Σκοπός Του ΣΑ/ΣΑΣΜΥΝ

ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  Ο  ΣΑ/ΣΜΥΝ

Ο σκοπός και οι στόχοι του ΣΑ/ΣΜΥΝ αναφέρονται περιληπτικά όπως αυτοί αναγράφονται στο άρθρο 2/1982 του καταστατικού μας.

1. Η ανάπτυξη και διατήρησης του πνεύματος συναδελφώσεως και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η έτι μεγαλύτερη σύσφιξης των δεσμών τούτων.

2. Η ηθική και υλική εξύψωσης των μελών.

3. Η μελέτη, προστασία, υποστήριξη και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών ως και η αναγνώριση και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών αυτών εις την κοινωνίαν και την πολιτείαν.

4. Η διοργάνωση συνεστιάσεων, εκδρομών μορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.

5. Η διοργάνωση μορφωτικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών εκδηλώσεων.

6. Η υλική υποστήριξη και ηθική συμπαράσταση παντός αναξιοπαθούντος μέλους και της οικογένειάς του.

7. Η καλλιέργεια του πνεύματος αγάπης προς το Πολεμικό Ναυτικό και τη θάλασσα γενικότερα.

Αρέσει σε %d bloggers: