδρε γεια σου.

Θα μου δώσεις μεγάλη χαρά εάν έχεις χώρο να δημοσιεύσεις αυτή την επιστολή μου.

Μία συνάντηση στις 18/4/2010 των μελών για απολογικό έργο του Συλλόγου και νέα Διοίκηση είχε την ακόλουθη διαδικασία. Η παλαιά Διοίκηση είχε πολλά να πει στον κόσμο και να απολογηθεί για θέματα  πνευματικής ουσίας. διαπιστώσεις και θέσεις απέναντι στην παρουσία μελών.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στις λίγες ώρες ήταν δημιουργίες του συλλόγου και οικονομικός απολογισμός.

Όμως ειπώθηκαν και ζητήματα αφηρημένης στοχασμολογίας από μέλη και αυτομάτως περάσαμε σε αρνητικές πλευρές και παραλείψεις.

Συνηθισμένο φαινόμενο της εποχής να επέρχεται μία σύγχυση όταν θέλουμε να αναμίξουμε τα κομματικά ή πολιτικά σχέδια με τα αγνά ιδεώδη της αγνής φιλίας. Με αποτέλεσμα πολλά δεινά να προκαλούνται.

Πολλές φορές στη ζωή, η ανταμοιβή είναι τιμωρία. Νοιώθεις πικρία μετά από διακεκριμένη προσφορά για την στερέωση του συλλόγου με απώλεια από την προσωπική σου και την οικογενειακή σου ζωή.

Ο άνθρωπος δεν είναι οργανισμός, είναι νους εξυπηρετούμενος δι’ οργάνων (Πιττακός). Έτσι λοιπόν δεν φτάνει ο Πρόεδρος και τα εκλεγμένα μέλη να εργάζονται, πρέπει κι εμείς που τους εκλέγουμε να σκεπτόμαστε για αυτούς και όχι μόνο αυτοί για εμάς.

Βασικά στο σύλλογό μας νομίζω πρωταρχικό ρόλο είναι η ποιότητα και ειλικρίνεια για αυτό μετά από τόσα χρόνια σχέσεις ήρθε η αδελφοποίηση των τάξεων και η αγάπη των συμμαθητών.

Τώρα εάν υπάρχουν και άλλα σωματεία μιμητές την απάντηση θα την δώσει διάρκεια μέσα στο χρόνο.

Εμείς πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας και εάν χρειάζονται και την βοήθειά μας να την έχουν.

Ο Σωκράτης έλεγε: « η αρετή δεν διδάσκεται, όπως δεν διδάσκεται και η μεγαλοφυΐα».

Λοιπόν κάποιοι πήραν τον βαθμό του Αξιωματικού στο Πολεμικό Ναυτικό και μερικοί τον βαθμό του Υπαξιωματικού. Αυτό που μετράει στην ζωή δεν είναι ο βαθμός, είναι η δίψα και η ικανότητα πως συμπεριφέρεσαι στο πλατύ κοινό.

Εμείς όλοι ξέρουμε ότι ο Πρόεδρος του συλλόγου μας ήταν Υπαξιωματικός (ποτέ δεν το έκρυψε) και τώρα είναι ένας φτασμένος συμπολίτης μας. Έχει την αίσθηση του μέτρου και της αρμονίας. Με υψωμένες πνευματικές αξίες, ζυμωμένος μέσα στην έννοια της θεωρίας και της πράξης, υποταγμένος στο νόημα του ανθρωπισμού.

Σας θυμίζω ότι τα ιδεώδη μας δεν εδράζονται μόνο στις αισθήσεις, αλλά και στη διάνοια. Σ΄ ευχαριστώ για την φιλοξενία

Δημ. Αναστ. Σταματέλλος

Σειρά 1953

Οφειλόμενη Ενημέρωση

Σχετικά με άρθρο που γράφτηκε στην εφημερίδα «ΞΙΦΙΑΣ« (τεύχος 143), όπως με ενημέρωσαν και επιβεβαίωσα, χωρίς να σχολιάσω για τα κακώς κείμενα στην Εκκλησία, τα οποία δυστυχώς υπάρχουν, θα ήθελα να σταθώ στο σημείο που αναφέρεται στον γνωστό μας ιερέα, πατέρα Προκόπιο, όπως τον αποκαλούσαμε στη σχολή. Έγραψαν «Κόβουν τους Αγίους κομματάκια για να τα μοσχοπουλήσουν και τα οικονομήσουν» (Προκόπιος). Όπως λέω πιο πάνω, δυστυχώς στην Εκκλησία προκαλούνται σκάνδαλα, εφ’ όσον διοικείται από ανθρώπους με αδυναμίες.

Στην προκειμένη όμως περίπτωση και από σεβασμό στη μνήμη ενός πραγματικού ιεράρχη που ανάλωσε όλη του τη ζωή στην υπηρεσία του ανθρώπου μέσω της εκκλησίας που υπηρέτησε (1945-2003), οι αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες, ήταν μία όψιμη σκευωρία εις βάρος του ιεράρχη για λόγους που παραθέτω πιο κάτω και οι κατηγορίες αυτές κατέπεσαν τελεσίδικα με δύο απαλλακτικά βουλεύματα 168/1981 του Συμβουλίου των εν Πάτραις πλημμελειοδικών και 115 απόφαση του Α! τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου των εν Πάτραις Εφετών όπου κατέφυγαν οι ποινικά ενάγοντες. Αυτά για ότι αφορά τον δήθεν τεμαχισμό του Αγίου.

Για την κατηγορία της κλοπής των εικόνων υπήρξε επίσης απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου των εν Πάτραις πλημμελειοδικών με αριθμό 169/1981. Για την διάρρηξη της Ι. Μητροπόλεως την 24 προς 25 Φεβρουαρίου 1978 και κλοπή καταγεγραμμένων εικόνων και καταχωρημένων στην Αρχαιολογική Υπηρεσία Πατρών, Ι. Σύνοδο και Ι. Μητρόπολη (επίσης αφαιρέθηκαν και χρηματικά ποσά), οι κλέφτες συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στο Πενταμελές Εφετείο Πατρών. Τρεις ιδιώτες κατηγορούμενοι (τα ονόματα στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου), για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κ.λ.π. Όλες οι δίκες έγινα στη Πάτρα με απόφαση του Αρείου Πάγου (αριθμός 1159 τμήμα Ε` 23-11-1977) κατόπιν προσφυγής των κατηγορουμένων λόγω των μεγάλων πιέσεων που ασκούντο στην Κεφαλλονιά κατά την διάρκεια των ακροαματικών διαδικασιών και για τον φόβο διασαλεύσεως της δημόσιας ασφάλειας και τάξης.

Η δε Ιερά Σύνοδος μετά την απαλλαγή του, του έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα (13/1268 147/145 18 1052) αριθμ. πρωτ. 1866.

Η απαγγελθείσα σε αυτόν κατηγορία ήταν μία καθαρή σκευωρία κι έχει τις ρίζες της στα τρία πιο κάτω σημεία:

Α. Αντιδράσεις από τοπικούς-λαϊκούς και εκκλησιαστικούς παράγοντες διότι: 1)Επέβαλλε διοικητική τάξη στην Ι. Μητρόπολη, στους Ναούς και στις Μονές. Ειδικά στην Ι Μονή Αγ. Γερασίμου. 2)Επανέφερε την λειτουργία των Ι. Μονών εις το Κοινοβιακό σύστημα, από ιδιόρρυθμο που ήταν (κοινόβιο =ίδιο πρόγραμμα για όλους, λατρείας, κοινή τράπεζα, ηγείται ηγούμενος, δεν έχουν δική τους περιουσία. Ιδιόρρυθμο: ο κάθε μοναχός επιλέγει τον δικό του τρόπο ζωής, λατρείας, ατομικής περιουσίας, δεν δίνει αναφορά σε κανέναν), 3)Προσπάθεια δια δικαστικής οδού κατοχυρώσεως εκκλησιαστικής περιουσίας που είχε καταπατηθεί, πουληθεί, 4)Επέβαλε στους ιερείς πνευματική εργασία με μηνιαίες συνάξεις σε θέματα Λειτουργικά, ιεραποστολικά, κοινωνικά, 5)οργάνωσε κηρύγματα σε όλες τις ενορίες, κατηχητικά, διαλέξεις για μαθητές, φοιτητές κ.α., 6)πρόνοια για τους φτωχούς και πολύτεκνους, 7)Καταγραφή κειμηλίων και εικόνων,  Δυναμική ανάμιξη στην ανέγερση των νυν εργατικών πολυκατοικιών για τους αστέγους από τους σεισμούς του 1953, 9)ίδρυση ταχύρυθμου εκκλησιαστικής σχολής για τους ολιγογράμματους ιερείς και υποψηφίων ιερέων και τέλος μεταξύ των πολλών άλλων την ανέγερση του μεγαλοπρεπούς Ι. Ναού του Αγ. Γερασίμου στην Ι. Μονή. Σημειωτέων μέχρι την ενθρόνιση του στο νησί τον Νοέμβριο 1965 η έδρα ήταν εν χηρεία για αρκετά χρόνια.

Β. Ήρθε σε διάσταση απόψεων με τον τότε Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ για εκκλησιαστικά θέματα σχετικά με την Εξαρχία της Βουλγαρικής Εκκλησίας (επέμεναν οι Βούλγαροι ότι οι Μεθόδιος και Κύριλλος είχα σλαβικές ρίζες).

Γ.1) Ενεργοποίησε ειδικό παλαιό διάταγμα για την ανέγερση αγάλματος του Ι. Μεταξά στην πλατεία Αργοστολίου (δεν υπάρχει σήμερα), 2)Κατά το Δημοψήφισμα για το πολιτειακό το 1976 έλαβε εμφανή θέση υπέρ του Βασιλέως, μολονότι τα δύο κόμματα εξουσίας ήταν εναντίον της Βασιλευομένης Δημοκρατίας.

Αυτά τα δύο ήταν και οι κυριότερες αιτίες για ότι επακολούθησε. Πρωτοστάτησαν δε δύο υψηλά πολιτικά πρόσωπα της περιοχής.

Αυτά από πλευράς δικανικής ενημέρωσης.

Για όσους όμως τον γνώρισαν και τον έζησαν από κοντά ξέρουν πολύ καλά το σπουδαίο έργο που προσέφερε, πέρα από την Θεολογική κατήχηση. Θα μπορούσα να επικαλεστώ αρκετές μαρτυρίες παλαιών μας διδασκάλων και όχι μόνο, το που πήγαινε ο μισθός του μαζί με υλική βοήθεια και σε ποιες φτωχές οικογένειες του Πόρου. Όσον αφορά δε εμάς τους Ναυτόπαιδες του οφείλουμε πολλά. Ήρθε στη σχολή το 1954. Ο απόηχος της προ διετίας «ομαδικής απείθειας» των μαθητών επλανάτο ακόμη επάνω από την σχολή με ότι αυτό συνεπάγετο σε τρόπο διαβίωσης-εξέλιξης. Μόνο όσοι έζησαν την περίοδο εκείνη καταλαβαίνουν τι εννοώ. Η ανάμειξή του στα της καθημερινότητας της σχολής ήταν ένα βάλσαμο για εμάς, ένα καταφύγιο σε πολλές δύσκολες στιγμές. Και το σπουδαιότερο. Με το κύρος και την προσωπικότητα που είχε αγωνίστηκε μαζί με τον αείμνηστο, τότε, Διοικητή Ιωάννη Μασουρίδη σκληρά και επίμονα για την αναβάθμιση της ξεχασμένης για χρόνια από τις τότε ηγεσίες του ΠΝ Σχολής Ναυτοπαίδων. Και τα κατάφεραν. Οι καταταγόμενοι από το 1956 και εντεύθεν Ναυτόπαιδες, όταν αποφοιτούσαν ονομάζοντο Δίοποι και όχι Ναύτες Β` όπως οι μέχρι τότε τάξεις. Αυτό είναι έργο και δικό του και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.

Του πρέπει λοιπόν η αναγνώριση και ο οφειλόμενος σεβασμός στη μνήμη του.  Διότι όπως λέει η εκκλησία μας: «μη κρίνετε, ίνα μη κριθείτε εν ω γαρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, και εν  μέτρω μετρείτε μετρηθήσεται υμιν»(Ματθ. Ζ` 1-3).

Υ.Γ. Τα στοιχεία είναι από το βιβλίο «Προκόπιος. Ο διωγμός και η δικαίωσή του« (2006).

Κυρ. Σιφνάκης

Πλωτ. (ΠΥ-ΣΗΜ) ε.α. Π.Ν.

Σ.Ν. 1952

Βιβλία

Όπως γράψαμε εν συντομία στο προηγούμενο φύλλο μας, στις 27/2, ημέρα 68ης επετείου από τον χαμό των Β. Ασλάνογλου και Ι. Κωστάκου στη Μάλτα το 1942, έγινε με κάθε επισημότητα και επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου «Τα ελληνικά Υποβρύχια» των ε.α. Ναυάρχων κ.κ. Τ. Μασούρα και Θωμά Κατωπόδη.

Σίγουρα, το Υποβρύχιο σαν όπλο, αγαπιέται με πάθος από αυτούς που το υπηρετούν, γοητεύει εκείνους που δεν το γνωρίζουν. Έτσι δικαιολογείται η παρουσία 1500 και πλέον ατόμων που γέμισαν ασφυκτικά τη μεγάλη αίθουσα τελετών της Σ.Ν.Δ. και τίμησαν με τη παρουσία τους πολιτικοί, Δήμαρχοι, Α/ΓΕΝ νυν και πρώην, Βετεράνοι κ.α.

Το βιβλίο που αποτελείται από δύο τόμους είναι πλούσιο τόσο σε φωτογραφικό υλικό, όσο και σε περιγραφές από την δράση των Υ/Β, που καλύπτουν όλη την ιστορική τους διαδρομή έως και σήμερα. Η ποιότητα δε της εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας είναι εφάμιλλα του περιεχομένου του. είναι μία σπουδαία όσο και εμπεριστατωμένη εργασία που δικαιώνει τους δύο συγγραφείς για την έρευνά τους που διήρκησε αρκετά χρόνια. Ο Διοικητής της ΣΝΔ Υποναύρχος (νυν Αντιναύαρχος) Γ. Δημητριάδης Π.Ν. καλωσόρισε τους παρευρισκομένους.

Η παρουσίαση έγινε από τους δύο συγγραφείς.Το βιβλίο προλόγισαν οι: Τζανής Τζανετάκης (+), ο ΥΕΘΑ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο επ. Α/ΓΕΝ Γ. Καραμαλίκης και ο Βετεράνος Β΄Π.Π. Ι. Κοντογιάννης(+). Χαιρετισμό απήυθηναν οι: Α/ΓΕΝ, οι Πρόεδροι ΕΛ. ΣΥΝΔ. Υ/Β, ΕΑΑΝ, Ν.Μ.Ε. Για την προσφορά του Π.Ν. στον Β΄ Π.Π. μίλησε ο κ. Καργάκος.

Το κλείσιμό της παρουσίασης έγινε με βιντεοσκοπημένη απαγγελία του ποιήματος του Άγγελου Σικελιανού «ο Πρωτέας» από τον ηθοποιό Γρηγόρη Βαλτινό (αναφέρεται στο γνωστό μας υποβρύχιο), συγκίνησε το ακροατήριο και καταχειροκροτήθηκε.

Το βιβλίο εκδόθηκε μερίμνη του Ναυτικού Μουσείου Έλλάδος και διατίθεται από τις εγκαταστάσεις του (Μαρίνα Ζέας Πειραιάς. Τηλ. 210 4286959, 4516264).

=========

ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Τ’ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Από τη στιγμή που θα ωριμάσουν οι άνθρωποι, ανεξαρτήτου χρώματος, φυλής, γένους και θρησκείας, τους συνοδεύουν συνειδητά ή ασυνείδητα τα Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα! Μερικοί απλώς τα γνωρίζουν ή τα έχουν ως σκέψη αδιάφορη. Άλλοι ισχυρίζονται ότι δεν τα έχουν ακούσει ποτέ! Κάποιοι τα έχουν  ως βασανιστικό πειρασμό ή ως αναπόφευκτο γεγονός. Αρκετοί τα ζουν ακόμη και στα όνειρά τους και άλλοι τα γνωρίζουν και τα βιώνουν συνειδητά και απροκάλυπτα! Όμως υπάρχουν! Για τα Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα έχουν γραφεί κατά καιρούς πάρα πολλά. Τα έχουν αναλύσει Θεολόγοι και εκκλησιαστικοί πατέρες και έχουν ερευνηθεί οι πνευματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στον άνθρωπο κατά τη βίωσή τους, από διάσημους Ψυχολόγους και Ψυχιάτρους. Το παρόν πόνημα δεν ασχολείται με τις προαναφερόμενες μελέτες αλλά προσεγγίζει το θέμα μυθοπλαστικά και με κάποια σκωπτική διάθεση.

Κων. Σπύρου

ΣτΣ.Με αυτόν τον πρόλογο ο Κώστας Σπύρου (Αντιπλοίαρχος ε.α. ΠΥ/ΡΕ ΠΝ) μας προδιαθέτει για το πόνημά του που αναφέρεται στα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Με έναν έντεχνο τρόπο μας περιγράφει την φανταστική ιστορία του ήρωά του, όπου μέσα από μία πολυτάραχη ζωή συναντά ή αν θέλετε, υποκύπτει στους εκπροσώπους των επτά αμαρτημάτων. Αυτοί είναι: Σατανάς (οργής), Ασμοδαίος (λαγνείας), Βεελφεγώρ (οκνηρίας), Εωσφόρος (αλαζονείας), Λεβίαθαν (ζήλιας), Μαμμωνάς (απληστίας) και Βελζεβούλ (λαιμαργίας). Στη θέση του ήρωα μπορεί να έχει υπάρξει ο καθένας από εμάς!!! (….ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω).

Συγχαρητήρια κ. Σπύρου, πάντα τέτοια. Το πόνημα του Κώστα βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του Συνδέσμου μας.

============

Απ’ τα πελάγη …… στους αιθέρες

Το χρονικό της Ναυτικής Αεροπορίας  1913-1941

Ένα ιστορικό κενό που υπήρχε στην ίδρυση και στη διαδρομή της Ναυτικής Αεροπορίας  ήρθε να γεμίσει η έκδοση του πιο πάνω βιβλίου, γραμμένο με την γνωστή βιβλιογραφική και αρχειοθετική έρευνα του Αντιναυάρχου (ε.α.) Ι. Παλούμπη Π.Ν.

Η παρουσίαση έγινε την 19 Απριλίου στο Ζάππειο Μέγαρο από τους:

Ιωαννίδη Παύλο (επίτιμος Αντιπρόεδρος Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»),

Χαραμή Σπύρο (Γενικός Δ/ντής Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ)

και τον συγγραφέα της έκδοσης.

Ο έτερος ομιλητής εφοπλιστής και αντιπρόεδρος του ΝΜΕ Λασκαρίδης Πάνος, αποκλεισμένος στο εξωτερικό λόγω ματαίωσης πτήσεων, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί.

Στον χαιρετισμό του, ο παρευρισκόμενος ΥΕΘΑ κ. Βενιζέλος συνεχάρη τον συγγραφέα και δήλωσε ότι το ΠΝ είναι η μήτρα και ο ανάδοχος της Αεροπορίας, ο δε κ. Χαραμής, τόνισε ότι η Ναυτική Αεροπορία υπήρξε ο πυρήνας και της πολιτικής Αεροπορίας. Ο δε συγγραφέας αφιέρωσε το βιβλίο του σε μία ομάδα ανθρώπων που προσέφεραν τα πάντα στη Ν.Α. ως ένδειξη προσφοράς και αποκατάστασης της μνήμης τους.  Ο πλούτος των φωτογραφιών και των αυθεντικών ντοκουμέντων δικαιώνουν  ακόμη μία φορά την ιστοριογραφική ικανότητα του Ναυάρχου Παλούμπη.

Η ποιοτική του δε εκτύπωση το καθιστά επί πλέον συλλεκτικό στο είδος του.

Ο ΣΑ/ΣΜΥΝ ήταν εκεί και συγχαίρει το συγγραφέα και τους οργανωτές της παρουσίασης.

Το βιβλίο πλούτισε τη βιβλιοθήκη μας.

Γενναία Φωνή

ΘΕΣΕΙΣ

Ξένες δημοσιεύσεις

Είναι γνωστές οι αντιδράσεις που προκάλεσαν οι «θέσεις» της κας Θάλειας Δραγώνα σχετικά με την ιστορική πορεία του Έλληνα μέχρι τις ημέρες μας. Μέσα από μία επιστημονική αναθεώρηση της ιστορικής πραγματικότητας η εν λόγω συνεργάτης του Υπουργείου Παιδείας, κατέχει τη θέση της Ειδικής Γενικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, προσπαθεί να αποδομήσει (διάβαζε κατεδαφίσει) αυτό που είμαστε από χτες έως και σήμερα, αυτά που νοιώθουμε κι εκφράζουμε ως λαός, ως έθνος. Οι φωνές διαμαρτυρίας μεμονωμένες αλλά, δυναμικές, [αλήθεια που είναι ο οργανωμένος πνευματικός κόσμος της πατρίδας μας;], «έβγαλαν από τα ρούχα» τους όσους πιστεύουν σε αυτό που λέγεται «ελληνική ιστορία απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη«.

Μία γενναία φωνή διαμαρτυρίας γεμάτη εθνική υπερηφάνεια, παρρησία και θάρρος ήταν εκείνη του κ. Μίκη Θεοδωράκη, η οποία παίρνει μεγαλύτερη αξία αν, όπως λέγεται, ήταν σε απάντηση επιστολής της κα Δραγώνα, η οποία του ζήτησε «ηθική κάλυψη» στις επιθέσεις που εδέχετο. Σαν ψυχολόγος που είναι, ποντάρισε, φαίνεται, στην κολακεία («….εσύ που είσαι μεγάλος»). Αξίζει να δημοσιεύσουμε τμήματα από την απάντηση του κ. Θεοδωράκη για τις σελίδες του βιβλίου «Τι είν’ η πατρίδα μας;»

…..«Για όλα αυτά έχετε να πείτε μία μόνο λέξη: εθνοκεντρισμός, δηλαδή ότι είναι ασυγχώρητη υπε­ρηφάνεια για ένα λαό να θαυμάζει τα επιτεύγματα του, φτάνοντας στο σημείο να προτείνετε να εκλεί­ψει από τα σχολικά βιβλία, γιατί αυτό επιτάσσει η σύγχρονη επιστήμη για την αναθεώρηση της Ιστο­ρίας.

»Με άλλα λόγια επιχειρείτε έναν γενικευμένο ευνουχισμό σε ό,τι πολυτιμότερο και πιο ελληνικό πέτυχε ο λαός μας έως τώρα, με τελικό αποτέλεσμα τη μετατροπή μας σε έναν άλλο λαό, προσαρμοσμένο στις συνταγές του καμουφλαρισμένου αφελληνισμού, που κοσμούν κάθε σελίδα του εν λόγω βι­βλίου σας.

»Κι αυτό γιατί διαφωνείτε με την ύπαρξη και την αξία των βασικών πυλώνων πάνω στους οποίους στηρίχθηκαν οι ιδέες, οι πράξεις, οι αγώνες, οι θυσίες και τα έργα, πνευματικά και άλλα.

»Βαφτίζετε εθνοκεντρισμό την ξεχωριστή πίστη, ακόμα και θαυμασμό που μπορεί να έχει ένας λαός για την ιστορία και τον εαυτό του. Τις ξένες επεμ­βάσεις, που αλλοίωσαν την εθνική μας ζωή, τις θεω­ρείτε σχεδόν ανύπαρκτες και πρόσχημα για να καλύψουμε τις δικές μας — υπαρκτές βεβαίως — αδυ­ναμίες.

»Την ιδιαιτερότητα των αγώνων μας, ειδικά στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο την αποκαλείτε σωβινισμό, πράξη εχθρική προς τους άλλους, και τη θεωρείτε γενεσιουργό αιτία ξενοφοβίας.

»Την υπερηφάνεια μας για τα κατορθώματα των αρχαίων Ελλήνων τη βαφτίζετε στείρο εθνικισμό και ιστορική αυταπάτη. Δηλαδή θέλετε σώνει και καλά να αποδείξετε ότι κακώς πιστεύαμε ως τώρα όσα πι­στεύαμε για την καταγωγή, τις παραδόσεις, την ιστορία και τον πολιτισμό μας, πράξη που στην ιατρική επιστήμη ονομάζεται «ευνουχισμός». Και οχυρωμένη πίσω από ηχηρά ονόματα ξένων επιστη­μόνων, βαλθήκατε με τη βοήθεια ισχυρών πολιτικών και οικονομικών κύκλων, μιας και είναι πολύ δύ­σκολο να ευνουχίσετε έναν ολόκληρο λαό κατεδα­φίζοντας τα σύμβολα και τους μύθους του, να ξεκινήσετε το θεάρεστο έργο σας από τα τρυφερά και ανύποπτα παιδιά μας.

»Όπως το επιχείρησε χθες η φίλη σας κ. Ρεπούση — ανεπιτυχώς — ενώ σήμερα, με τον αέρα μάλιστα της κρατικής συμπαράστασης, το επεκτείνετε εσείς με νέα έφοδο για τον ευνουχισμό της μαθητικής μας νεολαίας από κρατικό μάλιστα πόστο!»

…«Είναι δυνατόν να επιτραπεί να γίνει κάτι τέ­τοιο;

Να γιατί με βρίσκετε», συνεχίζει ο κ. Θεοδωράκης, «και θα με βρίσκετε πάντοτε αντίθετο, γιατί πιστεύω ότι η γενιά η δική μου έχει αποδείξει στην πράξη, με — έργα και όχι μόνο με λόγια, ότι σ’ αυτή τη γωνιά της γης κατοικούν άνθρωποι που είναι Έλληνες με όλη την ιστορική σημασία αυτής της λέξης και τίποτε — απολύτως τίποτε — δεν μπορεί να αμαυρώσει και πολύ περισσότερο να αλλοιώσει».

…«Και γιατί δεν ρωτάτε και μας (όσους επιζήσαμε), που περάσαμε μέσα από το καμίνι της ξένης κα­τοχής, να σας πούμε από που αντλούσαμε τη δύναμη και το θάρρος να αναμετρηθούμε ίσος προς ίσον με την τερατώδη Χιτλερική μηχανή θανάτου; Μονάχα με τη σκέψη ότι στο βάθος είμαστε ανώτεροι από αυτούς! (Εξ άλλου σ’ αυτό μας βοηθούσε η μετα­τροπή των έχθρων μας σε μια συμπαγή μάζα αιμο­διψών βαρβάρων). Γιατί; Γιατί ανήκαμε σε ένα Έθνος πολύ ανώτερο απ’ αυτούς στον πνευματικό και πο­λιτισμικό κυρίως χώρο από τον Αισχύλο και τον Πλά­τωνα έως τον Σολωμό, τον Παλαμά και τον Καβάφη. Και όσοι είμαστε μορφωμένοι, το ηθικό μας ανά­στημα έπαιρνε συνειδητά δύναμη απ’ αυτούς. Όσο για τους αμόρφωτους αλλά γενναίους, αντλούσαν δύναμη, όπως οι αγωνιστές του ’21, από τα «μάρ­μαρα».

» Αν όλα αυτά είναι «παραμύθια», τότε ό,τι υπήρξε θετικό και ξεχωριστό ως τώρα, ας πούμε ότι ήταν και είναι «παραμύθι». Τότε για ποιον λόγο θέλετε να το κατεδαφίσετε; Δεν ξέρετε ότι έτσι σκοτώνετε την ψυχή μας; Χάρη στην οποία είσθε κι εσείς σήμερα ελεύθερη;

»Όπως ασφαλώς καταλαβαίνετε, για μένα προσω­πικά δεν υπάρχει καν ερώτημα «Τι ειν’ η πατρίδα μας;». Για όλους όσους αφιέρωσαν το έργο και κυρίως τη ζωή τους ολόκληρη σ’ αυτή την πατρίδα — και είναι χιλιάδες, εκατομμύρια Έλληνες, επώνυμοι ή ανώνυμοι, νεκροί ή ζωντανοί — δεν υπάρχουν τέτοια ερωτήματα, γιατί αυτοί οι ίδιοι είναι η πατρίδα…..»

ΣτΣ

(Ας ελπίσουμε ότι οι «προοδευτικές« απόψεις της εν λόγω συνεργάτιδος του Υπουργείου Παιδείας δεν θα μετουσιωθούν σε διδακτική ύλη στα σχολεία).

Συνδρομές

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-Τ. ΑΡΩΓΗΣ

ΕΝΙΣΧ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΣΦΑΚΤΟΣ ΕΛ.

50,00
ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΣ ΣΠ. 50,00
ΠΑΠΑΔΑΣ ΔΙΟΝ. 20,00
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝ. 20,00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΑΜ. 25,00
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. 50,00
ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΓΑΣΠ. 50,00
ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΗΣ ΧΡ. 30,00
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ. (ΓΑΣΤΟΥΝΗ) 20,00
ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΠΕΤΡ. 20,00
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. 10,00
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕΡ. 20,00
ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΑΛ. 20,00
ΓΚΙΖΗΣ ΠΑΝ. 30,00
ΦΡΕΓΑΔΙΩΤΗΣ 30,00
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ 50,00
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚ. 30,00
ΜΑΤΟΠΣ ΝΙΚ. 50,00
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΜΙΧ. 150,00
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜ. 20,00
ΧΑΖΙΡΟΓΛΟΥ ΘΩΜ. 20,00
ΒΑΣΙΛΈΙΑΔΗΣ ΚΥΡ. 30,00
ΑΪΔΙΝΗΣ ΔΗΜ. 40,00
ΛΩΛΗΣ ΑΘ. 100,00
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 15,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 20,00
ΜΑΛΙΑΜΑΝΗΣ ΑΓ. 50,00
ΒΕΡΓΟΣ ΣΩΤ. 50,00
ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΚΩΝ. 50,00
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚ. 30,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 20,00
ΜΕΛΙΤΑΣ ΔΗΜ. 20,00
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. 30,00
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. 50,00
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝ. (σε μνήμη συζύγου της Παναγιώτη) 200,00

Αποχωρήσεις – Παραλαβές

Γράφει ο Ελ. Σφακτός

Η αποστρατεία που μοιραίως κάποτε φτάνει για όλους, είναι ένας σημαντικός σταθμός στη ζωή του κάθε επαγγελματία, πολύ πιο σημαντικός από εκείνον όταν εισέρχεται στον χώρο αυτόν. Εισερχόμενος είσαι ενθουσιώδης, ανυπομονείς να τα κατακτήσεις όλα δια μιας, έχεις την άγνοια των σκοπέλων που θα συναντήσεις, γι’ αυτό και η νιότης είναι όμορφη. Και όταν φεύγεις είσαι ένας τελείως άλλος άνθρωπος, χαρακτήρας. Είσαι ολοκληρωμένος από γνώσεις, εμπειρίες. Το επάγγελμα σε έχει σχηματίσει-ολοκληρώσει όχι μόνο εξωτερικά άλλά και την δομή σου, σωματική –διανοητική. Φυσικά εννοούμε εκείνον που αγαπάει αυτό που κάνει, έχει μπει «στο πετσί του» η εργασία του, το έργο του. Ζει για αυτό, νοιώθει χρήσιμος για την κοινωνία, για το αντικείμενο που ασκεί, για την οικογένειά του. Μπορεί το επάγγελμα να τον έχει υποτάξει αλλά δεν τον τρομάζει. Έχει μία εσωτερική αρμονία με ότι αυτό συνεπάγεται. Έχει αυτοπεποίθηση στις ικανότητές του στην αποστολή του. Πολλές φορές μάλιστα χωρίς την επιβράβευση, χωρίς την αναγνώριση. Αυτός όμως ξέρει και είναι ήσυχος με την συνείδησή του. Και αυτό είναι μία νίκη. Ο άλλος που έχει δει το επάγγελμά του μόνο σαν ένα βιοποριστικό μέσον, σαν αποκούμπι για μία καλή μελλοντική σύνταξη, σίγουρα δεν αγαπάει την εργασία-το έργο που κάνει. Κουβαλάει μέσα του, σχεδόν από το ξεκίνημά του, την διάσταση, την αντίφαση, την ασυναρτησία. Επόμενο λοιπόν να γίνει μεμψίμοιρος, βαρύθυμος, κακεντρεχής. Αρρωσταίνει με ότι κάνει του φταίνε οι πάντες και τα πάντα, γίνεται άχρηστος, ενοχλητικός για την υπηρεσία του, για το κοινωνικό σύνολο. Η αποχώρηση για αυτόν είναι μία λύτρωση. Και αποδεδειγμένο. Και μετά την αποστρατεία του εξακολουθεί να στρέφεται κατά πάντων ότι τον αδίκησαν, του ψαλίδισαν τα όνειρά του, το επάγγελμά αυτό δεν ήταν για τις δικές του ικανότητες και άλλα πολλά που ακούς στα «ναυτικά στέκια».

Ο Στρατός γενικά έχει τους δικούς του νομοτελειακούς νόμους ανανέωσης παγκοσμίως, ιδίως στην κορυφή. Κάθε στρατιωτικός όπως γνωρίζουμε, οφείλει να σέβεται το Σύνταγμα και τον όρκο που έδωσε. Παράλληλα με την στρατιωτική του ιδιότητα, δηλαδή την επαγγελματική, από κάποια θέση της καριέρας και μετά, σε συνάρτηση και με τον βαθμό του, εμπλέκεται ή καλείται να εκφέρει γνώμη σε θέματα με πολιτικό περιεχόμενο και προεκτάσεις (εξοπλιστικές επιτροπές, Στρατιωτικός ακόλουθος κ.α.). Δηλαδή γίνεται εκ των πραγμάτων ένας πολιτικοποιημένος στρατιωτικός. Για αυτό τον λόγο η διαδικασία συγκεκριμένων επιλογών και θέσεων γίνεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Αρκεί η τελευταία να ξεχωρίζει το δυσδιάκριτο εύρος μεταξύ πολιτικοποίησης και κομματικοποίησης. Αυτό όμως δεν είναι της παρούσης αρθρογραφίας. Το θέμα μας είναι το συναίσθημα της αποχώρησης. Για τον «γκρινιάρη» είπαμε. Είναι λύτρωση. Για τον άλλον, τον συνεπή, τον εργασιομανή που νοιώθει ότι έχει περιθώρια να προσφέρει και άλλα, είναι οδυνηρό. Όχι διότι χάνει την θέση, άλλα γιατί του κόβεται το έργο στη μέση. Ξέρει όμως ότι έτσι γινότανε, γίνεται, θα γίνεται. Αποχωρεί με το κεφάλι ψηλά, με την συνείδησή του ήσυχη ότι επετέλεσε την αποστολή του εις το ακέραιο. Τα έργα του θα μιλούν για αυτόν.

Καλή αποστρατεία σε όλους τους καλούς «φίλους» (ας μας επιτραπεί να τους αποκαλούμε έτσι τώρα που ήρθαν από την εδώ όχθη) και τους ευχόμεθα καλή υγεία, να χαρούν τις οικογένειές τους και καλή επιτυχία στους νέους τους, τυχόν, στόχους. Η ζωή συνεχίζεται. Έτσι, όπως έχει καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες οι παραδόσεις-παραλαβές καθηκόντων επιτελικών θέσεων έγιναν με κάθε επισημότητα παρουσία της ηγεσίας, πλήθους συναδέλφων ε.ε. και ε.α., συγγενών, φίλων, εκπροσώπων Ενώσεων, Συλλόγων, Συνδέσμων κ.α. Αναμενόμενο είναι σε τέτοιες εκδηλώσεις και χώρους το συναίσθημα να επικρατεί εις βάρος του αυστηρού στρατιωτικού πρωτοκόλλου, πολλές φορές υπέρ το δέον, όταν οι «ορεινοί ή τα πίσω θρανία» όπως λέγαμε στο σχολείο αγνοούν τι συμβαίνει μπροστά θορυβούντες.

Με εγκάρδιους λόγους, φιλοφρονήσεις και αναμνηστικά δώρα αποχαιρέτησαν τους αποστρατευθέντας συμμαθητάς, συναδέλφους, συνεργάτες, προϊσταμένους, φίλους. Κι εκείνοι με ένα τελευταίο αντίο, ευχαρίστησαν τους πάντες, κάνοντας συγχρόνως ένα σύντομο απολογισμό της καριέρας τους, αναφέροντας ότι πολλές φορές ενήργησαν όχι όπως θα επιθυμούσαν άλλα όπως οι ανάγκες τις υπηρεσίας επέβαλαν. Ευχήθηκαν στους αντικαταστάτες τους καλή επιτυχία και διαβεβαίωσαν τους πάντες ότι το Ναυτικό θα είναι για πάντα στην καρδιά τους. Ένα κεφάλαιο κλείνει με την αποστρατεία, για αυτό τα συναισθήματα είναι ανάμικτα. Για αυτόν που φεύγει διότι τελείωσε, για αυτό που μένει, διότι ξέρει ότι ακολουθεί. Για αυτό είναι σπουδαίο να είσαι προετοιμασμένος για όλα.

Καλή αποστρατεία και πάλι, καλή επιτυχία στους Νέους.

Επίδοση αναμνηστικού στον απερχόμενο Υ/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ν. Βαζαίο ΠΝ.

===========

Στον απερχόμενο Δ/ΔΝΕ Αντιναύαρχο (ΥΙ) Ι. Παναγόπουλο Π.Ν.

Ο παραδίδων ΔΔΜΝ Υποναύαρχος Κ. Γκιώνης πλαισιωμένος απο τους Γ. Τούντα (Αντιπρόεδρο ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ)       Κ. Νυχτάκη και Ελ. Σφακτό (ΣΑ/ΣΜΥΝ)

Δραστηριότητες ΑΣΣΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ – ΥΠΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ( ΣΑΑΥΣ ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

ΥΠΞΚΩΝ ΠΝ (ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΑ/ΣΜΥΝ) ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΥΔ (ΣΑΣΥΔΑ)

Αρ . πρωτ. 01

Αθήνα   19  Μαρτίου 2010

Φειδίου 10, Τ Κ 10678 , Τηλ / Fax 2107564526

ΠΡΟΣ :     Κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο , Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΥΠΟΨΗ : Κυρίου Παναγιώτη Μπεγλίτη , Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ :   Προβλήματα Αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών

Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

ΣΧΕΤ :   Η από 4 Φεβρουαρίου 2010 επιστολή Γραφείου κ . ΥΈΘΑ

Κύριε Υπουργέ

1 . Συνέχεια της παρουσίασης μας στον Διευθυντή του Γραφείου του κ ΑΝΥΕΘΑ την 1η Δεκεμβρίου 2009 και την εκ μέρους μας ανάληψη υποχρέ­ωσης για υποβολή γραπτού Υπομνήματος των απόψεων μας , που προφορικά τότε είχαμε διατυπώσει και σε απάντηση της σχετικής επιστολής του Διευθυ­ντή του Γραφείου σας, παραθέτουμε με το παρόν τα κεντρικά σημεία των απόψεων μας στα δύο βασικά θέματα, που αναφέρονται α / στο επίπεδο των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών ( ΑΣΣΥ ) των Ε Δ και β / στις προαγωγές και πεδία απασχόλησης των αποφοίτων ΑΣΣΥ .

Επίπεδο ΑΣΣΥ

2.    Η υφιστάμενη κατάσταση , όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τη γενική θεσμική διάταξη , που προσδιορίζει το επίπεδο των ΑΣΣΥ , αλλά και από την υπηρεσιακή αντιμετώπιση των Σχολών αυτών, σε μια σύντομη αναφορά, έχει ως ακολούθως :

α. Στο ΥΠΕΘΑ δεν ισχύει η βασική τριμερής στελέχωση του με προσωπικό επιπέδου ΑΕΙ ,ΤΕΙ και ΔΕ , όπως ισχύει στις Υπηρεσίες του Ελληνικού κράτους , ενώ υποβαθμίζεται η ισότιμη ένταξη των ΑΣΣΥ στο επίπεδο των ΤΕΙ

β. Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών των Ε Δ εντάχθηκαν , βάσει του άρ­θρου 19 παρ 5 του Ν 2913 /2001 , στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκ­παίδευσης , ως Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών  των Ε Δ

γ. Έκτοτε, η παραπάνω διάταξη δεν έλαβε το αναγκαίο περιεχόμενο και με ένα  νέο   θεσμικό πλαίσιο και στο επίπεδο σπουδών και στην καθηκοντολογία των αποφοίτων των ΑΣΣΥ, καθεστώς που έχει και επιπτώσεις στο ορθολογιστικό λειτουργικό κόστος των υπηρεσιακών Μονάδων .

δ. Διαφαίνεται ότι οι σχεδιαστές αυτής της καθήλωσης των ΑΣΣΥ και της πολιτικής χρησιμοποίησης του προσωπικού προέλευσης τους ακολουθούν  πιστά τη διαχρονική μεθόδευση » της διασφάλισης του συμφέροντος της τάξης τους» , με  την πλασματική διεύρυνση των απαιτήσεων τους στις συνθέσεις προσωπικού των υπηρεσιακών Μονάδων .

3.    Προτάσεις

α. Οι Α Σ Σ Υ να γίνουν τριετούς φοίτησης ( επιπέδου ΤΕΙ), ως Ανώτερα Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΤΕΙ), με θέσπιση ανά­λογου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας τους .

β. Οι απόφοιτοι των ΑΣΤΕΙ να  εξέρχονται από τις Σχολές αυτές με το βαθμό του Επιλοχία και των εξομοιούμενων.

Προαγωγές και πεδία απασχόλησης αποφοίτων ΑΣΣΥ

4    Η υφιστάμενη κατάσταση στις προαγωγές και στα πεδία απασχόλησης των αποφοίτων ΑΣΣΥ, σε μια σύντομη αναφορά, έχει ως ακολούθως :

α. Το σημερινό σύστημα προαγωγών έχει ως αποτέλεσμα οι μεν προαγωγές τους μέχρι και το βαθμό του Ανθυπασπιστή να διενεργούνται, συνήθως, στα μέγιστα όρια που προβλέπονται στο ΝΔ 445/1974 «Ιεραρχία και προαγωγές Ανθυπασπιστών , μονίμων και εθελοντών οπλιτών των ΕΔ «, η δε προαγωγή των Ανθυπασπιστών σε Ανθυπολοχαγούς και εξομοιούμενους να γίνεται, κατά κανόνα, στο σημερινό μέγιστο χρόνο των είκοσι ετών από την κατάταξη τους στις ΑΣΣΥ .

β. Αυτή η μεθόδευση , σε συνδυασμό με τις σημερινές προβλέψεις του νό­μου 2439/ 1996 «Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων Αξιωματικών των ΕΔ «, όπου οι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ λαμβάνουν τους δύο τελευταίους βαθμούς στα  τελευταία   χρόνια της εξελικτικής τους πορείας, δημιουργεί την αίσθηση μιας ταξικής προκατάληψης ότι ένας απόφοιτος ΑΣΣΥ , του σημερινού επιπέδου, δεν  πρέπει να έχει θέση στις τάξεις των  Αξιωματικών για μεγάλο χρονικό διάστημα – προδήλως   με τις αντιλήψεις  παλαιών εποχών – ενώ εκ των πραγμάτων θεωρείται και μίασμα η διαδρομή στους βαθμούς του ανώτερου Αξιωματικού . Στατικές αντιλήψεις , χωρίς κριτήρια αξιοκρατίας, αλλά και ορισμένες συντεχνιακές περιχαρακώσεις , δεν προάγουν το δημόσιο συμφέρον , ενώ και παράλληλα το επιβαρύνουν και οικονομικά.

γ. Αυτή η κεντρική γραμμή σκέψης των σχεδιαστών αυτής της θεσπισμένης πολιτικής , που δεν λαμβάνει υπόψη το σημερινό επίπεδο των αποφοίτων των ΑΣΣΥ, στερεί στους σημερινούς αποφοίτους το δικαίωμα στο όνειρο για μια σταδιοδρομία, με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και σταδιακά τους απωθεί στην απογοήτευση και στον επαγγελματικό τους μαρασμό , προφανώς σε βάρος του αξιόμαχου των ΕΔ και γενικότερα του δημόσιου συμφέροντος

δ . Επιπρόσθετα, απόφοιτοι ΑΣΣΥ και με πρόσθετο πτυχίο ΑΕΙ, ανάλογο της ειδικότητας Αξιωματικού , έχουν το δικαίωμα  υποβολής αίτησης για   μετάταξη στην κατηγορία  των εξ ΑΣΕΙ και ΑΕΙ προερχόμενων Αξιωματικών μετά έντε­κα χρόνια από την αποφοίτηση τους από τις ΑΣΣΥ, βάσει του άρθρου 15 παρ . 3 του Ν 2913 / 01, μετατάξεις όμως που γίνονται   με το σταγονόμετρο , προ­φανώς λόγω αμαρτήματος προέλευσης. Οι μετατασσόμενοι σε πολλές περιπτώ­σεις δεν προλαβαίνουν να διεκδικήσουν τον προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό στη νέα τους κατηγορία, λόγω των κατά βαθμό ορίων ηλικίας . Σκόπιμοι φραγμοί για αποθάρρυνση σε μια επιπλέον ανώτατη εκπαίδευση .

ε. Έλλειψη κινήτρων   αντιμετωπίζουν και οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ, με  πρόσθετο πτυχίο ΑΕΙ συναφές με την   ειδικότητα τους, που παρέμειναν στην κατηγορία των εξ ΑΣΣΥ προερχόμενων Αξιωματικών .

στ. Τέλος, στη σημερινή εποχή της διακλαδικότητας των Ε Δ παρατηρείται μια διαφοροποίηση ως προς τον προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό των εξ ΑΣΣΥ προερχόμενων Αξιωματικών στους τρεις κλάδους των Ε Δ .

5    Προτάσεις . Επειδή τα   διαχρονικά προβλήματα των αποφοίτων ΑΣΣΥ αναζητούν την πραγματικά δίκαιη λύση τους και παράλληλα ο σημερινός όγκος των αποφοίτων ΑΣΣΥ δυσχεραίνει  μια άμεση ομαλοποίηση της  βαθμο­λογικής εξέλιξης στους βαθμούς του Υπαξιωματικού , Ανθυπασπιστή και Αξιω­ματικού , είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι υφιστάμενες διατάξεις , ώστε και να αντιμετωπίζουν μεταβατικά τις σημερινές αδικίες και να προσδιορίζουν το νέο στίγμα των αποφοίτων ΑΣΤΕΙ στο χώρο των Ε Δ . Ειδικότερα, προτείνεται η αναθεώρηση :

α. Των διατάξεων του ΝΔ 445 / 74, με τη λογική της καλύτερης εκμετάλ­λευσης των Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών  από την Υπηρεσία στο χρόνο από την αποφοίτηση από τις ΑΣΤΕΙ με το βαθμό του Επιλοχία και μέχρι την προαγωγή τους σε Ανθυπολοχαγούς και εξομοιούμενους

β. Της σχετικής διάταξης που καθορίζει την προαγωγή ενός  Ανθυπασπιστή σε Ανθυπολοχαγό και εξομοιούμενους από το σημερινό μέγιστο χρόνο των είκοσι ετών από την κατάταξη τους στις ΑΣΤΕΙ στα δέκα έξι (13 ο ελάχιστος, χρόνος : 3 ΑΣΤΕΙ, 3 Επιλοχίας, 3 Αρχιλοχίας και 4 Ανθυπασπιστής – ο μέγιστος 16 χρόνια από την κατάταξη τους στα ΑΣΤΕΙ) .

γ . Των διατάξεων του Ν 2439 / 96, ώστε :

(1)   Να προβλέπεται στους τρεις κλάδους των Ε Δ ο καταληκτικός βαθμός των εξ ΑΣΤΕΙ προερχόμενων Αξιωματικών ο του Συνταγματάρχη και εξομοιούμενους .

(2)   Να υφίσταται ικανός χρόνος πραγματικής άσκησης καθηκόντων στους βαθμούς του ανώτερου Αξιωματικού .

(3)   Να αναπροσαρμοστούν τα πεδία απασχόλησης , επιμόρφωσης και αξιο­λόγησης των αποφοίτων ΑΣΤΕΙ στο επίπεδο σπουδών τους , με μια ανάλογη πολιτική χρησιμοποίησης τους .Η επανεξέταση των πραγματικών απαιτήσεων της Υπηρεσίας σε   μόνιμο   στρατιωτικό προσωπικό προελεύσεως ΑΣΕΙ, ΑΕΙ, ΑΣΤΕΙ και ΔΕ είναι δικό της θέμα.

(4)  Να δίνεται η δυνατότητα σε   ένα Συνταγματάρχη και εξομοιούμενους , με πρόσθετο πτυχίο ΑΕΙ συναφές με την ειδικότητα του και  που παραμένει στην  κατηγορία   των εξ ΑΣΣΥ προερχόμενων Αξιωματικών , να διεκδικήσει, με αξιοκρατικά κριτήρια, τον αποστρατευταίο βαθμό του Ταξιάρχου .

(5)  Ανάλογη δυνατότητα να δίνεται και σε ένα απόφοιτο ΑΣΤΕΙ, που μετατάσσεται στην κατηγορία των εξ ΑΣΕΙ και ΑΕΙ προερχόμενων Αξκών, να διεκδικήσει, με  αξιοκρατικά κριτήρια, τον  προβλεπόμενο  καταληκτικό βαθμό

. Ένα  πρώτο βήμα  είναι η τροποποίηση της διάταξης της παρ 3 του άρθρου 15 του Ν 2913/01 και της  καθιέρωσης των  έξι  ετών από την κατάταξή τους στις ΑΣΤΕΙ.

(6)  Να καταργηθούν οι διατάξεις της παρ 11 του άρθρου 11 του Ν 2439/96

(7)  Να  ληφθεί μέριμνα, ώστε με τις μεταβατικές διατάξεις να μη υπάρξει μια άνιση μεταχείριση των ήδη υπηρετούντων

δ. Των σχετικών διατάξεων των νόμων 2838/2000 και 3016/2001 , ώστε

στη διαμόρφωση των μισθολογικών προαγωγών να λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός. Σήμερα δεν διαφοροποιείται ο Συνταγματάρχης από τον Υπολοχαγό και εξομοιούμενους, δεν υπάρχει και αυτό το υπηρεσιακό κίνητρο .

Κύριε Υπουργέ

6 .   Αναμένουμε , στην επιχειρούμενη αναθεώρηση του υφιστάμενου θε­σμικού πλαισίου , που διέπει το προσωπικό των Ε Δ, να εξεταστούν όλες οι πλευρές των προβλημάτων, που μερικές , εντέχνως , είναι ερμητικά κλεισμένες, ενώ αναμένουμε  και το νέο σχέδιο νόμου, προκειμένου να τοποθετηθούμε συγκεκριμένα στις διατάξεις του. Θεωρούμε άκρως απαραίτητη τη συμμετοχή στην   ομάδα εργασίας του Υπουργείου σας και εκπροσώπων των κλάδων των Ε Δ προέλευσης ΑΣΣΥ

7.   Αναμένουμε μια πραγματικά δίκαιη λύση των   προβλημάτων των αποφοίτων ΑΣΣΥ και των προτεινόμενων ΑΣΤΕΙ.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ          ΣΑΑΥΣ           ΣΑ/ΣΜΥΝ              ΣΑΣ            ΣΑΣΥΔΑ

Ν. Βασιλείου          Κ. Λίγκας        Ελ. Σφακτός      Π. Πλατάνας    Ε. Μαντής

Αντπλχος ε.α.         Σχης ε.α.          Επκστής ε.α.       Σμχος ε.α.       Ταξχος ε.α.