Διπλή Επέτειος

Γράφει ο Ελ. Σφακτός

Ήταν φθινόπωρο του 1979 όταν ο προπομπός του ΣΑ/ΣΜΥΝ «Σύνδεσμος Αποστράτων Αξ/κών-Υπαξ/κών των προερχομένων εκ της Σχ. Ναυτοπαίδων« απόκτησε  το πρώτο του καταστατικό και ξεκίνησε τις δραστηριότητες του. Σε χρόνο μηδέν τον πλαισίωσαν και συνάδελφοι-απόστρατοι προερχόμενοι από άλλες παραγωγικές πηγές Υπαξ/κών Π.Ν. Η αλλαγή καταστατικού δεν άργησε να γίνει (1982), παίρνοντας τη σημερινή του μορφή ως «Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού».

Δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή μας, Δεκέμβριος 1989, κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της διμηνιαίας εφημερίδας μας με τίτλο «Νέα του ΣΑ/ΣΜΥΝ». Ήταν μία αναγκαία κίνηση προκειμένου να καλύψουμε τον σπουδαίο τομέα της επικοινωνίας. Τα αποτελέσματα της κυκλοφορίας ήταν θεαματικά, οι δε λόγοι της δεκάχρονης καθυστέρησης ήταν καθαρά οικονομικοί. Και για την ιστορία. Πνευματικός πατέρας, αν ο όρος είναι επιτυχής, για την ίδρυση του Συνδέσμου, είναι ο Γιώργος Σκουτέλας (Σημ. ΠΥ-Τηλ.)ε.α. Σχολής Ναυτοπαίδων (1953) και της εφημερίδας ο υποφαινόμενος, επίσης, Σχολής. Ναυτοπαίδων (1953) Επστής Τηλ. ε.α. Στα πρώτα βήματα της κυκλοφορίας της εφημερίδας είχαμε την αμέριστη βοήθεια του Γιώργου Εμμανουηλίδη (Δικηγόρου Αρείου Πάγου και Σ.Τ.Ε) προέδρου, τότε του ΣΑ/ΣΤΥΑ. Για τα έργα και ημέρες τόσο του Συνδέσμου όσο και της εφημερίδας μας θα χρειαζόντουσαν πολλές σελίδες και άρθρα για να γίνουν γνωστά, ιδίως στα νεότερα μέλη μας. Πιστεύοντας ότι μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, δημοσιεύουμε μικρό αριθμό φωτογραφιών και τίτλων εφημερίδων που μαρτυρούν τα έργα και ημέρες των δραστηριοτήτων μας.

Η φιλοσοφία και φυσιογνωμία του Συνδέσμου ήταν και παραμένουν αταλάντευτα στα, γνωστά, πιο κάτω:

 • Σύσφιξη των δεσμών κι εξυπηρέτηση των ε.α. και ε.ε. συναδέλφων.
 • Ανύψωση του έργου και γοήτρου του Π..Ν.
 • Άχρωμοι και άοσμοι πολιτικά.
 • Συνεργασία με ΕΑΑΝ για επίλυση προβλημάτων που αφορούν τους ε.α., κυρίως συνταξιοδοτικά, νοσηλευτικά, παραθεριστικά, πρόνοια.

Για θεσμικά θέματα των ε.ε. στελεχών ρίχνουμε όλο μας το βάρος στην αναβάθμιση της ΣΜΥΝ, διότι εφ’ όσων θεωρείται και είναι ο ένας πυλώνας που το Π.Ν. πατάει επάνω, πρέπει να γίνει μία πραγματική σχολή ανωτέρας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένη από το επίσημο κράτος με ότι αυτό συνεπάγεται και όχι μόνο στη θεωρητική της κατάταξη στη κατηγορία αυτή. Από την αναβάθμιση αυτή κερδισμένα θα είναι τόσο το Π.Ν. όσο και το εργαζόμενο στέλεχος. Ο ίδιος προβληματισμός διακατέχει και τις άλλες σχολές Υπαξ/κών Ε.Δ. (ΣΜΥ, ΣΤΥΑ), γι’ αυτό το 2000 ιδρύσαμε το άτυπο Συντονιστικό Συμβούλιο Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξ/κών (ΑΣΣΥ) για από κοινού δράση. Το 2004 μας πλαισίωσαν και οι αντίστοιχοι σύλλογοι ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ και ΣΑΣΥΔΑ (Διοικητικού Υπαξ/κών Αεροπορίας). Έτσι η φωνή μας έγινε πιο δυνατή. Και μία διευκρίνιση. Ο ΣΑ/ΣΜΥΝ πιστεύει ότι το συμβούλιο αυτό είναι αρκετό και ικανό για να αντιμετωπίζει τα γενικά θεσμικά θέματα ή και προβλήματα που απασχολούν τους ε.ε. Υπαξ/κούς καριέρας, αποφεύγοντας να εμπλέκεται σε επί μέρους προβλήματα υπηρεσιών ή ομάδας προσώπων, πόσο μάλλον ατόμων, που δημιουργούνται και θα δημιουργούνται στο σώμα. Εφ’ όσον το Ναυτικό είναι ένας ζωντανός επαγγελματικός χώρος, με τις πολλές του ευαισθησίες και ιδιαιτερότητες, διοικούμενο από ανθρώπους με βιώματα, με πολιτικές παρεμβάσεις κ.α. δεν θα μπορούσε να κάνει  εξαίρεση και να είναι η «ιδεώδης Υπηρεσία». Για τον λόγο αυτό άλλωστε έχουν προβλεφθεί θεσμοί και κανονισμοί για επίλυση τυχόν διαφορών ή και αδικιών. Και για να προλάβουμε την ερώτηση: «να μείνουν στη τύχη τους όπως συνέβαινε στην εποχή μας;» ασφαλώς όχι. Αναφέραμε πιο πάνω τους σκοπούς του Άτυπου Συμβουλίου ΑΣΣΥ για τα γενικά θέματα (π.χ. προσχέδιο περί ιεραρχία κι εξέλιξης των Μονίμων Αξ/κών Ε.Δ.). Για τα επί μέρους προβλήματα μόνο ένα, αμιγώς, «συνδικαλιστικό« όργανο θα μπορούσε να ασχολείται καθημερινά για την επίλυσή τους. Και αυτό προϋποθέτει πάνω από όλα πολύ οργάνωση και στελέχωση, σωστή πληροφόρηση και όχι άκουσα, μου είπαν, κάπου διάβασα. Αυτό κινδυνεύαμε να πάθουμε όταν πρωτοξεκινήσαμε. Ρομαντικοί κι ενθουσιώδεις να βοηθήσουμε, κατακλυζόμαστε από ομαδικά ή προσωπικά παράπονα που μας οδηγούσαν εντελώς έξω από τους σκοπούς του καταστατικού μας. Επίσης μία δίμηνη έκδοση εφημερίδας υπερφαλαγγίζεται από τα γεγονότα, αυτά λειτουργούν συσσωρευτικά, οπότε υποχρεώνεσαι σε επιλεκτική αντιμετώπιση αυτών. Τα παράπονα που ακολουθούν δικαιολογημένα. Άλλωστε το σημερινό Π.Ν. δεν έχει καμία σχέση με εκείνο της εποχής μας σε όλους τους τομείς. Εκπαίδευση, διαβίωση, εξέλιξη, οικονομικές απολαβές κ.α.. Ιδίως η επικοινωνία αναβαθμισμένη σε όλα τα επίπεδα, δημιουργεί διαύλους  αγαστής συνεργασίας και σε συνδυασμό με την υψηλή μόρφωση και του Υπαξ/κού, πολλές φορές εφάμιλλη της των Αξ/κών, απολαμβάνει ή απαιτεί τη θέση που του αξίζει, αποτρέποντας την «περιθωριοποίηση» ή απαξίωσή του (για το τελευταίο πάντα σε συνάρτηση με την προσωπικότητά του). Οι εξαιρέσεις στα πιο πάνω, ατυχώς, δεν θα μπορούν να εκλείπουν για «όσο θα υπάρχουν άνθρωποι«. Τέλος, πιστεύουμε ότι η ίδρυση «συνδικαλιστικού« οργάνου εκπροσώπησης των ε.ε. είναι θέμα χρόνου εφ’ όσον ανήκουμε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Τότε όλοι οι άλλοι θα περιθωριοποιηθούμε ή θα πρέπει να απορροφηθούμε από το νέο φορέα. Φυσικά δεν θα υπάρχει αναγκαιότητα ύπαρξης και του Άτυπου Συμβουλίου ΑΣΣΥ. Ο ΣΑ/ΣΜΥΝ λοιπόν έχει επιλέξει να εκπροσωπεί τους ε.α. πρωτίστως και να ενδιαφέρεται για την εξέλιξή της ΣΜΥΝ.

Για την εφημερίδα μας τηρούμε διαχρονικά τα πιο κάτω:

 • Σωστή και τεκμηριωμένη ενημέρωση-πληροφόρηση των μελών μας χωρίς πομπώδεις τίτλους.
 • Ποικιλία θεμάτων..
 • Σεβασμός στις απόψεις των άλλων, ακόμη και αν δεν συμφωνούμε. Δεν θα μας άρεσε καθόλου να υποχρεωθούμε σε «επανορθώσεις«.
 • Σχολαστική απόσταση από πολιτικούς-κομματικούς αλληθωρισμούς.
 • Αποτελεί ελεύθερο βήμα για όποιον θέλει να εκφραστεί αρκεί να μη προκαλεί και εισέρχεται σε χώρους σεβαστούς από τον καθένα για τον καθένα, όπως πολιτική, θρησκεία, προσωπικά δεδομένα.
 • Αποστολή  μόνο στα μέλη και φίλους του ΣΑ/ΣΜΥΝ καθώς και επιτελεία-Διοικήσεις Π.Ν. Δεν αποστέλλεται συλλήβδην σε μονάδες του Π.Ν. εκτός ειδικών περιπτώσεων.
 • Καταχωρούμε (δωρεάν) ενημερωτικά σημειώματα για επαγγελματικές δραστηριότητες μόνο των προερχομένων από το Π.Ν. και συγγενών αυτών προσώπων.

Αυτά για τη διπλή μας επέτειο με ευχές για πολλές-πολλές ακόμη επετείους και ολόθερμες ευχές και ευχαριστίες σε όλους εσάς που μας πλαισιώνεται και ενισχύεται.

Ε.Σ.

Ταμείο Αρωγής

Για τους σκοπούς του Τ. Αρωγής διετέθει το ποσόν των €1180,00 (330 απ΄το ταμείο μας και 850 από έκτατες εισφορές συναδέλφων για ενίσχυση μέλους μας).

Επίσης από το ταμείο μας το ποσόν των €100,00 σε ευαγή ιδρύματα, αντί στεφάνων σε μνήμη των συναδέλφων Δ. Κλάδη, Χ. Γρηγοριάδη, Μ. Κατσαράκη και Διδασκάλου μας Π. Δρακόπουλου.

Ταμείο Εθνικού Στόλου

Στο ΠΝ υπάρχουν μία πληθώρα, αφανών υπηρεσιών που πολύ λίγα γνωρίζουν για την ιστορία και προσφορά τους όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και αρκετά στελέχη του ιδίου σώματος. Ένα από αυτά είναι και το γνωστό μας Τ.Ε.Σ. Αναφερόμενοι σε αυτό, ο νους μας πάει στη προ Βαλκανικούς πολέμους περίοδο και τελειώνει με το πέρας του Α! Παγκοσμίου Πολέμου. Και όμως. Είναι ακόμη μία ζωντανή υπηρεσία που προσφέρει πάρα πολλά και στο σύγχρονο ΠΝ όπως συνέβαλε στην ανέγερση και στις μετέπειτα επεκτάσεις του ΝΝΑ και την περίοδο 1983-2003 προσέφερε στα εξοπλιστικά προγράμματα του ΠΝ το ποσόν των 8,5 Δις Δραχμών κ.α. Ας κάνουμε όμως μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία του σπουδαίου αυτού Ταμείου.

Ο ατυχής πόλεμος του 1897, «ο πόλεμος της ντροπής» όπως έμεινε στην ιστορία, έγινε αφορμή αφύπνισης της εθνικής συνείδησης και απόφασης οργάνωσης του κράτους σε στερεές και υγιείς βάσεις. Η εποχή του λαϊκισμού τύπου «Δηλιγιάννη« έπρεπε να περάσει ανεπιστρεπτί. Ο λαός που εγαλουχήτο με το όραμα της «Μεγάλης Ιδέας« ήταν έτοιμος να προσφέρει ο πτωχός τον οβολό του, οι πλούσιοι μέρος από τη μεγάλη τους περιουσία. Η ώρα των μεγάλων ευεργετών είχε σημάνει. Μία από τις πρωταρχικές ιδέες ήταν η σύσταση κεντρικής επιτροπής (1900) με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση-ανασυγκρότηση του Εθνικού Στόλου με σύγχρονες πολεμικές μονάδες. Η φυσική κατάσταση της χώρας μας απαιτούσε ανέκαθεν ισχυρή θαλάσσια δύναμη. Είχε προηγηθεί η σύσταση εταιρείας για σχηματισμό Εθνικού Στόλου το 1866. Μετά το 1897 η τότε Κυβέρνηση διαισθανόμενη τον παλμό και τις προθέσεις του Έλληνα, φρόντισε να επωφεληθεί και με τον νόμο ΒΨΟΔ΄26/16/ΔΕΚ.1900 (ΦΕΚ 288) Αρθρ. 1 «Συστάται ειδικόν ταμείον υπό τον τίτλον Ταμείον του Εθνικού Στόλου σκοπόν έχον την συμπλήρωση των ναυτικών του κράτους δυνάμεων» (Υπουργός Ναυτικών Β. Βουδούρης). Η προσφορά του ΤΕΣ ξεκινά ως αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία. Οι αρχικοί πόροι του Ταμείου, μικροί και ασήμαντοι, προήλθαν από «προίκα« του Δημουσίου Ταμείου. Δεν άργησε όμως να αναπτυχθεί και γιγαντωθεί όταν άρχισαν αν εισρέουν σε αυτό κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές σε κινητά και ακίνητα, προϊόντα συλλογικών εράνων ή προσωπικών προσφορών, κεφαλοποιήσεις τόκων, εισφορές από Δήμους, σχολεία, μονές κ.α. Δεν υπήρχε πόλη ή χωριό, ελληνικές παροικίες εξωτερικού που δεν προσέφεραν για τους σκοπούς του Ταμείου. Σπουδαία πηγή εσόδων υπήρξαν, η σύσταση του θεσμού «Λαχείον του Στόλου», εισφορές από τέλη αγκυροβολίας και φαρικών τα εισπρατόμενα υπέρ του Δημοσίου δικαιώματα εκ των πλωτών δεξαμενών του Π.Ν., ιστοθετών και ρυθμίσεων πυξίδων. Τα 8/10 του αντιτίμου παντός εκποιούμενου πολεμικού ή βοηθητικού πλοίου, τα 5/10 του εκποιημένου αχρήστου υλικού του Π.Ν. (Νόμος 4944/31). Από τους πιο αξιοπρόσεκτους πόρους υπέρ του ΤΕΣ αναφέρεται «περί των σάκκων του ιματισμού των αποβιούντων και λιποτακτούντων ανδρών του Π.Ν.» (ΦΕΚ Α211, Ν. 5110/10 Ιουλ./1931).

Από τα αξιολογότερα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου, μπορούμε να αναφέρουμε «Αγροτικόν Κτήμα κείμενον εις την θέσιν ΤΡΑΧΩΝΕΣ« της περιφέρειας Αθηνών του Δήμου Αθηναίων, εκτάσεως 5.553,528 στρέμματα βασιλικά, όπως αναφέρει το συμβόλαιο 711/31 Μαρτίου 1918, με το οποίο η πιο πάνω έκταση πουλήθηκε στον Μαρίνο Γερουλάνο έναντι του ποσού 680.000 δρχ.

Στυλοβάτες του Ταμείου υπήρξαν οι πιο κάτω, όπως τους μνημονεύει σε άρθρο του ο Ι. Λαζαρόπουλος στη Ναυτική επιθεώρηση τεύχος 64 του 1927 (με υπολογισμό δραχμής του 1927).

Γ. Αβέρωφ 100 εκατομ.

Δωρηταί άνω των 15 εκατομ.: Θ. Πετούσης.

Δωρηταί άνω των 5 εκατομ.: Μ. Κοργιαλένιος, Ε. Σκαρβούλης, Λ. Κιλδάνης, Μ. Χαρίτων, Γ. Μινιάκης.

Με δωρεές άνω του 1 εκατομ.: Κ. Χριστοδούλου, Ε. Ευγενίδης, Ν. Τσιτσιλιανόπουλος, Α. Παπασταθόπουλος, Ε. Τσαντόπουλος, Ν. Ζέρβας, Λ. Σιβιτανίδης, Β. Βατηκιώτης, Ι. Βαρύκας, Κ. Νικόδημος, Α. Στεργίου.

Δεκάδες δε εκείνοι που η δωρεά τους ήταν κάτω του εκατομμυρίου. Από το 1902 έως το 1926 είχε συγκεντρωθεί το ποσόν σε νέες δραχμές 135.603.500.

Με το ποσόν αυτό ανασυγκροτήθηκε εκ βάθρων ο Ελληνικός Στόλος ο οποίος αργότερα έγραψε την δική του ιστορία (Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α’ Π.Π., Μ. Ασία).

Περιληπτικά αναφέρουμε:

Δια την αγοράν 4 αντιτορπιλλικών (Θυέλλης, Ναυκρατούσης,

Λόγχης, Σφενδόνης)

Δρχ. Χρ. 5.442.700
Δια την αγοράν 4 αντιτορπιλλικών, ήτοι Ασπίδος Βέλους, Νίκης, Δόξης »     »      7574750
Δια το θωτηκόν Αβέρωφ η πληρωμή ήρξατο το 1909 »     »    23650000
Δια τα καταδυόμενα «Δελφίν» και «Ξιφίας» (α΄δόση 1909) »     »      3704678
Δια τα αντιτορπιλλικά «Κεραυνός» και « Νέα Γενεά» »     »      1301750
Δια τα 6 αντιτορπιλλικά κατασκευής Vulcan »     »      3837609
Δια τα 4 ανιχνευτικά »     »    15080474
Δια το εύδρομον «Έλλη» »     »      6442455
Δια τα θωρηκτά «Λήμνος» και «Κιλκίς» »     »    66336653
Δι΄ εν πετρελαιοφόρον »     »        447833
Δι΄ εν πλοίον συγκοινωνίας Πειραιώς-Ναυσταθμου »     »       365781
Επίσης δια τα μη παραδοθέντα πλοία[1]:

Θωρηκτόν «Σαλαμίς», εύδρομον «Π. Κουντουριώτης»

4 αντιτρπιλλικά (Κρήτη,Λέσβος, Χίος, Σάμος)
Το όλον χρ. Δραχμαί 151035241

Παράλληλα με την αγορά πλοίων το ΤΕΣ δαπάνησε:

Δια πυρομαχικά του Αβέρωφ Δρχ. Χρ. 3141350
Δι΄ όργανα βολής κ.λ.π. Αβέρωφ »     »       93752
Δια πυροβόλα Αβέρωφ »        »     186511
Δια πυροβόλα Χότσκιτς »        »   1840894
Δια τορπίλλας »        »   2002537
Δια τορπιλλοβλητικούς σωλήνας »        »     215775
Δια πυρομαχικά εν γένει »        » 12905769
Δια πυρομαχικά Bethleem »        »     332000
Δια πυρομαχικά νέου Θωρηκτού εις Bethleem »        »   1194035
Δια ταχυβόλα και πυρομαχικά Bethleem »        »     941402
Δια πυροβόλα και πυρομαχικά Vickers »        »    133984
Δια πυροβόλα και ταχυβόλα «Ακτίου» και «Αμβρακίας» »        »    267600
Δι΄αποβατικήν πυροβολαρχίαν »        »    155900
Δια ταχυβόλα εν γένει »        »    122118
Δια μεταφορικά πυροβολικού »        »       7042
Δια νάρκας και γομώσεις »        »   526377
Δια τορπιλλικά είδη »        »   31650
Δια περίστροφα και φυσίγγια αυτών »        »   65064
Δια γαιάνθρακας »        »   3397046
Δι΄ υλικά εν γένει κινήσεως »        »   89092
Δι΄ υλικά καταδυομένων »        »   28112
Δι΄ είδη ιματισμού επιστρατεύσεως »        »   230567
Δι΄ υγειονομικόν υλικόν επιστρετεύσεως »        »   81072
Δια την κατασκευήν επακτίων πυροβολείων »        »   83788
1/2 % ως ποσοστά προμηθειών εις Ταμείον Αποστράτων »        »   472247
Το όλον »        »   28545684
Προστιθεμένου του ποσού δια την αγοράν πλοίων »        »   17824359
Σύνολο »        »   46370043

Αυτή είναι εν συντομία η προσφορά του ΤΕΣ σε εποχές εθνικής ανάτασης του Έθνους. Σε περιόδους ύφεσης φροντίζει για την λειτουργία και διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου. Υπερασπίζεται τα συμφέροντα αυτού, γνωμοδοτεί για κάθε ενέργεια, πράξη ή διαταγή που αφορά εκποίηση περιουσίας, μίσθωση ακινήτων και άλλες αστικές πράξεις. Φυσικά δεν ξεχνά την κύρια αποστολή του που είναι: ναυπήγηση ή μετασκευή πολεμικών πλοίων. Ανέγερση-εγκατάσταση της επάκτιας άμυνας. Κατασκευή και συντήρηση Ναυτικών Νοσοκομείων, προμήθεια παντός είδους πολεμικού υλικού.

Η περιουσία του Ταμείου θεωρείται εθνική περιουσία και πρέπει να αξιοποιείται και συντηρείται απόλυτα, όπως στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία μας (κληροδότημα της Ελένης Κεκέση 1932). Στο παλαιό αυτό κτίριο, που στεγαζότανε για εμάς τους παλαιούς ο ΠΟΝ μετά την μεταφορά του από το παλαιό ΓΕΝ, τον τελευταίο καιρό συντελείται μία γενική ανακαίνιση που σίγουρα θα αλλάξει την μορφή του όταν αυτή τελειώσει. Θα μοιάζει με σύγχρονο οίκημα σε όλα του. Κεντρικοί είσοδοι, ανελκυστήρες, θυροτηλέφωνα με οθόνη αναγνώρισης, γενικοί πίνακες διανομής ρεύματος, δίκτυο ύδρευσης, φωτισμοί, καθαρισμός μωσαϊκών-μαρμάρων και φυσικά ο κλασικός καλλωπισμός με το βάψιμο μέσα και έξω.

Το παρόν προσωπικό του Ταμείου, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Υποναύαρχο (Ο) Χ. Λύγουρη Π.Ν. και με τη τεχνική υποστήριξη του αρμόδιου τμήματος του ΓΕΝ, εργάζονται μεθοδευμένα για την ανάδειξη και καλύτερη αξιοποίηση του περιουσιακού αυτού στοιχείου που συμβάλλει στους σκοπούς του Ταμείου Εθνικού Στόλου.

Το ΤΕΣ εποπτεύεται από το Υ.Ε.Θ.Α. μέσω ΓΕΝ (Ν 2387/1953 αρθρ. 24) διοικούμενο από γνωμοδοτικό συμβούλιο δια του Διευθυντού του Ταμείου. Πρόεδρος γνωμοδοτικού συμβουλίου ο Αρχηγός ΓΕΝ.

Τιμής ένεκεν κλείνουμε το παρόν χρονογράφημα με τον πίνακα ευεργετών και μεγάλων δωρητών ΤΕΣ όπως αυτός είναι αναρτημένος στα γραφεία του Ταμείου μαζί με προσωπογραφίες. Σημειωτέον, η υπηρεσία έχει ζητήσει από το Δήμαρχο Αθηναίων να την ενημερώσει αν υφίστανται στοιχεία εντοπισμού των τάφων όσων ενταφιάσθηκαν στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, προκειμένου το ΤΕΣ να επιμελείται αυτών. Ορισμένες αξίες αντέχουν ακόμη στην ισοπεδωτική λαίλαπα του σύγχρονου «προοδευτισμού«. Συγχαρητήρια σε αυτούς που το σκέφθηκαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ
ΒΑΡΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1871
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1879
ΑΒΕΡΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1899
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΠ. 1906
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔ. 1907
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. 1922
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝ. 1924
ΠΛΑΤΥΚΑΣ ΔΗΜ. 1928
ΚΕΚΕΣΗ ΕΛΕΝΗ 1932
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΑΒΡ. 1934
ΔΩΡΗΤΑΙ
ΑΓΚΑΣ ΔΗΜ 1892
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣ. 1903
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΘΕΜ. 1904
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 1904
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΖΑΝΝΗ 1904
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝ. 1905
ΠΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. 1906
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛ. 1907
ΚΙΛΔΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝ. 1909
ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΓΩ 1911
ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝ. 1911
ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜ. 1912
ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ ΖΩΡΖΗΣ 1912
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡ. 1912
ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΚΛΕΩΝ. 1912
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1914
ΜΙΝΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. 1914
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΥΡΑΤΣΩ 1914
ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣ. 1914
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡ. 1914
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ. 1914
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣ. 1914
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α. 1914
ΤΑΜΒΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤ. 1914
ΦΛΟΙΣΚΟΣ ΚΩΣΤ. 1914
ΒΑΡΚΑΣ 1915
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤ. 1916
ΚΟΣΚΟΡΟΣ ΛΕΩΝ. 1917
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣ. 1917
ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. 1917
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΘΕΜ. 1917
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜ. 1919
ΒΑΝΟΤΟΚΛΗΣ ΜΗΝΩΣ 1920
ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1921
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧ. 1921
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. 1921
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡ. 1923
ΜΠΟΥΜΠΛΙΑ ΒΑΣ. 1923
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣ. 1923
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1939

Ε.Σ.

[1] Ερμηνεία της Σύνταξης: προφανώς λόγω των συμμαχικών αναγκών (Α΄Π.Π.) ή της εσωτερικής κατάστασης (Διχασμός) τα πλοία αυτά αν και  παραγγέλθηκαν δεν παραδόθηκαν ποτέ.

Κατάθλιψη….

ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ-ΜΕ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ

Όλα μου φαίνονται μαύρα. Δεν είναι λίγοι όσοι χρησιμοποιούν αυτή την φράση και νιώθουν έτσι και ας μην έχουν τα μάτια τους κλειστά. Η κακή διάθεση και η επίτασή της υπό την κλινική εικόνα της κατάθλιψης, μας χτυπάει την πόρτα, είναι δίπλα μας και δεν πρέπει να έχουμε τα μάτια μας κλειστά. Η κατάθλιψη είναι η ψυχιατρική διάγνωση που χαρακτηρίζεται από την αδυναμία και αδιαφορία ευχαρίστησης και ικανοποίησης.

Στην φαρέτρα των υποστηρικτικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων της κατάθλιψης βρίσκει κανείς ψυχολογικές θεραπείες, κοινωνικές επεμβάσεις και φάρμακα.

Δεν είναι μύθος ότι τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα στην χώρα μας είναι τα αντικαταθλιπτικά.

Πολλοί ισχυρίζονται πως οι ψυχικές νόσοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με φάρμακα. Η φύση της κατάθλιψης εμπεριέχει μεν συμπτώματα σχετικά με συναισθήματα και σκέψεις, αλλά εκτείνεται και σε μία σωματική διάσταση.

Τα αντικαταθλιπτικά μπορούν να βοηθήσουν στην υποχώρηση όλων των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, αλλά ακόμα κι αν δεν είναι τόσο αποτελεσματικά σίγουρα βελτιώνουν την ψυχική διάθεση και την καθημερινή ποιότητα ζωής.

Υπάρχει έντονη φημολογία πως τα αντικαταθλιπτικά προκαλούν εθισμό και δύσκολα μπορεί κάποιος να διακόψει. Αυτό δεν είναι ακριβές, διότι παρά την επίδραση που έχουν σε μία φυσιολογικά υπαρκτή ουσία, την σεροτονίνη, εάν διακοπούν σταδιακά, βαθμιαία, και υπό οδηγίες ειδικού, δεν υπάρχει πρόβλημα.

Αναφέρεται αρκετές φορές ότι τα αντικαταθλιπτικά μπορούν να αλλάξουν την προσωπικότητά μας. Αρκετοί έχουν μία αποστασιοποιημένη θέση για οποιαδήποτε ψυχο-ενεργή ουσία, η οποία θα μπορούσε να επιδράσει πάνω τους, και ειδικότερα στο μυαλό τους. Η αλήθεια όμως είναι πως τα αντικαταθλιπτικά όχι μόνο δεν αλλάζουν τις συνήθεις διαθέσεις του ατόμου, αλλά το επιστρέφουν στην πρότερη του καταθλιπτικού επεισοδίου κατάσταση της προσωπικότητας του.

Όπως όλα τα φάρμακα έτσι και τα ανωτέρω, μπορεί να έχουν αρκετές παρενέργειες, από ξηρότητα του στόματος μέχρι και σεξουαλική δυσλειτουργία. Η αποτελεσματικότητά τους τις περισσότερες φορές διαφαίνεται περίπου σε 4-6 εβδομάδες. Τόσο χρειάζεται συνήθως, προκειμένου να ρυθμιστεί η ανισορροπία του ισοζυγίου της σεροτονίνης.

Τελευταίες έρευνες έχουν αποδείξει πως αποτελεί αποτελεσματική «θεραπεία» κατά του stress η χρήση της σοκολάτας. Η καθημερινή κατανάλωση 40 γραμμαρίων σοκολάτας, είναι αρκετή, ώστε να μειώσει τα επίπεδα των ορμονών του stress.

Τέλος έχει αποδειχθεί ότι η υπερένταση, το stress, το άγχος και η κατάθλιψη αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Κι εδώ η χρήση των αντικαταθλιπτικών μπορεί να βοηθήσει, μειώνοντας τα καρδιαγγειακά επεισόδια που μπορεί να οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες.

Δρ. Σπύρος Ν. Παπαϊωάννου

ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΝΑ

Παράδοση παραλαβή Διοικητών Υ/Β….

Παράδοση παραλαβή Διοικητών Υποβρυχίων 7 Απριλίου 2010

Μέλη του Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων, επίσημα προσκεκλημένα, παρευρέθησαν στην Τελετή Παράδοσης –Παραλαβής των Διοικητών Υποβρυχίων στις 7 Απριλίου 2010.

Στον Παραδίδοντα Διοικητή Πλοίαρχο Σπυρίδωνα Δημουλά ΠΝ, προσεφέρθη Αναμνηστική πλακέτα, και η Σημαία του Συνδέσμου Υποβρυχίων, από τον Πρόεδρο του ΕΛ. ΣΥΝ. Υ/Β Ναπολέοντα Γενοβέλη Υποναύαρχο ΠΝ ε.α., με τις καλύτερες ευχές στα Νέα του Καθήκοντα.

Στον Παραλαμβάνοντα Διοικητή Υποβρυχίων Πλοίαρχο Αθανάσιο Καρατζά ΠΝ, ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό έργο της Διοίκησης Υποβρυχίων.

Στους Κυβερνήτες και τα Πληρώματα των Υποβρυχίων, καλές Θάλασσες, και ο Άγιος Νικόλαος να είναι μαζί τους.

Μετά την Τελετή παρετέθει δεξίωση στον κήπο τη Β.Υ. προς τιμήν όλων, με ελαφρά ποτά, αναψυκτικά και εκλεκτό ποικίλο πλούσιο μπουφέ.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων, αισθάνεται υπερήφανος για όλους τους υπηρετούντες στην περιοχή Δ.Υ., Β.Υ., ΣΥΒ, και Κυρίως στα Υποβρύχιά μας, όπου υπηρετήσαμε και εμείς στο παρελθόν, πολλά χρόνια έκαστος, και καταδυθήκαμε μερικές χιλιάδες ώρες συνολικά, έως ότου παραδώσαμε την σκυτάλη στους Νεότερους για να συνεχίσουν την παράδοσή μας….

Σας ευχόμαστε Υγεία και κάθε προσωπική και Οικογενειακή ευτυχία.

Σχόλιο της σύνταξης. Στην τελετή παράδοσης-παραλαβής περέστει, προσκληθείς και ο Επστής Μηχ. ε.α. Σπύρος Δημουλάς (Σ.Ν. 1951) πρώτος εξάδελφος του παραδίδοντος Διοικητού, καθώς και ο εγγονός του Σπύρος Δημουλάς.

Σημειωτέον, ο Επστής Δημουλάς, υπηρέτησε το πλείστον της 12ετούς του παραμονής στο Ναυτικό στα Υ/Β. Αν και ο junior Δημουλάς μεταφράσει σε πράξη την γοητεία του, από την επίσκεψή του στο «Υ/Β ΠΟΣΕΙΔΩΝ«, τότε θα έχουμε τρεις συνεχείς γενιές «Δημουλά« στα Υ/Β!!!!

Εργασίες Υπηρεσιών….

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕ ΚΑΙ Ν.ΟΧ. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

1.    Περίφραξη με στρατιωτική περίφραξη Ν.Οχυρού 5,5 KM (δεν υπήρχε)

2.    Κατασκευή τριών νέων φυλακίων υψηλών προδιαγραφών (με νιπτήρα/τουαλέτα κ.λ.π.)

3.    Κατασκευή τουαλετών/νιπτήρων σε όλα τα υπόλοιπα φυλάκια.

4.    Τοποθέτηση συστημάτων Η/Ν ελέγχου σε όλες τις εισόδους του στρατοπέδου.

5.    Ενεργοποίηση νέας εξόδου από περιοχή ΣΕΝΤ (εξόδου ΕΡΓΟΣΕ) το οποίο περνάει από περιοχή ΔΝΟ και η οποία από φόβο δεν χρησιμοποιείτο για 10 χρόνια (από τότε που κατασκευάστηκε).

6.    Ασφαλτόστρωση δέκα (10) στρεμμάτων πλατείας ΚΕΠΑΛ με προσωπική πρωτοβουλία του Δ/ΔΝΕ, χωρίς να επιβαρυνθεί το δημόσιο.

7.    Κατεδάφιση όλων των παλαιών κτιρίων με πρωτοβουλία Διοικήσεως ΔΝΕ.

8.    Κατασκευή Κ.Ε.Κ. με πρωτοβουλία του Ναυάρχου παρά τις αντιρρήσεις επιτελών ΓΕΝ.

9.    Αναβάθμιση όλων των κτιρίων της ΔΝΕ (μεγάλες εργασίες).

10. Κτιριακή αναβάθμιση της ΣΔΕΠΝ.

11. Κατασκευή ΚΕ ΠΟΡΟΣ μικρού παραδοσιακού οικήματος (κατασκευή περίπου αρχές των περασμένων μηνών) που χρησιμοποιείτο σαν αποθήκη, ώστε από φέτος το καλοκαιρινά διατίθεται για θέρετρο (με τρία μεγάλα δωμάτια, κοινή κουζίνα και χώρο υποδοχής).

12.  Αναβάθμιση του δρόμου όλου του οχυρού, διότι όλος ο Ναύσταθμος περνάει από το οχυρό.

13.  Διάνοιξη με πρωτοβουλία ΔΝΕ σε συνεργασία με το Στρατό Ξηράς και χωρίς κόστος είκοσι (20) δασικών δρόμων.

14.  Διάνοιξη δρόμου, εντός του οχυρού με την βοήθεια του Στρατού Ξηράς (και χωρίς κόστος), που συνδέει τη βάση με φυλάκιο απομονωμένο που μέχρι τώρα συνδεόταν εξωτερικά περνώντας από κατοικημένες περιοχές.

15. Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υποδομών (Διαδραστικοί πίνακες-Τηλεκπαίδευση) όλων των σχολείων του Π.Ν.

16.  Αναβάθμιση τροφοδοσίας Ναυτών και Δοκίμων Υπαξιωματικών.

17. Παραλαβή μετά από ενέργειες ΔΝΕ (απο TITAN) μεγάλων δεξαμενών των 35-40tn για ασφάλεια από πυρκαγιά (οι οποίες είναι σκορπισμένες σε περιπτώσεις πυρκαγιάς).

18.  Τοποθέτηση 200 δεξαμενών 1 tn σε όλο το στρατόπεδο σε περίπτωση πυρκαγιάς.

19. Συνεργασία με όλους τους Δήμους της περιοχής με σκοπό την καθαριότητα του ΟΧ. Σκαραμαγκά.

20. Παραλαβή νέων οχημάτων για χρησιμοποίηση των Ειδικών Φρουρών (φύλαξη περιοχής).

21. Κατασκευή και ενεργοποίηση από ιδιώτες α. Ταχυφαγείο Σεπτέμβριος 2008.

β. Βενζινάδικο Αύγουστος 2009 (της AVIN).

22.  Αναβάθμιση των δύο (2) εκκλησιών από προσφορά Μητροπόλεως Νίκαιας και ιδιωτών με προσωπική πρωτοβουλία Δ/ΔΝΕ.

23.  Παροχή μεγάλου κοινωνικού έργου σε φτωχές οικογένειες του Περάματος απ’ ευθείας προσφορά ρούχων και συσσιτίου πληρώματος επί δύο μήνες σε 34 άτομα (6 φτωχές οικογένειες).

24.  Συνεργασία με την συνορεύουσα υπηρεσία της ΕΚΟ και κατασκευή (έξοδα ΕΚΟ) κοινού Συστήματος ασφαλείας για πυρκαγιά.

Παρουσίαση “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”

Στον γνώριμο φιλόξενο χώρο του ΣΑ/ΣΜΥΝ έγινε η παρουσίαση του Ιστορικού Αρχείου της Τριήρους »ΟΛΥΜΠΙΑΣ» όπως είχε στο προηγούμενο τεύχος δημοσιευτεί.

Μία παρουσίαση πέραν από τα αναμενόμενα, που ικανοποίησε απόλυτα ως προς το διαχρονικό της θέμα, αλλά και ως προς τον σύγχρονο τρόπο ηλεκτρονικής παρουσίασης των Ιστορικών ψηφιακών αρχείων όλους τους παρευρισκομένους συναδέλφους και φίλους.

Κατά γενική ομολογία τα σχόλια υπήρξαν πολύ θετικά και ενθαρρυντικά, ώστε να υπάρχουν σκέψεις στην επανάληψη της εκδήλωσης με μεγαλύτερο ζήλο και σε διαφορετικούς χώρους όπως σε υπηρεσίες τους Π.Ν, Ναυτικά Μουσεία, ιδιωτικά Σχολεία κ.α.

Ενημερωτικά, η εν λόγω «Βιβλιοθήκη» μετά από επίσημη πρόσκληση θα παρουσιάσει το Ιστορικό αυτό αρχείο της Τριήρους στην Αγ.Πετρούπολη

της Ρωσίας, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «SEA CALLS» (Θαλάσσια Κελεύσματα) στο τέλος Απριλίου.

Τίμησαν με την παρουσία τους οι κάτωθι .

Ο Κυβερνήτης του Πλωτού Μουσείου Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ  κ. Γαβαλάς, Ανώτατοι Αξιωματικοί ε.α κ. Δ. Μούτος, Γ. Μαραγκουδάκης, Φ. Ζωϊδάκης, καθώς και ανώτεροι Αξιωματικοί και Δικαστικοί Λειτουργοί της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας με εκπρόσωπο τον Ναυπηγό Δ. Ταβουλάρη, η ερέτης του ομίλου ερετών Πειραιά, καθώς και πλήθος αγαπητών συναδέλφων του ΣΑ/ΣΜΥΝ τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και με τη συνδρομή του Δ.Σ. του ΣΑ/ΣΜΥΝ, ως χορηγός Δημοσιεύσεων και επικοινωνίας της «Βιβλιοθήκης» σε πολιτισμικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Στο τέλος της εκδήλωσης ανταλλάγησαν αναμνηστικά με θέμα την Τριήρη «Ολυμπιάς» και τον θυρεό της «Βιβλιοθήκης» .Ακολούθησε δείπνο γνωριμίας και συνεχίστηκε η συζήτηση με αισιόδοξα σχέδια για τον μέλλον μετά από ταύτιση απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Κόπιασαν και προετοίμασαν την εκδήλωση, ο Γ.Καλογερόπουλος, Ε.Μπαϊρλής, Α.Νούλας, Μ.Καρβουντζή, και τους συμπαραστάθηκαν και υποστήριξαν οι Α.Κανελλοπούλου, Χ.Ανδρεόλα, Α.Μπαϊρλής, Α.Μπαρδάκη.

Τους ευχαριστούμε για την υπέροχη ενημέρωση.

Στράτος Μπαϊρλης