Αίτηση Εγγ. Μέλους

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΜΕΛΟΥΣ

Επιθυμώ όπως γίνω μέλος του Σ.Α/Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν και να μου αποστέλλεται η εφημερίδα «Τα ΝΕΑ του Σ.Α/Σ.Μ.Υ.Ν» στην κατωτέρω διεύθυνση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ    ΜΕΛΟΥΣ   Σ.Α/Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α.Γ.Μ
ΣΧΟΛΗ
ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Οδος , αρ.)
ΠΟΛΙΣ – Τ.Κ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΙΝΗΤΟ
e-mail

Η ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ Π.Ν (προαιρετικό)

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Ο ΔΗΛΩΝ :

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Σ.Α/Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν

====================


Κατεβάστε από εδώ το αρχείο και αφού το συμπληρώσετε μπορείτε να το στείλετε στα γραφεία μας μέσο mail

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Αρέσει σε %d bloggers: